Home Πολιτικά - Φωκίδα Σκουρλέτης “Αρμόδιοι οι δήμοι”. Τόσκας: δεν απαντά με σαφήνεια
Πολιτικά - Φωκίδα - 5 Δεκεμβρίου, 2017

Σκουρλέτης “Αρμόδιοι οι δήμοι”. Τόσκας: δεν απαντά με σαφήνεια

 Το μπαλάκι στους Δελφών και Δωρίδας  ρίχνει ο υπουργός Εσωτερικών κ Σκουρλέτης αναφορικά με τα μέτρα πυρασφάλειας στα σχολεία της Φωκίδας καθώς όπως σημειώνει για το 2017 «έως σήµερα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων έχει κατανεµηθεί το ποσό των 282.430,00 € και για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων το ποσό των 58.200,00€»

Ωστόσο , από την απάντηση δεν γίνεται γνωστό ποια από τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν πιστοποιητικά πυρασφάλεια και με τις πληροφορίες να επιμένουν ότι στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν έχει γίνει ούτε η κατεξοχήν αναγόμωση των πυροσβεστήρων.
 
Αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ Τόσκας, σε μια προσπάθεια συσκότισης του θέματος, δεν  απαντά στο ερώτημα που του είχε τεθεί “Πόσα και σε ποιά συγκεκριμένα δημοτικά,γυμνάσια , λύκεια και σχολικά συγκροτήματα διαθέτουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας και πόσα δεν διαθέτουν” , αν και είναι δεδομένο ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Φωκίδας αλλά και η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαθέτουν όλα τα σχετικά στοιχεία . Το μόνο που αρκείται να ψελίσσει ο αναπληρωτής υπουργός είναι ότι ήδη έχουν χορηγηθεί σε κάποια σχολεία- χωρίς να τα αναφέρει- πιστοποιητικά πυρασφάλειας ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι σε κάποια άλλα , κάτι που σημαίνει ότι κάποια άλλα σχολεία είναι στον αέρα.
 
Ακολουθούν οι δύο απαντήσεις:
 
η απάντηση του κ. Σκουρλέτη
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα, 13 – 11 – 2017
Αριθ. πρωτ.: 2016
 
Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
∆ιεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τµήµα Ερωτήσεων & Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων
Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου
Βουλή των Ελλήνων
Θέµα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 694/25-10-2017 Ερώτηση
 
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, µε θέµα «Έλλειψη πυρασφάλειας στα σχολεία της Φωκίδας», κατά λόγο αρµοδιότητας, σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
Η χρηµατοδότηση των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισµό ο οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
(ΚΕ∆Ε), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, σας γνωρίζουµε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έχει προχωρήσει στις Α΄, Β΄ και Γ΄ κατανοµές έτους 2017 στους ∆ήµους της Χώρας, συνολικού ποσού 75.000.000,00 €, µε τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 703/17-01- 2017 (Α∆Α: 7844465ΧΘ7-Φ1Γ),13656/27-04-2017 2017 (Α∆Α:62ΧΩ465ΧΘ7-ΥΤΒ) και 29236/04-09-
2017 (Α∆Α:6ΑΣ5465ΧΘ7-ΧΗΛ) Υπουργικές Αποφάσεις. Επιπλέον έχει κατανεµηθεί στους ∆ήµους της Χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, ποσό 20.000.000,00 €, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.πρωτ.23620/11-07-2017 (Α∆Α:ΩΝΟΟ465ΧΘ7-Ξ5Ξ) Υπουργική Απόφαση.
Ειδικότερα για τους ∆ήµους του Νοµού Φωκίδας, έως σήµερα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων έχει κατανεµηθεί το ποσό των 282.430,00 € και για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων το ποσό των 58.200,00€.
H περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων ∆ηµοτικών Συµβουλίων, υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
 
Η απάντηση του κ. Τόσκα
 
Απάντηση στην από 25-10-2017 με αριθμό 694 ερώτηση του Βουλευτή κ. Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ.
 
Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι οι Υπηρεσίες του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνουν άμεσα στην, κατ’ επιταγήν του Συντάγματος και του
ισχύοντος νομικού πλαισίου, εκδήλωση όλων των δικονομικών και υπηρεσιακών τους ενεργειών. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, για το διαλαμβανόμενο ζήτημα, από τις, κατά τόπον, αρμόδιες πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν ήδη χορηγηθεί πιστοποιητικά πυρασφάλειας σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη, ενώ αξίζει να σημειωθεί η συνέχιση της διαδικασίας ελέγχων-χορήγησης πιστοποιητικών πυρασφάλειας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, αρμόδιο να σας ενημερώσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Κύριοι και Κυρίες της νυν Περιφερειακής Αρχής, «τα καλά νέα» ξεκινούν από τις αλήθειες των πραγμάτων.

Διαβάζω στον τύπο τον απολογισμό – σχεδιασμό του νυν περιφερειάρχη & συνεργατών …