Home Δήμος Δελφών Το προγραμματικό πλαίσιο που παρουσίασε ο Π.Ταγκαλής στους Δελφούς
Δήμος Δελφών - 1 Απριλίου, 2019

Το προγραμματικό πλαίσιο που παρουσίασε ο Π.Ταγκαλής στους Δελφούς

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

31 Μαρτίου 2019

 

Αγαπητές Φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Έχω την τιμή σήμερα να παρουσιάσω το Προγραμματικό πλαίσιο ( όχι πρόγραμμα έργων) του συνδυασμού μας                   ‘ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ‘  με βάση το οποίο διεξάγουμε τον προεκλογικό μας αγώνα και πρόκειται να διοικήσουμε το Δήμο, εφ’ όσον οι Πολίτες μας τιμήσουν με την ψήφο τους στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου 2019.

 Δεσμευόμαστε, ότι ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί μέσα από τους όρους που επιτάσσει ο σύγχρονος πολιτικός Πολιτισμός, με απόλυτο σεβασμό στους συνδιεκδικητές, με επικέντρωση σε αντιπαράθεση με ουσιαστικά επιχειρήματα, που θα καταδείξουν ποιος είναι αληθινά έτοιμος και έχει την πραγματική ικανότητα διοίκησης του μεγάλου σε έκταση αλλά και σε δυνατότητες Δήμου Δελφών. Ενός Δήμου, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τη μεταρρύθμιση του ‘Καλλικράτη’ και εξελίσσεται με το πείραμα του ‘Κλεισθένη’. 

Ο συνδυασμός μας είναι ανεξάρτητος, ανανεωμένος, αδέσμευτος και αυτοτελώς χρηματοδοτούμενος. Αποτελείται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από νέους ανθρώπους, εργαζόμενους και καταξιωμένους στην Κοινωνία.

Βασικότερος στόχος του συνδυασμού μας είναι να μπει τέλος στο διχασμό, το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε και καλλιεργήθηκε στο Δήμο μας την παρούσα θητεία. Μια παθογένεια η οποία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Βιώσαμε πολιτική δύο  ταχυτήτων στις Κοινότητές μας.

Εμείς θέλουμε να εκλείψουν οι ανισότητες, θέλουμε Κοινότητες με ίση αντιμετώπιση και ίδιες προοπτικές.

Εμείς θέλουμε να εκλείψουν οι ανισότητες στην αντιμετώπιση των επαγγελματιών.

Η λέξη κλειδί για την επόμενη ημέρα είναι η ‘συναίνεση’ και αυτή θα επιδιώξουμε στη διαμόρφωση της πολιτικής μας, με αυτούς που έχουν τη διάθεση για διάλογο, άλλωστε αυτό επιτάσσει η μετάλλαξη του αυτοδιοικητικού νόμου και ίσως οι ιδιαιτέρως αυξημένες ανάγκες της εποχής μας που τη χαρακτηρίζει η πολυεπίπεδη κρίση.

Οι παρακάτω  θέσεις, αποτελούν το Προγραμματικό πλαίσιο του συνδυασμού μας βάσει αρμοδιοτήτων των Δήμων και σκιαγραφούν το όραμά μας για ένα Δήμο οργανωμένο και αποτελεσματικό, φιλικό προς τον Πολίτη και αρωγό του, με άποψη, αλλά και εργαλείο αναπτυξιακής Πολιτικής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο συνδυασμός μας έχει κύρια χαρακτηριστικά την τεχνογνωσία και την παραγωγή απτών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Ο Δήμος μας έχει συνέχεια και με αυτό το σκεπτικό θα αντιμετωπιστεί.

Α. Βασική μας αρχή είναι ότι όλα τα έργα, απ’ όποιον και να έχουν προταθεί έχουν κοινό παρονομαστή την ωφέλεια του Δήμου και των συνδημοτών μας. Η διαφορετικότητα κάθε συνδυασμού έχει να κάνει με τον δικό της σχεδιασμό, τις δικές της προτεραιότητες και τη δική της οργάνωση, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα χρήματα που δίνονται από την κεντρική κυβέρνηση για έργα είναι ελάχιστα και σίγουρα αδυνατούν να καλύψουν τις πολλαπλές ανάγκες, ακόμα και τις απολύτως αναγκαίες. Μοναδική διέξοδος είναι η χρηματοδότηση από εξωγενείς παράγοντες, π.χ. την Ευρωπαϊκή ένωση και τα χρηματοδοτικά της εργαλεία και τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Β. Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί, δεν θα αγνοηθούν, θα αξιολογηθούν και θα χρησιμοποιηθούν αναλόγως.

Γ. Τα ενταγμένα έργα που υπάρχουν θα επιταχυνθούν ώστε να περαιωθούν το ταχύτερο δυνατό. Αυτά που έχουν σχεδιαστεί, ενταχθεί και συμβασιοποιηθεί , ομοίως θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν.

Δ. Οι προτάσεις χρηματοδότησης τις οποίες δεν είχαμε ψηφίσει, θα υποστηριχθούν για να ενταχθούν, εφ’ όσον δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης, ώστε να μην υπάρξει απώλεια χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση θα επανεξεταστούν ή θα επανασχεδιαστούν.

Ε. Θα αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης.

ΣΤ. Η λειτουργία της ΔΕΥΑ θα συνεχιστεί κανονικά και θα υποστηριχθεί, μέχρι να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται, τον προγραμματισμό της, την οικονομική της βιωσιμότητα, και μετά θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Ζ. Η λειτουργία του Δήμου αυτά τα πέντε χρόνια, κατέδειξε αδυναμίες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η ανασυγκρότηση θα επέλθει μέσα από την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών, πάντοτε στη βάση όλων όσων προτιθέμεθα να πράξουμε. Δηλαδή, αλλαγή στη δομή των Υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία, σωστή και σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία τους. Στον τομέα αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ώστε να γίνει η βέλτιστη κατανομή του προσωπικού με τις μικρότερες δυνατές εσωτερικές μετακινήσεις.

Η. Σημαντικό τμήμα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου αποτελεί η τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται.

Θ. Κυρίαρχο στόχο αποτελεί η συνεχής αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ευφυούς πόλης, στα πρότυπα επιτυχημένων σύγχρονων πρακτικών, με γνώμονα τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, την έλξη επισκεπτών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, της ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί προτεραιότητα , όπου καταστεί εφικτό ανάλογα με τις πηγές χρηματοδότησης, στις παρακάτω ενέργειες:

1. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου με μείωση των καταναλώσεων ενέργειας, καυσίμων και νερού και αντίστοιχη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.

2. Ανάπτυξη δικτύου ανοικτής πρόσβασης wi-fi

3. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.

4. Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και καλύτερη αξιοποίηση των ανοιχτών και Κλειστών χώρων στάθμευσης.

5. Ανάπτυξη και ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης.

6. Αδιάλειπτη μέτρηση και στατιστική επεξεργασία κυκλοφοριακού φόρτου σε επιλεγμένα σημεία της πόλης με ανοικτή πρόσβαση δεδομένων στους πολίτες και αξιοποίηση τεχνολογιών που σέβονται τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Συνεχής έλεγχος της ποιότητας νερού και των καταναλώσεων καυσίμων, νερού και ενέργειας στις μεγάλες δημοτικές εγκαταστάσεις. Διαρκής ενημέρωση των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας του δήμου.

8. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών οδηγών για πολίτες και επισκέπτες ανάλογα με τη θέση τους στην πόλη. Εγκατάσταση γρήγορων κωδικών πληροφόρησης (QR marks) στα αξιοθέατα και στις εμπορικές περιοχές, όπου σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, οι επισκέπτες θα λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση για το κάθε αξιοθέατο και σημείο ενδιαφέροντος με την χρήση των έξυπνων συσκευών τους.

9.  Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών προβολής στοχευμένου περιεχομένου σε έξυπνες συσκευές (smartphones, tablets) με στόχο την ενίσχυση της διαφήμισης και ανταγωνιστικότητας των εμπορικών καταστημάτων.

10.Ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών ευφυούς πόλης σε μία ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης η οποία θα διαθέτει αρχιτεκτονική ανοικτή, ώστε ενσωματώσει και όλες τις μελλοντικές εφαρμογές.

11. Ένωση του συνόλου των δημοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μία ιστοσελίδα, η οποία θα αποτελεί σημείο μιας στάσης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών.

 

Ι. Η κατάργηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας αποδείχθηκε άστοχη καθώς ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ευταξία της πόλης. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε το Νομικό πλαίσιο και τη δυνατότητα επανασύστασης, αφού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για το Δήμο μας.

ΙΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Άμφισσας:

Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από αυτά που κλήθηκαν να λύσουν. Δημιούργησαν σημαντικές δυσχέρειες στην κίνηση, αποθάρρυναν τους επισκέπτες να εισέλθουν, είχαν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στην πλειονότητα των επαγγελματιών και έκαναν την πόλη λιγότερο φιλική.

 Θα τις καταργήσουμε στο σύνολό τους, ενώ θα συζητήσουμε τη λήψη μιας δέσμης συγκεκριμένων παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν προκύψει από την εμπειρία της μέχρι τώρα εφαρμογής.

Θα διερευνηθεί η εξασφάλιση ενός χώρου στάθμευσης πριν την πλατεία Ησαϊα (στο νότιο τμήμα), ώστε να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να σταθμεύει πριν εισέλθει εντός του κέντρου της πόλης.

ΙΒ.  Ρομά

Η αποτυχημένη προσπάθεια κατασκευής καταυλισμού για την στέγαση των Ρομά, σε αγροτεμάχιο του Δήμου πλησίον των Αθλητικών εγκαταστάσεων, ναυάγησε εξαιτίας της μη κοινωνικής αποδοχής και το οποίο είχαμε υποστηρίξει κατ’ επανάληψη.  Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βούληση και το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το ζήτημα απαιτεί Εθνικό σχεδιασμό και είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο. Οι σημερινοί προσανατολισμοί της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκαν από την ειδική γραμματέα κατά την ‘διαβούλευση’ που έλαβε χώρα στο Πνευματικό κέντρο της Άμφισσας, άλλαξαν. Στόχευσή τους είναι η εξασφάλιση κατοικιών εντός των αστικών ιστών διαμέσου της επιδότησης ενοικίου. Πρόκειται για μια κίνηση που θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και θα συμβάλει στην κοινωνική  τους ένταξη. Δεν επιλύει το πρόβλημα, αφού η παραβατικότητα και οι ‘εξαρτήσεις’ το κάνουν πιο σύνθετο. Θα συμβάλει, όμως, σημαντικά στη μείωση φαινομένων γκετοποίησης. Θα συμβάλουμε με όποιο τρόπο μας ζητηθεί.

ΙΓ. Λιμενικά Ταμεία

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Γαλαξιδίου συστήθηκε την προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία και λειτούργησε στην παρούσα πολύ καλά. Η επιτροπή του λαμβάνει ομόφωνες αποφάσεις και ‘έτρεξε’ τα θέματα με μεγάλη επιτυχία, δείγμα της σύμπνοιας και της καλής συνεργασίας όλων των μελών της. Ως αντιπολίτευση στηρίξαμε όλες τις αποφάσεις ακόμη και τους προϋπολογισμούς, δείγμα του πνεύματος συναίνεσης και συνεργασίας που καταδείξαμε σε κινήσεις ορθές και προς την σωστή κατεύθυνση. Στόχος μας είναι η περαιτέρω υποστήριξη σε θέματα Τεχνικών και κτιριακών υποδομών.

Το Λιμενικό ταμείο Φωκίδας, δυστυχώς απώλεσε την ευκαιρία να ενσωματωθεί στο Δήμο Δελφών,  εξαιτίας της παλινωδίας της παρούσας Δημοτικής αρχής με εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για την Ιτέα. Χάθηκε μια πενταετία. Χάθηκε η ευκαιρία να λειτουργήσει με ‘οδηγό’  το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο  του Γαλαξιδίου. Το μέλλον του πλέον είναι συνυφασμένο με το σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Θα μεριμνήσουμε για την υποστήριξη του Λιμενικού ταμείου Φωκίδας διαμέσου ειλικρινών συνεργασιών, όπου και όταν μας ζητηθεί (καθημερινότητα, μελέτες, παραλίες κ.α.) . Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα διαμορφώσουμε άποψη αναλόγως.

Το Λιμενικό ταμείο του Γαλαξιδίου θα υποστηριχθεί στα έργα υποδομής που έχουν προγραμματιστεί, ενώ θα σχεδιάσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ανασυγκρότησης και βέλτιστης εκμετάλλευσης της χερσαίας ζώνης, ώστε να αποτελέσει την αιχμή της Τουριστικής προβολής του Γαλαξιδίου. Θα μεριμνήσουμε για την αδειοδότηση των καταστημάτων διαμέσου της διαδικασίας Νομιμοποίησης των κατασκευών  στη χερσαία ζώνη. Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σε δεύτερη φάση. Σημαντικό ρόλο θα διατελέσει η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης, στη διαδικασία εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, την οποία θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε διαμέσου διαβούλευσης.

 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α. Κτιριακά

Βασικός μας στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων  κτιρίων του Δήμου μας, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση:

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση των κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού σε υφιστάμενα κτίρια, επεμβάσεις στο κέλυφος και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, κλπ), με προτεραιότητα σε μεγάλα ενεργοβόρα κτίρια.

• Σύνθετες παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που προβλέπουν συνδυασμό πολλαπλών ειδών ενεργειακής αναβάθμισης.

Η δράση θα συμβάλλει σε μια από τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου μας, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, αξιοποίησης των ΑΠΕ και της ΣΗΘΥΑ και αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού της περιοχής. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων του Δήμου είναι κατασκευασμένα προ του 1985, η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων βοηθάει στην αντιμετώπιση του σημαντικού περιβαλλοντικού προβλήματος της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για την θέρμανση κτιρίων.

Στον τομέα αυτό συμπεριλαμβάνονται και κτίρια ειδικού ενδιαφέροντος για τα οποία θα μεριμνήσουμε για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης, ώστε να είναι ‘ώριμα’ για χρηματοδότηση (π.χ. οικίας Μαρέ στην Πολύδροσο κ.α.)

Β. Οδοποιία

Η βελτίωση αστικής οδοποιίας είναι μια από τις προτεραιότητες, αφού οι ανάγκες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες είναι σημαντικές, με προτεραιότητα τους κεντρικούς άξονες (π.χ. οδός Αγ.Ιωάννου στην Κίρρα κ.λ.π.) Σκοπός μας είναι η επιτάχυνση και δέσμευση των διαδικασιών που απορρέουν από το μνημόνιο συνεργασίας με το αρμόδιο υπουργείο , ως αντιστάθμισμα της συμφωνίας με την ΕΥΔΑΠ. Ομοίως και η  αγροτική οδοποιία με προτεραιότητα τη Δ.Ενότητα Καλλιέων, Γραβιάς, Δεσφίνας, Παρνασσού.<

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση μελών και φίλων του Παραρτήματος Φωκίδας της Ε.Α.Ε.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση μελών και φίλων διοργανώνει το Παράρτημα Φωκίδας της Ελληνικής …