Home Δήμος Δωρίδας Την Τρίτη 30 Ιουνίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δωρίδας
Δήμος Δωρίδας - 27 Ιουνίου, 2020

Την Τρίτη 30 Ιουνίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δωρίδας

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι, την 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ και θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις δια ζώσης συγκλήσεις των συλλογικών οργάνων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται την προφύλαξη της υγείας των παρευρισκομένων στην αίθουσα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ.  6254/878/Α3/27-11-2017  (Κωδικός Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 03, για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Δωρίδος». (Εισηγητής: Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

 2. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου) σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18, μετά από άγονες δημοπρασίες. (Εισηγητής: Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

 3. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 23,74τ.μ που βρίσκεται στην Κοινότητα Μακρινής, με εννεαετή (9ετή) διάρκεια για την εγκατάσταση σταθμού βάσης  σταθερής τηλεφωνίας. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)

 4. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 500.00τ.μ που βρίσκεται στην στη θέση «Ταμπράκια» στην Κοινότητα Τρικόρφου, με εννεαετή (9ετή) διάρκεια για την εγκατάσταση σταθμού βάσης  κινητής τηλεφωνίας. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)

 5. Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για Γενικά και Ειδικά Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Δωρίδος περιόδου 2020-2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)

 6. Ορισμός  Εκπροσώπων  του  Δήμου  Δωρίδος για την  επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης, του Διετούς Προγράμματος Δράσης  2020-2021  της ΔΗ.Κ.Ε.Δ με τον Δήμο Δωρίδος και των όρων της. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Τσώνος Θεόδωρος)

 7. Αποδοχή της Κ.Υ.Α 47458/ΕΞ2020/ΦΕΚ Β΄/1864/15-5-2020, «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Καθορισμός χώρων για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους περιόδου 2020-2022, κατόπιν δημοπρασίας, για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή μη και την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού – Ορισμός του χρόνου παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας – Καθορισμός των τιμών ζωνών παραχώρησης – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των υπολοίπων όρων διενέργειας της πλειοδοτικής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)

 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και αριθμό μελέτης 2/2017. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και αριθμό μελέτης 3/2017. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος) 

 10. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 49/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Απαλλαγή των αναλογούντων τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού,  στις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους». (Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, κ. Ταράτσας Δήμος)

 11. Απαλλαγή των αναλογούντων τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού,  στις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους. (Κανονιστική απόφαση. Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, κ. Ταράτσας Δήμος)

 12. Αποδοχή πίστωσης ποσού 77.400,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Δήμου Δωρίδος έτους 2020 και κατανομή αυτής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

 13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

 14. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 125/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Εξέταση αιτήματος Αικατερίνης Λουκοδήμου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

                                                          H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   

                                                               ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…