Home Uncategorized Ομόφωνα ΟΧΙ , με «παρών» και «αποχή»

Ομόφωνα ΟΧΙ , με «παρών» και «αποχή»

Στις θέσεις «ΚΟΥΚΟΔΙΑΡΗΣ», «ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ», «ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ», «ΞΑΣΤΕΡΙΑ δε θέλει ΑΠΕ το Δημοτικό Συμβούλιο

Ομόφωνα ΟΧΙ , με «παρών» και «αποχή»

 

 

Αρνητικά γνωμοδότησε στην τοποθέτηση  τεσσάρων Φ/Β πάρκων το Δημοτικό συμβούλιο Δελφών στις θέσεις «ΚΟΥΚΟΔΙΑΡΗΣ», «ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ», «ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ», «ΞΑΣΤΕΡΙΑ» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου  του Δήμου Δελφών σύμφωνα με την εισήγηση, καθώς και για τις θέσεις «ΜΥΤΙΚΑΣ» και «ΦΩΝΗΣΙ» όπως προτάθηκε από τον Αντιδήμαρχο Γαλαξιδίου κ. Ευθυμίου Γρίβα.

Στην εισήγηση που έγινε από τον επικεφαλής των Πολιτών στο Προσκήνιο κ. Τάκη Μέγκο προτάθηκαν τα κάτωθι:

-Δεν συμφωνούμε με την Έγκριση των Μ.Π.Ε. των Φ/Β. πάρκων στις θέσεις «Κουκοδιάρης», «Μονόλιθος», «ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ», «ΞΑΣΤΡΕΡΙΑ», της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ.-Ζητάμε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος να σταματήσει κάθε αδειοδοτική διαδικασία απόφασης για οποιοδήποτε έργο σε όποιο στάδιο και να βρίσκεται στον Δήμο Δελφών έως ότου:

-Ολοκληρωθούν οι αναθεωρήσεις των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων ( των ΑΠΕ, Βιομηχανίας, κλπ) -Γίνουν, διαβουλευτούν, εγκριθούν τα Διαχειριστικά Σχεδία των περιοχών ειδικης προστασίας του Δικτύου Natura 2000 καθώς είναι υποχρέωση του κράτους για την παράλειψη της οποίας η Ελλάδα με την απόφαση C-849/19 του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με την Οδηγία για τους οικοτοπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) καταδικάστηκε, -Γίνουν τα διαχειριστικά σχεδία δασών, βοσκησίμων γαιών, λεκανών απορροής, χωροθετηθούν τα μελισσοκομικά πάρκα και περιοχές, – Να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα αρνησικυρίας (Veto) των Δήμων -Να γίνει σεβαστό το σύνολο του Περιφερειακού Χωροταξικού και τα Τοπικά/Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που αντανακλούν την βούληση της κοινωνίας των περιοχών να κατισχύουν των Ειδικών Χωροταξικών.

Την εισήγηση και την προσθήκη που έκανε ο αντιδήμαρχος Γαλαξιδίου κ. Γρίβας στήριξε η παράταξη του Δημάρχου καταψηφίζοντας την τοποθέτηση αιολικών πάρκων.

 

Εντύπωση προκάλεσε η αλλαγή πλεύσης της Ανανεωτικής Δύναμης Δελφών που αν και αρχικά στήριξε την κίνηση των Πολιτών στο προσκήνιο που ξεκίνησαν το θέμα, εντέλει αποφάσισε να απέχει (!) από τη συζήτηση, μια επιλογή που προκάλεσε ερωτηματικά. Το βασικό της σκεπτικό είναι το εξής:

Α) Ουδεμία διαδικασία έχει εξελιχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ενώ θα έπρεπε να έχουν συγκληθεί τα τοπικά συμβούλια για να γνωμοδοτήσουν, κάτι τέτοιο δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει. Πέραν τούτου υπάρχουν και εκτάσεις που δεν ανήκουν στην κοινότητα Γαλαξιδίου αλλά σε άλλες κοινότητες, όπως είναι η κοινότητα Αγ. Ευθυμίας χωρίς να έχει συγκληθεί το τοπικό συμβούλιο. Επίσης οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και σε κάθε περίπτωση δεν έχει γνωμοδοτήσει η επιτροπή περιβάλλοντος του δήμου μας, συνηθισμένο φαινόμενο επί των ημερών της σημερινής δημοτικής αρχής. Όσο αφορά την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θα συγκληθεί εκ των υστέρων όπως ήδη έχει γίνει στις περιπτώσεις των θέσεων «Μύτικας» και «Φωνήσι» της κοινότητας Γαλαξιδίου.

Β) Η όλη διαδικασία εξελίσσεται ερήμην μας, χωρίς να γνωρίζουμε το παραμικρό, εάν και η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει αποστείλει τους σχετικούς φακέλους στον Δήμο μας εδώ και αρκετό καιρό, ενώ έχει ανακοινώσει στον ημερήσιο τοπικό τύπο (από 3 Αυγούστου 2021) το επιχειρηματικό ενδιαφέρον των επενδυτικών εταιρειών, όπως εκ του νόμου οφείλει. Συνεπώς κυριαρχεί το ερώτημα της απόκρυψης στοιχείων από τους εκλεγμένους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.

Γ) Παραβιάζονται οι διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των ΟΤΑ καθώς και της κείμενης νομοθεσίας περί αδειοδοτήσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ευθύνη της δημοτικής αρχής.

Δ) Για την παράταξή μας πρωτεύοντα ρόλο έχει η γνώμη των τοπικών κοινωνιών, θεσμικών οργάνων κοινοτήτων, επαγγελματικών και πολιτιστικών φορέων και συλλόγων καθώς και των κατοίκων τους, μιας και που αυτοί βιώνουν στην πραγματικότητα τις όποιες συνέπειες, θετικές και αρνητικές, των συγκεκριμένων επενδύσεων.

 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Στάθης Λεοντίου Λεοντίου  εξέφραση την καθετη διαφωνία της Λαϊκής Συσπείρωσης με την τοποθέτηση των αιολικών πάρκων. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Από θέση αρχής είμαστε κατά των “δια περιφοράς” συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρούμε πως όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να συζητιόνται “δια ζώσης”, να υπάρχει ζωντανή αντιπαράθεση και να βγαίνουν συμπεράσματα. Πολύ περισσότερο τα ζητήματα ΜΠΕ που αφορούν εγκατάσταση ΑΠΕ στο Δήμο μας και απασχολούν ιδιαίτερα με τις επιπτώσεις τους τον λαό. Οι οποίες ΜΠΕ, δεν έχουν σε καμία περίπτωση χαρακτήρα κατεπείγοντος, καθώς δίνεται χρόνος απ’ τη νομοθεσία να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να γνωμοδοτήσουν τα δημοτικά συμβούλια. Αποκτούν όμως τέτοιον κατεπείγον χαρακτήρα με ευθύνη της δημοτικής αρχής, η οποία επιλέγει ποιες περιπτώσεις ΜΠΕ – ΑΠΕ θα φέρει για συζήτηση και ποιες θα αποσιωπήσει βολικά. Για εμάς είναι ξεκάθαρο και ζητάμε να το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο: ΟΛΑ τα ζητήματα που αφορούν εγκατάσταση ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών, κ.λπ. στο Δήμο Δελφών, να έρχονται και να συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ασχέτως αν η απόφασή του είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Να δημοσιοποιούνται έγκαιρα οι μελέτες, να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, οι δημότες, να τοποθετούνται ξεκάθαρα κάθε φορά και να καταγράφονται οι θέσεις των παρατάξεων του Συμβουλίου. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιες είναι οι εισηγήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που συνεδριάζει τη Δευτέρα 20/12 για τα τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα. Θετική και για τα τέσσερα, εφαρμόζοντας οι υπηρεσιακοί παράγοντες την περιβαλλοντοκτόνα νομοθεσία της Ε.Ε. και των ελληνικών κυβερνήσεων. Για να μην υπάρχουν αυταπάτες στο κατά πόσο τηρούνται οι νόμοι του αστικού κράτους, τι περιθώρια ελιγμών αφήνουν στις τοπικές κοινωνίες και ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετεί σε τελική ανάλυση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο», κατέληξε ο κ. Λεοντίου.

 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Γιώργος Δρακάκης Δήλωσε παρών και εξήγησε ότι δεν έχουν καμιά ενημέρωση. «Η ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την απόφαση εγκατάστασης αιολικών ή φωτοβολταικών πάρκων, σε ένα ευνομούμενο κράτος είναι δεδομένη. Για μια ακόμη φορά , καλούμαστε να τοποθετηθούμε σαν δημοτικό συμβούλιο για την απόφαση εγκατάστασης φωτοβολταικού πάρκου, από ιδιώτες και μάλιστα με την μορφή του κατεπείγοντος χωρίς να έχουμε την οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τις μελέτες περιβαλοντικών επιπτώσεων. Η όποια τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων υπο αυτάς τας συνθήκας και μάλιστα χωρίς γνώση του αντικειμένου και των περιβαλοντικών επιπτώσεων δεν πρόκειται ουσιαστικά να επηρεάσει την λήψη της απόφασης που ανήκει αποκλειστικά στην κεντρική διοίκηση αλλά απαξιώνει και την λειτουργία του ΔΣ. Κατά συνέπεια ο καθένας μπορεί να πεί ωραία λόγια έτσι για το θεαθήναι χωρίς ουσία, στην πράξη όμως , όλα μένουν στα λόγια», είπε ο Σύμβουλος.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Συνειδητά ο δήμος Δελφών «κρεμάει» τα έργα

Δεν έχει τέλος η κακοποιητική συμπεριφορά του δήμου Δελφών απέναντι σε έργα που έχουν σχεδ…