Home Δήμος Δελφών Επιστολή στον Περιφερειάρχη αποστέλλει ο Δήμαρχος Δελφών για τα λιμνάζοντα 4 εκ ε για τη διαχείριση Βιοαποβλήτων «Έκλεισε ένα έτος η πρόταση»
Δήμος Δελφών - 2 Μαρτίου, 2021

Επιστολή στον Περιφερειάρχη αποστέλλει ο Δήμαρχος Δελφών για τα λιμνάζοντα 4 εκ ε για τη διαχείριση Βιοαποβλήτων «Έκλεισε ένα έτος η πρόταση»

 Επιστολή στον περιφερειάρχη αποστέλλει ο Δήμαρχος Δελφών για τα λιμνάζοντα 4 εκ ε για τη διαχείριση Βιοαποβλήτων

«Έκλεισε ένα έτος η πρόταση»

-Η αντίδραση του κ. Ταγκαλή οφείλεται στην παλαιότητα του στόλου και το ασύμφορο των επισκευών.

-Δημιουργείται ζήτημα και για το έργο του ΧΥΤΥ καθώς δεν μπορεί να δοκιμαστεί επαρκώς η λειτουργία του στα οργανικά χωρίς εξοπλισμό!

 

 

Στο απροχώρητο έφτασε η υπομονή της δημοτικής Αρχής για την αδυναμία της να εξασφαλίσει εξοπλισμό για τα βιοαπόβολητα και ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκαλής αναγκάστηκε να αποστείλει επιστολή στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι είναι ότι πλέον η πρόταση έχει κλείσει ένα έτος κατατεθειμένη, ενώ το πρόγραμμα έκλεισε τον περσινό Ιούνιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει η αξιολόγηση, γιατί αυτή γίνεται συγκριτικά και όχι κατά προτεραιότητα.

Ο δήμος Δελφών έχει τεράστιο ζήτημα με τον εξοπλισμό του, ενώ η Δημοτική Αρχή έχει μελετήσει όλες τις πιθανές λύσεις, ακόμη και το leasing, το οποίο όμως επειδή αποτελεί μορφή δανεισμού και ο δήμος δεν έχει ισολογισμούς για να μπορεί να δανειοδοτηθεί. Ωστόσο η παλαιότητα του εξοπλισμού είναι τόσο μεγάλη που η μηνιαία δαπάνη χαρακτηρίζεται ως παντελώς ασύμφορη.

Το πρόγραμμα της περιφέρειας είναι η μόνη λύση του δήμου προς το παρόν, ενώ μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια και σε πολλούς άλλους δήμους που έχουν υποβάλλει αίτηση. Ο κ. Σπανός γνωρίζει το πρόβλημα και εντούτοις δε λειτούργησε στην κατεύθυνση να το λύσει εγκαίρως. Ένα από τα ζητήματα που του επισημαίνει ο Δήμαρχος είναι ότι χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, δε μπορεί να δοκιμαστεί ούτε καν η λειτουργία του ΧΥΤΥ στα οργανικά.

 

Αναλυτικά στην επιστολή, αναφέρονται τα εξής:

 

Άµφισσα 26/02/2021

Αριθµός πρωτοκόλλου 3331/2021

 

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ».

 

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχα,

Στις 21.06.2019 εκδόθηκε, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η Πρόσκληση με Κωδικό 56 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3593) και τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων». Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρότασης, λήφθηκε η αριθ. 191/15.07.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών για την υποβολή σχετικής πρότασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ».

Η συγκεκριμένη πρόσκληση τροποποιήθηκε τρεις φορές, ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων. Κατά την πρώτη τροποποίηση, η ημερομηνία λήξης από 31.12.2019 έγινε 02.03.2020, κατά τη δεύτερη παρατάθηκε εκ νέου έως 03.04.2020 και τελικά διαμορφώθηκε σε 30.06.2020 με την τελευταία τρίτη τροποποίηση.

Ο Δήμος Δελφών υπέβαλε έγκαιρα στις 19.02.2020 μέσω του

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ (ΟΠΣ – ΕΣΠΑ) ολοκληρωμένη Πρόταση με τίτλο: ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ», συνολικού Προϋπολογισμού 930.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η πρόταση αφορά στην Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή του προγράμματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στον Δήμο Δελφών. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Δελφών συνολικά και εξειδικεύεται στην προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 14κ.μ. με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων, δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10κ.μ. και ενός (1) αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων.

Η μέθοδος αξιολόγησης που έχει επιλεγεί στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης είναι η «συγκριτική» με αποτέλεσμα να υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των προτάσεων που έχουν κατατεθεί.

Αν και όπως αναφέρθηκε, η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων έχει παρέλθει από 30.06.2020, έως σήμερα (ένα έτος μετά την υποβολή της πρότασής μας), η υποβληθείσα από τον Δήμο Δελφών πρόταση δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί.

Τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στο Δήμο μας –

όπως και σε όλους τους Δήμους της Στερεάς- τα οποία συνοψίζονται ως κάτωθι:

Α. Στο Δήμο μας έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΧΥΤΥ και της μονάδας κομποστοποίησης και ευρισκόμαστε στην εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Ο χρόνος της έχει παρέλθει, χωρίς να ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μην παραδοθεί και να κλείσει. Πιθανό κλείσιμο θα είχε δυσμενείς συνέπειες και σε άλλους Δήμους που μεταφέρουν απορρίμματα, στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής κατασκευής Μονάδων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κύρια αιτία είναι η αδυναμία συλλογής οργανικού υλικού, λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης του απαραίτητου εξοπλισμού.

Β. Πιθανή προσωρινή λύση της εξεύρεσης οργανικού υλικού για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, θα μετακυλήσει το πρόβλημα από τη δοκιμαστική λειτουργία στην κανονική του εργοστασίου, η οποία δεν θα είναι

επίσης δυνατή, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Γ. Η Πολιτεία επιβάλλει από το τρέχων έτος, «Περιβαλλοντικό τέλος ταφής», το οποίο ανέρχεται σε 15 €/τν και θα κλιμακώνεται μέχρι το ποσό των 35 ευρώ/τν.

Αυτό πρακτικά σημαίνει για το Δήμο μας Οικονομική επιβάρυνση κατά 150.000 ετησίως, με δεδομένη την παραγόμενη ποσότητα που έχουμε. Το «τέλος ταφής» επιβάλλεται ως ένα είδος «ποινής» στους Δήμους που δεν μερίμνησαν έγκαιρα, ώστε να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες υποδομές που θα τους επέτρεπαν να πετύχουν τα ποσοστά εκτροπής από την ταφή των αστικών στερεών αποβλήτων, που θέτει η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία, με σκοπό την ανάκτηση, την επαναχρησιμοποίηση, ή την αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας. Μια τέτοια ποινή θα ήταν απολύτως λογική, αν η Πολιτεία, τα τελευταία χρόνια, είχε κατ’ αρχήν μεριμνήσει η ίδια, ώστε να ανταποκριθεί στις δικές της αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, είχε δημιουργήσει το πρόσφορο θεσμικό πλαίσιο που θα επέτρεπε την απόκτηση εξοπλισμού κλπ. Όταν όμως η ίδια η Πολιτεία δημιουργεί ή αδυνατεί

να επιλύσει επί σειρά ετών ανυπέρβλητα εμπόδια στις προσπάθειες των Δήμων και των ΦοΔΣΑ, τότε η επιβολή αυτής της ποινής είναι άδικη.

Δ. Η οικονομική συγκυρία της πανδημίας σε συνδυασμό με τη δυσχερή οικονομική κατάσταση του Δήμου μας, δεν επιτρέπουν την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων από ίδιους πόρους.

Ε. Η μη λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης θα επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος τον οικείο ΦοΔΣΑ και κατ’ επέκταση τους Δήμους – Μέλη του, λόγω της χρονικής παράτασης που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας.

Όλα τα παραπάνω έχουν φέρει σε δυσχερή θέση το Δήμο μας, κατάσταση η οποία προσεχώς, θα επιδεινωθεί. Το οξύμωρο της κατάστασης που βιώνουμε είναι ότι, χρηματοδοτικές πηγές υπάρχουν, είναι εξασφαλισμένες, παραμένουν ανενεργές πλέον του ενός έτους και οι οποίες κινδυνεύουν να χαθούν.

Έχουμε εξαντλήσει τις προσπάθειες με τις συνεχείς μας επαφές, όλο αυτό το διάστημα. Παρακαλούμε, να ενσκήψετε στο τεράστιο πρόβλημα και να συνδράμετε στην επίλυσή του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Συνειδητά ο δήμος Δελφών «κρεμάει» τα έργα

Δεν έχει τέλος η κακοποιητική συμπεριφορά του δήμου Δελφών απέναντι σε έργα που έχουν σχεδ…