Home Δήμος Δελφών Η παραλία Τολοφώνος και στο Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας Ανήσυχοι οι δημότες για το έργο
Δήμος Δελφών - 20 Μαΐου, 2020

Η παραλία Τολοφώνος και στο Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας Ανήσυχοι οι δημότες για το έργο

 Η παραλία Τολοφώνος και στο Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας

Ανήσυχοι οι δημότες για το έργο

-Φοβούνται μήπως με τις μηνύσεις του προέδρου κ. Γκίκα και τις καταγγελίες μπλοκάρει η εξέλιξη του έργου που βρίσκεται σε φάση αποπεράτωσης.

-Καμιά παρανομία ή παρατυπία δεν εντόπισαν οι αρμόδιες αρχές.

 

 

 

 

 

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε στο προσκήνιο το έργο της παραλίας Τολοφώνας, με αφορμή μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες του προέδρου του χωριού κ. Γ.Γκίκα.

Οι μέχρι τώρα προσπάθειες του προέδρου ωστόσο δεν έχουν καταφέρει ούτε να σταματήσουν τις εργασίες, καθώς αυτό προχωράει κανονικά, ούτε όμως και έχουν φέρει στην επιφάνεια παρατυπίες ή παρανομίες. Ωστόσο, όσο αποδεικνύεται «άνθρακας ο θησαυρός», τόσο και ζωηρεύουν τα ερωτηματικά σχετικά με τα κίνητρα του κ. Γκίκα, δεδομένου ότι το χωριό και οι κάτοικοί του όχι μόνο δε θίγονται, αλλά και ανακουφίζονται από ένα τεράστιο πρόβλημα που εγκυμονούσε μεγάλους κινδύνους.

Για το θέμα θα ενημερώσει το Σώμα στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Πολίτης, τόσο για τα καταγγελλόμενα και τη βάση που αυτά έχουν, σύμφωνα με τις αυτοψίες και τους ελέγχους των Τεχνικών Υπηρεσιών, όσο και αν κινδυνεύει με απώλεια για ακόμη μια φορά.

 

Το πρόβλημα και η ιστορία του

 

Το πρόβλημα στην παραλία Τολοφώνος είναι μεγάλο και δύσκολο, ενώ πάει πολύ πίσω στο χρόνο. Το μπάζωμα της παραλίας και η κατασκευή οικιών και καταστημάτων σε σημεία που ήταν θάλασσα τους βγήκε μπούμεραγκ, καθώς όπως συμβαίνει πάντα η φύση όταν κακοποιείται, εκδικείται. Ο δρόμος είχε διαρκώς διαβρώσεις, καθιζήσεις, όπως και το παραλιακό κράσπεδο, ενώ τα σπίτια και τα μαγαζιά πλημμύριζαν. Μάταια ο δήμος έριχνε βράχια για να αποτρέψει την καθίζηση. Τότε αποφασίστηκε ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη παρέμβαση υπό τον τίτλο «Προστασία Διαβρωμένων Ακτών Παραλία Τολοφώνας».

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που μας έχει παραθέσει η κ. Πέγκυ Αραβαντινού κατά την περίοδο Μπακογιάννη, «η συγκεκριμένη παραλία χαρακτηρίζεται από ένα σχεδόν ευθύγραμμο τμήμα μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων. Στα μεγάλα τμήματά της κατά μήκος της παραλιακής οδού, η χερσαία παραλιακή ζώνη της ακτή Τολοφώνα έχει παρασυρθεί από τη θάλασσα ενώ όπου υφίσταται δεν υπερβαίνει τα 20μ. Με συνέπεια λόγω των κυματικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή να έχει υποστεί διάβρωση και να κινδυνεύει με κατάρρευση μεγάλο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Παραλίας Τολοφώνας-Ερατεινής.

Με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την εκτέλεση παράκτιων έργων για την ανάσχεση των κυματισμών και της διάβρωσης της Επαρχιακής Οδού  η Δ/νση Τεχνικών Έργων Ν. Φωκίδας, ανάθεσε την εκπόνηση τεχνικής μελέτης. Η μελέτη βασίσθηκε στα  αποτελέσματα της προηγηθείσας Ακτομηχανικής Μελέτης (Απρίλιος 1998), η οποία προσδιόριζε ως βέλτιστη λύση του προβλήματος διάβρωσης κατά μήκος της ακτής Τολοφώνα την περιοδική αποκατάσταση των προβληματικών τμημάτων με την μέθοδο της τεχνικής αναπλήρωσης. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων του έργου δόθηκαν το Δεκέμβριο του 2014 (ΑΔΑ:ΒΤΙ90-ΛΑΨ) και του εμπλεκομένου έργου τον Απρίλιο του 2015 (ΑΔΑ:ΩΟ08ΟΡ10-Ξ5Ν).

Το εντυπωσιακό είναι ότι μετά από 20 χρόνια μελέτης και επιβεβλημένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διαφόρων εμπλεκομένων υπουργείων, προσαρμόστηκε η μελέτη στην πλέον ήπια λύση αποκατάστασης του πληγέντος τμήματος της παραλίας – με την μέθοδο της τεχνικής αναπλήρωσης», σημείωνε τότε η κ. Αραβαντινού.

 

Το 2016 εντάχθηκε το έργο

 

Στις 19 Απριλίου του 2016 ο Περιφερειάρχη, κατά την περιοδεία του στη Δωρίδα, επισκέπτεται το κατεστραμμένο τμήμα της παραλίας, μετά από αίτημα του Δημάρχου Δωρίδας Γ. Καπετζώνη. Έχοντας εικόνα της καταστροφής και της επικινδυνότητας της κατάστασης εντάσσει στις 25 Απριλίου του 2016 (ΑΔΑ:65887ΛΗ-Π0Β) στην ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το έργο: «Προστασία Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολοφώνας», ύψους 800.000ευρώ. 

Ακολουθούν οι επίπονες αδειοδοτήσεις της παραχώρησης Αιγιαλού και Παραλίας και της Παραχώρηση Θαλάσσιου χώρου, με τις χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκομένων υπουργείων, οι οποίες ολοκληρώνονται επιτυχώς, και μετά από συνεχή παρακολούθηση του περιφερειάρχη,  με τις αντίστοιχες αποφάσεις (ΑΔΑ:ΩΕ8ΟΟΡ10-Κ9Ο) τον Σεπτέμβριο του 2017 και (ΑΔΑ:7ΓΩΤΗ-2Μ0) τον Νοέμβριο του 2017. 

Στις 06 Φεβρουαρίου του 2018, προκηρύσσετε από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Φωκίδας το έργο «Προστασία Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολοφώνας» και είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Σημειώνουμε ότι ο αρχικός πλειοδότης εγκατέλειψε την εργολαβία λίγους μήνες μετά την υπογραφή συμφωνητικού και η διαδικασία προχώρησε στους επόμενους. Το έργο κατέληξε στον τρίτο και έτσι γλίτωσε μια σημαντική καθυστέρηση που θα επέφερε η επαναδημοπράτησή του.

 

Το έργο

 

Τα προβλεπόμενα  παράκτια έργα (της μελέτης) προκειμένου να ανακοπεί η διαβρωτική δράση της θάλασσας και να δημιουργηθεί ικανού πλάτους παραλιακή ζώνη για αναψυχή, περιλαμβάνουν:

α) την τεχνική αναπλήρωση τριών τμημάτων της ακτής με επιλεγμένα χαλικώδη προϊόντα προέλευσης χειμάρρων ή θαλάσσιων αποθέσεων (βότσαλα) ως ακολούθως:

1.Τμήμα Τ-01: Όπως περιγράφεται στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 613μ και με κατάληψη έκτασης στην ζώνη αιγιαλού Ε=4.126,40μ2 και κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα Ε=5.666,44μ2

2.Τμήμα Τ-02: Όπως περιγράφεται στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 711μ και με κατάληψη έκτασης στην ζώνη αιγιαλού Ε=3.710,75μ2 και κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα Ε=12.145,55μ2

3.Τμήμα Τ-03: Όπως περιγράφεται στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 156μ και με κατάληψη έκτασης στην ζώνη αιγιαλού Ε=759,45μ2 και κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα Ε=1.181,12μ2

Το πρώτο τμήμα χωροθετείται ανατολικά της εκβολής του χειμάρρου, το δεύτερο στη περιοχή της στάσης του λεωφορείου και το τρίτο νότια της περιοχής του ξενοδοχείου Delphi Beach. Το υλικό των επιχώσεων θα είναι επιλεγμένο στρογγυλευμένο χαλικώδες υλικό (βότσαλα) απαλλαγμένο από γαιώδεις ή/και οργανικές προσμίξεις και αναγκαστικά προελεύσεως ποταμών, χειμάρρων ή θαλασσίων αποθέσεων, στη φυσική τους μορφή (και όχι προερχόμενο από θραύση).

 

β) Εργασίες αποκατάστασης των ζημιών επί της επαρχιακής Οδού Νο3 Ερατεινής-Τολοφώνας:

1) Αποκατάσταση των υπαρχόντων τοιχίων της παραλιακής οδού τα οποία έχουν ρηγματωθεί, αποκολληθεί, από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 XS1

2) Επιδιόρθωση/ανακατασκευή τμημάτων του πεζοδρομίου της παραλιακής οδού, τα οποία έχουν ήδη καταστραφεί, με οδηγίες της επίβλεψης (είτε με σκυρόδεμα C25/30 XS1, είτε με πλάκες πεζοδρομίου αντίστοιχες με τις υπάρχουσες)

3) Καθαρισμός οχετών της οδού, επεκτάσεις υπαρχόντων φρεατίων, κατασκευή νέων αποστραγγιστικών φρεατίων επί της οδού από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 XS1 και με χυτοσιδηρό κάλυμμα σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον ανάδοχο μετά την εκπόνηση τοπογραφικής αποτύπωσης των κλίσεων της οδού

4) Τοπική αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος και αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-2/ΣΤΕ-4 σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη

5) Τοποθέτηση: α) πλαστικών οριοδεικτών οδού, β) πινακίδων επικίνδυνων θέσεων/ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους & πληροφοριακών και γ) πλαστικών ανακλαστήρων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη

6) Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή κατά μήκος των έργων αποκατάστασης της παραλίας Τολοφώνας

7) Εργασίες διαμόρφωση-ανανέωση κόμης/κοπή δέντρων επί του πεζοδρομίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…