Home Δήμος Δελφών Ηχηρή παρέμβαση ΔΗΜΤΟ Δήμου Δελφών για το πρόγραμμα οικισμού των Ρομά : Με 2.700.000 ε. μισθώνετε 45 σπίτια για 25 χρόνια
Δήμος Δελφών - 26 Ιουνίου, 2018

Ηχηρή παρέμβαση ΔΗΜΤΟ Δήμου Δελφών για το πρόγραμμα οικισμού των Ρομά : Με 2.700.000 ε. μισθώνετε 45 σπίτια για 25 χρόνια

 Με το παρακάτω κείμενο κάνουμε μία  ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Δελφών για τις προθέσεις του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με την επικείμενη κατασκευή πρόχειρου οικισμού για τους Ρομά στην Άμφισσα και θέτουμε και ερωτήματα που ζητούν πειστικές απαντήσεις.

Με το Νόμο 4430/2016  άρθρο 46  συστάθηκε  Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά με μία Ειδική Γραμματέα και  δώδεκα (12) οργανικές θέσεις τακτικού (μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ ανά έτος. Έργο αυτής της γραμματείας είναι η κοινωνική ένταξη των Ρομά. 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1276 της 10 Απριλίου 2018 η υλοποίηση των διατάξεων αυτών για την προσωρινή εγκατάσταση των Ρομά στην θέση Κάμινος του Δήμου Δελφών προκαλεί δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 2.868.517,4€ για το έτος 2018. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις ετήσιες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) από αμιγώς Εθνικούς πόρους. Η παρέμβαση αφορά στη δημιουργία οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης σε 45 οικογένειες με πληθυσμό 200 περίπου ατόμων στην θέση Κάμινος, σε ιδιόκτητη και παραχωρημένη για το σκοπό αυτό έκταση γης, χαρακτηρισμένη ως χώρος προσωρινής εγκατάστασης κοινωνικών ομάδων στο ΓΠΣ (ΦΕΚ 490/τ.ΑΑΠ/31-12-2013). Στην εν λόγω έκταση θα διαμορφωθούν οι απαραίτητες υποδομές για την εγκατάσταση 45 οικιών και πολυκέντρου για τη στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών και κοινόχρηστων χώρων. Στον οργανωμένο χώρο θα λειτουργήσει Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης και βάσει εξατομικευμένης προσέγγισης με στόχο την σταδιακή αλλά πλήρη ένταξη του πληθυσμού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του αρ. 159 του ν. 4483/2017, η παρούσα εκδίδεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής ή άλλης διάταξης και επέχει θέση άδειας χωροθέτησης και ανέγερσης των προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων, καθώς για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης ή άδειας εργασιών μικρής κλίμακας. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις θα ισχύουν όσο διαρκεί η εφαρμογή του αρ. 159 του ν. 4483/2017, οι δε προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα απομακρύνονται μετά την εκπλήρωση του σκοπού τους με ευθύνη του οικείου Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4483/2017   οι οργανωμένοι χώροι προσωρινής μετεγκατάστασης, προκειμένου να θεωρηθούν κατάλληλοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να απέχουν τουλάχιστον 500 μέτρα από αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας – αποβλήτων και άλλες προστατευόμενες περιοχές, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπουργική απόφαση 12707/22.4.2016 «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλόλητας του άρθρου 4 του ν. 4280/2014» (Β΄ 1308), β) να μην βρίσκονται εντός ορίων ρεμάτων, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων και γ) να υπάρχει δυνατότητα υδροδότησης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, οδικής πρόσβασης και αποκομιδής απορριμμάτων.
Η χρονική διάρκεια παροχής της στεγαστικής συνδρομής στο πλαίσιο της παρούσας παρέμβασης και των σχετικών με αυτή λοιπών συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό διαρκεί ως την πλήρη ένταξη όλων των μελών του στον αστικό ιστό, σύμφωνα με το ατομικό σχέδιο ένταξης του κάθε μέλους και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη το ανώτατο χρονικό όριο των δέκα ετών όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 12 της υπ’ αριθ. ΡΟ 64/7-2-2018 κοινής υπουργικής απόφασης αλλά και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις κατά τον χρόνο εκτίμησης της πορείας της ένταξης. 
 
Ως ΔΗΜ.Τ.Ο Νέας Δημοκρατίας του Δήμου Δελφών  ζητούμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα από την κα ειδική Γραμματέα σε θέματα Ρομά.
1.Η υπερχρεωμένη χώρα μας έχει περιθώρια κατασπατάλησης 2.868.517,4 ευρώ για την προσωρινή εγκατάσταση των Ρομά σε οικισμό, ο οποίος οικισμός θα έχει διάρκεια ζωής το πολύ 10 χρόνια βάση νόμου και στη συνέχεια θα κατεδαφιστεί;
2.Ο πραγματικός αριθμός των Ρομά στην Άμφισσα είναι οι διακόσιοι (200) που αναφέρονται στο ΦΕΚ ή ξεπερνούν τους τετρακόσιους πενήντα (450).
3.Υπάρχει απόφαση του Δήμου Δελφών για παραχώρηση του χώρου;
4.Αρκεί η απόφαση που ελήφθη το 2013;
5.Έχει γίνει πρόταση από την μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου για χωροθέτηση στο Δ.Σ του Δήμου Δελφών;
6.Υπάρχουν οι βεβαιώσεις του Δήμου σχετικά με τις αποστάσεις από αρχαιολογικούς χώρους ζώνες προστασίας, βιολογικό καθαρισμό, κανάλι Μόρνου ρέματα κ.λ.π 
7.Ποιος διασφαλίζει ότι σε αυτά τα δέκα (10) χρόνια δεν θα είναι 2.000 Ρομά αυτοί που θα εγκατασταθούν στον καταυλισμό της Άμφισσας, δημιουργώντας ένα hot spot δια της πλαγίας; 
8.Ποιος διασφαλίζει ότι κατά «παρέκκλιση» -όπως αρέσκεστε να νομοθετείτε-  στη θέση των εγγεγραμμένων στα δημοτολόγια του Δήμου Δελφών δεν θα είναι αλλοδαποί, πρόσφυγες ή μετανάστες;
9.Πώς  διασφαλίζεται η νομική ισχύς  των νομοθετημάτων σας όταν  με ένα νόμο, και ένα άρθρο, σε τρεις σειρές  του ν. 4483/2017 αρ. 159 
α)   έχετε καταργήσει τη Ζ.Ο.Ε (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου) Δελφών,
β)   έχετε καταργήσει το Κ.Α.Σ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο),
γ)   έχετε καταργήσει την Εφορεία Αρχαιοτήτων,
δ)  έχετε καταργήσει την Πολεοδομία 
ε) έχετε καταργήσει  κάθε Νόμο αποφασίζοντας πως   «…η παρούσα εκδίδεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής ή άλλης διάταξης και επέχει θέση άδειας χωροθέτησης…».
10.Είμαστε όλοι οι Έλληνες πολίτες ίσοι απέναντι στο Νόμο όπως ρητά αναφέρει το Σύνταγμα στο άρθρο 4; 
11.Επιβάλλετε την αντισυνταγματικότητα με το εγχείρημά σας επιχειρώντας  να κατασκευάσετε οικισμό σαράντα πέντε κατοικιών χωρίς άδεια οικοδομής, αποφασίζοντας πως,  « Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης ή άδειας εργασιών μικρής κλίμακας…»; 
12.Θεωρείτε δεδομένη την ένταξη των Ρομά στον αστικό ιστό της πόλης;
13.Είστε ενήμεροι για την εχθρότητα μεταξύ των οικογενειών των Ρομά που θα τους επιβάλλετε να συμβιώσουν  στον ίδιο χώρο;
14.Αφού όπως επικαλείστε κάνετε ολοκληρωμένη παρέμβαση, μπορείτε να μας αναφέρετε σε ποιο ΦΕΚ υπάρχει  η σύνδεση των επιδομάτων και όλων των ωφελημάτων  των Ρομά με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις;
15.Τηρείται  απαρέγκλιτα ο Νόμος για να μειωθούν τα παραβατικά φαινόμενα;  
16.Είστε γνώστες προηγούμενου παρόμοιου εγχειρήματος πριν 12 περίπου χρόνια με κόστος 200.000 ευρώ που τα υλικά των προκατασκευασμένων σπιτιών πουλήθηκαν από τους  Ρομά στην ανακύκλωση και στη συνέχεια έστησαν τα τσαντήρια τους έξω από τα κουφάρια των σπιτιών;
17.Σας ενδιαφέρει η στέγαση και η πραγματική ένταξη των Ρομά που διαβιούν στον Δήμο Δελφών ή μόνο η απορρόφηση της δαπάνης των 2.868.517,4 €;
18.Αληθεύει πως το στεγαστικό πρόγραμμα για τους Ρομά αφορά περίπου 100.000 άτομα και τηρουμένων των αναλογιών η δαπάνη θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύρια Ευρώ το οποίο θα προέρχεται από τον υπερχρεωμένο κρατικό προϋπολογισμό;
19.Ποιο θα είναι το οικονομικό όφελος του Δήμου Δελφών από το όλο εγχείρημα όταν οι κατοικίες είναι προκατασκευασμένες  και θα τοποθετηθούν στον οριοθετημένο χώρο;
20.Ποιος θα καλύψει το κόστος ηλεκτροδότησης υδροδότησης και αποχέτευσης του οικισμού όταν οι Ρομά δεν θα πληρώνουν; Ο Δήμος Δελφών δηλαδή οι πολίτες του Δήμου;
21.Ποιος θα πληρώσει το κόστος διάλυσης του οικισμού σε 10 χρόνια; Πάλι οι πολίτες του Δήμου Δελφών;
22.Κάνοντας τη διαίρεση της δαπάνης των 2.868.517 με των αριθμό των σπιτιών βρίσκουμε πως το κάθε σπίτι θα κοστίσει 63.622 ευρώ. 
23.Δεν είναι τεράστιο το ποσό των 63.622 ευρώ για ένα μικρό procat σπίτι χωρίς άδεια δόμησης, θεμελίωση, σίδερα, αμοιβή μηχανικού κλπ.  
24.Αφού σκοπός του προγράμματος όπως λέτε, είναι η πλήρης ένταξη των Ρομά στον κοινωνικό και αστικό ιστό της πόλης της Άμφισσας, ποιος ο λόγος να δαπανηθεί αυτό το τεράστιο ποσό των 2.868.517 για procat κατοικίες, όταν, μπορούν να ενοικιασθούν από την αρχή υπάρχουσες κατοικίες της πόλης, με εγγυημένο ενοίκιο περίπου 200 ευρώ μηνιαίως το οποίο σημαίνει  2.700.000 ευρώ σε βάθος 25ετίας;
Δηλαδή, με τα ίδια χρήματα θα εξασφαλίσετε τη μίσθωση 45 κατοικιών στην Άμφισσα για 25 έτη και τα χρήματα αυτά θα λειτουργήσουν και ως αντισταθμιστικό όφελος για την πόλη.  
                                                                                                  Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο   
ΝΔ Δήμου Δελφών   
 Δεδούσης Αργύρης     

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…