Home Εικόνες Αρχικής Το Σεπτέμβριο στον αέρα Σε νέο διαγωνισμό η μαρίνα Ιτέας

Το Σεπτέμβριο στον αέρα Σε νέο διαγωνισμό η μαρίνα Ιτέας

Το Σεπτέμβριο στον αέρα

Σε νέο διαγωνισμό η μαρίνα Ιτέας

 

«Τέλος» σε κάθε προηγούμενη προσπάθεια αξιοποίησης της μαρίνας έβαλε το ΤΑΙΠΕΔ, που ετοιμάζεται μέσα στο Σεπτέμβριο να βγάλει εκ νέου τη μαρίνα σε διαδικασία αξιοποίησης αναζητώντας ανάδοχο.

Να υπενθυμίσουμε ότι προηγήθηκαν δυο αποτυχημένες προσπάθειες να ανατετεθεί σε ανάδοχο. Η πρώτη ηταν αρκετά σοβαρή καθώς είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον ο ομιλος Κυριακούλη, ωστόσο η πανδημία οδήγησε την προσπάθεια σε ναυάγιο. Η δεύτερη αφορούσε τα αδέρφια Ληξουργιώτη από τη Φωκίδα, που όμως στον έλεγχο δεν διέθεταν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε αυτή τη φάση αναμένεται να ξεκινήσει πάλι από την αρχή με νέο διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση πάντως και βλέποντας η Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου ότι θα καθυστερήσει να αναληφθεί η μαρίνα από ανάδοχο, φρόντισε να είναι καθαρή, καλοσυντηρημένη και να λειτουργεί καλά.

Το Ταμείο , στις δυο προκηρύξεις που έχει ήδη βγάλει στο παρελθόν προτίθεται να εκχωρήσει τη μαρίνα για 40 έτη κατ’ ελάχιστο. Στη σύμβαση Παραχώρησης δύναται να θεσπιστεί δικαίωμα προαίρεσης του Ταμείου για την περαιτέρω παράταση της διάρκειας της Παραχώρησης για επιπλέον δέκα (10) έτη, κατά το μέγιστο.

 

Το ιστορικό και οι δυνατότητες

 

Η Μαρίνα Ιτέας χωροθετήθηκε με την με αριθμό Τ/712/16.02.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Δ’ 100/26.02.2000), στη θέση «Μαρίνα» του κόλπου της Ιτέας, εντός των ορίων του τέως Δήμου Ιτέας. Βρίσκεται στον όρμο Ιτέας , στο μυχό του Κρισσαίου κόλπου, μεταξύ των άκρων Ιτέας προς τα ΝΑ της πόλης και Τρίπορι προς τα ΝΔ της πρώτης. Ο κόλπος Ιτέας ή Κρισσαίος κόλπος σχηματίζεται περί τη μέση των Βόρειων ακτών του Κορινθιακού μεταξύ των άκρων Μακρύ Νικόλας προς Α και Ανδρομάχη προς Δ με άνοιγμα 7,5 ν.μ. περίπου. Προς το εσωτερικό του στενεύει συνεχώς και καταλήγει στον όρμο Ιτέας με το ομώνυμο λιμάνι. Ο προβλήτας της Μαρίνας Ιτέας είναι κατασκευασμένος εγκάρσια στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

Η Μαρίνα Ιτέας καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση της τάξεως των 26.000 τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού εκατόν σαράντα έξι (146) σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα,

αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές. Η δυναμικότητα της λιμενικής εγκατάστασης ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι (146) περίπου σκάφη, η έκταση της χερσαίας ζώνης είναι περίπου 24.700 τ.μ. και η θαλάσσια ζώνη 26,000 τ.μ. Η λιμενολεκάνη είναι επαρκώς προστατευμένη και είναι δυνατός ο ελλιμενισμός ορισμένων megayacht. Η εγκατάσταση δεν είναι επεκτάσιμη.

Προβλέπονται επίσης εξήντα (60) θέσεις σκαφών στη χερσαία ζώνη.

Ο προσήνεμος μώλος που προστατεύει τη λιμενολεκάνη από τον κύριο ΒΔ τομέα ανάπτυξης προσπιπτόντων κυματισμών είναι κατασκευασμένος από κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους και έχει συνολικό μήκος 485 μ. περίπου, μέχρι της διαμορφώσεως του ακρομωλίου του. Το πρώτο κεκαμένο τμήμα κάθετα στα παραλιακά κρηπιδώματα είναι μήκους 160 μ. περίπου. Η περαιτέρω επέκτασή του ακρομωλίου κατά 20 μ. είναι με φυσικούς ογκολίθους. Το ωφέλιμο βάθος της λιμενολεκάνης είναι -5.0 μ. ΜΣΘ.

Στο δυτικό άκρο της μαρίνας διαμορφώνονται νηοδόχος μικρού πλάτους και ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών μήκους 18,50 μ. και πλάτους 9,00 μ. περίπου. Εντός της λιμενολεκάνης έχουν κατασκευαστεί τρεις προβλήτες μήκους 75 μ. και πλάτους 3.00 μ. με διαμόρφωση Τ στο άκρο τους.

Ο εξοπλισμός των ανωδομών του προσήνεμου μόλου και των παραλιακών κρηπιδωμάτων περιλαμβάνει δέστρες πρόσδεσης παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή νερού (φωλέες παροχών), ηλεκτροφωτισμό, δίκτυο πυρόσβεσης και φανούς εισόδου στα ακρομωλια των μόλων.

Η χερσαία επιφάνεια της Μαρίνας Ιτέας καθορίστηκε και χωροθετήθηκε δυνάμει της με αριθμό Τ/712/16.02.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Δ’ 100/26.02.2000) και καλύπτει έκταση της τάξεως των 24.700 τ.μ., η οποία έχει δημιουργηθεί κυρίως από επιχώσεις. Η τελική επιφάνεια είναι κυρίως δάπεδα

σκυροδέματος. Ο χερσαίος χώρος της Μαρίνας χωρίζεται σε τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα σύμφωνα με την ως άνω απόφαση χωροθέτησης.

Το πρώτο οικοδομικό τετράγωνο πλησίον της προβλεπόμενης πύλης εισόδου στο δυτικό άκρο των χερσαίων χώρων, έχει εμβαδόν 512 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0.14 (14% μέγιστο ποσοστό κάλυψης), ήτοι 67 τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος

4.5 μ. από την στάθμη της ανωδομής των κρηπιδωμάτων του λιμένα. Ο υπόλοιπος χερσαίος χώρος καλύπτεται κυρίως με την διαμόρφωση πρασίνου και δευτερευόντως με θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

Συμπεριλαμβάνει τα εξής

υλοποιημένα κτιριακά έργα:

  • Φυλάκιο ελέγχου εισόδου εμβαδού περίπου 10 τ.μ.
  • Υποσταθμό της ΔΕΗ εμβαδού περίπου 25 τ.μ.
  • Κτίριο ηλεκτρικών πινάκων της μαρίνας εμβαδού περίπου 12 τ.μ.
  • Κτίριο πυρόσβεσης εμβαδού περίπου 20 τ.μ., για την πυροπροστασία του χώρου με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Το δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο ανατολικά του πρώτου είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και το μόνο στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής κτιρίων διαφορετικού ύψους. Καλύπτει επιφάνεια 2288 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 19% ήτοι δόμηση 425 τ.μ. και με επιτρεπόμενο ύψος 4.5μ. από τα παραλιακά κρηπιδώματα. Στο δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο εντάσσονται κτίριο πύργου ελέγχου για την εποπτεία της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας. (Για το κτίριο ελέγχου και μόνον το μέγιστο επιτρεπτό ύψος από το κρηπίδωμα φθάνει τα 7,5 μ.), γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών, λιμενικό ταμείο, τελωνείο και λιμεναρχείο. Στην παρούσα φάση έχει κατασκευασθεί ένα κτίριο εμβαδού κατόψεως περίπου 77 τ.μ.

Στο τρίτο οικοδομικό τετράγωνο χωροθετούνται βοηθητικές λειτουργίες της μαρίνας όπως αποθήκες, λουτρά, WC. Το τρίτο οικοδομικό τετράγωνο καλύπτει

έκταση της τάξεως των 774 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0.18 ήτοι 135 τ.μ. και με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4.0 μ. Ειδικότερα το τρίτο οικοδομικό τετράγωνο περιλαμβάνει συγκρότημα λουτρών, WC και πλυντηρίων, αποθηκευτικούς χώρους και φυλάκιο ελέγχου εξόδου, στο βορεινό τμήμα του τετραγώνου. Έχουν υλοποιηθεί τρία κτίρια εμβαδού περίπου 33, 32 και 65 τ.μ. αντίστοιχα.

Το τέταρτο οικοδομικό τετράγωνο στο ανατολικό άκρο των χερσαίων χώρων καλύπτει έκταση 1.590 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 6% ήτοι 80 τ.μ. και 4.5 μ.

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. Στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο δύναται να κατασκευαστούν αναψυκτήριο μικρού μεγέθους και εμπορικά καταστήματα, όπως:

-καταστήματα ναυτιλιακών ειδών – καταστήματα ενοικίασης/πώλησης σκαφών

– κτίριο τραπεζικών συναλλαγών με μηχανήματα για πιστωτικές κάρτες, κλπ.

Στο υπόψη οικοδομικό τετράγωνο δεν έχει κατασκευασθεί κάποιο κτίριο.

Γίνεται μνεία ότι στη χερσαία ζώνη της Μαρίνας Ιτέας, περιλαμβάνονται:

(α) τμήμα μείζονος γεωτεμαχίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου («Αιγιαλός») με ΚΑΕΚ 48032ΕΚ00033/0/0, στο ανατολικό τμήμα της μαρίνας·

(β) τμήμα μείζονος γεωτεμαχίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου («Αιγιαλός») με ΚΑΕΚ

48032ΕΚ00034/0/0, στο δυτικό τμήμα της μαρίνας· και (γ) τμήμα μείζονος γεωτεμαχίου κυριότητας του Δήμου Δελφών («Δρόμος») με ΚΑΕΚ 48032ΕΚ00002/0/0, στο βορειοδυτικό άκρο της μαρίνας, έκτασης περίπου 1.980 τ.μ., που αποτελεί δρόμο (κατά τα αναφερόμενα στο οικείο κτηματολογικό φύλλο και διάγραμμα) ή/και χώρο αστικού πρασίνου (βάσει του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου) και στο οποίο εντάσσεται και το προαναφερθέν πρώτο οικοδομικό τετράγωνο.

Σήμερα, η Μαρίνα Ιτέας είναι λειτουργική, και φιλοξενεί μικρό αριθμό σκαφών αναψυχής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…