Home Δήμος Δωρίδας Όλο το οδικό δίκτυο Ερατεινής πασχίζει να εντάξει ο δήμος Δωρίδας Ένα γιγαντιαίο οδικό έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης

Όλο το οδικό δίκτυο Ερατεινής πασχίζει να εντάξει ο δήμος Δωρίδας Ένα γιγαντιαίο οδικό έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης

Όλο το οδικό δίκτυο Ερατεινής πασχίζει να εντάξει ο δήμος Δωρίδας

Ένα γιγαντιαίο οδικό έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης

-Πρόγραμμα για οδικά έργα αστικού περιβάλλοντος δεν είχε βγει την τελευταία 15ετία. –«Θα κάνουμε τα πάντα να το εντάξουμε», δηλώνει ο αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Πολίτης!

 

Όλο το οδικό δίκτυο της Ερατεινής πασχίζει να εντάξει σε έργο με προϋπολογισμό 1,7 εκ ευρώ ο δήμος Δωρίδας, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, με τον αντιδήμαρχο Σταύρο Πολίτη να επισημαίνει ότι θα κάνουν τα πάντα για να μη χαθεί η ευκαιρία.

Η Ερατεινή έχει ελπίδες γιατί έχει σχέδιο πόλης, είναι τουριστική περιοχή με ΦΕΚ και έχει χωμάτινο οδικό δίκτυο 3 χιλιομέτρων! Εξάλλου, όπως λέει και ο κ. Πολίτης, παρόμοιο πρόγραμμα έχει να βγει 15 χρόνια και ο δήμος Δωρίδας θα κάνει ότι είναι απαραίτητο να μην το χάσει.

Ήδη σήμερα η συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα ζητεί έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή για να κατατεθεί η αίτηση. Το Αντικείμενο του έργου είναι η «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΔΩΡΙΔΟΣ». Ο Δήμος Δωρίδος έχει μόνιμο πληθυσμό 12,050 κατοίκων (απογραφή 2021) αλλά στα όρια του ανήκει ο οικισμός Ερατεινή (στον οποίο και πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο) ο οποίος σύμφωνα με το ΠΔ 899/1976, είναι χαρακτηρισμένος ως Τουριστικός.

Η μελέτη αφορά παρεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του οικισμού Ερατεινής

-αρμοδιότητας Δήμου Δωρίδος- και αποσκοπεί στη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.

Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε επικίνδυνα σημεία του δικτύου του οικισμού, δημοτικοί οδοί συνολικού μήκους 2,795 μ. . Οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα βλάπτουν σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή

της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, το έργο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» ενσωματώνεται στο έργο και τηρείται αυστηρά στα στάδια της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού της υποδομής.

Ειδικότερα η παρέμβαση γίνεται στο αμιγώς αστικό οδικό δίκτυο, που αναπτύσσεται εντός των ορίων του οικισμού Ερατεινής , οικισμός με ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 34/Γ/08-04-1894), χαρακτηρισμένος Τουριστικός (ΠΔ 899 ΦΕΚ 329/Α/10-12-1976 αρ.1 παρ.μζ).

Η βελτίωση του αστικού οδικού δικτύου προβλέπει την παρέμβαση σε δυο τύπους

υφιστάμενων και διανοιγμένων οδών οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία.

Τύπος Α Βατός Χωματόδρομος, με συμπυκνωμένη διάστρωση βάσης εκ σκύρων, διαμορφωμένα πεζοδρόμια από σκυρόδεμα με κράσπεδα σε δυο πλευρές. Οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν τις σωστές κλίσεις , τόσο κατά μήκος για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμύρας στην περιοχή, όσο και κατά πλάτος για την απομάκρυνση των υδάτων προς τα άκρα, με το ανάλογο αποτέλεσμα. Επίσης δεν έχουν ρείθρα συλλογής ομβρίων. Εντός των οδών υπάρχουν

φρεάτια σκυροδέματος με μεταλλικά καπάκια ή σχάρες, σε ανισοσταθμία, και σε πολλές περιπτώσεις προεξέχουν ως εμπόδια τα οποία δεν φαίνονται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων αφού καλύπτονται από την στάθμη των υδάτων και δυνητικά προκαλούν ατυχήματα. Επίσης, κατά τους θερινούς μήνες, προκαλούν ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα με την παραγωγή αιωρουμένων σωματιδίων από την κίνηση των οχημάτων, επιβαρύνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των πεζών που κυκλοφορούν. Τέλος , οι οδοί αυτοί δεν έχουν την προσβασιμότητα ΑμεΑ. Με την εφαρμογή της παρούσης μελέτης, θα γίνεται γρήγορα και σωστά η απομάκρυνση

των ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα να εξαλειφθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, και θα υπάρχει ασφάλεια στην κίνηση των οχημάτων και των πεζών. Οι διαβάσεις και οι ράμπες ΑμεΑ στις διασταυρώσεις των οδών , θα καταστήσουν τις οδούς ασφαλείς για όλους τους πεζούς.

Τύπος Β Ασφαλτόστρωτη οδός, με μία στρώση ασφάλτου και εκτεταμένες φθορές από την κίνηση των οχημάτων και αστοχιών της υπόβασης. Έχουν διαμορφωμένα πεζοδρόμια από σκυρόδεμα με κράσπεδα σε δυο πλευρές χωρίς όμως διάστρωση με πλάκες πεζοδρομίου. Οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν τις σωστές κλίσεις , ιδιαίτερα κατά πλάτος για την απομάκρυνση των υδάτων προς τα άκρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση τοπικών πλημμυρών. Εντός των οδών υπάρχουν φρεάτια σκυροδέματος με μεταλλικά καπάκια ή σχάρες, σε ανισοσταθμία λόγω καθιζήσεων του οδοστρώματος και δυνητικά προκαλούν ατυχήματα. Τέλος , οι οδοί αυτοί δεν έχουν την προσβασιμότητα ΑμεΑ. Με την εφαρμογή της παρούσης μελέτης, θα γίνεται γρήγορα και σωστά η απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα να εξαλειφθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, και θα υπάρχει ασφάλεια στην κίνηση των οχημάτων και των πεζών. Οι διαβάσεις και οι ράμπες ΑμεΑ στις διασταυρώσεις των οδών , θα καταστήσουν τις οδούς ασφαλείς για όλους τους πεζούς.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείτε να επιλύσει η παρούσα μελέτη είναι η συσσώρευση των ομβρίων υδάτων. Η μελέτη αφορά στη γενικευμένη βελτίωση απορροής ομβρίων προς τους τελικούς αποδέκτες (φρεάτια απορροής ομβρίων), μέσω της βέλτιστης χρήσης «ιδανικών» -κατά το δυνατό-, επικλίσεων στις διατομές του οδοστρώματος, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και την βέλτιστη επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων σε συνθήκες έντονου υετού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Οι δρόμοι στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, επιλέχθηκαν με αυτό το κύριο κριτήριο.

Με τη νέα ασφαλτόστρωση που θα πραγματοποιηθεί θα εξασφαλίζεται η φυσική απορροή χωρίς να υφίσταται κανένας κίνδυνος εισροής υδάτων και υγρασίας στις κατοικίες και ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν. Προσοχή κατά τις εργασίες πρέπει να δοθεί και στην προσαρμογή του ασφαλτικού τάπητα με το ρείθρο των δρόμων, ώστε να μην υπάρχει κάλυψη αυτών από ασφαλτικό υλικό (ορθή λειτουργιά ρείθρου για απορροή υδάτων).

Έτερο πρόβλημα που καλείτε να επιλύσει η παρούσα μελέτη είναι η συσσώρευση του

κυκλοφοριακού φόρτου σε ένα οδικό άξονα, αφού τα οχήματα τον επιλέγουν ως τον μοναδικό ασφαλτοστρωμένο και διαμορφωμένο σε ολόκληρο το μήκος του, αποφεύγοντας τους υπόλοιπους δρόμους του δικτύου οι οποίοι είναι χωμάτινοι στο μεγαλύτερο τμήμα τους και σε κακή κατάσταση.

Στο διάγραμμα φαίνεται η συσσώρευση των οχημάτων σε συγκεκριμένη οδό (με κόκκινο χρώμα) ενώ την ίδια ώρα οι υπόλοιπες οδοί έχουν μικρή ή καθόλου κυκλοφορία …

Με τη νέα ασφαλτόστρωση που θα πραγματοποιηθεί θα ενταχθούν όλοι οι δρόμοι στην καθημερινότητα της κυκλοφορίας και θα αποφορτιστεί η ροή της κυκλοφορίας.

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου θα προέρχεται από την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης  μέσα από το έργο “Sub 2–16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της

χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.395.161,29€ + 334.838,71€ (ΦΠΑ 24%).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…