Home Δήμος Δελφών Σε μικρές παρεμβάσεις στις Τοπικές Κοινότητες Κίρρας και Αθανασίου Διάκου προχωρά ο Δήμος Δελφών
Δήμος Δελφών - 22 Απριλίου, 2013

Σε μικρές παρεμβάσεις στις Τοπικές Κοινότητες Κίρρας και Αθανασίου Διάκου προχωρά ο Δήμος Δελφών

Στην υπογραφή των εργολαβικών συμβάσεων για τρία έργα που αφορούν τις Τοπικές Κοινότητες Κίρρας και Αθανασίου Διάκου, προχώρησε ο Δήμος Δελφών.
Πρόκειται για τα έργα «Ανακατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Αγ. Ιωάννου Κρίρας» και «Διάνοιξη δρόμου προς οικία Μπούνια και Κελαϊδη στην Τ.Κ. Αθανασίου Διάκου» τα οποία θα ολοκληρωθούν σε δύο μήνες και «Έργα υποδομών Τ.Κ. Αθανασίου Διάκου» που διαθέτει χρόνο περαίωσης τρεις μήνες.

Ανακατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Αγ. Ιωάννου Κρίρας

 

Με χρήματα από τη ΣΑΤΑ της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας αναμένεται να εκτελεστεί το έργο της ανακατασκευής των πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Αγ. Ιωάννου Κρίρας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 30.650 ευρώ ενώ η αποπεράτωση του θα γίνει εντός προθεσμίας εξήντα 60 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία « Ξηρός Κατασκευαστική ΕΤΕ». Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα
προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζομένους καθώς και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης ενώ μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα 15 μηνών.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του έργου πρόκειται να γίνει ανακατασκευή κατά μήκος της οδού Αγίου Ιωάννου στην Τ.Κ. Κίρρας με κυβόλιθους. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει καθαίρεση περίπου 330,00 m2 πεζοδρομίων (συνολικού μήκους 285 m) και εκσκαφή αύλακα κατά μήκος των πεζοδρομίων πλάτους 0,30 m και σε βάθος 0,50 m από το επίπεδο των πεζοδρομίων. Εντός του αύλακα θα τοποθετηθεί χάλκινος αγωγός για τον ηλεκτροφωτισμό των πεζοδρομίων σε μήκος 297,00 m περίπου ο οποίος θα περιβάλλεται σε όλο το μήκος του από σωλήνα προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Στη συνέχεια θα γίνει εγκιβωτισμός των σωλήνων και επίχωση του αύλακα με άμμο λατομείου και θα ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια που καθαιρέθηκαν με στρώση σκυροδέματος, πάχους 0,10 m, επίστρωση με κυβόλιθους επιφάνειας 296,50 m2 περίπου και επίστρωση επιφάνειας περίπου 30,00 m2 με πλάκες πεζοδρομίου 0,50 Χ 0,50 m. Τα τμήματα που θα αντικατασταθούν είναι:  Έμπροσθεν του Δημοτικού σχολείου Κίρρας, από κρεοπωλείο Τσεκούρα έως οικία Ξηρομερίτη, από φαρμακείο Τζαμτζή έως οικία Λουκοπούλου, τμήμα από οικία Λάιου έως οικία Π. Καστρίτη.
 

Διάνοιξη δρόμου προς οικία Μπούνια και Κελαϊδη στην Τ.Κ. Αθανασίου Διάκου
 

Το έργο για τη διάνοιξη δρόμου προς οικία Μπουνια και Κελαϊδη στην Τ.Κ. Αθανασίου Διάκου έχει προϋπολογισμό 19.500 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 60 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
Από την μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες διαπλάτυνσης και τσιμεντόστρωσης του μονοπατιού που βρίσκεται ανάμεσα στην οικία Στεργίου και στον παρακείμενο στην οικία πέτρινο μαντρότοιχο και οδηγεί στις οικίες Μπούνια και Κελαΐδη. Το μονοπάτι έχει πλάτος, 1,10 μ περίπου. Ο πέτρινος μαντρότοιχος που αποτελεί το όριο του μονοπατιού θα καθαιρεθεί και θα κατασκευαστεί εκ νέου έτσι ώστε το μονοπάτι να έχει νέο πλάτος 3,00 μ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σκυροδέτηση του μονοπατιού και ενίσχυση του με δομικό πλέγμα από την οικία Στεργίου έως και το ρέμα, ενώ για να μπορούν να διέλθουν στην απέναντι πλευρά οι διερχόμενοι πεζοί και οχήματα το ρέμα θα γεφυρωθεί με μία ολόσωμη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα αποτελείται από μια πλάκα πάχους 0,20 μ. και δύο βάθρα 1,00 χ 1,00 μ.
 

Έργα υποδομών Τ.Κ. Αθανασίου Διάκου

Με πιστώσεις που προέρχονται από τη ΣΑΤΑ 2012 και προϋπολογισμό 36.100 ευρώ αναμένεται να εκτελεσθούν τα έργα υποδομών στην Τοπική Κοινότητα Αθανασίου Διάκου. Ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μήνες ενώ κύριο στόχο έχει την βελτίωση των υποδομών της Κοινότητας.
Σύμφωνα με την μελέτη τα έργα που θα κατασκευαστούν έχουν ως εξής:
– Διαπλάτυνση κεντρικού δρόμου οικίες Ρεσβάνη – Μαστροκωστόπουλου. Στις οικίες Ρεσβάνη και Μαστροκωστόπουλου θα καθαιρεθούν οι παλαιοί μαντρότοιχοι από ξηρολιθοδομή και θα κατασκευαστούν νέοι από λιθοδομή, ενώ θα πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση σε τμήματα της κεντρικής οδού έμπροσθεν των οικιών.
– Διαπλάτυνση και ανάπλαση οδού οικίας Σκαφκούτσου. Στην οικία Σκαφκούτσου θα καθαιρεθεί ο παλαιός μαντρότοιχος από ξηρολιθοδομή και θα κατασκευαστεί νέος από λιθοδομή, ενώ στην απέναντι από την οικία πλευρά της οδού θα κατασκευαστεί κράσπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος 15,00 μέτρα.
– Τσιμεντόστρωση στην θέση Καλτσάτες. Στην θέση Καλτσάτες θα πραγματοποιηθεί διαμόρφωση της σκάφης της οδού και τσιμεντρόστρωση της από σκυρόδεμα σε πάχος 0,15 μέτρων.
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…