Home Π.Ε. Φωκίδας Σε ξεχωριστούς διαγωνισμούς η αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων της Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου και της Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι και Άμφισσα – Δελφοί
Π.Ε. Φωκίδας - 9 Αυγούστου, 2015

Σε ξεχωριστούς διαγωνισμούς η αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων της Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου και της Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι και Άμφισσα – Δελφοί

 Τα τεύχη δημοπράτησης και η διακήρυξη δυο υποέργων και συγκεκριμένα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ και «Αποκατάσταση Ασφαλτικού Οδοστρώματος  και τεχνικών έργων  επί της υπ αριθμ 48 Ε.Ο  ΑΜΦΙΣΣΑ – ΛΙΔΩΡΙΚΙ –ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ  και ΑΜΦΙΣΣΑ   ΔΕΛΦΟΙ –ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ»,με προϋπολογισμό 140.000 εγκρίνονται στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 11 Αυγούστου. Οι δυο διαγωνισμοί αποτελούν υποέργα του έργου  αποτελούν υποέργα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ  για τα έτη  2015 – 2016 κ 2017.

 
Συγκεκριμένα  στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» προβλέπεται η συντήρηση και βελτίωση τμημάτων της Ν.Ε.Ο. Ιτέας-Αντιρρίου. Η συγκεκριμένη οδός παρουσιάζει ρηγματώσεις και καθιζήσεις στο οδόστρωμα. Λόγω παλαιότητας του οδοστρώματος, των υφισταμένων ρηγματώσεων και με την επιβολή των κατακρημνίσεων κατά τη χειμερινή περίοδο υπάρχει επικινδυνότητα ολισθηρότητας και διεύρυνσης των μερικών αστοχιών. Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 600.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα προχωρήσει με ανοικτή δημοπρασία. 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν έχουν ως ακολούθως:
Α. Ασφαλτικές Εργασίες
1.Στην Χ.Θ. 49+700 (Περιοχή Αγίου Νικολάου) περίπου για μήκος 415μ. 2.Στην Χ.Θ. 50+100 (Περιοχή Αγίου Νικολάου) περίπου για μήκος 560μ. 
3.Στην Χ.Θ. 50+700 (Περιοχή Αγίου Νικολάου) περίπου για μήκος 500μ.
4.Στην Χ.Θ. 61+700 (Περιοχή Κόμβου Χανίων-Σπηλιάς) περίπου για μήκος 450μ.
5.Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές παρέμβασης θα γίνει διαγράμμιση.
Β. Σήμανση-Αντικατάσταση Πινακίδων
1.Θα γίνει αντικατάσταση δύο (2) υπαρχόντων πληροφοριακών πινακίδων στις εισόδους του Νομού Φωκίδας (στα όρια του νομού προς Βοιωτία και προς Αιτωλοακαρνανία). 
2.Θα τοποθετηθούν πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, πινακίδες ρυθμιστικές, πλαστικοί οριοδείκτες οδού,  στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 σε θέσεις που θα υποδειχτούν από την επίβλεψη.
Γ. Χωματουργικά – Σκυροδέματα
1.Στην Χ.Θ. 50+300 (περιοχή Αγίου Νικολάου)
2.Στην Χ.Θ. 74+500 (περιοχή πριν Μοναστηράκι)
Δ. Έργα Πρασίνου
1.Θα γίνει ανανέωση κόμης/κοπή μεγάλων δένδρων σε διάφορες θέσεις επί του Επαρχιακού/Εθνικού δικτύου του νομού σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη (κόμβος Μοναστηρακίου, κόμβος Χρισσού, Περιοχή Αι-Γιάννη, Περιοχή εισόδου Ιτέας). Το τελικό ύψος των δέντρων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι (20)m. 
 
Στο υποέργο «Αποκατάσταση Ασφαλτικού Οδοστρώματος  και τεχνικών έργων  επί της υπ αριθμ 48 Ε.Ο  ΑΜΦΙΣΣΑ – ΛΙΔΩΡΙΚΙ –ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ  και ΑΜΦΙΣΣΑ   ΔΕΛΦΟΙ –ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών  σε τμηματα του ασφαλτικού οδοστρώματος επί της  υπ αριθμ  Νο 48  παλαιάς Ε.Ο  από Άμφισσα έως Φράγμα Μόρνου –Ευπάλιο
Ο Συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί κεντρική αρτηρία  που συνδέει  τα δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής, καθώς και το Ν.Φωκίδας  με το Νομό Αιτωλοακαρνανίας
Η σημερινή κατάσταση του οδοστρώματος  σε πολλά τμήματα παρουσιάζει μεγάλες φθορές , και καθιζήσεις, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη  την κίνηση των οχημάτων. 
Οι εργασίες που προβλέπονται  να εκτελεσθούν χαρακτηρίζονται  ως επείγουσες,  και συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη     κατά προτεραιότητα , σύμφωνα με το ύψος της εγκεκριμένης  πίστωσης  και είναι στις παρά κάτω χιλιομετρικές θέσεις:
Λαμβάνοντας  χ.θ = 0 + 0,00  τον κόμβο Αγίων Αποστόλων ( Άμφισσα )  
α)  Χ.Θ = 14 + 800 ( θέση Βερδέν πριν την είσοδο Δ.Δ.Βουνιχώρας)
Στην συγκεκριμένη θέση  ο δρόμος έχει διαπλατυνθεί με προηγούμενη εργολαβία σε μήκος 5οο.μ . Επειδή το υπάρχων οδόστρωμα του δρόμου στην συγκεκριμένη θέση  είναι ολισθηρό με ελιγμούς, κρίνεται επικίνδυνο για την κίνηση των οχημάτων που  παρουσιάζει αύξηση λόγω φυλακών Μαλανδρίνου.
 β)  Χ.Θ = 24+ 200 ( Διασταύρωση  προς Δ.Δ.ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ )
Στη συγκεκριμένη  θέση το ασφαλτικό οδόστρωμα του δρόμου είναι σχεδόν κατεστραμμένο,  παρουσιάζει μεγάλες φθορές (λακκούβες)  που πρέπει να αποκατασταθούν. 
γ)  Χ.Θ = 42 + 700  ( μετά το πρόφραγμα )
Το οδόστρωμα του δρόμου έχει υποστεί καθίζηση  στο δεξιό τμήμα του.
δ)  Χ.Θ = 50 + 300  ( καθίζηση  τμήματος ) 
Το οδόστρωμα του δρόμου έχει υποστεί καθίζηση  στο δεξιό τμήμα του.
ε)   Χ.Θ = 58+ 000 
Στη συγκεκριμένη  θέση το ασφαλτικό οδόστρωμα του δρόμου παρουσιάζει μεγάλες φθορές ( λακκούβες )  που πρέπει να αποκατασταθούν. 
ζ)  Χ.Θ = 62 + 300  ( καθίζηση  τμήματος , μετά το φράγμα  )    
  η)  Χ.Θ = 65 + 800  ( καθίζηση  τμημάτων  μήκους  14,00.μ  και 10,00.μ με μέσω πλάτος  4,00.μ περίπου ,)    
Σε όλα τα κατασκευασθέντα τμήματα προβλέπεται διαγράμμιση, καθώς και καθαρισμός των τεχνικών απορροής ομβριων υδάτων που θα υποδειχθούν στην ανάδοχο  κατά την εγκατάσταση του στο έργο
Το συνολικό κόστος της εκτέλεσης  των παρά πάνω εργασιών ανέρχεται  στο ποσό των  140.000,00.€ ( με  Ε.Ο 18%  , Απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α 23% 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…