Home Εικόνες Αρχικής Αλλάζει ο χάρτης της Τ.Α. α και β βαθμού στη Φωκίδα Αλλάζει ο τρόπος εκλογής συμβούλων

Αλλάζει ο χάρτης της Τ.Α. α και β βαθμού στη Φωκίδα Αλλάζει ο τρόπος εκλογής συμβούλων

Αλλάζει ο χάρτης της Τ.Α. α και β βαθμού στη Φωκίδα

Αλλάζει ο τρόπος εκλογής συμβούλων

-Γιατί ο ανταγωνισμός υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων θα χτυπήσει κόκκινο και γιατί οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να είναι famous persons.

-Γιατί θέλει δική του παράταξη ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Γιώργος Δελμούζος στη Δωρίδα και πόσο αυτό επηρεάζει τον κ. Σπανό.

 

Μεγάλες αλλαγές που μπορεί να οδηγήσουν σε εξίσου μεγάλες ανατροπές κυοφορεί ο αυτοδιοικητικός νόμος για τις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2023!

 

Τι αλλάζει στους δήμους

 

Η μεγαλύτερη αλλαγή στους δήμους είναι στον τρόπο εκλογής των δημοτικών συμβούλων, καθώς πλέον το ψηφοδέλτιο γίνεται ενιαίο. Υπενθυμίζουμε ότι με το προηγούμενο σύστημα ο καθένας είχε δικαίωμα να βάλει τους περισσότερους σταυρούς στην Δημοτική του Ενότητα, ενώ για όλο τον υπόλοιπο δήμο είχε μόλις ένα σταυρό προτίμησης. Αυτό ήταν απολύτως άδικο, αφού εντός του Δημοτικού Συμβουλίου όλοι οι σύμβουλοι ψηφίζουν για όλες τις δημοτικές ενότητες και η ψήφος τους έχει την ίδια ακριβώς βαρύτητα.

Με την αλλαγή του νόμου οι ψηφοφόροι σε συμβούλια με 21 ή περισσότερα μέλη, όπως είναι τα δυο δικά μας, θα έχουν δικαίωμα να βάλουν συνολικά 4 σταυρούς και μπορούν να τους βάλουν όπου θέλουν. Έχει δηλαδή δικαίωμα ένας Αμφισσιώτης να ψηφίσει 4 Ιτιώτες, Δελφιώτες, Γαλαξιδιώτες ή όποιον άλλο θέλει.

Για να ακριβολογούμε το άρθρο 22 του νέου νόμου ορίζει τα εξής:

 

Άρθρο 22

Σταυροί προτίμησης

 1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του.
 2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1), δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων. Αν ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του είκοσι ένα (21), ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) υποψηφίων κατά ανώτατο όριο.
 3. Για την εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων.
 4. Για την εκλογή προέδρου της δημοτικής κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου.
 5. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
 6. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης.
 7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
 8. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 25, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

 

Οι επιπτώσεις

 

Με το νέο νόμο μπορεί οι μεγάλες πόλεις, οι γνωστοί υποψήφιοι και τα μεγάλα σόγια, να λειτουργήσουν σε βάρος των μικρών περιοχών, οι οποίες λόγο μεγέθους υπάρχει κίνδυνος να μην εκπροσωπηθούν καν. Αυτό όμως, δεν είναι πανάκεια. Αντιθέτως, θα προάγει την εκλογή γνωστών και δημοφιλών ανθρώπων. Μπορεί το εκλογικό σύστημα να μετατραπεί σε κοιτίδα νέων πολιτικών στελεχών, αφού θα είναι πιο εύκολη η εκλογή ανθρώπων που έχουν ενδιαφέρον, άποψη και ασχολούνται με τα κοινά!

Με την εκλογή των συμβούλων από όλο το δήμο η αυτοδιοίκηση θα αναβαθμιστεί και θα γίνει πιο πολιτική. Έτσι φαινόμενα «καπετανάτου» και έκνομων έργων δεν θα είναι εύκολο να συμβούν. Εξάλλου, πρόκειται να αναβαθμιστεί και το πνευματικό και γνωστικό επίπεδο των συμβούλων, αφού μόνο οι καλά γνωρίζοντες θα έχουν λόγο και τύχη σε ένα εκλογικό σώμα τόσων χιλιάδων ανθρώπων!

 

Γίνεται Ευρυτανία η Φωκίδα

 

Άσχημες είναι οι εξελίξεις για την περιφέρεια και τις έδρες της Φωκίδας.  Από το 2011 που ιδρύθηκε η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το νόμο Καλλικράτη, οι έδρες της Φωκίδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν τέσσερις και της Ευρυτανίας που είναι μικρότερη τρεις. Στις εκλογές κάθε συνδυασμός στη Φωκίδα κατέβαζε 6 υποψηφίους και οι εκλέκτορες είχαν δικαίωμα δυο σταυρών προτίμησης. Με τις αλλαγές στον αυτοδιοικητικό νόμο η Φωκίδα ισοσκελίζει έδρες με την Ευρυτανία. Πλέον κάθε παράταξη θα κατεβάζει οκτώ υποψηφίους, αλλά οι εκλογείς θα έχουν περιθώριο ενός και μόνο σταυρούς προτίμησης. Οι έδρες της Φωκίδας παράλληλα μειώνονται κατά μία και γίνονται τρεις!

Το άρθρο 55 για τους σταυρούς προτίμησης ορίζει τα κάτωθι:

 

Άρθρο 55

Σταυροί προτίμησης

 1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του σε υποψήφιο συνδυασμού σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου του, με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης.
 2. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι σημειωμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται, σύμφωνα με το άρθρο 56.
 3. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ:

α) ενός (1) υποψηφίου, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν έως τρεις (3) περιφερειακούς συμβούλους,

β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από τέσσερις (4) έως επτά (7) περιφερειακούς συμβούλους,

γ) ενός (1), δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους και

δ) ενός (1), δύο (2), τριών (3) ή τεσσάρων (4) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους.

 1. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
 2. Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
 3. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 58, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

 

Τα όπλα εκλογής

 

Η εκλογή πλέον γίνεται πολύ πιο δύσκολη και εδώ θα περιμένουμε την εύνοια των ήδη αιρετών υποψηφίων και αυτό γιατί μπορούν να έχουν ενεργή ανάμειξη στη διαμόρφωση του κλίματος.

Ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος χρειάζεται δικές του δημοτικές παρατάξεις, τις οποίες θα στηρίζει και θα στηρίζεται ξεκάθαρα! Αυτό εξηγεί και τη μανία του νύν Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργου Δελμούζου να κατεβάσει δική του παράταξη στη Δωρίδα. Γνωρίζοντας ότι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι απευθύνονται στο σύνολο του δήμου και έχουν πλέον να κυνηγήσουν το σταυρό για πάρτη τους, προσδοκά μέσα από τη δημοτική παράταξη να εξασφαλίσει μια αφετηρία ικανή να του δώσει πρωτιά. Αυτή δεν είναι άλλοι από τους υποψηφίους και τους φανατικούς υποστηρικτές της παράταξης, όπως και τα μέλη των οικογενειών τους. Στο δήμο Δελφών έχει ήδη την παράταξη Ταγκαλή που του το εγγυείται αυτό.

Αυτό φυσικά που στήνει ο κ. Δελμούζος στη Δωρίδα στήνουν κι άλλοι που ενδιαφέρονται να τον διαδεχτούν από όλες τις παρατάξεις!

 

Όπως και να έχει οι αλλαγές στην αυτοδιοίκηση θα φέρουν μεγάλες αλλαγές και στο πολιτικό κατεστημένο της περιοχής. Ελπίζουμε μόνο οι αλλαγές αυτές να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…