Home Δήμος Δελφών Οι εκλογές πήγαν πίσω τις εισπράξεις
Δήμος Δελφών - 18 Σεπτεμβρίου, 2019

Οι εκλογές πήγαν πίσω τις εισπράξεις

 -Απόκλιση κατά 22%, δηλαδή ποσό 650.000 ε, επεσήμανε το Παρατηρητήριο, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος κ. Π.Ταγκαλής.

-|Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα” τονίζει ο τ. αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και ξεκαθαρίζει ότι “τα χρήματα έχουν ήδη εισπραχθεί τον Αύγουστο”

 

Πιστός στο δόγμα ότι κατά την περίοδο των εκλογών παραλύουν τα έσοδα των Δήμων, έμεινε για άλλη μια εκλογική αναμέτρηση, όπως και το 2014, ο δήμος Δελφών, καθώς το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Δήμων διαπίστωσε αποκλίσεις από τους στόχους του Α εξαμήνου, κατά 650.618.48  ευρώ ή κατά 21,976%!

 

Ειδικότερα, στις 5/8/2019 το Παρατηρητήριο ενημέρωσε το δήμο Δελφών, όπως μας εξήγησε ο Δήμαρχος Δελφών κ.Παναγιώτης Ταγκαλής, ότι παρουσιάζει απόκλιση από τους στόχους του Α εξαμήνου και ζήτησε να ενημερωθεί σε ποια μέτρα και παρεμβάσεις προτίθεται να προβεί η Δημοτική Αρχή προς διασφάλιση της ισοσκέλισης εξόδων και δαπανών.

Υπενθυμίζουμε, ότι όταν υπάρχει αδυναμία ισοσκελισμού, ο ΟΤΑ υποχρεούται σε αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ωστόσο, ο τότε Αντιδήμαρχος κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος εξηγεί στην ΩτΦ ότι τα ποσά αυτά που παρατηρεί ο ελεγκτικός μηχανισμός έχουν εισπραχθεί ήδη από τον Αύγουστο. «Πάντα τα ενοίκια από τις ανεμογεννήτριες μπαίνουν τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Ακριβώς για αυτό το λόγο ούτε παρατήρηση δεν μας έκανε το Παρατηρητήριο», εξηγεί ο κ. Αναγνωστόπουλος. Υποστηρίζει όμως ότι υπάρχει σημαντικό θέμα με την ΔΕΥΑ, η οποία οφείλει στο δήμο περίπου 500.000 ευρώ.

 

 

Το έγγραφο του Παρατηρητηρίου

 

Στο έγγραφο που απευθύνεται προς το Δήμαρχο και τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας κ Κοίβαρη και υπογράφει η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ελένη Λυκέσα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

Θέμα: Έλεγχος πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου οικονομικού έτους 2019 (Α΄ εξάμηνο 2019).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4Ε του ν. 4111/2013 (Α’ 18) και την 34574/5-7-2018 (Β’2942 και 3635) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α προέβη στην αξιολόγηση της

πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού (π/υ) του φορέα σας για την περίοδο

Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 (6μηνο).

Η αξιολόγηση βασίστηκε στους μηνιαίους στόχους που τέθηκαν, καταγράφηκαν

στους σχετικούς πίνακες του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) και

υποβλήθηκαν στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση αναφορικά με την επίτευξη των στόχων διενεργήθηκε με βάση τα οικονομικά στοιχεία που υπεβλήθησαν από την Οικονομική Υπηρεσία σας στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο, τα οποία αντλήθηκαν έως και την 2α Αυγούστου 2019.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί

με τίτλο «Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για το Α΄ εξάμηνο 2019», στον οποίο απεικονίζονται οι στόχοι των ιδίων εσόδων, των συνολικών εσόδων και εξόδωνκαι των απλήρωτων υποχρεώσεων. Για τις αντίστοιχες κατηγορίες παρουσιάζονται

και τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου. Τέλος, έχουν υπολογιστεί οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν μεταξύ της εκτέλεσης και της στοχοθεσίας ως ποσά και ποσοστά για τις κατηγορίες Ίδια έσοδα και Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ.

 

 

Απάντησε και το Παρατηρητήριο καλύφθηκε

 

Ο Δήμος Δελφών, ως είχε υποχρέωση απάντησε στο παρατηρητήριο, το οποίο καλύφθηκε πλήρως, αφού στο μεταξύ είχαν εισπραχθεί τα ενοίκια που αφορούν ακίνητη περιουσία από τις ανεμογεννήτριες και  αφετέρου τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη.

Συγκεκριμένα για τα δυο αυτά θέματα ο τότε αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος στην έκθεση του 2ου Τριμήνου σημείωνε τα ακόλουθα:

«Στο σκέλος των Εσόδων βεβαιώθηκαν 15.761.895,96 ευρώ από 30.572.109,42 ευρώ προϋπολογισθέντα (εκ των οποίων 3.196.136,05 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους) , δηλαδή ποσοστό 51,56% συνολικά επί των προϋπολογισθέντων (ή 57,58% εκτός του χρηματικού υπολοίπου) και εισπράχθηκαν 10.917.357,68 ευρώ δηλαδή 69,26% επί των βεβαιωθέντων ή το 35,71% επί των προϋπολογισθέντων συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου.

Στο σκέλος των Δαπανών δεσμεύθηκε το 60,09%, τιμολογήθηκε το 29,51%, εντάλθηκε το 26,56% και πληρώθηκε το 24,52% επί των Προϋπολογισθέντων.

Επιπλέον α)στον ΚΑ 01 των εσόδων από ακίνητη περιουσία ποσό 393.882,44,00€ είναι ληξιπρόθεσμο στις 31/7/2019 κι έχει ήδη εισπραχθεί , άρα έχει ήδη ομαλοποιηθεί η κατάσταση και β) δεν έχει βεβαιωθεί στον ΚΑ 03 των εσόδων ποσό 96.602,77 ευρώ που αφορά τέλη Ηλεκτροφωτισμού-Καθαριότητας , ΔΦ & ΤΑΠ του μηνός Απριλίου και δεν έχει ενταλθεί και εξοφληθεί αντίστοιχο ποσό, που περιλαμβάνει κατανάλωση ρεύματος κοινοχρήστων χώρων , κτιρίων, αντλιοστασίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης , προμήθεια της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την είσπραξη και ΦΠΑ και ΤΑΠ (ποσοστό 15%), τα οποία έχουν παρακρατηθεί μέσω συμψηφισμού από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. Όσον αφορά τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από πιστώσεις ΠΟΕ (ΚΑΕ 32) η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου έχει προβεί ύστερα από 250 αιτήσεις οφειλετών σε ρύθμιση οφειλών βάσει των διατάξεων του Ν.4611/2019 εκ των οποίων οι 109 είχαν υποβληθεί έως και την 30η Ιουνίου 2019 ενώ οι υπόλοιπες 141 από την 1η Ιουλίου έως σήμερα».

 

Η «πληγή» της ΔΕΥΑ

 

Ο κ. Αναγνωστόπουλος εξηγεί ότι ο Δήμος Δελφών εξακολουθεί να καλύπτει μισθολογικά τους υπαλλήλους της επιχείρησης, η οποία μήνες μετά επιστρέφει τα χρήματα. «Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης πρέπει να αυτονομηθεί για να δουλέψει σωστά. Η οφειλή της προς το δήμο Δελφών, όταν παραδώσαμε πρέπει να ήταν περί το μισό εκατομμύριο ευρώ», κατέληξε ο κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Ο δημοτικός συμβουλος Παντελής Σμαράγδης προτείνει : Αφιέρωμα στη Γιώτα Μαρούδα

Αφιέρωμα στη μνήμη της Γιώτας Μαδούρα ζητεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των καλοκαιρινώ…