Home Π.Ε. Φωκίδας Το Λιμάνι Ιτέας εξασφάλισε χρηματοδότηση
Π.Ε. Φωκίδας - 4 Μαρτίου, 2019

Το Λιμάνι Ιτέας εξασφάλισε χρηματοδότηση

 Την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου στο λιμάνι της Ιτέας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου ανακοίνωσε με επιστολή της η κ. Πέγκυ Αραβαντινού

 Ειδικότερα η Περιφερειακή Σύμβουλος αναφέρει τα ακόλουθα:

 

Εγκρίθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η χρηματοδότηση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ”, προϋπολογισμού 6.200.000 ευρώ.

Το περιφερειακό συμβούλιο της Πέμπτης 28/02/2019, με το 18ο θέμα με τίτλο: «Έγκριση πρότασης τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.», της ημερησίας διάταξης, ενέταξε τη χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ, ύψους 6.200.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που χρειάζεται ο τόπος μας και που η Περιφερειακή μας Αρχή το έχει ως πρώτη προτεραιότητα!

 

Πορεία της Μελέτης και Λήξη της Περιβαλλοντικής Εμπλοκής

 

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη της μελέτης το Μάιο του 2018 μετά από αναλυτική βυθομέτρηση, αδειοδότηση της γεωτεχνικής έρευνας, υλοποίησης των γεωτεχνικών ερευνών με γεωτρύπανα τόσο εδάφους όσο και πλωτών, ανάλυση εργαστηριακών δειγμάτων, σύνταξη της γεωλογικής μελέτης, σχεδίαση των λιμενικών έργων, σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης, σύνταξη οριστικής μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Ακολούθησε το Μάιο του 2018 η δύσκολη περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Λαμία με ένα παράλογο έγγραφο της, με αριθμό 1621/75946/26-06-2018, μας απάντησε ότι θα πρέπει να κάνουμε νέα περιβαλλοντική μελέτη που να περιλαμβάνει και τη Μαρίνα Ιτέας εξαιτίας της γειτνίασή της με το Λιμένα.

Απαντήσαμε άμεσα και τεκμηριωμένα ότι οι μαρίνες έχουν ξεχωριστό νομοθετικό πλαίσιο, ότι βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ και ότι συντάσσεται από αυτό επενδυτική μελέτη που θα απαιτήσει νέα και ξεχωριστή περιβαλλοντική αδειοδότηση. Μετά από διάλογο και τεκμηριωμένα επιχειρήματα με τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταφέραμε μόλις πριν λίγες μέρες να λάβουμε τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε να συνεχίσουμε το ένα έργο ξεχωριστά από το άλλο. Δυστυχώς αυτή η ιστορία, μας πήγε επτά μήνες πίσω. Αντίστοιχη ιστορία  αντιμετωπίσαμε και  με τον κόμβο των Μαλαμάτων που επίσης μας πήγε πίσω έξι μήνες, αλλά και αυτό καταφέραμε να το ξεπεράσουμε, πάλι με σωστή αιτιολόγηση και να το δημοπρατήσουμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι ο απίστευτος συγκεντρωτικός κρατικισμός, η γραφειοκρατεία και πλέον η απογύμνωση των υπηρεσιών – που ένας το πολύ δύο υπάλληλοι καλούνται να διεκπεραιώσουν τεράστιο όγκο δουλειάς από όλη την Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο χάνεται πολύτιμος χρόνος για την υλοποίηση των έργων.

Πλέον έχουμε το πράσινο φως από το υπουργείο να συνεχίσουμε! Για την Περιφέρεια αυτό το έργο αποτελεί έργο υψίστης σημασίας, διότι το λιμάνι της Ιτέας, αποτελεί πύλη εισόδου για όλη την Περιφέρεια από τη μεριά του Κορινθιακού Κόλπου και  βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητές της. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μετώπου παραβολής επαρκούς μήκους και με ωφέλιμο βάθος αυξημένο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση του λιμανιού, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παραβολής όλων των κρουαζιερόπλοιων που προσεγγίζουν στην Ιτέα.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε, η περιβαλλοντική αδειοδότηση εξελίσσεται θετικά, τα χρήματα του έργου εξασφαλίζονται μετά την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και προχωράμε με γοργούς πλέον ρυθμούς να ασφαλίσουμε το έργο και να το υλοποιήσουμε! 

 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμανιού

 

Η μελέτη λιμενικών έργων για την αναβάθμιση του υφιστάμενου προβλήτα του Λιμένα Ιτέας στο Νομό Φωκίδας αποσκοπεί στη δημιουργία μετώπου παραβολής επαρκούς μήκους και με ωφέλιμο βάθος αυξημένο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παραβολής όλων των κρουαζιερόπλοιων που προσεγγίζουν στην Ιτέα. Σήμερα μόνο τα μικρότερα κρουαζιερόπλοια και μόνο στη δυτική παρειά της προβλήτας μπορούν να δέσουν, ενώ τα μεγαλύτερα εξ αυτών παραμένουν αγκυροβολημένα επ’ αγκύρα.

Ο σχεδιασμός του έργου έχει λάβει υπόψη την συμβατική τεχνολογία κατασκευής του υφιστάμενου, τις παθογένειες του λιμένα, τις ανάγκες εξυπηρέτησης του, την εν εξέλιξη δυνατότητά, το μικρό και απαγορευτικό για πρόσδεση υφιστάμενο βάθος, τη γειτνίαση του με τον κυματοθραύστη και την είσοδο της μαρίνας Ιτέας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διαμόρφωση νέου μετώπου παραβολής μήκους 120μ σε απόσταση 12μ από το υφιστάμενο ανατολικό μέτωπο του προβλήτα. Το μέτωπο αυτό υλοποιείται με την κατασκευή γεφυρώματος επί πασσάλων, που υποδιαιρείται σε 6 επι μέρους τμήματα στατικώς ανεξάρτητα μεταξύ τους για λόγους βελτίωσης στατικής λειτουργίας. Το νέο μέτωπο θα φέρει προς το ανατολικό όριό του τις δέστρες για την πρόσδεση του σκάφους και επίσης θα φέρει ελαστικούς προσκρουστήρες σε ολόκληρο το μήκος του για την ασφαλή πλαγιοδέτηση. Θα φέρει επίσης και πρόσθετες δέστρες για την εξυπηρέτηση σκαφών διαφορετικού τύπου και μήκους. Το νότιο άκρο του γεφυρώματος θα προεξέχει κατά 20μ από το προς τη θάλασσα άκρο του υφιστάμενου προβλήτα. Το μήκος του μετώπου επιτρέπει την αποβίβαση/επιβίβαση τουλάχιστον από οποιαδήποτε θύρα ευρίσκεται στο πρόσθιο μισό της πλευράς του κρουαζιεροπλοίου.

Σε απόσταση 30μ από το νότιο άκρο του νέου μετώπου κατασκευάζεται νησίδα επί πασσάλων διαστάσεων 20Χ12μ, με προέκταση του γεφυρώματος που προαναφέρθηκε. Η νησίδα αυτή θα φέρει δέστρες πρόσδεσης και επίσης ελαστικούς προσκρουστήρες. Η επικοινωνία της νησίδας με το γεφύρωμα θα γίνει με μεταλλική πεζογέφυρα πλάτους 1,5μ που θα τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται κυκλοφορία επιβατών σε αυτή την πεζογέφυρα αλλά μόνον του προσωπικού του σκάφους ή του λιμένα για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Το γεφύρωμα σε συνδυασμό με τη νησίδα αυτή δημιουργεί ένα νοητό μέτωπο παραβολής ολικού μήκους 170μ. Επισημαίνεται ότι το νέο μέτωπο (γεφύρωμα και νησίδα) είναι στατικός ανεξάρτητο από τον υφιστάμενο προβλήτα και παραλαμβάνει το σύνολο των δυνάμεων παραβολής και πρόσδεσης του πλοίου, έτσι ώστε η νέα λιμενική υποδομή να μην εξαρτάται ουσιωδώς από την αντοχή και στατική επάρκεια του υφιστάμενου προβλήτα. Τέλος για την πρόσδεση του πλοίου προς τα νότια προβλέπεται πλωτό ναύδετο που δημιουργείται σε κατάλληλη θέση νοτιότερα, κυρίως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων πλοίων. Το πλωτό ναύδετο θα αγκυρωθεί στον πυθμένα με χαλύβδινη αλυσίδα και με χρήση τεχνητών ογκόλιθων αγκύρωσης από άοπλο σκυρόδεμα.

Ειδικότερα η Περιφερειακή Σύμβουλος αναφέρει τα ακόλουθα:

 

Εγκρίθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η χρηματοδότηση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ”, προϋπολογισμού 6.200.000 ευρώ.

Το περιφερειακό συμβούλιο της Πέμπτης 28/02/2019, με το 18ο θέμα με τίτλο: «Έγκριση πρότασης τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.», της ημερησίας διάταξης, ενέταξε τη χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ, ύψους 6.200.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που χρειάζεται ο τόπος μας και που η Περιφερειακή μας Αρχή το έχει ως πρώτη προτεραιότητα!

 

Πορεία της Μελέτης και Λήξη της Περιβαλλοντικής Εμπλοκής

 

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη της μελέτης το Μάιο του 2018 μετά από αναλυτική βυθομέτρηση, αδειοδότηση της γεωτεχνικής έρευνας, υλοποίησης των γεωτεχνικών ερευνών με γεωτρύπανα τόσο εδάφους όσο και πλωτών, ανάλυση εργαστηριακών δειγμάτων, σύνταξη της γεωλογικής μελέτης, σχεδίαση των λιμενικών έργων, σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης, σύνταξη οριστικής μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Ακολούθησε το Μάιο του 2018 η δύσκολη περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Λαμία με ένα παράλογο έγγραφο της, με αριθμό 1621/75946/26-06-2018, μας απάντησε ότι θα πρέπει να κάνουμε νέα περιβαλλοντική μελέτη που να περιλαμβάνει και τη Μαρίνα Ιτέας εξαιτίας της γειτνίασή της με το Λιμένα.

Απαντήσαμε άμεσα και τεκμηριωμένα ότι οι μαρίνες έχουν ξεχωριστό νομοθετικό πλαίσιο, ότι βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ και ότι συντάσσεται από αυτό επενδυτική μελέτη που θα απαιτήσει νέα και ξεχωριστή περιβαλλοντική αδειοδότηση. Μετά από διάλογο και τεκμηριωμένα επιχειρήματα με τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταφέραμε μόλις πριν λίγες μέρες να λάβουμε τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε να συνεχίσουμε το ένα έργο ξεχωριστά από το άλλο. Δυστυχώς αυτή η ιστορία, μας πήγε επτά μήνες πίσω. Αντίστοιχη ιστορία  αντιμετωπίσαμε και  με τον κόμβο των Μαλαμάτων που επίσης μας πήγε πίσω έξι μήνες, αλλά και αυτό καταφέραμε να το ξεπεράσουμε, πάλι με σωστή αιτιολόγηση και να το δημοπρατήσουμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι ο απίστευτος συγκεντρωτικός κρατικισμός, η γραφειοκρατεία και πλέον η απογύμνωση των υπηρεσιών – που ένας το πολύ δύο υπάλληλοι καλούνται να διεκπεραιώσουν τεράστιο όγκο δουλειάς από όλη την Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο χάνεται πολύτιμος χρόνος για την υλοποίηση των έργων.

Πλέον έχουμε το πράσινο φως από το υπουργείο να συνεχίσουμε! Για την Περιφέρεια αυτό το έργο αποτελεί έργο υψίστης σημασίας, διότι το λιμάνι της Ιτέας, αποτελεί πύλη εισόδου για όλη την Περιφέρεια από τη μεριά του Κορινθιακού Κόλπου και  βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητές της. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μετώπου παραβολής επαρκούς μήκους και με ωφέλιμο βάθος αυξημένο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση του λιμανιού, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παραβολής όλων των κρουαζιερόπλοιων που προσεγγίζουν στην Ιτέα.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε, η περιβαλλοντική αδειοδότηση εξελίσσεται θετικά, τα χρήματα του έργου εξασφαλίζονται μετά την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και προχωράμε με γοργούς πλέον ρυθμούς να ασφαλίσουμε το έργο και να το υλοποιήσουμε! 

 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμανιού

 

Η μελέτη λιμενικών έργων για την αναβάθμιση του υφιστάμενου προβλήτα του Λιμένα Ιτέας στο Νομό Φωκίδας αποσκοπεί στη δημιουργία μετώπου παραβολής επαρκούς μήκους και με ωφέλιμο βάθος αυξημένο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παραβολής όλων των κρουαζιερόπλοιων που προσεγγίζουν στην Ιτέα. Σήμερα μόνο τα μικρότερα κρουαζιερόπλοια και μόνο στη δυτική παρειά της προβλήτας μπορούν να δέσουν, ενώ τα μεγαλύτερα εξ αυτών παραμένουν αγκυροβολημένα επ’ αγκύρα.

Ο σχεδιασμός του έργου έχει λάβει υπόψη την συμβατική τεχνολογία κατασκευής του υφιστάμενου, τις παθογένειες του λιμένα, τις ανάγκες εξυπηρέτησης του, την εν εξέλιξη δυνατότητά, το μικρό και απαγορευτικό για πρόσδεση υφιστάμενο βάθος, τη γειτνίαση του με τον κυματοθραύστη και την είσοδο της μαρίνας Ιτέας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διαμόρφωση νέου μετώπου παραβολής μήκους 120μ σε απόσταση 12μ από το υφιστάμενο ανατολικό μέτωπο του προβλήτα. Το μέτωπο αυτό υλοποιείται με την κατασκευή γεφυρώματος επί πασσάλων, που υποδιαιρείται σε 6 επι μέρους τμήματα στατικώς ανεξάρτητα μεταξύ τους για λόγους βελτίωσης στατικής λειτουργίας. Το νέο μέτωπο θα φέρει προς το ανατολικό όριό του τις δέστρες για την πρόσδεση του σκάφους και επίσης θα φέρει ελαστικούς προσκρουστήρες σε ολόκληρο το μήκος του για την ασφαλή πλαγιοδέτηση. Θα φέρει επίσης και πρόσθετες δέστρες για την εξυπηρέτηση σκαφών διαφορετικού τύπου και μήκους. Το νότιο άκρο του γεφυρώματος θα προεξέχει κατά 20μ από το προς τη θάλασσα άκρο του υφιστάμενου προβλήτα. Το μήκος του μετώπου επιτρέπει την αποβίβαση/επιβίβαση τουλάχιστον από οποιαδήποτε θύρα ευρίσκεται στο πρόσθιο μισό της πλευράς του κρουαζιεροπλοίου.

Σε απόσταση 30μ από το νότιο άκρο του νέου μετώπου κατασκευάζεται νησίδα επί πασσάλων διαστάσεων 20Χ12μ, με προέκταση του γεφυρώματος που προαναφέρθηκε. Η νησίδα αυτή θα φέρει δέστρες πρόσδεσης και επίσης ελαστικούς προσκρουστήρες. Η επικοινωνία της νησίδας με το γεφύρωμα θα γίνει με μεταλλική πεζογέφυρα πλάτους 1,5μ που θα τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται κυκλοφορία επιβατών σε αυτή την πεζογέφυρα αλλά μόνον του προσωπικού του σκάφους ή του λιμένα για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Το γεφύρωμα σε συνδυασμό με τη νησίδα αυτή δημιουργεί ένα νοητό μέτωπο παραβολής ολικού μήκους 170μ. Επισημαίνεται ότι το νέο μέτωπο (γεφύρωμα και νησίδα) είναι στατικός ανεξάρτητο από τον υφιστάμενο προβλήτα και παραλαμβάνει το σύνολο των δυνάμεων παραβολής και πρόσδεσης του πλοίου, έτσι ώστε η νέα λιμενική υποδομή να μην εξαρτάται ουσιωδώς από την αντοχή και στατική επάρκεια του υφιστάμενου προβλήτα. Τέλος για την πρόσδεση του πλοίου προς τα νότια προβλέπεται πλωτό ναύδετο που δημιουργείται σε κατάλληλη θέση νοτιότερα, κυρίως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων πλοίων. Το πλωτό ναύδετο θα αγκυρωθεί στον πυθμένα με χαλύβδινη αλυσίδα και με χρήση τεχνητών ογκόλιθων αγκύρωσης από άοπλο σκυρόδεμα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Συνάντηση δικτύωσης ΣΒΘΣΕ με τον Πρέσβη του Βιετνάμ στην Ελλάδα

Μία πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στ…