Home Συνεντεύξεις-Άρθρα Συνέντευξη της υποδιοικήτριας του νοσοκομείου κ. Καραγεώργου στην ΩτΦ: «Εσωτερικές μετακινήσεις καλύπτουν τα κενά»
Συνεντεύξεις-Άρθρα - 8 Αυγούστου, 2013

Συνέντευξη της υποδιοικήτριας του νοσοκομείου κ. Καραγεώργου στην ΩτΦ: «Εσωτερικές μετακινήσεις καλύπτουν τα κενά»

 «Στόχος μας είναι η κάλυψη των κενών με μόνιμο προσωπικό», υποστηρίζει η υποδιοικήτρια του νοσοκομείου κ. Δήμητρα Καραγεώργου για τα κενά σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Σε συνέντευξή της η κ. Καραγεώργου αναφέρεται στο πρόβλημα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού τονίζοντας ότι έρχεται κάποιες μέρες νεφρολόγογος από γειτονικό νοσοκομείο, ενώ αναφέρεται και στη διπλή προκήρυξη για πρόσληψη επικουρικών νεφρολόγου και παθολόγου που απέβη άκαρπη.
Δηλώνει ότι έχει ισοσκελιστεί πλήρως ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, αλλά χωρίς διευκρινήσεις αν έχουν πληρωθεί παλιά χρέη που έφταναν τα 3 εκ ευρώ. Δηλώνει όμως ότι έχει μειωθεί κατά 20% ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου.
Δεν απαντά στην ερώτησή μας για τη λειτουργία του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, αρκούμενη μόνο στο γεγονός ότι λειτουργεί ως Κέντρο Ημέρας και αυτή η σύμβαση εγκρίθηκε από το υπουργείο. Ωστόσο η συγκεκριμένη δομή δεν έχει λειτουργήσει ποτέ μέχρι τώρα για το σκοπό που σχεδιάστηκε, ούτε ως ΚΕΣΑΜΕΑ, ούτε ως Κέντρο Αποκατάστασης.

«Η λειτουργία της μονάδας καλύπτεται πλήρως»


 
ΩτΦ: κ. Καραγεώργου, σε ανοικτή επιστολή του ο Σύλλογος Νεφροπαθών καταγγέλλει την υποβάθμιση της Μονάδας και την έλλειψη νεφρολόγου. Τι ακριβώς έχει συμβεί και πως προτίθεστε να το αντιμετωπίσετε;


Δ.Κ.
: Είναι γεγονός ότι το τελευταίο εξάμηνο η ΜΤΝ του Γ.Ν. Άμφισσας αντιμετωπίζει σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα. Υπηρετούσαν δύο Νεφρολόγοι, η Διευθύντρια της μονάδος και μία Επιμελήτρια Α΄. Η Διευθύντρια έχει καταθέσει αίτηση παραίτησης συνταξιοδότησης από 10-06-2013 και η Επιμελήτρια, παραιτήθηκε γιατί αναζήτησε εργασία σε νοσοκομείο της Γερμανίας και αποχώρησε. Ήδη, δύο  φορές είχαν προκηρυχθεί οι θέσεις  επικουρικού ιατρικού προσωπικού Παθολόγου και Νεφρολόγου  και δυστυχώς και τις δύο φορές απέβησαν άγονες, δεν υπήρξε ενδιαφέρον.  Ταυτόχρονα στη Μονάδα υπηρετούσαν και συνεχίζουν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες δύο γιατροί γενικής ιατρικής οι οποίοι γνωρίζουν και τα προβλήματα υγείας των νεφροπαθών. Στην παρούσα φάση  και λόγω συνεχόμενων αναρρωτικών αδειών της Διευθύντριας της μονάδας και έως της συνταξιοδότησής της, ή της απόσπασης ή μετακίνησης Νεφρολόγου από άλλο Νοσοκομείο, το Συμβούλιο Διοίκησης με Αποφάσεις του έχει ορίσει υπεύθυνο λειτουργίας της, τον Διευθυντή της Παθολογικής κλινικής, ο οποίος έχει ολοκληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην αιμοκάθαρση του Νεφρολογικού ιατρείου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. 
 

ΩτΦ: Η μονάδα με ποιόν τρόπο θα λειτουργεί μέχρι να πάρουμε ειδικευμένο γιατρό;


Δ.Κ.:
 Πρέπει κατ’ αρχήν να επισημάνουμε ότι η Διοίκηση και το σύνολο των Συλλογικών Οργάνων του Νοσοκομείου μας, με σειρά διοικητικών εγγράφων και συνεργασιών σε επίπεδο 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας αλλά και σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο Υπουργείου Υγείας, έχει ενημερώσει και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και θεωρεί άμεσης και επιτακτικής ανάγκης την εξεύρεση μόνιμης λύσης με απόσπαση ή μετακίνηση ιατρού Νεφρολόγου από άλλο Νοσοκομείο για την επιστημονική εποπτεία της Μ.Τ.Ν. Συνεπώς έως της εξεύρεσης λύσης υπάρχει για τον μήνα Αύγουστο 2013 πλήρης καθημερινή κάλυψη του προγράμματος εφημέρευσης καθώς και του πρωϊνού  ιατρείου από τον Διευθυντή της παθολογικής κλινικής, δύο ιατρούς γενικής ιατρικής οι οποίοι όπως ήδη έχουμε αναφέρει, έχουν προσφέρει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις ιατρικές τους υπηρεσίες στη Μονάδα και κάποιες ημέρες του μήνα μετακινείται από το όμορο νοσοκομείο της Λειβαδιάς, Νεφρολόγος. Τώρα άμεσα θα έρθει στις 07-08-2013 και στις 12-08-2013 και θα συζητήσουμε μαζί του για κάποιες επιπλέον ημέρες του Αυγούστου, υπό την έννοια της όσο το δυνατόν καλύτερης κάλυψης της Μονάδας.


 
 
«Η Διοίκηση δεν είχε καμία παρέμβαση σε ζητήματα ιατρικής και επιστημονικής φύσης»
 

ΩτΦ: Πως γίνεται η θεραπεία των νεφροπαθών όταν η Διευθύντρια λείπει σε άδεια;

Δ.Κ.: Η ΜΤΝ αποτελεί αναπόσπαστο λειτουργικό τμήμα του Παθολογικού τομέα, καθημερινά υπάρχει κάλυψη σε ιατρικό προσωπικό. Ακολουθούνται με συνέπεια τα επιστημονικά πρωτόκολλα που ισχύουν για την ειδική ομάδα των αιμοκαθαιρομένων ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους. 
 
ΩτΦ: Ο κ. Σταφιδάς σας επέρριψε ευθύνες τονίζοντας ότι η στάση σας οδήγησε τις δυο γιατρούς να φύγουν, υποστηρίζοντας ότι η υποβάθμιση ξεκίνησε πριν 20 περίπου μήνες και είστε υπαίτια για όλα αυτά. Εσείς από την πλευρά σας αναγνωρίζετε λάθη στους χειρισμούς σας ή θεωρείτε ότι όλο αυτό που έγινε σας υπερβαίνει; 

Δ.Κ.: Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι οι ρόλοι σ’ έναν οργανισμό υγείας είναι διακριτοί και συγκεκριμένοι.. Η κάθε υπηρεσία (ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική) έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Υπάρχουν επίσης επιστημονικά συλλογικά όργανα του Νοσοκομείου που γνωμοδοτούν για τη λήψη αποφάσεων από την εκάστοτε Διοίκηση. Από την πλευρά της η Διοίκηση μερίμνησε και υποστήριξε την καθημερινή λειτουργία της Μ.Τ.Ν ακολουθώντας τις γνωμοδοτήσεις των υπεύθυνων οργάνων για διοικητικά θέματα, και τις νόμιμες διαδικασίες. Επιπλέον η Διοίκηση δεν είχε καμία παρέμβαση σε ζητήματα ιατρικής και επιστημονικής φύσης. Δεν αντιλαμβάνομαι την άποψη του κ. Σταφιδά και είναι γνωστό επίσης ότι διοικητικές πράξεις που ελήφθησαν πριν είκοσι (20) μήνες, ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει αποφανθεί και γνωμοδοτήσει για τη νομιμότητα και εγκυρότητα αυτών.  Αν υπήρξε κακό κλίμα στην Μονάδα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με νόμιμες διοικητικές πράξεις. 
 
ΩτΦ: Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει δυσλειτουργικά προβλήματα από την έλλειψη γιατρών. Τι θα γίνει με την Παθολογική, την Ορθοπεδική, την καρδιολογική το Ακτινοδιαγνωστικό, τη Μαιευτική και Παιδιατρικό που επίσης έχουμε ελλείψεις ειδικευμένων ιατρών; Πως σκοπεύετε να τις καλύψετε, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη αν δεν τα καταφέρετε;

Δ.Κ.: Αξιολογώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, έτσι ώστε να καλύπτονται  πλήρως οι ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζει το Γ.Ν. Άμφισσας σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας πρέπει σε πλήρη κάλυψη, να υπηρετούν οι βασικές ειδικότητες ιατρών όπως χειρουργικής, παθολογικής, αναισθησιολογικής, ορθοπεδικής, καρδιολογικής, παιδιατρικής, νεφρολογικής, μαιευτικής. Το τελευταίο έτος, όντως έχουν προκύψει κενά σε νευραλγικά τμήματα λόγω συνταξιοδότησης ή έκτατων προβλημάτων υγείας. Κάνουμε εσωτερικές μετακινήσεις σε ιατρικό προσωπικό, υπάρχουν σε εκκρεμότητα αιτήματα για επικουρικούς, όμως ο κύριος στόχος μας είναι η κάλυψη των κενών με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. 
 
 
«Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης για πέντε θέσεις»
 
ΩτΦ: Πρόσφατα σε δελτίο τύπου η Βουλευτής υποστήριζε ότι ζήτησε αποσπάσεις ιατρών από τον υπουργό κ. Γεωργιάδη και μάλιστα, ότι κατέθεσε συγκεκριμένα ονόματα γιατρών που θέλουν να έρθουν στη Φωκίδα. Τι ειδικότητες αφορά και για τι χρονικό διάστημα παραμονής τους μιλάμε, αν φυσικά γίνει δεκτό το αίτημα;

Δ.Κ.: Αφορά τις ειδικότητες του Νεφρολόγου και Ορθοπαιδικού, θέλουν να καλύψουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις των ειδικοτήτων τους στο Νοσοκομείο μας. 
 
ΩτΦ: Πρόσφατα, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, πλήν του δικού μας, ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις γιατρών από διαγωνισμό που έγινε το 2009. Εμείς γιατί δεν είχαμε προχωρήσει τη διαδικασία και γιατί μπορούμε να πάρουμε μόνο έναν οδοντίατρο;

Δ.Κ.: Για τη θέση του οδοντιάτρου, είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από 07-06-2011 και τα οριστικά αποτελέσματα πρόσληψης εκκρεμούν στο υπουργείο Υγείας. Για τις υπόλοιπες προκηρύξεις συνολικά πέντε (5) δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Με την ανάληψη της θέσης ως Αναπληρώτριας Διοικητού στις 19-09-2011 ενημερώθηκα άμεσα για τις πέντε θέσεις ιατρικού προσωπικού που ήταν σε διαδικασία αξιολόγησης ή ολοκλήρωσης της κρίσης. Δυστυχώς όμως έγγραφο που εστάλη στο Νοσοκομείο στις 10-10-2011 αφορούσε αναστολή προσλήψεων-κρίσεων και δεν προχώρησε καμία διαδικασία. Η μόνη θέση που επιτυχώς ολοκληρώθηκε ήταν η αξιολόγηση –κρίση  χειρουργού ο οποίος και από 01-01-2013 υπηρετεί στο Νοσοκομείο μας. 
 
ΩτΦ: Είχαμε σοβαρά προβλήματα με ελλείμματα, αναφέρομαι σε οικονομικό επίπεδο. Με τα νέα δεδομένα ο προϋπολογισμός έχει ισοσκελιστεί με τον απολογισμό ή εξακολουθεί το νοσοκομείο να κουβαλάει χρέη;

Δ.Κ.: Ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2012 είναι πλήρως ισοσκελισμένος και έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. 
 
ΩτΦ: Η σφικτή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγήσει πολλούς συναδέλφους σας σε παραίτηση, καθώς αντιμετώπισαν ελλείψεις ακόμη και σε βασικά υλικά. Εδώ είχαμε προβλήματα και πως αυτά αντιμετωπίστηκαν;

Δ.Κ.: Υπήρξε μείωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 σε σχέση με το προηγούμενο έτος της τάξης του 20%. Καθημερινά καλούμαστε να συμμορφωθούμε και να εκτελέσουμε έναν ιδιαίτερα σφιχτό προϋπολογισμό προσπαθώντας ταυτόχρονα να ανταποκριθούμε στις βασικές ανάγκες των ασθενών σε υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό.  Σε περιπτώσεις που εντοπίζονται ελλείψεις, συντονισμένα με τη συνεργασία όλου του στελεχιακού δυναμικού του Νοσοκομείου προσπαθούμε να τις καλύψουμε.  
 
 
«Η συνεργασία μας με την Ψυχιατρική εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας»
 
ΩτΦ: Άφησα για το τέλος, κάτι πολύ σοβαρό κατά την άποψη όλων των συντακτών αυτής της εφημερίδας. Πρόκειται για το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ή ΚΕΣΑΜΕΑ ή Κέντρο Αποκατάστασης, που αλλάζει συνέχεια ονόματα σαν Ισπανός πρίγκιπας ή κακούργος, αλλά ουδέποτε αποδόθηκε στους δικαιούχους του, μπαίνοντας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τι συμβαίνει με αυτή τη δομή και σε όποιου την ευθύνη και αν είναι δεν μπορεί να λειτουργήσει;

Δ.Κ.: Με το Νόμο Ν.4025/11 το ΚΕΣΑΜΕΑ Άμφισσας μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης και βρίσκεται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το νοσοκομείο στο οποίο υπάγεται οργανικά και διοικητικά από 01-01-2012. 
 Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν.4025/11 παρ.1, β, γ, δ το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης (πρώην ΚΕΣΑΜΕΑ Φωκίδας) έχει ως σκοπό του την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα. αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες με προγράμματα ψυχολογικής, κοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, πρώιμης διάγνωσης, ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρίες, λειτουργικής αποκατάστασης, υποστήριξης για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, συνεργασίας με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους. 
Στην παρούσα φάση και μέσω προγραμματικής σύμβασης του Νοσοκομείου με την Ψυχιατρική Μονάδα λειτουργεί Κέντρο Ημέρας σε χώρο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Η συνεργασία αυτή εγκρίθηκε από το υπουργείο Υγείας γιατί και οι δύο δομές συνάδουν με τους σκοπούς λειτουργίας τους και επιπλέον παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες στον ίδιο πληθυσμό – στόχο, όπως προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και των δύο Κέντρων. 
 
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Ο δημοτικός συμβουλος Παντελής Σμαράγδης προτείνει : Αφιέρωμα στη Γιώτα Μαρούδα

Αφιέρωμα στη μνήμη της Γιώτας Μαδούρα ζητεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των καλοκαιρινώ…