Home Δήμος Δωρίδας Όχι από το δήμο Δωρίδας για τη διέλευση καλωδίων εταιρείας αιολικής ενέργειας-«Αιμορραγεί» η πληγή της Ψαρομύτας
Δήμος Δωρίδας - 9 Νοεμβρίου, 2018

Όχι από το δήμο Δωρίδας για τη διέλευση καλωδίων εταιρείας αιολικής ενέργειας-«Αιμορραγεί» η πληγή της Ψαρομύτας

 Όχι από το δήμο Δωρίδας για τη διέλευση καλωδίων εταιρείας αιολικής ενέργειας

«Αιμορραγεί» η πληγή της Ψαρομύτας

-Η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων δεν «καταπίνει» την απαξίωση που δέχτηκε από την εν λόγω εταιρεία.

-Οι κάλπικες υποσχέσεις του Κ.Μπακογιάννη επανήλθαν στο τραπέζι της συζήτησης από τον κ.Τάκη Παπαγεωργίου.

 

Το αίτημα της εταιρείας Αιολικό Πάρκο Κάτω Λακώματα προς το δήμο Δελφών για τη διασταύρωση των καλωδίων του με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης σε απόσταση 70 μέτρων στάθηκε αφορμή να επανέλθει στην επιφάνεια η συζήτηση για την Ψαρομύτα, η οποία έχει ανοίξει πληγές που ακόμη αιμορραγούν, ενώ οδήγησε και σε διάσταση τις σχέσεις Δήμου – Περιφέρειας.

 

Να υπενθυμίσουμε ότι τα Τοπικά Συμβούλια είχαν εγείρει σοβαρές αντιδράσεις να μην τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ όλες οι αποφάσεις τους ήταν αρνητικές. Ωστόσο, η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οδήγησε στην αδειοδότηση της εταιρείας.

Αναφορικά δε με τη συγκεκριμένη εταιρεία, ο Δήμος Δωρίδας δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ την επιβολή αντισταθμιστικών, καθώς οι σχέσεις τους ήταν και είναι ανύπαρκτες.

 

Τι συμβαίνει και τι προτείνεται

 

Τις σημερινές εξελίξεις περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια η Προϊστάμενη του Αυτ/λους Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βασιλική Ζουμά στην εισήγησή της, η οποία αναφέρει τα εξής:

 

ΘΕΜΑ :ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΩΣ ΨΑΡΟΜΥΤΑ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Με το (1) σχετικό η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζήτησε σχετικά σχέδια διέλευσης του αγωγού ύδρευσης από Ψαρομύτα έως Αγ. Νικόλαο.

Η υπηρεσία απάντησε με το (2) σχετικό τα παρακάτω.

 «……Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι στο αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν υπάρχουν σχετικά σχέδια διέλευσης του αγωγού ύδρευσης από Ψαρομύτα έως Αγ. Νικόλαο.

Μετά από επί τόπου επίσκεψη  στις 27/2/2018 της υπηρεσίας μας και του πρόεδρου της ΤΚ. Καλλιθέας Μπάκα Ιωάννη, του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα ύδρευσης Υφαντή Κων/νου και του μηχανικού της εταιρείας Παρλάνη Μιχάλη υποδείχθηκε πιθανή όδευση διέλευσης των αγωγών ύδρευσης, στην δεξιά πλευρά της Ε.Ο. από Ψαρομύτα έως Αγ. Νικόλαο.

Η εταιρεία σε περίπτωση που η όδευση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειες επιτραπεί, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, να διέλθει στην ίδια πλευρά της Ε.Ο. με τους αγωγούς ύδρευσης    θα πρέπει  προβεί σε ερευνητικές τομές ανά 30 μ. (παρουσία του προέδρου της Τ.Κ. Καλλιθέας κ. Μπάκα Ιωάννη, υπαλλήλου της Υπηρεσίας και εκπροσώπου του Δήμου) έτσι ώστε να έχουμε σαφή και αποτυπωμένη εικόνα για την όδευση των αγωγών ύδρευσης και να μας προσκομίσει ακριβή  σχέδια με την όδευση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειες καθώς και την ακριβή απόσταση τους από τον άξονα της Ε.Ο και από τους αγωγούς ύδρευσης. Επίσης θα πρέπει να δεσμευτεί για το   οποιαδήποτε ζημιά κι αν προκληθεί στο δίκτυο ύδρευσης  θα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας που υπάρχουν για την διέλευση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας. …………………..»

 

Με το (3) σχετικό η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζήτησε την βύθιση σε ορισμένα σημεία του αγωγού ύδρευσης και την μετακίνηση του δικτύου ύδρευσης.

Η υπηρεσία μας απάντησε με το (4) σχετικό τα παρακάτω.

«…σχετικών και μετά από επί τόπου επίσκεψη στις 17/9/2018 του υπάλληλου – υδραυλικού της Υπηρεσίας μας Κατσούλη Αθανάσιου  και του πρόεδρου της ΤΚ. Καλλιθέας Μπάκα Ιωάννη  σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.Σύμφωνα με το (2) σχετικό σας είχε ζητηθεί να μας προσκομίσετε ακριβή σχέδια με την όδευση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειες καθώς και την ακριβή απόσταση τους από τον άξονα της Ε.Ο και από τους αγωγούς ύδρευσης, το οποίο δεν έχει γίνει.

2.Το δίκτυο ύδρευσης είναι υφιστάμενο, οπότε θα έπρεπε να φροντίσετε η όδευση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειες να μην διασταυρωθεί με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και να υπάρχει η απαραίτητη απόσταση μεταξύ την δύο δικτύων, έτσι ώστε εάν υπάρξει βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης να μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας στους εργαζομένους.

3.Για λόγους καλής και ορθής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την «βύθιση» όπως αναφέρεται του δικτύου μας.

4.Για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε επίσης να επιτρέψουμε την «βύθιση» όπως αναφέρεται του δικτύου μας και την διέλευση των  καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειες πάνω από το δίκτυο ύδρευσης.

 

Παρακαλούμε όπως σταματήσετε όλες τις εργασίες σας και να καταθέσετε τα ακριβή σχέδια με την όδευση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειες καθώς και την ακριβή απόσταση τους από τους αγωγούς ύδρευσης, προκειμένου να γίνει εκ νέου αυτοψία από την Υπηρεσίας μας………..»

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στις 2-10-2018 στο τόπο εκτέλεσης του έργου από τους Ζουμά Βασιλικής, προϊσταμένη του Αυτ/λους Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Κατσούλη Αθανασίου υδραυλικός του Δήμου, Ζέτου Παναγιώτη Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και του μηχανικού της εταιρείας Παρλάνη Μιχαήλ, διαπιστώθηκας τα παρακάτω:

1.Το έργο της διέλευσης δικτύου καλωδίων μέσης τάσης και οπτικής ίνας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

2.Δεν έχουν αποσταλεί στο Δήμο από την εταιρεία τα ακριβή σχέδια διέλευσης των ηλεκτρικής ενέργειες καθώς και την ακριβή απόσταση τους από τους αγωγούς ύδρευσης, που τα ζητούσαμε με τα (2) & (4) σχετικά.

Ο κ. Παρλάνης μας είπε ότι η μικρότερη απόσταση μεταξύ τους είναι 0,5 μέτρα

3.Σε τρία (3) σημεία το δίκτυο ύδρευσης με την όδευση καλωδίων διασταυρώνετε και ο μηχανικός της εταιρείας πρότεινε αντί για βύθιση του δικτύου ύδρευσης όπως αρχικά είχε ζητηθεί, η όδευση καλωδίων να είναι στο «κάτω» και το δίκτυο ύδρευσης να είναι  «επάνω» με όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος.

4.Σε δύο (2) σημεία το δίκτυο ύδρευσης με την όδευση καλωδίων διασταυρώνετε, το δίκτυο ύδρευσης είναι «κάτω» και η όδευση καλωδίων  είναι «επάνω». Και πάλι αυτό ο μηχανικός της εταιρείας είπε ότι μπορεί να αντιστραφεί, δηλαδή η όδευση καλωδίων να είναι στο «κάτω» και το δίκτυο ύδρευσης να είναι  «επάνω» με όλε τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος.

5.Σε μήκος περίπου 70μ η εταιρεία προτίθενται να μεταφέρει το δίκτυο ύδρευσης έτσι ώστε να απέχει από την όδευση των καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειες πάνω από 0,50μ.

6.Ο υδραυλικός του Δήμου εξέφρασε έντονα τις επιφυλάξεις του για την ασφάλεια των εργαζομένων σε περίπτωση που το δίκτυο ύδρευσης έχει βλάβη και θα πρέπει να επισκευαστεί, ειδικά στις θέσεις  που τα δύο δίκτυα διασταυρώνονται.

7.Στο (5) σχετικό αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής: «….η διέλευση των καλωδίων θα τηρεί τουλάχιστον τις αποστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια λεπτομερειών και κατά ελάχιστο 0,30μ από την εξωτερική παρειά του έργου, τα δίκτυα ΩΚΟ (ΔΕΗ, ύδρευση, λοιπά δίκτυα οπτικών ινών κα)…..)

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

 

Επιπλέον η κ. Ζουμά καταθέτει και συμπληρωματικά στοιχεία, αναφέροντας τα κάτωθι:

 

Με το με αριθμ. 9658/17-10-2018 η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. κατέθεσε στην υπηρεσία μας τα παρακάτω σχέδια:

Α) Σχέδιο τυπικής διατομής διασταύρωσης  των δικτύων μέσης τάσης και ΥΚΩ με το δίκτυο ύδρευσης, όπου φαίνεται ότι η απόσταση των δικτύων που διασταυρώνονται είναι 0,30μ και το καλώδιο μέσης τάσης και το καλώδιο οπτικής ίνας θα βρίσκονται εντός σωλήνα XLPE DUCT DN 150mm ο οποίος θα είναι εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα και από πάνω θα υπάρχει ο σωλήνας ύδρευσης που θα περιβάλλεται με άμμο και στην κορυφή θα υπάρχουν πλάκες ΔΕΗ και μετά επιλεγμένα υλικά μπαζώματος και ταινία σήμανσης.

Β) Αποτύπωση των σχεδίων μέσης τάσης και ΥΚΩ και του δικτύου ύδρευσης

(η αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης προέκυψε από ερευνητικές τομές) όπου φαίνεται ότι η απόσταση των δύο δικτύων είναι μεγαλύτερη των 0,30μ.

Στην με με αριθμ. 33699/578/4-6-2018 χορήγηση δικαιώματος τομής στη χθ49+400 της Ν. Εθνικής Οδού Ιτέας Ναυπάκτου και χορήγηση δικαιώματος δικτύου καλωδίων μέσης τάσης και οπτικής ίνας από την χ.θ. 49+400 έως την 53+500 της Ε.Ο. Ιτέας –Ναυπάκτου και Άδειας εκτέλεσης εργασιών που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής: «….η διέλευση των καλωδίων θα τηρεί τουλάχιστον τις αποστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια λεπτομερειών και κατά ελάχιστο 0,30μ από την εξωτερική παρειά του έργου, τα δίκτυα ΩΚΟ (ΔΕΗ, ύδρευση, λοιπά δίκτυα οπτικών ινών κα)…..)

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Α) Την μεταφορά του δικτύου ύδρευσης σε μήκος περίπου 70μ έτσι ώστε να απέχει από την όδευση των καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειες πάνω από 0,50μ.από την εταιρείας με δικά της έξοδα.

Β) Την διασταύρωση των δικτύων μέσης τάσης και ΥΚΩ με το δίκτυο ύδρευσης σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας.

 

Ξεχειλίζει η οργή

 

Από τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου φάνηκε ότι οι εκπρόσωποι του δήμου δεν «χώνεψαν» ποτέ πως η εταιρεία αδειοδοτήθηκε για τη συγκεκριμένη θέση, δίχως τη δική τους συναίνεση.

Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε πρώτος ο κ. Χρήστος Γκίκας, διερωτώμενος  «πως πήγανε και πέρασαν το ρεύμα τους πάνω από το νερό μας. Να πάνε αλλού το δικό τους δίκτυο. Να μην τους επιτρέψουμε διασταύρωση των δυο δικτύων», πρότεινε.

Ο κ. Παναγιώτης Καλλιαμπέτσος από την πλευρά του έθεσε καθαρά θέμα ασφάλειας. «Υπάρχουν ανιχνευτές που δείχνουν τους αγωγούς. Δεν καταλαβαίνω γιατί η περιφέρεια έδωσε άδεια για τομές; Πως θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια, όταν έχουμε αγωγούς υψηλής τάσης δίπλα στον αγωγό του νερού», υποστήριξε.

Τα γεγονότα του 2016 υπενθύμισε ο κ. Αντώνης Γιαννόπουλος. «Είχαμε πάρει απόφαση να μην μπουν ανεμογεννήτριες στην Ψαρομύτα. Δεν μας υπολόγισε καθόλου η εταιρεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς  και τις τοποθέτησαν. Να μην επιτρέψουμε τη διασταύρωση των καλωδίων με τους αγωγούς μας», τόνισε.

«Να τις κάνετε το βίο, αβίωτο. Να μην την αφήσετε σε χλωρό κλαρί», ήταν η τοποθέτηση του κ. Τάκη Παπαγεωργίου. «Η εταιρεία αυτή έχει γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων της και το τοπικό συμβούλιο και το δήμο. Ο Περιφερειάρχης κ. Μπακογιάννης εδώ, μέσα σε αυτή την αίθουσα, είχε δεσμευτεί ότι θα έρθει σε συνεννόηση με την εταιρεία να μεταφερθεί σε άλλο σημείο. Αντ’ αυτού η περιφέρεια «άναψε το πράσινο φως» με δική της συναίνεση για τις συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες.  Κανενός είδος διευκόλυνση στη συγκεκριμένη εταιρεία. Να της κάνετε το βίο αβίωτο γιατί μας αγνόησε», υποστήριξε.

Ο κ. Γιάννης Μάμαλης τόνισε ότι νοιώθει δικαιωμένος σε όσα έλεγε. «Σήμερα πέφτουν αναθέματα. Ήθελαν να βάλουν τον υποσταθμό στη γέφυρα για να καιγόμαστε. Ήρθαν και μου παρουσίασαν το σχέδιο. Θα τον έβαζαν με δεντράκια, να μη φαίνεται και άλλα πολλά», υποστήριξε.

Λάβρος εμφανίστηκε και ο κ. Κώστας Αντωνόπουλος. «Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει συμπεριφορά απεικιοκρατικού χαρακτήρα. Πήρε την άδεια από την περιφέρεια και έκανε πράξη τα σχέδιά της αγνοώντας ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Δεν θα πάμε να ζητήσουμε καθρεφτάκια από μια εταιρεία που μας αγνοεί και δε μας λαμβάνει υπόψη. Ο δήμος και η περιφέρεια έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Την άδεια τη δίνει το κράτος. Η άδεια εγκατάστασης δόθηκε από το κράτος το 2016. Για λόγους ασφαλείας η τοποθέτηση των καλωδίων να γίνει όπως ορίζει η νομοθεσία και οι κανονισμοί», δήλωσε.

Μια άλλη διάσταση έδωσε ο κ.Γιάννης Λάιος. «Το ότι η περιοχή κηρύχθηκε ΝΑΤURA δε λέει τίποτα, αν δε γίνει ο φορέας διαχείρισης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να πιέσουμε», πρότεινε.

Ο κ. Γιώργος Αρτινόπουλος υπενθύμισε στο Σώμα ότι «το ελληνικό κράτος έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, το 70% της ενέργειας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αιολικά και φωτοβολταϊκά. Την άδεια την πήραν, αλλά πέταξαν το δίκτυο. Δεν ήξεραν, δεν ήθελαν, δεν τους συνέφερε; Είναι εξωφρενικό αυτό που συνέβη», συμφώνησε και ο κ. Αρτινόπουλος.

«Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μας τους έκανε διακοπή εργασιών», είπε συμπληρωματικά ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Ζέτος. Η Περιφέρεια έδωσε άδεια στην εταιρεία να εκτελέσει το δίκτυο. Εγώ με την εισήγησή μου ζητώ από το Σώμα να τοποθετηθεί. Δεν λέω να εγκριθεί το αίτημα της εταιρείας. Να μη γίνει βύθιση του αγωγού, να βρουν άλλους τρόπους και εμείς θα είμαστε εκεί, παρόντες  να ελέγχουμε.

Ο κ. Μπάμπης Φάκος εξήγησε τεχνικά τα πράγματα. «Η εταιρεία για 8 χλμ πάει παράλληλα με το δίκτυο ύδρευσης το δικό μας, τα καλώδιά της. Κόλλησε στα 70 μέτρα και δε θέλει να συνεχίσει έτσι για να μη σπάσει το βράχο. Μιλάμε για διαφορά 3000-4000 ευρώ. Προτείνω να πάει παράλληλα σε όλα τα σημεία και να μας φέρει τα τοπογραφικά και τα έγγραφα. Να συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης από στελέχη του δήμου και δυο αιρετούς που θα επιβλέπουν τις εργασίες», πρότεινε. Σε ερώτηση δε του κ. Κώστα Κουτσούμπα, πως ο δήμος μπορεί να διασφαλίσει ότι το έργο δεν θα εκτελεστεί με τον τρόπο που ζητεί η εταιρεία, με έγκριση της περιφέρειας, απάντησε ότι «η περιφέρεια τους έστειλε σε εμάς, σήκωσε τα χέρια. Οι υδραυλικοί και οι μηχανικοί μας μπλόκαραν τα πάντα».

Δήμαρχος προς Μάμαλη, Εσύ μου έλεγες στην προηγούμενη θητεία ότι μείναμε έξω από τα λεφτά για τα ανταποδοτικά.

Ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Καπεντζώνης επιχείρησε να ξεμπερδέψει τα πράγματα. Διευκρίνισε ότι υπάρχει απόφαση για την ασφαλτόστρωση 2 δρόμων από ανταποδοτικά, αλλά όχι για την Ψαρομύτα. «Δεν υπάρχει συμφωνία για την Ψαρομύτα. Δεν έχουμε εμείς καμιά επαφή με την εταιρεία», είπε.

Επιπλέον υποστήριξε ότι εφόσον η εταιρεία κάνει επένδυση εκατομμυρίων, καλό είναι να μη νομίζει κανείς ότι θα σταματήσουν για μερικές χιλιάδες ευρώ. «Το έργο εκτελείται σε ξένο χώρο, ανήκει στην περιφέρεια, για αυτό και πήραν άδεια από την περιφέρεια για τις εργασίες. Αν πούμε όχι, ίσως κάνουν προσφυγή και την κερδίσουν. Αν θέλετε να βάλουμε στο τραπέζι διαπραγμάτευση, όπως ακούστηκε πριν από κάποιον, δεν έχω αντίρρηση, αλλά να το πούμε. Εγώ δεν θα πάω μόνος μου να διαπραγματευτώ, θα πάω με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Προσωπικά πάντως δεν βάζω θέμα διαπραγμάτευσης στο τραπέζι», υποστήριξε.  «Μην είστε σίγουροι ότι με ένα ξερό όχι θα κάνουμε κάτι. Εμάς αυτό που μας καίει είναι η ασφάλεια. Από την Ψαρομύτα δεν υπάρχουν ανταποδοτικά ούτε ένα ευρώ.  Αναβολή για να έρθουμε σε συνεννόηση μαζί τους, να πάμε λίγο πιο πέρα, έστω στο 1 μέτρο», πρότεινε ο Δήμαρχος, αλλά το Σώμα δεν τον άκουγε, καθώς με ισχυρή πλειοψηφία εγκρίθηκε η πρόταση του κ. Φάκου. Την πρόταση Φάκου καταψήφισαν οι κ. Κώστας Κουτσούμπας, Χρήστος Γκίκας, Αντώνης Γιαννόπουλος, Γιάννης Μάμαλης και Γιώργος Γλυμίτσας.

Από την Έντυπη Έκδοση της εφημερίδας Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…