Home Δήμος Δωρίδας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ
Δήμος Δωρίδας - 16 Δεκεμβρίου, 2019

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ

 

Ο συνδυασμός “Όραμα για τη Δωρίδα” στα πλαίσια του ελέγχου που ασκεί στην εκτέλεση έργων, του δήμου Δωρίδος, αντιμετώπισε δυσκολίες στην εκτέλεση του έργου του, όπως ελλείψεις στις μελέτες, στην περιγραφή , στις προδιαγραφές και στην σκοπιμότητα.  Για το λόγο αυτό ετοίμασε ένα προσχέδιο με προτάσεις για τον καλύτερο σχεδιασμό και επίβλεψη των έργων το οποίο και κατέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο ως πρόταση προς ψήφιση και το οποίο θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση μας, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερες προτάσεις από πολίτες και ανθρώπους με τεχνογνωσία που θα βελτιώσουν την διαδικασία εκτέλεσης και ελέγχου των έργων.

Για κατάθεση προτάσεων μπορείτε να στείλετε mail στο: [email protected]
ή στη σελίδα στο Facebook

Η αρχική εισήγηση:

 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ
Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να καταθέσουμε εγγράφως την πάγια θέση της Παράταξής μας ως προς το παραπάνω θέμα με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη βέλτιστη εκτέλεση των έργων. Η θέση μας αυτή είναι δεσμευτική για την Παράταξή μας οπότε με βάση αυτή θα τοποθετούμαστε και θα ψηφίζουμε κατά τη συζήτηση ανάλογων θεμάτων.
Για κάθε έργο τηρείται πλήρης φάκελος με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση στοιχεία (τα οποία θα προστίθενται σταδιακά) , όπως:

  • Σύντομο ιστορικό του έργου

  • Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο του έργου

  • Σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου

  • Απόφαση Λαϊκής Συνέλευσης/Συμβουλίου/Προέδρου της Τ.Κ.

  • Εισήγηση-Άποψη της Υπηρεσίας

  • Μελέτη/Τεχνική περιγραφή του έργου με προσμετρήσεις υλικών και εργασιών και λεπτομερείς προδιαγραφές (MSDS) των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε ο προϋπολογισμός να ανταποκρίνεται στη Μελέτη/Τεχνική έκθεση. Ειδικότερα σε έργα τα οποία μετά το πέρας των εργασιών, μέρος τους παραμένει μη εμφανές (π.χ. έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης), να συντάσσεται τοπογραφική αποτύπωση με συντεταγμένες GPS (ΕΓΣΑ87) στην οποία θα φαίνονται μεταξύ άλλων στάθμες και οδεύσεις αγωγών, βάνες, σταθερά σημεία κλπ., με σκοπό τον εύκολο εντοπισμό τους για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.

  • Προκήρυξη/Απόφαση Ανάθεσης

  • Στη φάση της εκτέλεσης, να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση από τον πρόεδρο της Τ.Κ. προς τους εμπλεκόμενους σε όλες τις φάσεις του έργου (Υπηρεσία και Επιτροπή Παραλαβής). Για την καλύτερη απεικόνιση του έργου, ο Πρόεδρος να κρατάει φωτογραφικό υλικό εργασιών και υλικών (πριν-κατά-μετά την εκτέλεση) καθώς και λοιπά στοιχεία όπως αντίγραφο δελτίων αποστολής.

  • Σύνταξη τελικής επιμέτρησης από τον Ανάδοχο του έργου, έλεγχος και έγκρισή της από επιβλέποντα μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

  • Μετά την εκτέλεση του έργου να πραγματοποιείται τελικός έλεγχος για την παραλαβή από τους Δημοτικούς Συμβούλους που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παραλαβής παρουσία του Προέδρου της Τ.Κ. και να προωθείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Ο Φάκελος του έργου να τηρείται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή στο αρχείο του Δήμου και να είναι διαθέσιμος στον Πρόεδρο της Τ.Κ. καθώς και στους Δημ. Συμβούλους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Ο δημοτικός συμβουλος Παντελής Σμαράγδης προτείνει : Αφιέρωμα στη Γιώτα Μαρούδα

Αφιέρωμα στη μνήμη της Γιώτας Μαδούρα ζητεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των καλοκαιρινώ…