Home Δήμος Δελφών Προσφυγή για το ακίνητο Λιανολόπουλου στο Σερνικάκι από την πρόεδρο του Σερνικακίου κα Τζαβάρα
Δήμος Δελφών - 11 Μαρτίου, 2015

Προσφυγή για το ακίνητο Λιανολόπουλου στο Σερνικάκι από την πρόεδρο του Σερνικακίου κα Τζαβάρα

 Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών για το ακίνητο Λιανολόπουλου στο Σερνικάκι, κατέθεσε η Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Ειρήνη Τζαβάρα. 

 
Να υπενθυμίσουμε πως ο Δήμος Δελφών επί δημαρχίας Νίκου Φουσέκη, είχε επιχειρήσει να αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο είχε κατασχεθεί από την πρώην Αγροτική Τράπεζα που συγχωνεύτηκε με την Πειραιώς. Πριν ξεκινήσει καν το deal αγοραπωλησίας ανάμεσα στην Τράπεζα και το Δήμο, μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ακίνητο και μάλιστα προσφέρονταν προκαταβολή ύψους 100.000 ευρώ την ίδια ώρα που το τελικό ποσό αγοράς ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ. Παρότι η προσφορά του ιδιώτη ήταν πολύ καλύτερη η τότε Αγροτική Τράπεζα είχε κινήσει γη και ουρανό να πάρει το ακίνητο ο Δήμος. Το deal Δήμου – Τράπεζας τελικά διακόπηκε με την πώληση της Αγροτικής στην Πειραιώς ενώ η υπόθεση «ζόμπι» επανήλθε από τη νέα Δημοτική Αρχή με νέους όρους. Έφυγε πλέον ο στόχος που είχε θέσει η προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου για την αγορά και πλέον η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να μεταφέρει εκεί όλες τις συναλλαγές με την αιτιολογία ότι η Πειραιώς μπορεί να έχει χαμηλότερο επιτόκιο από την προσφορά που έδωσε η Εθνική, παραχωρεί όμως το ακίνητο προς χρήση στο Δήμο. Γενικά διακρίνεται πλέον μια μεγάλη και αδικαιολόγητη εμμονή με το συγκεκριμένο ακίνητο. 
Το κακό είναι πως πλέον ο Δήμος έχει καταντήσει Real Estate, αφού δεν έχουν βγει καν τα αποτελέσματα για την περιουσία που έχει και εντούτοις κάνει κινήσεις για ακόμα ένα ακίνητο. Επιπλέον πριν καν τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να είχε ερωτηθεί η τοπική κοινωνία, η οποία αν κρίνουμε από την κίνηση της Προέδρου της Κοινότητας κ. Τζαβάρα, προφανώς δεν εγκρίνει τη χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου από το Δήμο για αποθήκη. 


 
Η προσφυγή της Προέδρου της Κοινότητας 


 
 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ                                                                                                                          (άρθρο 227 Ν.3852/2010) 
Της Ειρήνης Ιουλίας Τζαβάρα Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σερνικακίου του          Δήμου Δελφών κατοίκου Σερνικακίου                                                                                          


ΚΑΤΑ
Της αριθμ’43/18-02-20159 (αριθμός πρακτικού 04/18-02-2015) ΑΔΑ 6Λ27Ω9Θ-ΨΑΡ αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, με θέμα «Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Δελφών».
 
Άμφισσα 09-03-2015
 
Την 18η Φεβρουαρίου 2015 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών μετά την υπ’αριθμ’3531/13-02-2015 πρόσκληση της Προέδρου του.  Μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήταν και η λήψη απόφασης περί καθορισμού πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Δελφών.
Συζητήσεως γενομένης επί του ανωτέρω θέματος ελήφθη η με αριθμό 43/18-02-2015 (αριθμός πρακτικού 04/18-02-2015) ΑΔΑ 6Λ27Ω9Θ-ΨΑΡ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (προσβαλλόμενη) με την οποία αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ο καθορισμός – επιλογή της τράπεζας Πειραιώς ως πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Δελφών.
Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δημητρίου Κοϊβαρη, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του Δ.Σ. επί λέξει το πρακτικό αξιολόγησης τριμελούς επιτροπής (βλέπε επισυναπτόμενη απόφαση Δ.Σ.), η οποία συστήθηκε με την υπ’αριθμ.1677/2015 απόφαση του Δημάρχου Δελφών (ΑΔΑ 70Υ6Ω9Θ-ΜΔΖ) αποτελούμενη από τους :  1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΛΟΥΚΑ, Αντιδήμαρχο οικονομικών ως Πρόεδρο  2. ΚΟΪΒΑΡΗ ΔΗΜΤΡΙΟ (εισηγητή), Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας ως μέλος και  3. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑ,  Υπάλληλο Οικονομικής Υπηρεσίας ως μέλος.
Στο συγκεκριμένο πρακτικό αξιολόγησης γίνεται λόγος και λαμβάνεται καθοριστικά υπ’ όψιν συμφωνούντος στην ουσία μόνο του Αντιδημάρχου Οικονομικών και εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις τα δύο έτερα μέλη, η προσφορά της τράπεζας Πειραιώς η οποία μολονότι προσφέρει ετήσιο επιτόκιο (1,80%), μικρότερο ανταγωνιστικής τράπεζας (Εθνική1,90%), άρα εις βάρος του Δήμου Δελφών, προσφέρει ταυτόχρονα την παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας της στον Δήμο, (αγροτεμάχιο 10.000μ2 στην Τοπική Κοινότητα Σερνικακίου), μέσω χρησιδανείου με την προϋπόθεση αποκλειστικής συνεργασίας του Δήμου με την τράπεζα τουλάχιστον για 5 έτη.
Στην γενομένη συζήτηση στο Δ.Σ., τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της οποίας ακόμα δεν έχουμε εις χείρας μας, αλλά βασιζόμενοι στο δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας « Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ» με ημερομηνία 20-02-2015 (προσκομίζουμε αντίγραφο), αλλά και στις διαβεβαιώσεις παρισταμένων Δημοτικών Συμβούλων, ο κ. Δήμαρχος ανέφερε « Το συγκεκριμένο ακίνητο της τράπεζας Πειραιώς έχει μία αποθήκη που χρησιμοποιεί η Πειραιώς (λάθος η τράπεζα την έχει ενοικιάσει) και άλλες δύο που θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση (λάθος στον πίνακα της τριμελούς επιτροπής αναφέρεται μόνον οικόπεδο 10.000μ2) αν και χρήζουν επισκευών.  Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να δαπανήσουμε χρήματα για την αποκατάσταση των κτιρίων.  Δεν μας ενδιαφέρουν τα κτίρια (τα οποία δεν έχουν προσφερθεί).  Εμείς το θέλουμε αυτό γιατί το οικόπεδο είναι περιφραγμένο και μπορούμε να πάμε εκεί τον δευτερεύοντα εξοπλισμό μας.  Έχουμε στιβαγμένα πράγματα στα σφαγεία.  Έχουμε εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούμε κάθε  μέρα».  Σε ερώτηση Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας για το ενδεχόμενο αντίδρασης των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Σερνικακίου μιας και το ακίνητο βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, τόνισε ότι «δεν θα υπάρξει ζήτημα».
Με βάση τα ανωτέρω συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σερνικακίου μετά την υπ’αριθμ’4493/26-02-2015 πρόσκληση της Προέδρου του και έλαβε την υπ’αριθμ.04/02-03-2015 (αριθμός πρακτικού 02/02-03-2015) ομόφωνη απόφαση του (επισυνάπτεται) ως διαφωνούντα τα μέλη επί της ουσίας κάθετα στην συγκεκριμένη χρήση του ακινήτου.
Την απόφαση 43/18-02-2015 του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών προσβάλω ενώπιον σας, με την ιδιότητα της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σερνικακίου, ως έχων προφανές έννομο συμφέρον, και με βάση την ομόφωνη απόφαση αριθμός 04/02-03-2015 του Τοπικού Συμβουλίου για τους εξής νόμιμους και βασικούς λόγους.
1. Πριν από την απόφαση του Δ.Σ. (43/2015) έπρεπε να έχει ζητηθεί η σύμφωνη η όχι γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου, όσον αφορά το σκέλος της χρήσης του ακινήτου, και στην ψηφοφορία του Δ.Σ. θα έπρεπε να κληθώ, να παρασταθώ, να εκφέρω την γνώμη μου και να ψηφίσω.  Εάν εψήφιζα και εκφράζοντας βέβαια την πρόταση του συνόλου των συγχωριανών μου, θα εψήφιζα αρνητικά, γιατί θεωρώ την απόφαση αυτή μη νόμιμη και άκρως επιζήμια για τα συμφέροντα των συνδημοτών μου της Τ.Κ. Σερνικακίου.
2. Η απόφαση ελήφθη αφού έλαβε ουσιαστικά υπ’ όψιν το πρακτικό αξιολόγησης της τριμελούς επιτροπής, στο οποίο τα δύο μέλη έχουν εκφρασθεί με επιφύλαξη γνωμοδότησης, άρα θα έπρεπε κατά την άποψη μας να γνωμοδοτήσουν πρώτα με σαφήνεια σε επόμενη συνεδρίαση της (τριμελούς επιτροπής) και εν συνεχεία να έλθει ως θέμα συζήτησης στο Δ.Σ.
3. Η απόφαση είναι εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου καθόσον το προσφερόμενο ετήσιο επιτόκιο, άρα και τα έσοδα του Δήμου, είναι μικρότερο ανταγωνιστικής τράπεζας (βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου) και  η παραχώρηση χρήσης οικοπέδου (μάλιστα δεσμευτικά για μία τουλάχιστον πενταετία) ουδέν οικονομικό όφελος προσφέρει στον Δήμο καθόσον οι υπάρχοντες σήμερα χώροι ιδιοκτησίας του Δήμου επαρκούν για τις ανάγκες τις οποίες ο Δήμος υποτίθεται ότι θα μεταφέρει στο οικόπεδο της τράπεζας Πειραιώς.        
   
Η Προσφεύγουσα
Ειρήνη Ιουλία Τζαβάρα
Πρόεδρος Τ.Κ. Σερνικακίου  
 
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…