Home Δήμος Δελφών Οι θέσεις του συνδυασμού για τους Δελφούς
Δήμος Δελφών - 3 Μαΐου, 2014

Οι θέσεις του συνδυασμού για τους Δελφούς

Α) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ. Οι Δελφοί αποτελούν παγκόσμιο σύμβολο και ταυτόχρονα είναι η ιστορική έδρα του Δήμου μας. Οφείλουμε λοιπόν και δεσμευόμαστε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πόλη των Δελφών και στη Δημοτική Ενότητα Δελφών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει συνεχώς ιδιαίτερη προσοχή πάνω σε όλα τα θέματα των Δελφών, να ενδυναμώσουμε την παρουσία του Δήμου στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά πράγματα στους Δελφούς, να συνεδριάζει τιμητικά το Δημοτικό Συμβούλιο στην ιστορική έδρα σύμφωνα με το νόμο, αλλά κυρίως να βελτιωθούν οι όροι καθημερινότητας και να αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα και η εικόνα της πόλης, ώστε οι Δελφοί να ανταποκρίνονται στην εμβέλεια του ονόματός τους και στις προσδοκίες των φίλων τους.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ενοποιημένης τουριστικής στρατηγικής σε τομείς ανάπτυξης και προβολής των Δελφών σαν σύνολο, η διαμόρφωση μιας δυναμικής ταυτότητας που θα καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο του Δήμου μας. Οι Δελφοί έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως η κύρια πύλη εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος και πρέπει να παρουσιάσουν στους επισκέπτες της πόλης τον πλούτο της περιοχής και τις εναλλακτικές επιλογές διασκέδασης και αναψυχής που προσφέρει ο τόπος μας. Συνδυάζοντας βουνό, θάλασσα και αγροτική παράδοση, οι Δελφοί ως πόλη και ως δυνατός πόλος τουριστικής ανάπτυξης, με τους συλλόγους και τους επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού για πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να αναδείξουν την ποικιλία επιλογών στην περιοχή. Με κέντρο τους Δελφούς ο επισκέπτης να γνωρίσει τα σπουδαία μέρη της περιοχής μας και να βοηθηθεί ώστε να παρατείνει την εδώ διαμονή του.
Ο στόχος αυτός προϋποθέτει βαθιές αλλαγές στη διοικητική λειτουργία του Δήμου, όπως προτείνουμε άλλωστε στις βασικές προγραμματικές μας θέσεις με την ενίσχυση του Τμήματος Τουρισμού. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι ο Δήμος οφείλει να διεκδικήσει τη συμμετοχή του και ικανό μερίδιο από τα περιφερειακά προγράμματα τουριστικής πολιτικής και προβολής και στη διαδικασία αυτή πρέπει να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τοπικούς φορείς του τουρισμού, όπως οι σύλλογοι ξενοδόχων, το Ε.Β.Ε. Φωκίδας κλπ.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. Ο Δήμος μας οφείλει να εμβαθύνει τη σχέση συνεργασίας με κορυφαίους φορείς που φιλοξενούνται στην πόλη των Δελφών, όπως η Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δελφών και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, καθώς επίσης και με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Η καλή συνεργασία με τους υψηλού κύρους αυτούς φορείς μπορεί να επιφέρει θαυμάσια αποτελέσματα στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού. Η προσέγγιση αυτή θα επιτευχθεί με την προσωπική ενασχόληση του Δημάρχου και με την πρόταση για θεσμική εμβάθυνση των κοινών δράσεων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος (λ.χ. με τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων).
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΕΝΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ. Με την αξιοποίηση του θεσμού της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας (Ν.4019/2011) και με τη συνεργασία των τοπικών συλλόγων θα λειτουργήσουμε οπωσδήποτε τη γραμμή του τουριστικού τρένου, προς όφελος όλης της πόλης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί βασική δέσμευση του συνδυασμού μας, ενώ με τον ίδιο τρόπο προτείνουμε να αντιμετωπιστούν και άλλες καλές ιδέες, όπως η δημιουργία ενός σημείου πληροφόρησης και προώθησης των τοπικών προϊόντων του Δήμου μας μέσα στον αρχαιολογικό χώρο ή στις παρυφές αυτού, κατόπιν συνεννόησης και άδειας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Η συνταξιοδότηση υπαλλήλων του Δήμου έχει αφήσει ένα τεράστιο κενό στην καθημερινή καθαριότητα των δρόμων της πόλης, με αποτέλεσμα σκάλες και κοινόχρηστοι χώροι να βρίσκονται σε κακή κατάσταση.
Στόχος μας είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου να έχουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαριότητας. Σε κάθε οδό να καθαρίζονται δρόμοι, σκάλες, καλαθάκια σκουπιδιών και όχι μόνο οι κεντρικοί οδοί.
Απαιτείται και εδώ η συνεργασία του Δήμου με τοπικούς φορείς για να περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων ζώων, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί τον τελευταίο καιρό.
Είναι επίσης επιβεβλημένη η επαναλειτουργία των δημόσιων λουτρών κάτω από την πλατεία Πυθίας, χωρίς αντίτιμο για τον επισκέπτη. Η ευθύνη συντήρησης πρέπει να αναληφθεί από την υπηρεσία καθαρισμού του κεντρικού κτηρίου του Δήμου, ενώ πρέπει επειγόντως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μη διάθεσης δημοσίων W.C., που γεννά πλήθος παραπόνων από τους επισκέπτες.
Το υπάρχον σύστημα φωτισμού είναι ελλιπές, καθώς οι αψίδες φωτισμού των δρόμων δεν επαρκούν, ενώ συνεχώς προκύπτουν βλάβες, με αποτέλεσμα ο οικισμός να είναι σκοτεινός και να χρειάζεται καθημερινή συντήρηση, κάτι που ανεβάζει το κόστος λειτουργίας. Προτείνουμε την αναδιοργάνωση γενικότερα του φωτισμού στην πόλη, με ειδικό σχεδιασμό στους δύο κεντρικούς δρόμους, καθώς και ευρύτερα στις οδούς με χρήση περισσότερων φανών, πιο εκσυγχρονισμένων για μεγαλύτερη απόδοση φωτός.
Προτείνουμε επίσης τη δημιουργία ενός σταθμού εκμετάλλευσης ποδηλάτων έναντι αντιτίμου, ο οποίος  θα βρίσκεται πλησίον του Μουσείου αλά και πλησίον της δυτικής εισόδου για να κινούνται και μέσα στην πόλη οι επισκέπτες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ. Προτείνουμε την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ενιαίας αισθητικής σε στρατηγικά σημεία  στην πόλη και ανακατασκευή των υφισταμένων. Στην υπάρχουσα θεματική της σήμανσης θα προστεθούν και θα τοποθετηθούν πινακίδες:
στο μουσείο, μετά και την έγκριση άδειας από την σχετική υπηρεσία του μουσείου,  πινακίδα ενδείξεως απόστασης (σε μέτρα) από το κέντρο της πόλης, ιατρείου, φαρμακείου, στάσης λεωφορείων και δημοτικού κτηρίου.
πινακίδα ενδείξεως απόστασης (σε μέτρα) από το κέντρο της πόλης, στη διασταύρωση ξενοδοχείων «Αμαλία» και «Delphi palace» καθώς και στις θέσεις «Πηγαδούλια», στην είσοδο της πόλης από Χρισσό καθώς και υποδείξεις στις στάσεις λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ. Είναι σαφές ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στη συντήρηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων του δικτύου ύδρευσης. Η πρότασή μας είναι να αναδειχθεί το πρόβλημα της ύδρευσης της πόλης στο υπ’ αριθμόν ένα  πρόβλημα του Δήμου και να λάβει αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας προς επίλυση.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση των δυνατοτήτων να αξιοποιηθούν και να βελτιωθούν οι φυσικές πηγές της πόλης και τα εξωτερικά δίκτυα, προς όφελος τόσο της ύδρευσης των Δελφών, όσο και της άρδευσης των καλλιεργειών.
Στο εσωτερικό της πόλης πρέπει να καταγραφεί αναλυτικά η κατάσταση του δικτύου και των σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ πρότασή μας είναι να εγκατασταθούν, όπου αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό, βάνες διακοπής υδροδότησης ανά τομέα της πόλης, ώστε όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, να μην απαιτείται διακοπή ύδρευσης σ’ όλη την πόλη.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα για κήρυξη κάποιων σημείων της πόλης σε «περιοχές αισθητικής αναβάθμισης» κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 περ. γγ΄ του Ν.3044/2002 (ΦΕΚ 197Α΄/2002), η λογική της οποίας συνίσταται στην επιδότηση των ιδιοκτητών της κηρυγμένης περιοχής για την βελτίωση ή αποκατάσταση των όψεων των κτισμάτων τους.
Οι Δελφοί είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός. Απαιτείται συνεπώς συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου για διάθεση πινακίδων ενιαίας αισθητικής στις επιχειρήσεις της πόλης των Δελφών και απομάκρυνση παλαιών φωτεινών επιγραφών, καθώς και λοιπόν επιγραφών που αλλοιώνουν  την αισθητική της πόλης μας. Στόχος μας είναι να αναβαθμιστεί αισθητικά η πόλη των Δελφών και να γίνει πιο θελκτική για τους επισκέπτες.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Οι υποδομές στάθμευσης στην πόλη έχουν ανάγκη αναβάθμισης. Προτείνουμε να γίνει αποκατάσταση στο χώρο στάθμευσης στη περιοχή της παιδικής χαράς και να διαμορφωθεί ο χώρος μπροστά από το ξενοδοχείο «Βούζας», με απομάκρυνση γλαστρών και διαγράμμιση, όπου απαιτείται. Στο εσωτερικό της πόλης και ειδικά στους δύο κεντρικούς δρόμους θα προτείνουμε την εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης της στάθμευσης σε σημεία για ανάγκες φόρτωσης και εκφόρτωσης λεωφορείων. Πρότασή μας είναι επίσης να γίνει εκ νέου διαβούλευση με τους επαγγελματίες και τους πολίτες για το θέμα της στάθμευσης, αλλά και γενικότερα της κυκλοφορίας στην πόλη, με τη λογική της αναβάθμισης της τουριστικής της λειτουργίας, ώστε να οδηγηθούμε στις ορθές αποφάσεις, τις οποίες και θα εφαρμόσουμε.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. Απαιτείται αναβάθμιση των παρεχομένων δυνατοτήτων για τα παιδιά και τη νεολαία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Προτείνουμε την ίδρυση παραρτήματος του δημοτικού ωδείου στους Δελφούς, ενώ μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιδέα είναι η ίδρυση ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), ώστε να απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά σχολικής ηλικίας κατά τις απογευματινές ώρες, όπως προτείνουμε και στις γενικότερες θέσεις του συνδυασμού μας.
 Β) ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ.

·       

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΑ. Εκπόνηση ειδικού σχεδίου για τη λειτουργία των μουσείων που ανήκουν στο Δήμο (λ.χ. οικία Σικελιανού, Εθνολογικό Μουσείο Χρισσού, Πινακοθήκη «Σπ. Παπαλουκάς», Μουσείο Αθανασίου Διάκου, Μουσείο Ησαΐα, Λαογραφικό Μουσείο Πολυδρόσου κλπ). Στο κομμάτι αυτό, λόγω της προφανούς έλλειψης προσωπικού και πόρων, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η συνεργασία του Δήμου με φορείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Ν.4019/2011), ενώ χρήσιμη μπορεί να φανεί και η  σύμπραξη με συλλόγους και άλλα εθελοντικά σχήματα.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. Καθιέρωση σταθερής συνεργασίας με συλλόγους, ιδίως σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας, πολιτισμού και εθελοντισμού. Η σχέση αυτή δεν πρέπει να είναι ευκαιριακή, αλλά μόνιμη και σταθερή, ώστε να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων, με την πρωτοβουλία των συλλογικών φορέων και την υποστήριξη του Δήμου.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. Στον τομέα αυτόν ο Δήμος μπορεί να λειτουργήσει ενθαρρύνοντας και συντονίζοντας τις ήδη αρκετές και καλές πρωτοβουλίες. Μια πρώτη και απλή ενέργεια είναι η υιοθέτηση κοινοχρήστων χώρων από φορείς (συλλόγους, σχολεία κλπ) με τη θεσμοθέτηση ετήσιου συστήματος ηθικής επιβράβευσης των καλών προσπαθειών. Η εθελοντική δραστηριότητα μπορεί να συντονίζεται από την Επιτροπή Εθελοντισμού που προτείνουμε να ιδρύσει το Δημοτικό Συμβούλιο, σκοπός της οποίας θα είναι η εκπόνηση στοχευμένων προγραμμάτων (στους τομείς περιβάλλοντος, πολιτισμού κλπ) με τη συνεργασία πολλών συλλογικών φορέων σε όλο το εύρος του Δήμου.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Ο Δήμος οφείλει να εκτελεί άρτια τις αρμοδιότητές του στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον μεγάλες καταστροφές. Πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση του προσωπικού και κινητοποίηση των μέσων πολιτικής προστασίας με τακτικές εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις, ενώ απαιτείται και η εκπόνηση ετησίου προγράμματος προληπτικών παρεμβάσεων πολιτικής προστασίας (καθαρισμοί οικοπέδων, καθαρισμοί φρεατίων κλπ) με την πρωτοβουλία των υπηρεσιών και τη συμπαράσταση των κοινοτικών συμβουλίων.

·        ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Έχει ήδη εκπονηθεί από τον επικεφαλής του Συνδυασμού μας ένας πλήρης και εφαρμόσιμος Κανονισμός λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων για το Δήμο μας. Ο Κανονισμός αυτός (που ενώ εγκρίθηκε ήδη από το 2011 από την Επιτροπή Διαβούλευσης, ατυχώς ουδέποτε εισήχθη προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο) θα επιλύσει τα σημαντικότερα θέματα λειτουργίας των πλατειών, των πεζοδρόμων, των πεζοδρομίων και εν γένει των κοινόχρηστων χώρων, η καλή λειτουργία των οποίων αποτελεί βασικό δείκτη ποιότητας ζωής και σεβασμού στον πολίτη.
Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να προστατεύσουμε άμεσα και αποτελεσματικά τους χώρους που απολαμβάνουν οι πεζοί (πλατείες, πεζοδρόμους, πάρκα κλπ) από παρανόμως διερχόμενα οχήματα και άλλες αυθαίρετες συμπεριφορές, προβαίνοντας σε απλές και κατά κανόνα οικονομικές παρεμβάσεις στα σημεία αυτά, ενώ ταυτόχρονα οφείλουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. στους χώρους αυτούς και εν γένει να δώσουμε δυνατότητα κίνησης στους ανθρώπους με δυσκολία κίνησης μέσα στην πόλη.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ. Οι παιδότοποι πρέπει να είναι πάντα ασφαλείς για τα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι ανεξαρτήτως των αδειοδοτήσεων και μέχρι να λήξει το θέμα της επίσημης πιστοποίησής τους, πρέπει να δίνουμε καθημερινή έμφαση στη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των παιδικών χαρών. Οι περισσότερες βελτιώσεις είναι απλές και δεν κοστίζουν χρήματα, αρκεί να υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον και επαγρύπνηση.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η κυρίαρχη λογική των πλακοστρώσεων πρέπει να αντικατασταθεί στο εξής από τη λογική της κατά προτεραιότητα κάλυψης με πράσινο (γρασίδι, υψηλά δέντρα κλπ). Απαιτείται συνεπώς βελτίωση στον τομέα του πρασίνου και αύξηση της φύτευσης με τη μελετημένη παρέμβαση  σε πλατείες, πεζοδρόμια, προαύλια σχολείων κλπ, ώστε αφενός μεν να αυξηθεί το ποσοστό πρασίνου, αφετέρου δε να αναβαθμιστεί ποιοτικά αυτό με σκοπό να βελτιωθεί η εικόνα και το μικροκλίμα των πόλεων και των χωριών μας.
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ. Συνεργασία με διευθυντές σχολείων και συλλόγους γονέων για ανοιχτά προαύλια τα απογεύματα στα σχολεία (ως χώροι αθλοπαιδιών και παιχνιδιού). Τα παιδιά μας πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να επιστρέψουν στο ελεύθερο παιχνίδι και για το λόγο αυτόν οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα σχολικά προαύλια που αποτελούν τους ιδανικούς χώρους για διάφορες ευχάριστες και ωφέλιμες δραστηριότητες.
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ. Ένα φλέγον θέμα, που δε λύνεται, αλλά επιδέχεται βελτίωσης μέσα στο πνεύμα της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.4039/2012 και  Ν.4235/2014). Είναι προφανές ότι απαιτείται να κινηθούμε πάνω στους άξονες: περισυλλογή, καταγραφή, στείρωση, κτηνιατρική φροντίδα και υιοθεσία από οικογένειες. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα θα είναι η αναβάθμιση των χώρων του δημοτικού καταφυγίου στα πρώην σφαγεία της Άμφισσας, σε συνεργασία με τις φιλοζωικές ομάδες. Η νομοθεσία απαιτεί ακόμη τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα συντονίζει το πρόγραμμα, διερευνώντας και διατυπώνοντας προτάσεις και λύσεις για την υπεύθυνη διαχείριση  των αδέσποτων ζώων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αποφασιστική ενασχόληση του Δήμου για τη σταδιακή εξάλειψη των κινδύνων που δημιουργούνται από τη σημερινή κατάσταση.

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ.

Στο Δήμο μας βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά Γ.Π.Σ. και ΣΧ.Ο.Α.Α.Π., τα οποία αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. Πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά τη διαδικασία εξέλιξής τους και να φροντίσουμε ιδίως για την εναρμόνιση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων όλων των δημοτικών ενοτήτων μας, ώστε ο ενιαίος «καλλικρατικός» Δήμος Δελφών να αποκτήσει σταδιακά χωροταξική ενότητα και συνολική λογική.
Είναι όμως εντελώς απαραίτητο να έχει τη δυνατότητα ο Δήμος μας να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά και στους ευρύτερους περιφερειακούς και εθνικούς χωροταξικούς σχεδιασμούς (λ.χ. για τον τουρισμό) και να μην απέχει από τις πολύ σημαντικές αυτές διαδικασίες. Πρότασή μας είναι να δημιουργηθεί ειδική επιτροπή από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να παρακολουθεί τον εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και να υποβάλλει επεξεργασμένες προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα υπόλοιπα όργανα του Δήμου.
ΔΕΛΦΙΚΟ ΤΟΠΙΟ. Μετά την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και την έγκριση του Γ.Π.Σ Άμφισσας, εκκρεμεί ουσιαστικά η θεσμοθέτηση των χρήσεων γης στη Ζώνη Προστασίας Β΄ του δελφικού τοπίου. Η θεσμοθέτηση των χρήσεων γης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της περιοχής, χρειάζονται όμως προτάσεις για την επιτρεπόμενη δόμηση, ποιες δράσεις πέρα από την ελαιοκαλλιέργεια θέλουμε μέσα στον ελαιώνα  (όπως π.χ. μονοπάτια, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, χάραξη διαδρομών, περιβαλλοντική εκπαίδευση, μουσεία ανοιχτού χώρου, μουσείο ελιάς). Σημαντική παράμετρος είναι και η προστασία του ελαιώνα. Θα έπρεπε ήδη να έχει συνταχθεί από τους τοπικούς φορείς σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να υποβληθεί προς έγκριση εντός ενός (1) έτους από το Μάιο του 2012 το σχέδιο – πλαίσιο διαχείρισης του τμήματος του παραδοσιακού ελαιώνα, που εμπίπτει εντός της Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας. Στο διαχειριστικό αυτό σχέδιο του ελαιώνα πρέπει να προβλεφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την κάλυψη των βασικών αναγκών της ελαιοκαλλιέργειας, όπως για τη φύλαξη εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού αγροτικών εργασιών και για την προσωρινή αποθήκευση της ελαιοπαραγωγής κι αυτό πρέπει να λάβει μορφή όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκή για τους καλλιεργητές. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί σύστημα διάθεσης των υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου και την παραγωγή ελαιολάδου. Οι παράμετροι αυτές συνδέονται όλες με την ορθή διαχείριση του Ελαιώνα της Άμφισσας, την οποία εμείς προτείνουμε σε άλλο κεφάλαιο των θέσεών μας με τη δημιουργία ειδικού οργάνου και συστήματος «ολιστικής διαχείρισης».
Εντός της Ζώνης Β΄ Προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου πρέπει να καθορισθούν περιοχές, στις οποίες να θεσμοθετηθούν ειδικές ρυθμίσεις ως προς τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες και χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και για τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας υφισταμένων νομίμων δραστηριοτήτων.
Η διευθέτηση της εκκρεμότητας αυτής (για τη Β΄ Ζώνη) θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού για μια ευρεία περιοχή ακριβώς στο κεντρικό κομμάτι του Δήμου μας και για το λόγο αυτό θα αποτελεί βασική προτεραιότητα της δημοτικής μας αρχής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…