Home Ελλάδα Τα θεματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δελφών στις 12 Νοεμβρίου
Ελλάδα - 8 Νοεμβρίου, 2018

Τα θεματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δελφών στις 12 Νοεμβρίου

 Παρακαλούμε όπως την   12η  Νοεμβρίου   2018,  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  18.00΄ , προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία  Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 

1.    Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος 2018 (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2.    Λήψη συμπληρωματικής απόφασης στην αρχική αριθ.   287/2018 με θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων : “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ” Β΄ ΔΡΑΣΗ. ισηγητής: κ. Δήμαρχος).

3.     ‘Εγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).

4.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5.    Διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6.    Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από τέλη ύδρευσης Δ.Ε.  Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

7.    Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε.  Καλλιέων. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

8.    Επί αιτήσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας, για απαλλαγή καταβολής αναδρομικών δημοτικών τελών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

9.    Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

10.  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για ΚΑ 15-6473 (Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων). (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

11.  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς  Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

12.  Έγκριση και αποδοχή  εθελοντικής προσφοράς χρόνου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς  Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

13.  Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Αθανασίου Δεδουσόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων Δήμου).

14.  Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων Δήμου).

15.  Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Λουκίας Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων Δήμου).

16.  Έγκριση 4ης τροποποίησης  προγραμματικής σύμβασης με το Φο.Δ.Σ.Α Στ. Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

17.  Έγκριση και παραλαβή της υπ΄  αριθ.      29/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

18.  Έγκριση και παραλαβή της υπ΄  αριθ.      30/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Κ.  ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

19.  Έγκριση 1ου και τελικού ΑΠΕ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

20.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

21.  Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.  ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

22.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.  ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

23.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

24.  Λήψη απόφασης με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των ακινήτων δημόσιας ωφέλειας από την μεταβίβασή τους στο «Υπερταμείο». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

25.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με ΕΒΕ Φωκίδας για ανοιχτά κέντρα εμπορίου (OPEN MALLS). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

26.  Έγκριση υπογραφής Μνημονίου  – Συμφώνου Συνεργασίας ΟΤΑ – ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ -ΟΑΣΕ για μονοπάτια). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

27.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος πολιτών  για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

28.  Λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας για το σχολ. έτος 2019-2020. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ. Σ. & Πρόεδρος ΔΕΠ).

29.  Έγκριση παραχώρησης χρήσης 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. & Πρόεδρος ΔΕΠ).

30.  Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων ΕΠΑ.Λ.  Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. & Πρόεδρος ΔΕΠ).

31.  Έγκριση εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στο Κάστρο της Άμφισσας. (Εισηγητής: κ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…