Home Εικόνες Αρχικής Τέσσερα σοβαρά οδικά έργα :Σε αναγκαστικό «διάλειμμα» έργα 8 εκ!

Τέσσερα σοβαρά οδικά έργα :Σε αναγκαστικό «διάλειμμα» έργα 8 εκ!

Πηγή: Έντυπη ΄’έκδοση της ΩτΦ

 

Τηρώντας τα ήθη και έθιμα των τελευταίων ετών η περιφέρεια φρόντισε να εξασφαλίσει τη διακοπή επιπλέον τεσσάρων έργων, συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει τα 8 εκ ευρώ!
Ανάμεσά τους είναι ο δρόμος του Τρικόρφου, αλλά και ο κόμβος της Τριταίας. Δε γλίτωσαν όμως ούτε καν οι αναγκαστικές διαγραμμίσεις της εθνικής, όπως και τα στηθαία ασφαλείας που πρέπει να εγκατασταθούν.
Το πρόβλημα φυσικά δεν είναι μόνο του φωκικού λαού.

Το «αμφισβητούμενο»

Αυτό που δεν κατάφερε η ΑΛΚΥΩΝ, η οποία είχε καταγγείλει το έργο, κατάφερε μόνη της η Περιφέρεια οδηγώντας σε διακοπή εργασιών και τον κόμβο της Τριταίας.
Το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ» είχε επιχειρήσει να σταματήσει η ΑΛΚΥΩΝ με παρέμβασή της στον Εισαγγελέα. Ωστόσο, οι εργασίες σταμάτησαν γιατί ως συνήθως η περιφέρεια ξέμεινε από χρήματα. Τι και αν όλος ο προϋπολογισμός του ήταν 865.000 ε; Η ΠΣΕ δεν κάνει διακρίσεις. Τα οδηγεί όλα τα έργα σε διακοπή εργασιών, είτε είναι μικρά, είτε είναι μεγάλα!
Οι κινήσεις των οχημάτων προς και από την κατεύθυνση του οικισμού Τριταίας και των εγκαταστάσεων της εταιρείας γινόταν απευθείας από και προς την Ε.Ο. χωρίς ύπαρξη διαχωριστών κυκλοφορίας (νησίδων), λωρίδων αριστερά στρεφόντων, λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης και το σημαντικότερο με ελλιπή κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση. Η έλλειψη των στοιχείων αυτών μειώνει την οδική ασφάλεια, καθιστώντας τις πιθανότητες τροχαίου ατυχήματος πολύ μεγάλες.
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον υφιστάμενο κυκλοφοριακό φόρτο της Ε.Ο.38, την κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τον οικισμό Τριταίας, την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της οδικής επικοινωνίας των εγκαταστάσεων της εταιρείας για την εύρυθμη λειτουργία της και αφετέρου την αναγκαιότητα βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας γενικότερα, με αύξηση της οδικής ασφάλειας, είναι επιτακτική η ανάγκη να βελτιωθεί η διασταύρωση άμεσα, μετατρεπόμενη σε διαρρυθμισμένο κόμβο, όπου η κυκλοφορία θα κατευθύνεται σε καθορισμένες τροχιές.
Οι κινήσεις που προβλέπεται να εξυπηρετηθούν είναι η έξοδος προς και είσοδος από την οδό προς Τριταία των κινουμένων στην κατεύθυνση Ιτέα – Ναύπακτος, και Ναύπακτος- Ιτέα, καθώς και η έξοδος προς και είσοδος από, την οδό επικοινωνίας με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΔΕΛΦΟΙ–ΔΙΣΤΟΜΟΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική Εταιρία“, των κινουμένων στην κατεύθυνση Ιτέα – Ναύπακτος, και Ναύπακτος- Ιτέα.

Το «αγιασμένο»

Στον επόμενο ανάδοχο θα πάει –εντελώς υποθετικά- το έργο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ- Β΄ ΦΑΣΗ » με προϋπολογισμό 6200000 ευρώ, καθώς ο πρώτος ανάδοχος αποχώρησε από τη διαδικασία, αφήνοντάς το ορφανό!
Το υποθετικό της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι αφενός και ο διαγώνιος πήγε στον επόμενο, αλλά ακόμη δεν έφτασε, αλλά και στο ενδεχόμενο να παραιτηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, λόγω τιμολογίου, δηλαδή των αυξήσεων σε ασφαλτικά και σίδερα!

Τα 6 εκ είχε φροντίσει να εξασφαλίσει ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσακίρης προκειμένου να εκτελεστεί το έργο για να βελτιώσει την πρόσβαση σε μια μονή με μεγάλη επισκεψιμότητα.
Το τμήμα του δρόμου, σύμφωνα με τη μελέτη του, συνολικού μήκους 4.020,66 μ, έχει ως αφετηρία την Επαρχιακή οδό Ναυπάκτου – Λιδωρικίου στο ύψος του υφιστάμενου διανοιχθέντα χωματόδρομου και πέρας την είσοδο της ιεράς μονής των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ και στο σύνολό της εκμεταλλεύεται τις υφιστάμενες διανοιγμένες οδούς.
Στην παρούσα Β’ Φάση η δημοπράτηση αφορά το 2ο τμήμα μήκους 1.980μ από Χ.Θ. 1+540 (σύνδεση με υφιστ. Οδό προς οικισμό Τρικόρφου) έως Χ.Θ. 3+520 (Διατομή Α’60 πλησίον Κόμβου Κ2).
Το προς μελέτη έργο σχεδιάζεται στη Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος και συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου. Ο οικισμός Τρικόρφου απέχει 12,5 km από τη Ναύπακτο και 71 Km από το Λιδωρίκι που είναι και η έδρα του Δήμου Δωρίδος.
Η προς μελέτη οδός ανήκει στην κατηγορία Α µε λειτουργική βαθμίδα ΙV δηλαδή ΑΙV, – οδική σύνδεση μικρών οικισμών οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών κατά τις ΟΜΟΕ – τεύχος 1 (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ).
Η προβλεπόμενη διατομή είναι η διατομή τύπου ε2, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Δ, με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας, με πλήθος λωρίδων κυκλοφορίας 2, µε πλάτος πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεως οχημάτων 0,25 m µε βασικό πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,00 m, µε πρόσθετο πλάτος λωρίδας λόγω αντίθετης κατεύθυνσης 0,25 m δηλαδή συνολικό πλάτος λωρίδας 3,25 m.

Το «μικρό»

Ούτε το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» κατάφερε να ολοκληρωθεί και ας είναι από τα πλέον μικρά σε εργασίες και προϋπολογισμό μόλις 300.000 €. Οι εργασίες που προέβλεπε να εκτελεστούν σε σημεία, τα οποία θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είχε οριστεί σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.

Το «αναγκαίο»

Στην ίδια κατάσταση και το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020», το οποίο έχει προϋπολογισμό μισό εκατομμύριο ευρώ και αφορά μια αναγκαία υπηρεσία για την οδική ασφάλεια.
Το έργο που βγήκε σε διαγωνισμό το Σεπτέμβριο του 2020 αφορά την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης τμημάτων του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με την τοποθέτηση ανακλαστήρων και ακουστικών ταινιών ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων .
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, είχε οριστεί από τη μελέτη του σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 500.000,00 Ευρώ και φυσικά αγνοείται η τύχη του!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…