Home Π.Ε. Φωκίδας Συρρίκνωσαν τον προϋπολογισμό
Π.Ε. Φωκίδας - 14 Απριλίου, 2021

Συρρίκνωσαν τον προϋπολογισμό

«Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά», αναφωνούσε στο βιβλίο της η Μπόνι Μπράιαντ με τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό και την Περιφερειακή Αρχή να θέλει να την μιμηθεί στο έργο της πολύπαθης πεδιάδας του Μόρνου, όπου δεν κατάφεραν να «περάσουν» τα επιπλέον 2 εκ ευρώ, με αποτέλεσμα να συρρικνώσουν προϋπολογισμό και έργο!

Εγκρίθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση

Η επιπλέον πίστωση εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου και είναι συνολικού ύψους 1,5 εκ ευρώ, με τον προϋπολογισμό του συμπληρωματικού έργου να διαμορφώνεται συνολικά στα 6,5 εκ ευρώ, αντί των αρχικών 7 εκ ε, που όλοι γνωρίζαμε ότι απαιτούνται, από την εποχή της διοίκησης Μπακογιάννη.
Αν και το έργο εκτελείται από το τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου «περνά» μέσα από την Περιφέρεια στερεάς Ελλάδας. Η επιπλέον πίστωση των 2 εκ ευρώ ξεπερνούσε το όριο του «+30%» (ποσοστό που μπορεί εύλογα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ενός έργου, χωρίς να προκληθεί ανωμαλία) και δεν κατάφερε να εγκριθεί. Στην πραγματικότητα, αν δεν μείωναν τον προϋπολογισμό η περιφέρεια θα αναγκαζόταν σε απεντάξεις έργων 14 εκ ευρώ συνολικά, προκειμένου να εντάξει αυτό με 7 εκ, καθώς, όπως είναι γνωστό οι εντάξεις της υπακούν στο λόγο 1 προς 2!
Η ένταξη του έργου όμως δεν είναι απλή υπόθεση, έστω και τώρα που εγκρίθηκε κουτσουρεμένος προϋπολογισμός, αφού αυτός θα πρέπει να συνάδει με τη μελέτη. Μένει λοιπόν να κινηθεί η διαδικασία ώστε να αλλάξουν τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία περιγράφουν τις ποσότητες των υλικών και τις τιμές τους!
Μοναδική ελποίδα να γίνει το έργο πια είναι ό,τι αφαιρεθεί για χάρη του προϋπολογισμού και των διαδικασιών, να μπορέσει να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα του έργου. Κοινώς, όπως ήρθαν τα πράγματα θα πρέπει η μελέτη να έχει περιγράψει με ακρίβεια την πραγματικότητα και να μην ξεφύγει καθόλου η κατάσταση, κάτι που θεωρείται παντελώς αδύνατον. Όσο περνά ο καιρός τόσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε οριστικά από την υλοποίηση και αποπεράτωση, κάποτε, του έργου.

Το γιοφύρι της Άρτας φτιάχτηκε πιο εύκολα!

Ήδη το έργο αυτό κουβαλάει μια πολύ βαριά ιστορία, καθώς το «Δίκτυο ανοικτών διωρύγων Πεδιάδας Μόρνου», αποφασίστηκε να υλοποιηθεί σε αντιστάθμιση της μείωσης της παροχής  του αρδευτικού νερού, – που έρεε στις εκβολές του ποταμού Μόρνου μέχρι  το 1981 (έτος την κατασκευής του φράγματος και της λίμνης της ΕΥΔΑΠ) – και το Υπ. Γεωργίας (ΥΠ.ΓΕ) αποφάσισε τότε την εκπόνηση μελέτης και την κατασκευή αρδευτικού έργου για έκταση 24.000 στρ. Από αυτά τα 7.000 στρ αφορούσαν την περιοχή Ναυπακτίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και τα 17.000 στρ την περιοχή της πεδιάδας Μόρνου του Ν. Φωκίδας, που αρδεύετο μέχρι τότε από τις παροχές αυτές. Η μελέτη του έργου (εδαφολογική-υδρολογική- γεωργοτεχνική – γεωργοοικονομική-τεχνική και υδραυλική) ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Α΄ ΚΠΣ (ΜΟΠ 1983-1990). Αυτή προέβλεπε την κατασκευή αρδευτικού έργου με δυο τρόπους ανάλογα των επικρατούντων γεωλογικών υδρολογικών και εδαφολογικών συνθηκών σε αντίστοιχες περιοχές. Έτσι η υλοποίηση κατασκευαστικά, εξελίχθηκε σε δυο ουσιαστικά φάσεις:
Α ΦΑΣΗ: Αφορούσε στην κατασκευή αρδευτικού δικτυού σε έκταση 5.000 στρ μόνο για την περιοχή της πεδιάδας Μόρνου του Ν. Φωκίδας. Το έργο υλοποιήθηκε με την κατασκευή ενός φράγματος για την σύλληψη της επιφανειακής ροής και ανάσχεση της υπόγειας επί της κοίτης του Ποταμού Μόρνου σε θέση ανάντη της προς άρδευση περιοχής. Επίσης για την φάση αυτή αφορούσε η κατασκευή μεγάλης δεξαμενής αναρρύθμισης και δίκτυο διανομής κλειστού τύπου υπό πίεση, χωρίς αναδασμό διότι οι εδαφολογικές και υδρολογικές συνθήκες δεν απαιτούσαν την εφαρμογή του.

Η Α΄ φάση  ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Β’ ΚΠΣ (1990-1994) με κόστος περίπου 1.700.000.000 δρχ.

Β ΦΑΣΗ: Το έργο αυτό υλοποιήθηκε πρόσφατα και προέβλεπε την κατασκευή  αρδευτικού δικτύου ανοικτών διωρύγων, δεξαμενής αναρίθμησης, στραγγιστικού δικτυού  και αγροτικών δρόμων στην περιοχή κατάντη των οικισμών μέχρι την θάλασσα, με την εφαρμογή και αναδασμού σε έκταση περίπου 8.000 στρ. Η στράγγιση της περιοχής ήταν απαραίτητη λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα, και λόγω του χαμηλού ή και αρνητικού υψόμετρου των εδαφών. Αυτά άλλωστε διαπιστώθηκαν και από την εδαφολογική και την υδρολογική μελέτη και έτσι ο αναδασμός επιβάλλετε ως υποχρεωτικός για την υλοποίηση του συνολικού έργου λόγω της ανάγκης κατασκευής του στραγγιστικού δικτύου .
Το έργο αυτό εντάθηκε σε πρόγραμμα του Υπ Γεωργίας το 2006 και υλοποιήθηκε με φορέα  το Υπουργείο Γεωργίας με τα εξής υποέργα: 1.«Δίκτυο ανοικτών διωρύγων»  2.«Τοπογραφικές εργασίες αναδασμού» 3. « Συστηματοποιήσεις εδαφών ισοπεδώσεις» 4. « Απαλλοτριώσεις»  5.« Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας» 6. «Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων».
Σήμερα σε μεγάλο ποσοστό το έργο έχει ολοκληρωθεί δυστυχώς όμως με πολλές ατέλειες, παραλείψεις και αστοχίες με αποτέλεσμα σήμερα να μην είναι λειτουργικό.
Το έργο έχει δοθεί  από το 2011 μόνο για διοικητική παραλαβή στο ΤΟΕΒ με σκοπό τον εντοπισμό ατελειών και προβλημάτων.
Ο ΤΟΕΒ επανειλημμένα έχει διατυπώσει σε αναφορές του τα εκτεταμένα προβλήματα στο αρδευτικό (τσιμενταύλακες), στραγγιστικό και οδικό αγροτικό δίκτυο, στις διαβάσεις του έργου. Σήμερα λόγω των ανωτέρω προβλημάτων δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία.
Επίσης λόγω των κακοτεχνιών που δεν έχουν αποκατασταθεί, αφενός δεν υπάρχει αποδοχή των κατοίκων, αφετέρου δεν έχει συνταχθεί το μητρώο του έργου το οποίο θα περιγράφει την οριστική κατάσταση των κατασκευασμένων τμημάτων, με συνέπεια να μην μπορεί να αναλάβει ο ΤΟΕΒ τη  λειτουργία του.

Τα μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται:

1.στη μη δυνατότητα άρδευσης και την ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής, γεγονός που επιβάλλει την πληρωμή εκ μέρους του δημοσίου υπέρογκων ποσών ηρτημένης εσοδείας.
2.στην ελλιπή δυνατότητα πρόσβασης των κτημάτων,
3.στην δημιουργία πλημμυρικών φαινόμενων στην ανάντη του αναδασμού περιοχή λόγω έλλει-ψης αντιπλημμυρικής τάφρου,
4.στη μη πραγματοποίηση της συστηματοποίησης των εδαφών (η οποία μετά από αυτοψία δια-πιστώθηκε ότι κατά το πλείστον είναι ανέφικτη. Γεγονός που καθιστά την παλιά μελέτη μη εφαρμόσιμη).
5.στη μη εφαρμογή του αναδασμού
6.και στην τελική απαξίωση του ήδη κατασκευασμένου έργου.

Η μελέτη που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται αποσκοπεί στην αποπεράτωση του έργου, ωστόσο οι καθυστερήσεις είναι τεράστιες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Check Also

Ο Δήμος Δελφών στο πλευρό των ελαιοκαλλιεργητών του Ελαιώνα  Π. Ταγκαλής: «Μνημείο Πολιτιστικής κληρονομίας ο παραγωγικός Ελαιώνας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ, 9.8.2022        Α.Δ.Τ.:60/202…