Home Δήμος Δελφών Τα θετικά και οι επιφυλάξεις της αλλαγής γνωστικού αντικειμένου
Δήμος Δελφών - 1 Φεβρουαρίου, 2013

Τα θετικά και οι επιφυλάξεις της αλλαγής γνωστικού αντικειμένου

Καταρχήν θετική κρίνει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου του ΤΕΙ Άμφισσας η δημοτική αρχή Δελφών αλλά τονίζει ότι πλέον όλοι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση αφενός μεν για να οριστικοποιηθεί η πρόταση ( μην ξεχνάμε ότι θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και δεν είναι οι οριστικές αποφάσεις) και αφετέρου  “για να εξασφαλίσουμε ότι οι διάφορες παράμετροι και λεπτομέρειές του, που δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστές, θα οδηγούν σε μια δομή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης βιώσιμη, ισχυρή και φιλόδοξη, όπως ταιριάζει στο Δήμο Δελφών.”
Στα θετικά ο δήμος Δελφών αναγνωρίζει ότι η πολιτεία ενστερνίζεται την επιχειρηματολογία για την παγκόσμια εμβέλεια της περιοχής , όπως επίσης και ότι καταργούνται όλα τα άλλα ΤΕΙ ή ΑΕΙ που έχουν σχέση με τον τουρισμό και μένουν μόνο δύο, του Πύργου και των Δελφών. 
Στα στοιχεία που χρήζουν μεγάλης προσοχής και διεκδίκησης η δημοτική αρχή επικεντρώνεται στη στελέχωση του νέου τμήματος με εξειδικευμένο προσωπικό ( δεν αναφέρει πουθενά όμως μόνιμο αλλά μόνο τακτικό ) , στο πρόγραμμα σπουδών αλλά και στα επαγγελματικά δικαιώματα των σπουδαστών, κάτι πολύ σημαντικό αφού από αυτό θα εξαρτηθεί και το ενδιαφέρον τους για τις σπουδές αλλά και την παραμονή στην περιοχή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση

Οι χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας, κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, για το σχέδιο «Αθηνά», αποτιμώνται από το Δήμο μας καταρχήν θετικά.
Ο Δήμος Δελφών, ως όφειλε, έδωσε από κοινού με τους λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του νομού, αλλά και με την πολύτιμη βοήθεια πολλών τοπικών φορέων και συμπολιτών μας, έναν οργανωμένο και συστηματικό αγώνα, εδώ και πολλούς μήνες, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο τόσο κρίσιμο για τον τόπο μας αυτό θέμα. Η πρώτη μάχη κερδήθηκε. Τίποτα όμως δεν έχει κριθεί οριστικά ακόμη. Οφείλουμε να είμαστε σε πλήρη εγρήγορση, τόσο για να οριστικοποιήσουμε το καταρχήν θετικό αυτό αποτέλεσμα, όσο και κυρίως για να εξασφαλίσουμε ότι οι διάφορες παράμετροι και λεπτομέρειές του, που δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστές, θα οδηγούν σε μια δομή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης βιώσιμη, ισχυρή και φιλόδοξη, όπως ταιριάζει στο Δήμο Δελφών. 
Η πρόταση για τη δημιουργία ενός Τμήματος με αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων» στην πόλη της Άμφισσας, έδρα του Δήμου Δελφών, αξιολογείται από το Δήμο μας πιο συγκεκριμένα ως εξής:
Η πρόταση έχει σημαντικά θετικά στοιχεία, έχει επίσης ασάφειες και ερωτηματικά προς διευκρίνιση, καθώς επίσης κρύβει και συγκεκριμένους κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να αποφευχθούν, ενώ είναι προφανές ότι πρέπει να διεκδικηθούν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τη νέα Δομή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προορίζεται για τον τόπο μας, προκειμένου αυτή να εκπληρώσει το σκοπό ίδρυσής της.

Θετικά στοιχεία:

1.Η Πολιτεία ενστερνίζεται την επιχειρηματολογία μας για το ιδιαίτερο βάρος και την παγκόσμια εμβέλεια της περιοχής μας (του Δήμου Δελφών) στο χώρο του πολιτισμού.
2.Το συγκεκριμένο Τμήμα (όπως και αυτό του Πύργου, συνδεδεμένο αντιστοίχως με την Ολυμπία) φαίνεται να είναι το μόνα που θα έχουν στο εξής επίσημα στον τίτλο τους ως αντικείμενο τον Τουρισμό, καθώς καταργούνται ή συγχωνεύονται με άλλες ειδικότητες όλα τα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίου με αντίστοιχο αντικείμενο.
3.Το νέο Τμήμα έχει προφανέστατη σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας και ιδίως με το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμά που αυτός διαθέτει, καθώς και με τις τουριστικές δυνατότητες που επίσης έχει.

Στοιχεία που χρήζουν μεγάλης προσοχής και διεκδίκησης:

1.Δε θα έχει κανένα νόημα η Ίδρυση ενός τέτοιου Τμήματος αν δεν στελεχωθεί άμεσα (όχι με τις συνήθεις διαδικασίες, αλλά μέσα στους επόμενους μήνες) με τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου.
2.Οφείλει η Πολιτεία επίσης άμεσα να κατοχυρώσει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους του Τμήματος αυτού, αντίστοιχα με το πολύ σημαντικό για τη χώρα μας αντικείμενο σπουδών που προσδιορίζει ο τίτλος του.
3.Είναι πέραν κάθε συζητήσεως η αναγκαιότητα να εγκριθεί αμέσως μετά την ψήφιση του σχεδίου «Αθηνά» ένα σύγχρονο φιλόδοξο και εξωστρεφές πρόγραμμα σπουδών για το νέο Τμήμα, ώστε να προσδιοριστεί ένα θελκτικό γνωστικό αντικείμενο.

Τα παραπάνω τρία στοιχεία αποτελούν στην πραγματικότητα προϋποθέσεις αδιαπραγμάτευτες, προκειμένου να διαφανεί ότι υπάρχει σοβαρή προσέγγιση στη συγκεκριμένη πρόταση και οραματικός σχεδιασμός για το χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, όπως άλλωστε ευαγγελίζεται το σχέδιο «Αθηνά», όπως εμείς πιστεύουμε και όπως ο ελληνικός λαός ελπίζει.
Θα έχουν επίσης αξία να ρυθμιστούν με ευνοϊκό τρόπο ζητήματα, όπως ο αριθμός των εργαστηριακών μαθημάτων που θα προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών, η ενίσχυση του νέου Τμήματος με κατάλληλο εξοπλισμό και διοικητικό προσωπικό, αλλά κυρίως η προοπτική ανάπτυξής του και διασύνδεσης με άλλα ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, βασιζόμενοι στο τεράστιο ενδιαφέρον που προκαλεί στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα το μέγεθος των Δελφών στο χώρο του Πολιτισμού και της Παιδείας.
Τέλος ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει επίσης να προσεχΣτα αθεί ειδικά για την περίπτωση της Άμφισσας, είναι το εξής: Σύμφωνα με το δημοσιευμένο σχέδιο, το σημερινό Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης συγχωνεύεται στο Τμήμα Διοίκησης και Εφοδιασμού της Θήβας. Είναι όμως σαφές ότι όση σχέση έχει το καταργούμενο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης με το Τμήμα αυτό της Θήβας, άλλη τόση (και μεγαλύτερη) έχει με το νέο Τμήμα της Άμφισσας (Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων), καθώς άλλωστε και τα δύο νέα αυτά Τμήματα θα αποτελούν κομμάτια της ίδιας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Συνεπώς είναι εντελώς προφανές ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, σε όσους εκπαιδευτικούς και φοιτητές το επιθυμούν, να συνεχίσουν την εργασία ή τη φοίτησή τους στην πόλη της Άμφισσας. Αυτό θα διευκολύνει τα μέγιστα ιδίως τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, που δε θα επιβαρυνθούν με το ζόρι και χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, με τεράστια έξοδα νέας εγκατάστασης στις τόσο δύσκολες οικονομικά μέρες που όλοι ζούμε.
Θα παρακολουθήσουμε, όπως πάντα, στενότατα τις εξελίξεις και στο προσεχές χρονικό διάστημα και θα ενημερώσουμε ξανά, όταν χρειαστεί, τους συνδημότες μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…