Home Δήμος Δωρίδας «Γολγοθάς» η καθημερινότητα για το δήμο Δωρίδας, αλλά τα καταφέρνει!

«Γολγοθάς» η καθημερινότητα για το δήμο Δωρίδας, αλλά τα καταφέρνει!

Μεγάλος σε έκταση, μικρός σε πληθυσμό, μικρότερος σε εξοπλισμό

«Γολγοθάς» η καθημερινότητα για το δήμο Δωρίδας, αλλά τα καταφέρνει!

 

 

Αν για τους αστικούς και τους στελεχωμένους δήμου η διαχείριση της καθημερινότητας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, για τη Δωρίδα και τους ορεινούς είναι ένας Γολγοθάς τον οποίο αιρετοί και υπάλληλοι ανεβαίνουν κάθε μέρα, αφού με ελάχιστα μέσα πρέπει να καλύψουν τεράστιες εκτάσεις.

Για τη Δωρίδα πάντως, σύμφωνα με τον απολογισμό του Δημάρχου κ. Γιώργου Καπεντζώνη, το στοίχημα αυτό φαίνεται να κερδίζεται για την τριετία 2019- 2020 και 2021, καθώς αναφέρει σωρεία επιτευγμάτων που συνέβαλαν στη  βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

«Όλοι συμφωνούμε ότι το πιο δύσκολο στοίχημα σε κάθε Δήμο είναι η διαχείριση της καθημερινότητας. Ο πολίτης έρχεται σε καθημερινή επαφή με τις υπηρεσίες του Δήμου και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά νέες προκλήσεις. Οι περιορισμένοι πόροι, το μειωμένο προσωπικό σε συνδυασμό με το μεγάλο εύρος του Δήμου, το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο με τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες (καθαρισμό παραλιών μέχρι και τον καθαρισμό χιονιού στα ορεινά), καθιστούν το καθημερινό έργο του Δήμου δύσκολο. Για αυτό το σκοπό δώσαμε μεγάλη σημασία στον τρόπο αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων του Δήμου μας με τις παρακάτω ενέργειες:

 

Ύδρευση: Με το περιορισμένο αριθμητικά τεχνικό και εργατικό προσωπικό του Δήμου αντιμετωπίσαμε ικανοποιητικά τα προβλήματα που προέκυψαν σε βλάβες και όπου χρειάστηκε έγιναν επεκτάσεις μικρής κλίμακας. Παράλληλα έγιναν όλες οι απαραίτητες επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων  στα όρια του Δήμου μας. Καθαρίστηκαν όλες οι δεξαμενές ύδρευσης  ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ποιότητα του νερού. Κατά το έτος 2021 και βάσει του ημερολογίου βλαβών ύδρευσης το προσωπικό ανταποκρίθηκε με αποτελεσματικότητα σε 592 περιπτώσεις.

 

Καθαριότητα: Σε αυτή την άκρως απαιτητική περίοδο,  όπου δοκιμάστηκαν  και δοκιμάζονται ακόμη οι αντοχές όλων, έπρεπε να παρθούν σημαντικές αποφάσεις και να ληφθούν άμεσα μέτρα . Τις περισσότερες φορές, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και κάτω από υπερβολική πίεση, λόγω της κρισιμότητας των στιγμών.

Την κρίσιμη λοιπόν περίοδο της πανδημίας, η υπηρεσία καθαριότητας  έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία της Δημόσιας Υγείας προχωρώντας σε ενέργειες ενίσχυσης και οργάνωσης του τμήματος καθαριότητας – πρασίνου και πιο συγκεκριμένα :

Έγιναν προσπάθειες ενίσχυσης του προσωπικού καθαριότητας μέσω αποσπάσεων,  προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ. ( πρόγραμμα 55 άνω) καθώς και με την ανανέωση των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού COVID ( 13 άτομα ).

Τέθηκε σε ισχύ εβδομαδιαίο πρόγραμμα οργάνωσης του Τμήματος  με εβδομαδιαίο προγραμματισμό για την   κάλυψη των αναγκών όλων των Κοινοτήτων του Δήμου μας ,το οποίο προσαρμοζόταν κατά καιρούς ανάλογα με τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες και της αύξησης του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες  .

Λειτούργησε τηλεφωνική γραμμή  εξυπηρέτησης πολιτών για αιτήματα και προβλήματα που αφορούν την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων  και αποκομιδής ( απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων  κ.λπ.).

Έγινε αντικατάσταση 93 συνολικά κάδων ( μπλε και πράσινων  ).

Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες απολυμάνσεις σε διάφορες δομές και λοιπά  σημεία του Δήμου μας , όπου ζητήθηκε η συνδρομή μας λόγω της πανδημίας.

Έγιναν πλύσεις των κάδων με το ειδικό καδοπλυντήριο του Δήμου . Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω καύσωνα και της βλάβης του καδοπλυντηρίου πραγματοποιήθηκε ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών σε ιδιώτη για την εξασφάλιση των έκτακτων αναγκών που δημιουργήθηκαν λόγω COVID.

Έγινε προμήθεια απολυμαντικών και άλλων υγειονομικών υλικών σε όλες τις υπηρεσίες και δομές του Δήμου και όπου αλλού απαιτήθηκε ή ζητήθηκε.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και  ο Δήμος παρέλαβε και έχει πλέον στην ιδιοκτησία του ένα καινούριο απορριμματοφόρο όχημα, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12m3  προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με την χρηματοδότηση να έχει προέλθει  από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος II»..

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποδοχής – δωρεάς ( υπ’ αριθμ. Αποφ. 236 /2021 της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Σελίδα 7ΩΖΥΛΩ9Ζ-ΛΔ2 ) του με αριθμ. κυκλοφ. KHY-7692 απορριμματοφόρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας .

Οργανώθηκαν και λειτούργησαν επιμέρους υπηρεσίες καθαριότητας όπως η απομάκρυνση και  διαχείριση ογκωδών αντικειμένων με ίδια μέσα ή μέσω αναθέσεων καθώς και υπολειμμάτων πρασίνου ( κλαδιά , φύλλα κ.λπ.) .

Όπου και όταν κρίθηκε αναγκαίο έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αναλάβουν μέρος της διαδικασίας αποκομιδής απορριμμάτων  και ιδιώτες μέσω συμβάσεων  ή και έκτακτων αναθέσεων όταν η Υπηρεσία αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της.

Όσον αφορά τις Υπηρεσίες Πρασίνου αυτές εντάχθηκαν στον  εβδομαδιαίο προγραμματισμό καθαριότητας και πραγματοποιήθηκε ενίσχυση του εξοπλισμού με την αγορά χορτοκοπτικών, κλαδευτικών , φυσητήρων και λοιπών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας .

Έγινε παραλαβή   ενός  ( 1 ) ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και αρπαγή, κατασκευαστής Ford και  ενός (1) κινητού  πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων( κλαδοτεμαχιστή ), κατασκευαστής GreenTechnik . Η χρηματοδότηση προήλθε από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Η προσπάθεια για την οργάνωση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών  καθαριότητας σε όλα τα σημεία του Δήμου είναι συνεχής παρόλες τις δυσκολίες που παρατηρούνται κυρίως λόγω της παλαιότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού ( κυρίως απορριμματοφόρων ) αλλά και της έλλειψης προσωπικού κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου μας (oδικό δίκτυο άνω των 600 χιλιομέτρων και  μεγάλο ορεινό όγκο).

 

Ηλεκτροφωτισμός: Έγινε αντικατάσταση 3251 καμένων λαμπτήρων και πάνω από 400 επισκευές φωτιστικών σε όλη την έκταση του δήμου. Αντικατάσταση λαμπτήρων σε σχολεία, δημαρχεία και λοιπά κτίρια του δήμου με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης τύπου LED. Εορταστικοί στολισμοί κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.  Έλεγχος εντοπισμός και αποκατάσταση 225 βλαβών σε υπαίθριες και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων του δήμου. Επίσης έγιναν επεκτάσεις δικτύων, με παράλληλη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, από συνεργείο του Δήμου και ιδιώτες εργολάβους».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…