Home Δήμος Δελφών Τη Δευτέρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών
Δήμος Δελφών - 12 Μαρτίου, 2015

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άμφισσα          12 /  03  /2015           

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         ___

Αρ. πρωτ.   6165

     

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.

4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων                                                          

ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλ.Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως στις    16  Μαρτίου   2015,  ημέρα Δευτέρα    και ώρα  18.00΄ προσέλθετε  στους Δελφούς, ιστορική έδρα Δήμου Δελφών, στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού  Κέντρου  Δελφών, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών).

 2. Τροποποίηση  - διόρθωση  την υπ’ αριθμ. 281/9-9-2013(ΑΔΑ ΒΛ9ΕΩ9Θ-ΙΧΓ) απόφασή του Δημ. Συμβουλίου Δελφών , που αφορά λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών).

 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά . (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 4. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του  καταστήματος της  Τ.Κ Δροσοχωρίου.   (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 5. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος).

 6. Καθορισμός του ύψους της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς) (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκθεση με θέμα ΆΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΄(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου.(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για  τον Εορτασμό της επετείου της κήρυξης της Επανάστασης του 1821 στην Ρούμελη – Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία, που θα πραγματοποιηθεί την 22α/03/2015. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος)

 11. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2014. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

 12. Διαγραφή βεβαιωμένων τελών ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας και ΤΑΠ του κ. Γεωργίου Μητσομπόνου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

 13. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

 14. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου ΆΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ΄υποέργου 1 της ομώνυμης πράξης MIS 365396. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΈΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ  Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ΄. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών στο έργο  ΑΝ ΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ΄MIS 384523. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 18. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση σημάτων ασφαλείας στις οδούς Ανώνυμος 4ης και Λεωφ. Καραμανλή στην ΄Αμφισσα. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).

 19. Αναπροσαρμογή (μείωση μισθώματος της επιχείρησης  «ANI CLUB PRIVE SOLARIOUM”  σε ακίνητο ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Α.Μιχαλόπουλου. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).

 20. Λήψη απόφασης για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου). (Εισηγητής: κ.Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 21. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 22. Έγκριση παραχώρησης χώρου οικοπέδου στην Κίρρα προς εγκατάσταση της Π.Υ. Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 23. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του Νηπιαγωγείου Κίρρας. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 24. Αποδοχή παραίτησης προέδρου Δημ. Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και ορισμός νέου προέδρου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 25. Έγκριση σχεδίου δράσης για τη αειφόρο ενέργεια του Δήμου Δελφών και ενεργοποίηση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο ΄Σύμφωνο Δημάρχων΄. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 26. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Σχολείου Σερνικακίου στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό – Λαογραφικό – Αναπτυξιακό Σύλλογο των Απανταχού Σερνικακιωτών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).

 27. Συνδρομή Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2015 για τις τέσσερις (4) υποψήφιες παραλίες του» (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 28. Έγκριση  χορήγησης  χρηματικών βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντα άτομα της Τ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Νικ.Μάμα» για τις ημέρες του ΠΑΣΧΑ. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).

 29. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας ή χώρου της Τ.Κ. Δελφών προκειμένου να ορισθεί ως έδρα της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ‘ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ’. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 30. ΄Εγκριση εισήγησης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης για το Β1 στάδιο της «Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Δελφών» (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Υπηρ. Δόμησης).

                                                Η  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                                                                   

                                           ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ – ΤΣΑΚΙΡΗ


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Δ.Τ. Δημου Δελφών: Ξεκινά η εκπόνηση μελετών του δικτύου ύδρευσης των οικισμών Μοναστηρίου και Προσηλίου

Υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης μελετών και ένα άκρως σημαντικό έργο, αυτό της κατασκευής του…