Home Πολιτικά - Φωκίδα Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Αρτινόπουλος σε συνέντευξή του τονίζει: «Εντάθηκε η ενδοπεριφερειακή ανισότητα»
Πολιτικά - Φωκίδα - 4 Φεβρουαρίου, 2019

Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Αρτινόπουλος σε συνέντευξή του τονίζει: «Εντάθηκε η ενδοπεριφερειακή ανισότητα»

 Σκληρή κριτική ασκεί στην Περιφερειακή Αρχή ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Αρτινόπουλος σε συνέντευξή του στην ΩτΦ, καταλογίζοντάς της ότι σπατάλησε εκατομμύρια σε έργα που δεν έχουν αναπτυξιακό προσανατολισμό για να εξυπηρετήσει μια εκλογική πελατεία.

Ο κ. Αρτινόπουλος, ο οποίος δοκιμάζει την τύχη του για πρώτη φορά στο δεύτερο βαθ-μό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το συνδυασμό του υποψηφίου Περιφερειάρχη του ΣΥΡΙΖΑ κ.Δημήτρη Αναγνωστάκη, υποστηρίζει ότι για την δική τους παράταξη είναι κρίσιμο η Tαυτό-τητα, το Κοινωνικό Κε-φάλαιο και  η Τοποθέτηση της Περιφέρειας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη. «Ε-μπόδιο δεν αποτελεί η διοικητική διαίρεση αλ-λά  «ο βίος και η πολιτεία»  του πολιτικού προσωπικού, που καλλιεργεί τοπικισμούς και εσωστρέφεια», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το δήμο Δωρίδας από τον οποίο ξεκίνησε τα βήματά του στα κοινά του τόπου, υποστηρίζει ότι «για να ισχυροποιήσει τη θέση του ο Δήμος χρειάζεται πολιτικό σχέδιο και ικανούς, ανθρώπους που θα συνθέσουν δυνάμεις, φρεσκάδα και εμπειρία».

 

 

«Στρατηγική και ικανούς ανθρώπους»

 

ΩτΦ: Κε Αρτινόπουλε θα πάρουμε τα πράγματα με χρονολογική σειρά. Ξεκινήσατε την ανάμειξή σας από το δήμο Δωρίδας, όπου ηγηθήκατε του Κινήματος Ενεργών Πολιτών. Από την πορεία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο ποιες είναι οι βασικές παθογένειες του δήμου αυτού και πως νομίζετε ότι μπορεί να γίνει ισχυρός, αν θεωρείτε ότι μπορεί;

 

Γ.Α.: Ο δήμος Δωρίδας από την ίδρυση του ήταν δύσκολος, ιδιόμορφος και προβληματικός, καθώς δεν διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά που θα του επέτρεπαν να αναπτυχθεί ως σύνολο και να ξεφύγει από τοπικιστικά πρότυπα αναπτύσσοντας

ενιαία δημοτική συνείδηση.  Η έλλειψη ενός αστικού κέντρου στο οποίο θα μπορούσε να στηρίξει τη συνοχή του, η έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών και η γεωγραφική του ιδιαιτερότητα, ήταν εξ αρχής τα μεγαλύτερα προβλήματα του νέου δήμου. Επιπρόσθετα η περικοπή πόρων προς τη τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και η απαξίωση των θεσμών με τη διαφθορά  που υπήρξε τόσα χρόνια σε όλα τα επίπεδα  οδήγησαν στην έλλειψη στρατηγικής για την αξιοποίηση πόρων και εργαλείων που θα επέτρεπαν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν την περιοχή. Για να ισχυροποιήσει τη θέση του ο Δήμος χρειάζεται πολιτικό σχέδιο και ικανούς, ανθρώπους που θα συνθέσουν δυνάμεις, φρεσκάδα και εμπειρία για να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο μέσα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τη χώρα και την αυτοδιοίκηση.

 

ΩτΦ: Πως και γιατί αποφασίσατε να μετακομίσετε στο Β βαθμό Αυτοδίοικησης;

 

Γ.Α.: Σε μια πραγματικά κρίσιμη περίοδο τόσο για τη χώρα όσο και για την περιφέρειά μας, αισθάνθηκα την ανάγκη να δηλώσω παρών στην πρόσκληση ευθύνης από την μεριά του κ. Αναγνωστάκη. Η επιτακτική ανάγκη ανασυγκρότησης της χώρας δεν είναι αποκλειστική υπόθεση της κεντρικής κυβέρνησης αλλά προϋποθέτει την ουσιαστική και αποτελεσματική εμπλοκή των Περιφερειών. Η προσωπική μου πορεία και η ενασχόλησή μου με τα κοινά μου έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες του τόπου μου. Διαθέτω τη βούληση να προσφέρω και να αγωνιστώ για μια ισχυρή και αποτελεσματική Περιφέρεια που θα πραγματώσει τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, θα απεγκλωβιστεί από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και θα στρέψει το βλέμμα της στο μέλλον.

 

 

«Η Περιφερειακή Αρχή σπατάλησε εκατομμύρια για να ικανοποιήσει εκλογική πελατεία»

 

ΩτΦ: Έχετε εντοπίσει παθογένειες στη σημερινή περιφερειακή αρχή και αν ναι, ποιες είναι αυτές;

 

Γ.Α.: Το έργο κάθε περιφερειακής αρχής κρίνεται από τους πολίτες. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν στο πλαίσιο του απολογισμού της απερχόμενης περιφερειακής αρχής να αναλογισθούμε τι προσέφερε στους παρακάτω τέσσερις τομείς που αποτελούν και τους πυλώνες της δικής μας πρότασης αλλά και προϋποθέσεις για τη βελτίωση του βοιωτικού επιπέδου των πολιτών της περιφέρειας, την αναπτυξιακή πορεία και την αναστροφή της πορείας ερημοποίησης που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα η Φωκίδα σήμερα.

•Απασχόληση και αντιμετώπιση της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

•Αύξηση του Α.Ε.Π. της παραγωγικής ικανότητας και της παραγωγής στη Στερεά.

•Ανάδειξη της ταυτότητας της Στερεάς στο εξωτερικό της περιβάλλον.

•Αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση, με διακυβέρνηση στηριγμένη σε νέες δομές αναπτυξιακού σχεδιασμού, με δημοκρατικό προγραμματισμό που έλλειψε, με ορθολογική οργάνωση του θεσμού και διαμόρφωση περιφερειακής συνείδησης.

Η Περιφέρεια Στερεάς με ευθύνη των πολιτικών της, «σπατάλησε» τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στα ΚΠΣ, για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών της.  Σπαταλήθηκαν εκατομμύρια Ευρώ σε εκατοντάδες έργα και εργάκια ικανοποιώντας τις πελατειακές σχέσεις και φιλοδοξίες του πολιτικού προσωπικού, σε έργα χωρίς ουσιαστικό, απτό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

 

ΩτΦ: Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σε ποιους τομείς πρέπει να επικεντρωθεί η διοίκησή της στην νέα αυτοδιοικητική περίοδο;

 

Γ.Α.: Κεντρικό σύνθημα της παράταξής μας είναι η Στερεά Περιφέρεια Υπεροχής, μέσα στην Ελλάδα των Περιφερειών. Στοχεύουμε στην Χωρική, Περιβαλλοντική και Οικονομική Ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας. Το σχέδιό μας αποτελεί μια νέα συνθήκη των Πολιτών με την Πολιτική.  Επιδιώκουμε μια περιφέρεια Συνοχής και Απασχόλησης, με Οικονομική Μεγέθυνση, Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας & του Συνεργατισμού. Αυτό θα γίνει με στήριξη της Τοπικής Οικονομίας, Υλοποίηση Υποδομών και Αναπτυξιακών έργων με βάση  τις Κοινωνικές ανάγκες, με Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό.

Κρίσιμο για μας είναι η Tαυτότητα, το Κοινωνικό Κεφάλαιο και  η Τοποθέτηση της Περιφέρειας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη. Εμπόδιο δεν αποτελεί η διοικητική διαίρεση αλλά  «ο βίος και η πολιτεία»  του πολιτικού προσωπικού, που καλλιεργεί τοπικισμούς και εσωστρέφεια. Δεν αναπτύχθηκε η αναγκαία κουλτούρα συνεργασιών και το ρήγμα πόλεων-χωριών ολοένα και μεγαλώνει. Για μας, περιφερειακή συνείδηση διαμορφώνεται με συνεργασίες περιοχών, με σχεδιασμό και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων, που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια επί τη βάσει κοινωνικών αναγκών, με άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, με συνέργειες και συμπληρωματικότητα δράσεων.

 

 

«Θα εξυπηρετήσει 2 εκατομμύρια ανθρώπους»

 

ΩτΦ: Μου έχετε πει πολλές φορές ότι η Φωκίδα χρειάζεται ένα μεγάλο έργο το διαγώνιο άξονα. Πως θα αλλάξει τη ζωή μας αυτό το έργο και τι ρόλο μπορεί να παίξει η Περιφέρεια, σε ένα έργο εθνικής σημασίας;

 

Γ.Α.: Η στρατηγική σημασία  του  Διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, για την ανάπτυξη της χώρας, είναι καθοριστική. Ο άξονας έχει εθνικό και υπερ-τοπικό χαρακτήρα ενώ ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στην επικοινωνία και στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, αφού είναι ο μοναδικός δρόμος με αποδεκτά χαρακτηριστικά που διέρχεται τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και τις νότιες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Το κυριότερο που κάνει είναι ότι συνδέει πληθυσμούς 3 μεγάλων περιφερειών απευθείας χωρίς τη διαμεσολάβηση του λεκανοπεδίου της Αττικής. Είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.   Τρεις περιφέρειες  αθροίζουν πληθυσμό 2 εκατομμύρια κατοίκους περίπου. Δηλαδή περίπου το 1/5 του πληθυσμού της χώρας. Η ανάπτυξη δε των περιφερειακών λιμένων που αναμένεται τα επόμενα χρόνια, θα δώσει σε Πάτρα-Βόλο και όλα τα ενδιάμεσα λιμάνια, τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν και τον Κορινθιακό. Αν δεν υπάρχει οδικός άξονας να τα συνδέει, τίποτα δεν θα ολοκληρωθεί.

Ο άξονας Αντίρριο – Ιτέα – Λαμία, είναι σημαντικός οδικός άξονας που δεν έχει αξιολογηθεί σωστά από την κεντρική πολιτεία. Η ολοκλήρωση των αυτοκινητόδρομων βρίσκει την χώρα σε αναζήτηση πόρων για την λεγόμενη νέα γενιά έργων.  Πλέον στην εποχή που ανοίγει, το ζητούμενο για πολλούς, όσον αφορά τα οδικά έργα, είναι η σύνδεση της Ανατολικής με τη Δυτική Ελλάδα, με την κατασκευή ενός διαγώνιου οδικού άξονα. Η επιλογή αυτή θα είναι η συνέχεια του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα συντείνουν η ικανοποιητική μελετητική ωριμότητα του έργου, καθώς και η πίεση των αυτοδιοικητικών αρχών σε Φωκίδα και Στερεά Ελλάδα σε συνεργασία με τους φορείς της Αχαΐας που προσβλέπουν στη διασύνδεση του νέου λιμανιού της Πάτρας με την Ανατολική Ελλάδα και το λιμάνι του Βόλου.

 

ΩτΦ: Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη Φωκίδα;

 

Γ.Α.: Η Φωκίδα είναι ένας τόπος αρκετά μεγάλος, ώστε να φιλοξενεί ένα μεγάλο εύρος παραγωγικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν από τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση ως τον τουρισμό και την εκπαίδευση και από την άλλη μεριά είναι ένας χώρος τόσο οριοθετημένος, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά τις δυνατότητες και τις προοπτικές που ανοίγονται από έναν σωστό σχεδιασμό. Η ανασυγκρότηση, είναι πριν απ’ όλα η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και η αύξηση της απασχόλησης.

Στόχος είναι η Δίκαιη Ανάπτυξη της οποίας το όφελος διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία και δεν λειτουργεί ως εργαλείο συσσώρευσης πλούτου για κάποιους λίγους και ισχυρούς. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να κινήσουμε προς τα εμπρός τον τροχό της ιστορίας. Για να παλέψουμε ενάντια στις ανισότητες. Για να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και να τα μετατρέψουμε σε υπεραξία, την οποία θα μοιράσουμε με δικαιοσύνη σε όλη την κοινωνία. Στις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου δίνοντας ισότιμες ευκαιρίες για δουλειά και προκοπή για όλους. Αυτό είναι το δικό μας όραμα, γιατί χωρίς όραμα δεν μπορείς να φτιάξεις σχεδιασμό, παραγωγικό και αναπτυξιακό.

 

 

«Νέα εποχή για τη Φωκίδα»

 

 

ΩτΦ: Πως κρίνετε το αποτέλεσμα των αλλαγών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την περιοχή μας;

 

Γ.Α.: Mια νέα εποχή ξεκινάει για όλη τη Φωκίδα με την ίδρυση (Ν.4589/2019)  στην Άμφισσα δύο Πανεπιστημιακών τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου:

 

α. Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

β. Τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, το οποίο επίσης εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

 

Επίσης Ιδρύεται Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών με έδρα την Άμφισσα, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) του Παν/μίου Θεσσαλίας. Δεδομένων των σκοπών του ΠΕΚ (προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, συνεργασία με παραγωγικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με αγγλόφωνα εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ) υπάρχει για πρώτη φορά η δυνατότητα ακαδημαϊκής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των παγκόσμιων Δελφών στον ίδιο τον τόπο τους.

Η δεδομένη επιστημονική και ακαδημαϊκή επάρκεια του ιστορικού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο σπουδών για τους φοιτητές, αλλά και ευκαιρίες για την αναπτυξιακή προοπτική όλου τον νομού. Η συγκρότηση με σταθερά και προσεκτικά βήματα της Πανεπιστημιακής κοινότητας στον τόπο μας και η ουσιαστική σύνδεσή της με την περιοχή θα πρέπει να είναι μέλημά μας για να έχουμε έναν φυσικό σύμμαχο και επιστημονικό συνεργάτη.

 

ΩτΦ: Είστε ευχαριστημένος από τη διακυβέρνηση Σύριζα για το Νομό Φωκίδας;

 

Γ.Α.: Με ικανοποίηση οι πολίτες της Φωκίδας υποδέχτηκαν το τελευταίο διάστημα τα καλά νέα για την εξέλιξη των έργων και παρεμβάσεων που αφορούν στην:

•Ίδρυση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Άμφισσα.

•Τα έργα που εντάχθηκαν και για τους δύο Δήμους μέσω των προγραμμάτων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ.

•Την προκήρυξη οργανικών θέσεων για την στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων.

•Την χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων μιας σειράς έργων υποδομών που βαλτώνανε χρόνια για την περιοχή. Πρόκειται για οδικά και λιμενικά έργα, καθώς και για έργα επισκευής και αξιοποίησης κτιρίων, αποκατάστασης γεφυριών, αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλα έργα υποδομών.

Οι παρεμβάσεις αυτές, μαζί με πολλές άλλες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αποτελούν ένα πρώτο μικρό μέρος ενός συγκεκριμένου σχεδίου για την ανάπτυξη του Νομού μας, που καταρτίστηκε με μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τη χώρα μας, αυτή του Περιφερειακού συνεδρίου. Η κυβέρνηση μαζί με τους φορείς και τους ενεργούς πολίτες έθεσαν τις προτεραιότητες για τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη του Νομού μας.

Η έξοδος της χώρας μας από την επιτροπεία θα απελευθερώσει μεγάλες δυνατότητες επανόρθωσης και ανάπτυξης. Η κυβέρνηση αποφάσισε να σχεδιάσει, μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, και να υλοποιήσει με συγκεκριμένο όραμα και χρονοδιάγραμμα τις παρεμβάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Συνάντηση δικτύωσης ΣΒΘΣΕ με τον Πρέσβη του Βιετνάμ στην Ελλάδα

Μία πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στ…