Home Δήμος Δελφών Τα ξίφη τους διασταυρώνουν 204 κάτοικοι της Τ.Κ. Ελαιώνα Άμφισσας και η ΔΕΥΑ δήμου Δελφών : Επίδικο η τιμολογιακή πολιτική

Τα ξίφη τους διασταυρώνουν 204 κάτοικοι της Τ.Κ. Ελαιώνα Άμφισσας και η ΔΕΥΑ δήμου Δελφών : Επίδικο η τιμολογιακή πολιτική

Διακόσιοι τέσσερις μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ. Ελαιώνα Άμφισσας διαμαρτύρονται για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών και με επιστολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη ΔΕΥΑ , που κοινοποιούν, στην εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας , ζητούν τη δραστική μείωση του κυβικού με παράλληλη τροποποίηση των κλιμάκων (μεγαλύτερο εύρος), όσο και της τιμής του μηνιαίου πάγιου των οικιακών χρηστών.
Όπως επισημαίνουν στην έγγραφη ανακοίνωση το χωριό υδρεύεται από δικές του πηγές και επιπλέον διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο καταλήγει σε απορροφητικές δεξαμενές εκτός οικισμού και ουδόλως επιβαρύνει το δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της Άμφισσας

Από την πλευρά του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, τόσο δια μέσω της απαντητικής επιστολής που απέστειλε στην Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας -Στερεάς όσο και δια μέσω απόφασης του Δ.Σ. , που συνεδρίασε χθες το μεσημέρι και συζήτησε το θέμα, απαντά ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής . Μάλιστα, σε δηλώσεις του στην ΩτΦ ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ Σωτηρόπουλος επικαλείται θέμα ισονομίας στην αντιμετώπιση των καταναλωτών καθώς “ ….αν αλλάξουμε πολιτική για την ΤΚ Ελαιώνα θα πρέπει αυτόματα να αλλάξουμε και για ακόμη 10-11 Τοπικές Κοινότητες που αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα και τότε τα χρήματα του ελλείματος αναγκαστικά θα επιμεριστούν στους άλλους καταναλωτές του Δήμου, κάτι που δεν είναι κοινωνικά δίκαιο”

Η επιστολή των 204
κατοίκων της ΤΚ. Ελαιώνα

Στην επιστολή τους , που απέστειλαν και προς την ΩτΦ , οι κάτοικοι της Τ.Κ. Ελαιώνα σημειώνουν τα εξής:

ΠΡΟΣ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. ΔΕΛΦΩΝ
2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΞΙΟΤΙΜΗ Κα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κάτοικοι της Κοινότητας Ελαιώνος Αμφίσσης, αιτούμεθα και απαιτούμε τη δραστική μείωση τόσο της τιμής του κυβικού με παράλληλη τροποποίηση των κλιμάκων (μεγαλύτερο εύρος), όσο και της τιμής του μηνιαίου πάγιου των οικιακών χρηστών αφού όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το νερό που καταναλώνει η Κοινότητά μας προέρχεται από τις δικές της πηγές και συγκεκριμένα του Αγίου Νικολάου και της Αιλιώσας με φυσική ροή όλους τους μήνες του χρόνου (χωρίς καθόλου έξοδα αντλιοστασίου ή διυλιστηρίου).
Επιπλέον, το χωριό μας διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο καταλήγει σε απορροφητικές δεξαμενές εκτός οικισμού και ουδόλως επιβαρύνει το δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της Άμφισσας
Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων διαθέτει κάποιο κήπο, αυλή ή περιβόλι και αρκετοί έχουν οικόσιτα ζώα (αιγοπρόβατα, πουλερικά και κουνέλια) και για το λόγο αυτό η κατανάλωση του νερού είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των πόλεων.
Από την αρχή του έτους 2021 και χωρίς να λάβετε υπόψη τα παραπάνω, προχωρήσατε σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση των λογαριασμών επικαλούμενοι την υπ’ αριθ. 135275/17 (ΦΕΚ 1751/ Β ́/22 05-2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, χωρίς μάλιστα κανένα αντισταθμιστικό όφελος για το χωριό μας.
Βάσει αυτής, μόνο το ετήσιο πάγιο των λογαριασμών Ύδρευσης Αποχέτευσης για τους οικιακούς χρήστες ανέρχεται στο ποσό των 36,00 € (3,00 Χ 12 μήνες), ποσό δηλαδή μεγαλύτερο από ότι πληρώναμε,μέχρι και το έτος 2020, για ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 500 κυβικών.
Επιπλέον, αν καταναλώσουμε το χρόνο 480 κυβικά νερό (ισόποσα κάθε τετράμηνο), τα οποία με την προηγούμενη τιμολογιακή πολιτική σας ήταν δωρεάν, θα πρέπει τώρα να πληρώσουμε το αδιανόητο ποσό των 162,00 € το χρόνο (54,00 € ανά τετράμηνο) συμπεριλαμβανομένων και των παγίων δηλαδή αύξηση πάνω από 500 %.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι δεν αρνούμεθα να δεχτούμε μία λογική αύξηση στα τιμολόγια Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Επιχείρησής σας, αλλά να μην εξομοιωθούμε με τιμολογήσεις περιοχών που υδρεύονται από τον Μόρνο αφού όπως προαναφέραμε το νερό που καταναλώνει η Κοινότητα Ελαιώνα προέρχεται από δικές της πηγές.
Ακολουθούν διακόσιες τέσσερεις (204) υπογραφές των κατοίκων του χωριού μας :
Η άποψη της ΔΕΥΑ Δελφών

Από την πλευρά της η ΔΕΥΑ στη σχετική επιστολή που έχει αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας -Στερεάς αναφέρει τα δικά της επιχειρήματα βάση των οποίων δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα των κατοίκων της Τ.Κ. Ελαιώνα.

Στην επιστολή που υπογράφει ο κ Σωτηρόπουλος αναφέρονται τα εξής:
Όπως είναι γνωστό, η τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΥΑ και συνακόλουθα και της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών, καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/80, περί τιμολογίων που αναφέρει ότι: «…1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης.

Με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικά τέλη, πάγιες χρεώσεις για την κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, μπορεί να καθορίζονται ειδικά τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο του οποίου το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. για τους κατοίκους των δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση, οι οποίοι εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. 4. Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3199/2003 (Α΄ 24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/2013 (Α΄ 29) και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες. 5. Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου για την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. 6. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τη μελέτη κόστους-οφέλους της επιχείρησης του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5…».
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1069/80 προβλέπεται ότι: «…Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί:α) να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κατοίκους των δήμων ή κοινοτήτων ή συνοικισμών αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση οι οποίοι εξυπηρετούνται με δικό τους δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης…».

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’): “5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 και 26 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δημοτικά συμβούλια, από τη δημοσίευση του παρόντος, η έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονομικές επιτροπές των δήμων.”

Συγχρόνως, στην ΚΥΑ με αριθ. 135275 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22.05.2017) «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», προβλέπονται τα εξής: Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ, τα τιμολόγια προσδιορίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών παροχής νερού ύδρευσης και των υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων (πάγια ή/και ογκομετρική χρέωση) και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο προσδιορισμός των τιμολογίων γίνεται κατά τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος του συγκεκριμένου παρόχου. Στο εδάφιο 4.2. της παραγράφου 4 του άρθρου 9, αναφέρεται ότι «…στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στις οποίες απορρίπτονται βιομηχανικά υγρά απόβλητα, ο τρόπος τιμολόγησης των χρηστών λαμβάνει υπόψη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων (ρυπαντικό φορτίο)…». Τέλος στο εδάφιο 5.4. της παραγράφου 5 του άρθρου 9, αναφέρεται ότι «…Σε κάθε περίπτωση, πιθανά κενά ανάκτησης κόστους που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 5.1 και 5.2, θα καλύπτονται από τους υπόλοιπους χρήστες ύδατος του παρόχου…».

Ως προς το τιμολόγιο, έχουμε να αναφέρουμε ότι η ΔΕΥΑ έλαβε υπόψη και κατηγοριοποίησε την τιμολόγηση με βάση το τρόπο υδροληψίας και το κόστος που προκύπτει αυτό. Ειδικότερα:
Μία κατηγορία αφορά την τιμολόγηση ΔΚ και ΤΚ που υδρεύονται από πηγές βαρυτικά χωρίς αντλιοστάσια ή διυλιστήρια
Μια δεύτερη κατηγορία αφορά την τιμολόγηση ΔΚ και ΤΚ που υδρεύονται από πηγές και γεωτρήσεις με χρήση αντλιοστασίων και τέλος
Μια τρίτη κατηγορία που αφορά την τιμολόγηση ΔΚ και ΤΚ που υδρεύονται μετά από επεξεργασία διύλισης, με δύο επιμέρους υποκατηγορίες: α) περιοχές που υδρεύονται από διυλισμένο νερό με χρήση αντλιοστασίων και β) περιοχές που υδρεύονται από διυλισμένο νερό χωρίς χρήση αντλιοστασίων.

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι η ΔΕΥΑ μπορεί να καθορίζει: α) ειδικά τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης για κατοίκους δήμων ή οικισμών, οι οποίοι εξυπηρετούνται με δικό τους ανεξάρτητο δίκτυο (άρθρο 26 του Ν. 1069/80), β) να λαμβάνει ειδικό τρόπο τιμολόγησης των χρηστών σε περιπτώσεις που υφίσταται εγκατάσταση συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων (ρυπαντικό φορτίο) (εδάφιο 4.2 παραγρ. 4 του άρθρου 9 της αριθ. 135275, ΦΕΚ Β΄ 1751/22.05.2017) και γ) πιθανά κενά ανάκτησης κόστους θα καλύπτονται από τους υπόλοιπους χρήστες (εδάφιο 5.4. της παραγράφου 5 του άρθρου 9), στοιχεία που έχει λάβει στο σύνολό της η ΔΕΥΑ για την ψήφιση της τιμολογιακής της πολιτικής.

Εστιάζοντας, πιο συγκεκριμένα, σε κάποια σημεία της επιστολής του κ. Οικονόμου, οφείλουμε να σχολιάσουμε και να αναφέρουμε τα ακόλουθα:
1. Αναφέρεται ότι «…ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης και αποχέτευσης ποτέ δεν είχε ξεπεράσει τα 33,00 ευρω για κατανάλωση περίπου 500 κυβικών….». Σύμφωνα με την προϋφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική που είχε ψηφιστεί με την αριθ. 04/08/18.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και αποτελούσε στην ουσία τη συνέχεια του ισχύοντος τρόπου τιμολόγησης του Δήμου Δελφών, για την Κοινότητα Ελαιώνα ίσχυε πάγιο τέλος 22,26 ε (18,63 ε τέλος ύδρευσης και 3,63 ε τέλος αποχέτευσης) το έτος ανά σύνδεση για κατανάλωση έως 40m3/μήνα. Δηλαδή, οι καταναλωτές είχαν μηδενική χρέωση κατανάλωσης έως 480m3/έτος (αποφάσεις 276/2009 και 277/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας). Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 «Γενικοί Κανόνες Τιμολόγησης» της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1751/22.05.2017) αναφέρεται ότι: «…Ο τρόπος τιμολόγησης των τελικών χρηστών γίνεται βάσει της μεθόδου τιμολόγησης κατά αύξουσες κλίμακες. Τα τέλη βάσει της μεθόδου αυτής, αποτελούνται από ένα σταθερό τέλος και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα όγκου νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού). Ως εκ τούτου, η προϋφιστάμενη κατάσταση της δωρεάν κατανάλωσης με χρέωση παγίου, αντίκειται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

2. Λίγο πριν το τέλος της αιτήσεως αναφέρεται κάποιο σκεπτικό δραστικής μείωσης της τιμής του κυβικού με παράλληλη τροποποίηση των κλιμάκων (μεγαλύτερο εύρος). Η απόφαση τιμολογιακής πολιτικής έχει ληφθεί ώστε να αποθαρρύνεται η υπερβολική κατανάλωση. Οι τελευταίες κλίμακες είναι υψηλές για να υπάρχει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, , όπως προβλέπει και το εδάφιο 5.4 της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1751/22.05.2017). Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 «Γενικοί Κανόνες Τιμολόγησης» της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1751/22.05.2017) αναφέρεται ότι: «…Κάθε πάροχος ορίζει με τη διαδικασία της παραγράφου 1 περισσότερες της μίας αύξουσες κλίμακες κατανάλωσης και αντιστοίχως αυξανόμενα κλιμάκια τελών ογκοχρέωσης, προκειμένου να αποτρέπεται η υπερβολική κατανάλωση και να επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση του νερού. Η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού…» . Σύμφωνα με τις κλίμακες τιμολόγησης που έχουν καθοριστεί στην υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης, η πρώτη κλίμακα τιμολόγησης (που αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού και έχει την χαμηλότερη τιμή) έχει προσδιοριστεί έως 40m3/τετράμηνο, δηλαδή 120m3/έτος.

3. Τέλος, αναφέρεται ότι «…δεν αρνούμεθα να δεχτούμε μια λογική αύξηση στα τιμολόγια Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών αλλά να μην εξομοιωθούμε με τιμολογήσεις περιοχών που αρδεύνοται από τον Μόρνο…». Δεδομένου ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε η λέξη “αρδεύονται” αντί του ορθού “υδρεύονται”, επισημαίνεται ότι προφανώς και έχει ληφθεί υπόψη ο τρόπος και η πηγή υδροδότησης και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο οικισμός του Ελαιώνα εντάσσεται στην 1η κατηγορία τιμολόγησης, που αφορά στην τιμολόγηση ΔΚ και ΤΚ που υδρεύονται από πηγές βαρυτικά, χωρίς αντλιοστάσια ή διυλιστήρια, ενώ οι περιοχές που υδρεύονται από τον Μόρνο τιμολογούνται με βάση τα τιμολόγια των κατηγοριών 2 και 3.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Προχωρά το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Δελφών

Σε εξέλιξη είναι η εκπόνηση της μελέτης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δ…