Home Πολιτικά - Φωκίδα Τεράστια επιτυχία σημείωσε η ημερίδα του Επιμελητηρίου Φωκίδας για το ΕΣΠΑ
Πολιτικά - Φωκίδα - 6 Φεβρουαρίου, 2013

Τεράστια επιτυχία σημείωσε η ημερίδα του Επιμελητηρίου Φωκίδας για το ΕΣΠΑ

Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο Φωκίδας και η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας, που είχε ως στόχο την ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποιήσεις – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Η ημερίδα του Επιμελητηρίου Φωκίδας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού όχι μόνο κατάφερε να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου, αλλά τέθηκαν και από τους παρευρισκόμενους ιδιαίτερα εύστοχες ερωτήσεις οι οποίες ξεκαθάρισαν πολλές απορίες των ενδιαφερομένων.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φωκίδας κ. Γιώργος Γαζής, ο οποίος αναφέρθηκε στο στόχο του προγράμματος που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους πως σε μία εβδομάδα στο κτίριο του Επιμελητηρίου θα ξεκινήσει να λειτουργεί ειδική γραμματεία ενημέρωσης για το πρόγραμμα, όπου ο κάθε υποψήφιος επενδυτής θα μπορεί να απευθύνεται για τυχόν απορίες και διευκρινήσεις.
Να σημειώσουμε πως στην ημερίδα παραβρέθηκε – εκτός των μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου – ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τάκης Μπεχλιβανίδης.

Εκπρόσωποι της ΑΝΔΙΑ πραγματοποίησαν μία μίνι παρουσίαση του προγράμματος, όπου αναλύθηκαν οι επιμέρους παράμετροι και συζητήθηκαν βασικά θέματα με τους παρευρισκομένους για τις διαδικασίες υποβολής φακέλου υποψηφιότητας από τους επιχειρηματίες και υποψήφιους επενδυτές.
Να σημειώσουμε πως οι επιχειρηματίες και υποψήφιοι επενδυτές, μπορούν να διεκδικήσουν ενισχύσεις ύψους 50% επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι ενισχύσεις αφορούν σε επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 300.000. Για την ακρίβεια στη μεταποίηση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000 έως 300.000 ευρώ, στον τουρισμό 20.000 έως 300.000 ευρώ και για το εμπόριο – υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ. Το πρόγραμμα έχει ήδη προκηρυχθεί και οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου του 2013.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΔΙΑ κ. Τζάνος αφού εστίασε κυρίως στο γεγονός πως η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από αξιολογητές μέσω του εγκεκριμένου μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ, τονίζοντας πως πρόκειται για μία απόλυτα διαφανής διαδικασία, οι αξιολογητές επιλέγονται ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση και δεν μπορεί να γίνει απολύτως καμία παρέμβαση. Ακόμα ανέφερε πως είναι πολύ σημαντικό όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές να έχουν ένα πλήρες φάκελο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα χαθούν πολύτιμοι πόντοι κατά την αξιολόγηση των προτάσεων.
 

Σκοπός, προϋποθέσεις και επιλέξιμες δαπάνες

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Επιλέξιμοι φορείς

Υφιστάμενες, Νέες και Υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Μεταποίησης, του Τουρισμού και του Εμπορίου – Υπηρεσιών και θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.
-     Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
-     Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων  συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:
• από 30.000,00 έως 300.000,00 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
•  από 20.000,00 έως 300.000,00 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» και
•  από 20.000,00 έως 100.000,00 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

Δημόσια Δαπάνη

Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 456.000.000 ευρώ τα οποία κατανέμονται ακολούθως:
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:
Μεταποίηση: 132.167.500 ευρώ – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 12.600.000 ευρώ.
Τουρισμός: 90.420.000 ευρώ – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 2.520.000 ευρώ
Εμπόριο/Υπηρεσίες: 120.412.500 ευρώ – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 5.040.000 ευρώ.
Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις:
111.000 ευρώ ανεξαρτήτως θεματικής ενότητας – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 5.400.000 ευρώ.

Ποσοστά Ενίσχυσης για την Στερεά Ελλάδα

(πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)
Για μεσαίες επιχειρήσεις, 40%.
Για μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις, 50%.
(ποσοστά των λειτουργικών δαπανών  μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων)
Για μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις, 25%.
Ιδιωτική συμμετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Αναλυτικός Πίνακας με τα ενδεικτικά προγράμματα χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των εργαλείων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII.

Καλυπτόμενες κατηγορίες προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω κατηγορίες:
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
Λογισμικό
Προβολή – Προώθηση
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις
 Προθεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες». Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Διαδικασία Υποβολής

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Φεβρουαρίου 2013 και μέχρι τις 25 Απριλίου 2013 στο www.ependyseis.gr. Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι επενδυτικές προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή το αργότερο σε δέκα ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτό θα δηλωθεί στο ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής.
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Απάντηση Ι. Μπούγα, σε Επίκαιρη Ερώτηση της “ΝΙΚΗ” για τηΣχολή Δικαστικών Λειτουργών

Στον προγραμματισμό πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κα…