Home Δήμος Δελφών Οι περιορισμένες οι δυνατότητες του δήμου και το εργαλείο της τουριστικής προβολής
Δήμος Δελφών - 19 Ιουνίου, 2020

Οι περιορισμένες οι δυνατότητες του δήμου και το εργαλείο της τουριστικής προβολής

 Το μεγάλο πρόβλημα με τον τουρισμό και η ιδιαιτερότητα των Δελφών συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

Οι περιορισμένες οι δυνατότητες του δήμου και το εργαλείο της τουριστικής προβολής

-Να πιέσει το κράτος για παράταση ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και αναστολής πληρωμών ζήτησαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας.

 

Το θέμα των Δελφών και της τοπικής αγοράς που δε λέει να «ξεπαγώσει», συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με  αφορμή το ψήφισμα τοπικών συλλόγων που είχε κατατεθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη δυνατότητα που έδωσε η Οικονομική Επιτροπή να διατεθούν ατελώς επιπλέον κοινόχρηστοι χώροι στα καταστήματα, τα έργα που προχωρούν στην περιοχή και τις ενέργειες που ετοιμάζονται με στόχο την τουριστική προβολή, ενώ υπενθύμισε και τις ρυθμίσεις που γίνονται σε ανεξόφλητες οφειλές προηγούμενων ετών, αλλά και τα οικονομικά μέτρα που λήφθησαν με το ΦΕΚ 68/2020.

Στην πραγματικότητα ο δήμος πολύ λίγα πράγματα μπορεί να κάνει για την κατάσταση των Δελφών, ενώ ειδικά ο συγκεκριμένος με τα οικονομικά χάλια που έχει στην πραγματικότητα δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, πέρα από την τουριστική προβολή και τη βελτίωση των υποδομών της περιοχής. Υπενθυμίζουμε μόνο ότι στην ίδια συνεδρίαση έβγαλαν πλειάδα έργων από το Τεχνικό Πρόγραμμα γιατί δεν έχει ο δήμος χρήματα να τα εκτελέσει, ενώ νωρίτερα ακούσαμε έκπληκτοι ότι η ΕΥΔΑΠ βεβαιώνει 700.000 ε στη ΔΕΥΑ, τα οποία αν δεν πληρώσει θα έρθουν κατασχέσεις και διακοπή νερού.

Φάνηκε εξάλλου και από τις τοποθετήσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας, που αντί να προτείνουν ενέργειες από το δήμο, πρότειναν πίεση στα υπουργεία για την παράταση των επιδοτήσεων, των προγραμμάτων προστασίας και της αναστολής πληρωμών φόρων, εισφορών και λοιπών υποχρεώσεων.

Στην πραγματικότητα ο δήμος εργαλείο που έχει στα χέρια του και μπορεί να βοηθήσει πραγματικά είναι η τουριστική προβολή. Οι Δελφοί έχουν μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Φωκίδα. Δεν έχουν εγχώριο πληθυσμό και φάνηκε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που βούλιαζε ο νομός από τουρίστες, αλλά οι Δελφοί ήταν άδειοι. Αν το πρόγραμμα τουριστικής προβολής στραφεί στις γύρω περιοχές, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να μεγαλώσει το μερίδιο της πίτας από τον εσωτερικό τουρισμό που τους αναλογεί. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό μπορεί να στραφεί το πρόγραμμα τουριστική προβολής της περιφέρειας στην ενδοπεριφερειακή επισκεψιμότητα.

Ακόμη, ο Δήμος Δελφών μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά να λυθεί το θέμα του γιατρού που δεν έχουν οι Δελφοί, ασκώντας ασφυκτική πίεση στην ΥΠΕ.

 

Στην απάντησή του ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκαλής μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

 

Σχετικά με την εξόφληση των οφειλών, τις αναστολές πληρωμών και τους διακανονισμούς διευκολύνσεις πληρωμών (σχετ. το από 06/06/2020 Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών):

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 167 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) «οι ειδικότερες διατάξεις νόμου και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις περί παράτασης της προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά και για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών».

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Δελφών ακολουθώντας τα αναφερόμενα στις αριθ.

1053,10541,1072,1073 & 2046/2020 αποφάσεις της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20/03/2020 από τους αναφερόμενους στη λίστα που έχει δημοσιεύει το υπ. Οικονομικών ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας (από τους αναφερόμενους στον πίνακα της απόφασης Α. 1062/2020) όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, παρέτεινε τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών που έληξαν από 11.03 έως και 30.04.2020 έως την 31.08.2020 και επίσης ανέστειλε την είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 οφειλών έως την 31.08.2020 . Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Επίσης για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, Κ.Α.Δ. στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στον πίνακα των αποφάσεων Α.1106/2020 και Α.1107/2020 , ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο στις 20/03/2020, παρέτεινε τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών που έληξαν από 01.05 έως και 29.05.2020 έως την 31.08.2020, επίσης ανέστειλε την είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 οφειλών έως την 30.09.2020 . Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Τέλος με την αριθ. 102/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6ΙΨΞΩ9Θ-Β6Ο) αποφασίστηκε η απαλλαγή των υπόχρεων πληττόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Δελφών από την καταβολή:

α) Του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του α’ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (Α’74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω κορωνοϊού (COVID-19).

β) Των τελών παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσες εκ των επιχειρήσεων διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) και δεν κάνουν χρήση του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ.(Α’171) και για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω κορωνοϊού (COVID-19).

2. Την αναστολή καταβολής από τις υπόχρεες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Δελφών για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω κορωνοϊού (COVID-19):

α) Των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%.

β) Του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5%.

Υ) Του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης-ζωντανής μουσικής 5%.

Για να τύχουν των ανωτέρω μειώσεων θα πρέπει οι πληττόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

Όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους (σχετ. το από 06/06/2020 Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών):

 

Η αριθ. 146/27.02.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω7ΣΨΩ9Θ-7Υ1) η οποία λήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 με ισχύ έως τις 30.11.2020, ορίζει ότι με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου δηλ. του αρμοδίου κατά τόπο Αντιδημάρχου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των  τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%).

Η επιφάνεια στην οποία θα επιβάλλονται τα τέλη θα ορίζεται ανάλογα με τα τραπεζοκαθίσματα τα οποία θα μπορούν να αναπτυχθούν. Η μείωση των τελών θα είναι ανάλογη της μείωσης των τραπεζοκαθισμάτων που μπορούν να αναπτυχθούν.

Σε περίπτωση ύπαρξης επιχείρησης που είχε καταβάλει τέλη χρήσης Κ/Χ χώρου πριν το Μάρτιο, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20.

 

Σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (σχετ. το αρ. πρωτ. 1330/02.06.20 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Δ. Δελφών)

 

 Λόγω της κρίσιμης κατάστασης στην οποία περιήλθε η χώρα μας λόγω του κορωνοϊού, η ΔΕΥΑ προχώρησε στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον τρόπο λειτουργίας της, αναστέλλοντας προσωρινά τις διακοπές στις παροχές ύδρευσης, λόγω οφειλών και για όσο διάστημα θα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.

Επίσης στο πλαίσιο διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΥΑ, το Διοικητικό συμβούλιο της, κατά τη διάρκεια του μηνός Απριλίου του 2020 έλαβε την υπ’ αριθμόν 07/68/14.4.20 (ΑΔΑ:Ω2ΒΩ46ΜΩΟΑ-ΚΣΒ) απόφαση που αφορά τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συγκεκριμένη απόφαση δίνεται η δυνατότητα διακανονισμών στους καταναλωτές ως ακολούθως:

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 31 € ως 200 € έως πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 201 € ως 500 € έως δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 501 € ως 1.500 € έως εικοσιτέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1.501 € ως 4.000 € έως τριανταέξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 4.001 € και άνω έως σαρανταοκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Οι υφιστάμενοι, σήμερα, οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα ως και τις 30.6.2020 να επανυποβάλλουν αιτήματα ρύθμισης για να υπαχθούν στις βελτιωτικές διαδικασίες που προβλέπονται από τους νέους διακανονισμούς, για το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους.

Βάσει των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δ.Δελφών έλαβε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διευκολύνει τους καταναλωτές, κατανοώντας απόλυτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

 

Σε ό,τι αφορά την επίσπευση των έργων

 

Οι μελέτες του χώρου στάθμευσης των Δελφών, προχωράνε με εντατικούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί σημαντικές εγκρίσεις (π.χ. Δασαρχείου, Περιβαλλοντικά κ.α.) και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι ώριμες για να δημοπρατηθεί το έργο.

Ο βιολογικός καθαρισμός των Δελφών οδεύει προς περάτωση της ολοκληρωτικής του επισκευής (εντός μερικών ημερών-θα υπάρξει αναλυτική παρουσίαση), που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων.

Το κεντρικό αντλιοστάσιο των Δελφών έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, αφού αντικαταστάθηκαν και οι δύο αντλίες και τέθηκαν σε παράλληλη λειτουργία, ώστε να μην ξανασυμβούν δυσάρεστες καταστάσεις. Τα προβλήματα με το δίκτυο ύδρευσης αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα και επιλύονται εντός μερικών ωρών, μη επιτρέποντας στους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους να δημιουργηθεί πρόβλημα.

 

Σε ό,τι αφορά το Τουριστικό προϊόν

 

Χρηματοδοτούμε άμεσα, διαμέσου της τροποποίησης του Τεχνικού μας Προγράμματος και του Προϋπολογισμού, στο παρόν συμβούλιο:

Την Προμήθεια προθηκών Νέας πτέρυγας του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού- Συλλογή ‘Ηλίας Δαραδήμος’, επειδή πιστεύουμε ότι το Μουσείο πρέπει να επεκταθεί και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον Πολιτισμό μας και τις εκδηλώσεις των 200 ετών της επόμενης χρονιάς.

– Την παροχή υπηρεσίας του ”Σχεδίου Διαχείρισης & Προβολής του Προορισμού των Δελφών κατά τη διάρκεια και μετά την COVID-19 περίοδο”, η οποία θα αποτελέσει σημαντική ‘πυξίδα’ για τις νέες κατευθύνσεις της Τουριστικής μας προβολής και μια σημαντική παρακαταθήκη, απαραίτητη για τη δημιουργία μιας σύγχρονης νέας Ιστοσελίδας του Δήμου μας, που θα μπορεί να υποστηρίξει τις νέες τεχνολογίες-εφαρμογές των smart cities και την απαιτούμενη ‘εξωστρέφεια’ που πρέπει να αποκτήσουμε.

-Τη δημιουργία video για την Τουριστική προώθηση του Δήμου μας

Την επαναλειτουργία των Μουσείων μας, εκτός του Δικτύου Δελφών (Δίκτυο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα) το οποίο αντιμετωπίζει παροδικά προβλήματα.

Την τουριστική προβολή και ανάδειξη των Δελφών και συνολικά του Δήμου Δελφών μέσω της δημιουργίας καινοτόμου πολιτιστικού προϊόντος και διαφημιστικού τουριστικού σποτ

-Την ένταξη του Δήμου στο «Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης Ο.Η.Ε., πολιτισμός, παιδεία, περιβάλλον Ο.Τ.Α. Α.Μ.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο : «SDG 17 GREECE», του οποίου βασικοί σκοποί είναι ο σχεδιασμός και ανάληψη δράσης και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση του πολιτισμού, την προαγωγή της παιδείας και την προστασία του περιβάλλοντος.

-Την διεκδίκηση και κατοχύρωση του ιστοχώρου (domain name) www.delphi.gr, μέσω εξωδικαστικών ενεργειών

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε παρόντες να συμβάλουμε εμπράκτως στη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, εκτιμώντας ότι με αλληλεγγύη και πνεύμα συνεργατικότητας θα διέλθουμε της κρίσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…