Home Πολιτισμός Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Νομού Φωκίδας: «Όχι στην αξιολόγηση της υποτέλειας»
Πολιτισμός - 30 Ιουνίου, 2014

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Νομού Φωκίδας: «Όχι στην αξιολόγηση της υποτέλειας»

Να μην προβούν στις πράξεις επιμερισμού των ποσοστών αξιολόγησης και σε κάθε άλλη ενέργεια, ώστε ο συγκεκριμένος Νόμος να καταργηθεί στην πράξη, καλεί τους Δημάρχους, τους Γενικούς Γραμματείς, τους Γενικούς Διευθυντές και όλα τα αρμόδια όργανα τόσο στο Δήμο Δελφών, όσο και των άλλων φορέων του δημοσίου, ο Σύλλογος Εργαζομένων των Δήμων του Νομού Φωκίδας, σε σχετική ανακοίνωση, λέγοντας ένα μεγάλο όχι στην αξιολόγηση της υποτέλειας.

Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει πως οι εργαζόμενοι δεν ασκούν στείρα κριτική, αλλά επιδιώκουν

αξιολόγηση με διαφανή, σύγχρονα και διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, αξιολόγηση από αληθινά ανεξάρτητους μηχανισμούς, στην κατεύθυνση της διάγνωσης των αναγκών για διαρκή βελτίωση του επιπέδου των προσόντων των υπαλλήλων και της αποτελεσματικότητάς τους και όχι των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων και του αλληλοσπαραγμού.

 

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμων Νομού Φωκίδας έχει ως εξής:

Με το Ν. 4250/2014 (ειδικότερα τα άρθρα 20-32) θεσπίζεται σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, με εκ των προτέρων ορισμό ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα. Δηλαδή, με βαθμό 9 έως 10 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με βαθμό 7 έως 8 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με βαθμό κάτω του 6 θα αξιολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων.

Ταυτόχρονα  η αξιολόγηση με το Ν.4024/2011 συνδέεται με την μισθολογική – βαθμολογική  εξέλιξη με αποτέλεσμα τον ριζικό επηρεασμό της υπαλληλικής ιεραρχίας και των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ).

Επισημαίνουμε τα κυρίαρχα πολιτικά χαρακτηριστικά του Nόμου αυτού:

  • Χειραγώγηση και τρομοκράτηση των δημοσίων υπαλλήλων, πλήρης υποταγή των εργαζομένων στην υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία, ιδεολογική αναπαραγωγή της υπεροχής του ατομικού απέναντι στο συλλογικό, περαιτέρω ασφυκτικός έλεγχος στην ανάδειξη στελεχών σε συνέχεια του υφισταμένου σήμερα πλαισίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χειραγώγησης και δημιουργίας σχέσεων υποτέλειας είναι το γεγονός ότι, ειδικά για τους κάθε βαθμίδας Προϊσταμένους, το ποσοστό των «αρίστων» εκτινάσσεται από 25% σε 70%.
  • Τιμωρητική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που σηκώνουν κεφάλι στην αυθαιρεσία κάθε είδους εξουσίας.
  • Δημιουργία δεξαμενής προς απόλυση δημοσίων υπαλλήλων  μέσω της κατηγορίας του 15%.
  • Αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο με ταχύτατη προώθηση ελαστικών μορφών απασχόλησης.
  • Υλοποίηση των επιλογών κυβέρνησης – Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ. – Δ.Ν.Τ. για μια κρατική διοίκηση (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) ανελαστικό όργανο στην υπηρεσία των πάσης μορφής συμφερόντων και όχι του πολίτη,  με σχέσεις εργασίας που επιβάλλουν εξαθλίωση και αναξιοπρέπεια.

·         Κρύβει ότι τα φαινόμενα της αποσάθρωσης δημοσίων υπηρεσιών, όπως η πλειοψηφία εκείνων που παρέχουν οι Δήμοι π.χ. κοινωνικού χαρακτήρα και της μη κάλυψης των κοινωνικών αναγκών οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στις κυβερνητικές πολιτικές.

·         Η επιχειρούμενη με τον συγκεκριμένο νόμο αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο, που δεν υπηρετεί τους εργαζόμενους και τις διευρυμένες ανάγκες των πολιτών, δεν οδηγεί στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε στην εξάλειψη των αιτιών, που τις υποβαθμίζουν.

·         Στα ζητήματα λειτουργίας – αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, είναι απολύτως σίγουρο ότι ο Nόμος αυτός θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη αποσύνθεση, ανθρωποφαγία, κατάλυση της συλλογικής προσπάθειας, συνολική απομάκρυνση από τη λογική της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

 

Δεν ασκούμε στείρα κριτική, επιδιώκουμε την αξιολόγηση με διαφανή, σύγχρονα και διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Αξιολόγηση από αληθινά ανεξάρτητους μηχανισμούς, στην κατεύθυνση της διάγνωσης των αναγκών για διαρκή βελτίωση του επιπέδου των προσόντων των υπαλλήλων και της αποτελεσματικότητάς τους και όχι των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων και του αλληλοσπαραγμού.

 

Πρέπει να πιεστούν πολιτικά τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια (χωρίς όμως αυταπάτες για τα όρια των αντιδράσεών τους). Χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι όποιες αποφάσεις τους όμως στην πορεία θα εξαρτώνται από τη δυναμική των δικών μας κινητοποιήσεων. Η καταδίκη και η αντίδραση στη διαδικασία «αξιολόγησης» πρέπει να επιδιωχθεί να  είναι σε όλα τα στάδιά της  ομόθυμη, κατηγορηματική και δυναμική από όλα τα συνδικαλιστικά όργανα και τους δημοσίους υπαλλήλους.

Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)  και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) είναι ουσιαστικά υπέρ της «συγκεκριμένης αξιολόγησης» και το μόνο αίτημα που διατύπωσαν, και τελικά έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση, ήταν η παράταση των προθεσμιών και των διαδικασιών του νόμου κατά ένα τρίμηνο λόγω φόρτου εργασίας και υποχρεώσεων των Υπηρεσιών (εκλογική περίοδος κ.λ.π.). Δεν ήθελαν να χρεωθούν ουσιαστικά οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες τη «βρώμικη δουλειά» πριν τις εκλογές.

 

Ύστερα από τα  παραπάνω:

 

Καλούμε όλους του συναδέλφους μας στο Δήμο αλλά και εκείνους των Περιφερειών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Υπουργείων κλπ να αγωνιστούν δυναμικά και με κάθε πρόσφορο μέσο με αιτήματα και ενέργειες όπως τα παρακάτω:

·         Nα καταργηθεί ο νόμος 4250/14.

·         Nα μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση που επιβάλλει ο ν. 4250/14.

·         Nα μην δεχτεί κανένας Διευθυντής – Προϊστάμενος να συμπράξει στην υλοποίηση του Νόμου, στη βαθμολογία με ποσόστωση, που οδηγεί σε απολύσεις εργαζόμενων.

·         Nα μην συμμετέχει κανένας εργαζόμενος σε αυτοαξιολόγηση.

·         Nα μην γίνει καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα».                       

  • Να δημιουργηθούν δεσμοί συμπαράστασης και συμπόρευσης σωματείων και Ομοσπονδιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

Καλούμε τους Δημάρχους, τους Γενικούς Γραμματείς, τους Γενικούς Διευθυντές και όλα τα αρμόδια όργανα τόσο στο Δήμο Δελφών, όσο και των άλλων φορέων του δημοσίου, να μην προβούν στις πράξεις επιμερισμού των ποσοστών αξιολόγησης και σε κάθε άλλη ενέργεια, ώστε ο συγκεκριμένος Νόμος να καταργηθεί στην πράξη.

 

Η αξιολόγηση της υποτέλειας δεν πρέπει να προχωρήσει.

 

 

                                                                                                Από το Δ.Σ. του Συλλόγου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…