Home Εικόνες Αρχικής Έτοιμο για εκτέλεση το Καψάλειο Με 2,2 εκ ευρώ στο Αντ.Τρίτσης
Εικόνες Αρχικής - Τοπικά - 18 Φεβρουαρίου, 2022

Έτοιμο για εκτέλεση το Καψάλειο Με 2,2 εκ ευρώ στο Αντ.Τρίτσης

Έτοιμο για εκτέλεση το Καψάλειο

Με 2,2 εκ ευρώ στο Αντ.Τρίτσης

-Είναι ένα από τα πλέον συμβολικά κτίρια της Ιτέας!

 

Έτοιμο προς δημοπράτηση είναι το Καχάλειο, το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με προϋπολογισμό 2,2 εκ. ευρώ.

Όπως εύστοχα υπενθύμισε ο δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκαλής το έργο του Δήμου Δελφών με τίτλο «Διαμόρφωση Πολυχώρου πρώην Εκπαιδευτηρίου Καψάλη» είναι ενταγμένο στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με προϋπολογισμό 2.201.000,00 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου που είναι ο Δήμος Δελφών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η παρέμβαση αφορά στη δημιουργία πολυχώρου που θα εξυπηρετήσει κυρίως τους κατοίκους της Ιτέας, σε δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου Δελφών θα γίνουν εργασίες επισκευής – συντήρησης του υπάρχοντος κτιρίου του Πρώην Εκπαιδευτηρίου Καψάλη, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτού. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να δημιουργηθεί ένα κτιριακό σύνολο που θα περιλαμβάνει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τρεις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

 

Τι περιλαμβάνει το έργο

 

Ειδικότερα όπως μας εξήγησε ο Δήμαρχος κ. Ταγκαλής με βάση τη μελέτη του έργου πρόκειται για την αποκατάσταση κτιρίου σε οικόπεδο  έκτασης 1872.24 m², στη βορειοδυτική πλευρά της Ιτέας. Το έργο αφορά την επισκευή – συντήρηση του υπάρχοντος κτιρίου του Πρώην Εκπαιδευτηρίου Καψάλη και μελέτη του περιβάλλοντα χώρου. Η πρόταση  δημιουργεί  ένα κτιριακό σύνολο  που  περιλαμβάνει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τρεις αίθουσες διδασκαλίας και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

Βασικούς όγκους αποτελούν δύο διαχωρισμένες πτέρυγες αιθουσών με διάδρομο που σχηματίζουν μεταξύ τους  διάταξη Τ. Η πιο μακριά πτέρυγα των τεσσάρων (4) αιθουσών εκτείνεται στον άξονα Ανατολής – Δύσης και στο βορεινό τμήμα βρίσκεται πατάρι. Στο δεύτερο όγκο του άξονα Βορρά- Νότου ισοκατανέμονται τρεις αίθουσες διδασκαλίας. Ανάμεσα στα δύο τμήματα παρεμβάλλεται επίμηκες διώροφο τμήμα κτιρίου που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο με απόληξη  στο δώμα, και στην προέκταση του οποίου υπάρχει ημιυπαίθριος χώρος.

Πρόκειται για  κτιριακό σύνολο σύμμεικτης κατασκευής που έχει προκύψει από σταδιακές επεμβάσεις. Ισχυρότερο στοιχείο αποτελεί η περιμετρική εμφανής λίθινη τοιχοποιία, μέσα στην οποία  σε μεταγενέστερη φάση έχουν κατασκευαστεί υποστυλώματα  και δοκοί. Οι μεταγενέστερες προσθήκες είναι κατασκευές από τσιμεντόλιθο ή τούβλο και μεταλλικά φύλλα στέγης. Τα δύο κλιμακοστάσια είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα κουφώματα είναι είτε ξύλινα είτε μεταλλικά, και στις δύο περιπτώσεις όμως είναι σχεδόν κατεστραμμένα.

Καθαιρούνται όλες οι μεταγενέστερες προσθήκες. Στην πτέρυγα των 4 αιθουσών καταργείται το πατάρι και γίνεται προσθήκη καθ’ύψος, μεταλλικής κατασκευής. Στις 2 απολήξεις του παρεμβάλλοντα χώρου τοποθετούνται δύο όγκοι – προσθήκες κατ’επέκταση συμβατικής κατασκευής που παραλαμβάνουν και σηματοδοτούν τους χώρους εισόδου, υποδοχής και κατακόρυφης κίνησης.

Η πραγματοποιημένη δόμηση  μετά την μελέτη  είναι 793,69 τ.μ.

Παραμένουν ως βασικοί άξονες κίνησης οι δύο διάδρομοι κυκλοφορίας.

Στο βορεινό τμήμα του ενδιάμεσου χώρου τοποθετείται διώροφη προσθήκη όπου στο  ισόγειο παραλαμβάνεται  η είσοδος,  πληροφορίες,  το  κλιμακοστάσιο προς τον όροφο,  οι  χώροι υγιεινής, ενώ στον όροφο χωροθετούνται τα γραφεία  καθώς και βοηθητικοί χώροι, ενώ υπάρχει πρόσβαση στο δώμα. Στο νότιο τμήμα του η προσθήκη είναι ισόγεια και σηματοδοτεί την επικοινωνία με το νότιο προαύλειο χώρο.

Στο σκέλος των 4 αιθουσών  οι τρεις μονάδες δίνουν τη θέση τους σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – θεατράκι κλιμακωτής διάταξης με δυναμικό 135  θεατές. Η τέταρτη αίθουσα παραμένει ως έχει και λαμβάνει διπλή χρήση, ως αυτόνομη αίθουσα, αλλά και ως χώρος εκτόνωσης και έκθεσης συνδυαστικά με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Κατά μήκος της πτέρυγας στην πλευρά του διαδρόμου ημιυπαίθρια στοά με ελαφρά στέγαση.

Στο σκέλος των 3 αιθουσών στον άξονα Β-Ν παραχωρείται τμήμα στη βορεινή πλευρά για κατασκευή λεβητοστασίου και μικρού κυλικείου. Ο εναπομείναν χώρος ανακατανέμεται σε δύο ίσες ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας.

Ο περιβάλλων χώρος έχει – λόγω της θέσης του κτιρίου  στο οικόπεδο-  κατατμηθεί σε 2 τμήματα. Το βόρειο τμήμα είναι αυτό της εισόδου, το οποίο περιλαμβάνει  χώρο συγκέντρωσης – εκτόνωσης-  και χώρο δραστηριοτήτων  της αίθουσας πολλαπλών,  με  λίγες κερκίδες.

Το υπόλοιπο τμήμα του περιβάλλοντος αποτελείται από  ενότητα –  αύλειο χώρο  συγκέντρωσης – εκτόνωσης. Έχει γίνει πρόβλεψη για  σημαντική περιμετρική φύτευση.

Ο χαρακτήρας που επιλέχθηκε να αποδοθεί στον πολυχώρο του Καψαλείου είναι ένα ανοικτό κτίριο εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνεται σε όλους και με το σχεδιασμό του τους προσκαλεί. Τη διαδικασία ευνόησε το οικόπεδο, που είναι σχετικά ομαλό σε κλίση. Για την κύρια είσοδο του κτιρίου ακολουθούν δύο ήπιες και σύντομες ράμπες. Η περιήγηση περιμετρικά του κτιρίου είναι εφικτή από αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς οι κλίσεις που παραλαμβάνονται είναι οι ελάχιστες των ρύσεων. Οι δύο κύριοι προαύλιοι χώροι είναι φυσικά ισόπεδοι. Στο εσωτερικό του κτιρίου όλες οι χρήσεις που προορίζονται για εκπαίδευση και πνευματική καλλιέργεια έχουν συγκεντρωθεί στο ισόγειο, εντός του οποίου οι προσβάσεις είναι ανεμπόδιστες, με φαρδείς και ισόπεδους διαδρόμους. Σε εμφανές σημείο έχει τοποθετηθεί χώρος wc, που περιλαμβάνει wc αμέα. Υπάρχει δυνατότητα  τοποθέτησης ανελκυστήρα ΑΜΕΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…