Home Δήμος Δελφών Τα θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δελφών την Παρασκευή 1
Δήμος Δελφών - 28 Αυγούστου, 2017

Τα θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δελφών την Παρασκευή 1

 

Παρακαλούμε όπως την  1η  Σεπτεμβρίου    2017,  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  19.00΄ προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, κατ΄ άρθρο 76  Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

 2. Τροποποίηση Τ.Π. (6η). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 4. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών,  που αφορούν ανείσπρακτα δημοτικά τέλη και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, που αφορούν μισθώματα Κληροδοτήματος. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 6. Διαγραφές οφειλών από εισφορές σε χρήμα, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου της ΔΕ Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 7. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων  χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 8. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Δήμο Ριζάο και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου – Ρομβοτσάνου).

 9. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών «Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Γαλαξιδίου», «Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Γραβιάς – Παρνασσού» και «Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Ιτέας», μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του N.3979/2011). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).

 10. Εξέταση της από 18-7-2017 ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά της υπ΄αριθμ. 15179/3-7-2017 πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΓ. ΜΗΝΑ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 12. Έγκριση 3ου  (Τελικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) Β’ ΦΑΣΗ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 13. Έγκριση και  παραλαβή της υπ’ αριθμ. 18/2017 (1η επικαιροποίηση της 6/2017) μελέτης του έργου με τίτλο «Τσιμεντόστρωση οδικής πρόσβασης προς Άγιο Μηνά»  και τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 14. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ (MIS 5001154). (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 15. Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ, Α.Μ. 16/2017. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 16. Έγκριση και παραλαβή μελέτης και έγκριση τρόπου υλοποίησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, Α.Μ. 17/2017. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 17. Έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 18. Επικαιροποίηση της αριθ. 273/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εκλογή (2) δημ. συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 19. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 20. Ορισμός μελών για τη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 21. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης προς χρήση από το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας στο Δήμο Δελφών του απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας με αριθ. κυκλοφορίας  ΒΙΝ  8819 για τις ανάγκες της ανακύκλωσης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 22. Εκχώρηση αρμοδιότητας της διαχείρισης των κλαδεμάτων και της αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και εξουσιοδότησης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος Α.Ε., προκειμένου να σταλεί επιστολή προς την Περιφέρεια για άνοιγμα σχετικής πρόσκλησης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 23. Τροποποίηση της αριθ. 134/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτου (ψυγείου) για μεταφορά ευπαθών προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 24. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΔΚ Άμφισσας για την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου για την 1η μάχη της Εθνικής Αντίστασης την 9η Σεπτεμβρίου 1942 στο Φαράγγι της Ρεκάς.. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον 1ο ποδηλατικό αγώνα «Σπύρος Ντόκος» – ανάβαση Προσηλίου, (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 28. Έγκριση παραχώρησης του γηπέδου Δεσφίνας στον Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Αντικύρας, για την διεξαγωγή προπονήσεων. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια Δελφικών εορτών, συνδιοργάνωση του Δήμου Δελφών με το αθλητικό σωματείο «ΑΠΟΛΛΩΝ». (Εισηγητής: κ Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 30. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου Δ.Κ. Δεσφίνας, για τη φύλαξη ευρημάτων.  (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 31. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 32. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ», λόγω παραίτησης. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 33. Παραίτηση από ένδικα μέσα επί τελεσίδικης απόφασης. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος)..

 34. Ορισμός εκπροσώπων στον ΣΠΟΑΚ «ΑΡΙΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Αφαίρεση tattoo : Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το αποφασίσετε!

Η τέχνη του τατουάζ έχει εξελιχθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των αιώνων. Η πρώτη εμφάνιση…