Home Πολιτικά - Φωκίδα Ι.Μπούγας: Οι βασικοί άξονες του νέου περιβαλλοντικού – αναπτυξιακού νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή
Πολιτικά - Φωκίδα - 6 Μαΐου, 2020

Ι.Μπούγας: Οι βασικοί άξονες του νέου περιβαλλοντικού – αναπτυξιακού νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή

 Οι βασικοί άξονες του νέου περιβαλλοντικού – αναπτυξιακού νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή

 
Ο νόμος αυτός -όπως τόνισε χθες στη Βουλή ο Πρωθυπουργός- φέρνει τη χώρα ένα βήμα μπροστά σε τομείς που παρέμεναν τριτοκοσμικοί. Βάζει τέλος στην Ελλάδα των βόθρων, των μπάζων, των χωματερών, που απειλούν την υγεία των κατοίκων και κοστίζουν εκατομμύρια. Στρέφει τη χώρα προς την ενέργεια που θα παράγεται από τον αέρα, τον ήλιο, τα νερά της. Την απαλλάσσει από τους βλαβερούς ρύπους του λιγνίτη, αλλά και από την ακριβή παραγωγή ρεύματος. Μετατρέπει την καθαρή ενέργεια σε πεδίο επενδύσεων, που θα φέρουν θέσεις απασχόλησης, τοπική ευημερία, έσοδα για το κράτος αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Εισάγει μια σύγχρονη οπτική για την προστασία της ελληνικής φύσης, διαφυλάττοντας την ομορφιά του περιβάλλοντος, αλλά μεγεθύνοντας και τις παραγωγικές του δυνατότητες. Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου νόμου κινούνται σε τρία πεδία: Πρώτον, τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ώστε να διευκολύνονται οι επενδύσεις και κυρίως οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Δεύτερον, τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των δασών και των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Και τρίτον, την αλλαγή προτύπου για την επεξεργασία και την αξιοποίηση των αστικών αποβλήτων.
Γρήγορη έκδοση περιβαλλοντικών αδειών
Εναρμονίζονται τα στάδια για την εξέταση και οι προθεσμίες για την έκδοση περιβαλλοντικών αδειών με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Τα περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια αίρονται. Οι σχετικές αιτήσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται σε διάστημα τριών έως πέντε μηνών, αντί έξι έως οκτώ ετών, που διαρκούν σήμερα. Και αν οι μηχανισμοί της Δημόσιας Διοίκησης καθυστερούν, τότε οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αδειοδοτήσεων. Προκειμένου μάλιστα να προωθούνται πολλές υποθέσεις ταυτόχρονα στους μηχανισμούς αδειοδότησης, όπως έχουμε κάνει και σε άλλους τομείς, θα μπορούν να συμμετέχουν και ιδιωτικοί πιστοποιημένοι φορείς αξιολόγησης. Με την ίδια στόχευση, η ισχύς των αδειών επεκτείνεται από τα 10 στα 15 χρόνια, η ανανέωσή τους γίνεται πιο απλή και πιο γρήγορη. Η ίδια αναπτυξιακή λογική διέπει και την έκδοση αδειών για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές. Και σε όλα αυτά, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, «δεν κάνουμε εκπτώσεις στην περιβαλλοντική μας συνείδηση». 
Συνολική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
Βασική επιδίωξη του νέου νόμου είναι η ουσιαστική συνολική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με την αναδιάρθρωση όλων των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον. Με την οριστική αποσαφήνιση του καθεστώτος στις περιοχές Natura και, βεβαίως, με νέους, ενιαίους δασικούς χάρτες. Συγκροτείται ένας κεντρικός φορέας διαχείρισης του περιβάλλοντος -ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-, στον οποίο θα εμπίπτουν πια οι διάσπαρτοι φορείς που είχαν την εποπτεία των προστατευόμενων περιοχών.
Ειδικότερα για τις περιοχές Natura
Κάνουμε αυτό που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Χωρίζουμε τις προστατευόμενες περιοχές σε τέσσερις διαφορετικές ζώνες. Οι χρήσεις της γης και οι δραστηριότητες σε αυτές θα είναι ανάλογες με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Άλλη, για παράδειγμα -όπως επεσήμανε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός-, είναι η περίπτωση του Ολύμπου, του Φαραγγιού της Σαμαριάς ή του Δρυμού Παρνασσού, όπου θα ισχύει καθεστώς απόλυτης προστασίας και άλλη η κατάσταση σε μια ζώνη, η οποία όχι απλά μπορεί, αλλά και πρέπει να υποδεχθεί ήπιες παρεμβάσεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα εκπονεί για καθεμία ένα ειδικό διαχειριστικό σχέδιο με τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος, έτσι ώστε να εμπλέκεται στη διαδικασία το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η σημερινή αδιαφάνεια δίνει τη θέση της σε ένα συνολικό θεσμικό πλαίσιο, που αυτό και μόνο αυτό θα ορίζει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στις προστατευόμενες ζώνες. 
 
Οι δασικοί χάρτες
Ο νέος νόμος βάζει τάξη στο θολό τοπίο των δασικών χαρτών. Τα σχέδια περιοχών που είχαν εξαιρεθεί με το εφεύρημα περί οικιστικών πυκνώσεων, θα αναρτηθούν εκ νέου και όλη η διαδικασία θα κινηθεί στο πνεύμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που έχει απασχολήσει πολλές Κυβερνήσεις στο παρελθόν, και πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα δώσουμε μία οριστική και απόλυτα στέρεη λύση.
Οι νέες ρυθμίσεις για την επεξεργασία και την αξιοποίηση των αστικών αποβλήτων
Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε κάθε είδος πλαστικής σακούλας, με μοναδική εξαίρεση τις βιοδιασπώμενες. Απλουστεύονται παράλληλα οι διαδικασίες για τα αστικά λύματα, τα αδρανή υλικά από κατασκευές, τα αστικά απόβλητα. Επίσης, τα υλικά από εκσκαφές και κατεδαφίσεις θα πάψουν να αποτίθενται χωρίς έλεγχο σε οικόπεδα, ρέματα και πεζοδρόμια. Και, στο εξής, προϋπόθεση για να εκδίδεται μία άδεια οικοδομής θα είναι να διαθέτει ο κατασκευαστής σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των μπάζων.
Η απάντηση στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για έλλειμμα διαβούλευσης, για σπουδή και δήθεν αντιπεριβαλλοντική αντίληψη
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει 4,5 χρόνια και έχει ένα συγκεκριμένο έργο -ή μάλλον «μη έργο»- να επιδείξει στα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Καλλιέργησε τεχνητά την ένταση -και έφτασε στο σημείο να αποχωρήσει από τη Βουλή-, για να κρύψει την ένδεια επιχειρημάτων και τα μηδενικά πεπραγμένα της Κυβέρνησής του. Η κριτική του για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων εντός περιοχών Natura είναι τουλάχιστον υποκριτική. Διότι οικόπεδα, τα οποία αδειοδότησε η Κυβέρνησή του, ήταν εντός περιοχών Natura. Να θυμίσουμε πως εμείς είμαστε η Κυβέρνηση που τελικά επέβαλε την κατεδάφιση δύο ορόφων στο ξενοδοχείο κοντά στην Ακρόπολη, όταν άλλοι έμεναν για χρόνια απλοί παρατηρητές. Το νομοσχέδιο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα το θυμήθηκε. Όσον αφορά τη «σπουδή» για την εισαγωγή του, ναι, υπήρξε η αίσθηση του επείγοντος. Εκατόν εβδομήντα χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν υποβάλει αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες. Επενδυτές περιμένουν 6 έως 8 χρόνια για μια περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τα νησιά μας συχνά πνίγονται στο σκουπίδι και η χώρα συχνά στο πλαστικό. Θέλουμε, λοιπόν, σε όλα αυτά να μπει τέλος το ταχύτερο δυνατό. Βιαζόμαστε να εφαρμόσουμε αυτήν την πολιτική, για να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία και για την Πελοπόννησο. Η απεξάρτηση από το ρυπογόνο λιγνίτη θα γίνει το θεμέλιο για μία νέα ζωή σε αυτές τις περιοχές, με ένα καινούργιο παραγωγικό μοντέλο, με πολλές δουλειές και μεγαλύτερες προοπτικές. Και ναι, θέλουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της χώρας, με πράσινο πρόσημο. Επιδιώκουμε περισσότερες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και ένα περιβάλλον πιο υγιές και ανθρώπινο, με προστατευόμενες περιοχές.
Η κρίση του κορονοϊού, αλλά και η κλιματική αλλαγή μας καλούν να σκεφτούμε αλλιώς και να δράσουμε αλλιώς. Είναι βέβαιο ότι την επόμενη μέρα της πανδημίας όλες οι χώρες θα πασχίζουν να αναπληρώσουν τις απώλειές τους, διαγκωνιζόμενες για την προσέλκυση νέων πόρων και νέων επενδύσεων. Επείγει, λοιπόν, η Ελλάδα να είναι παρούσα σε αυτό το μέτωπο με ένα πρόσωπο δυναμικό και ελκυστικό για τις επενδύσεις. Μόνο έτσι θα αποδείξει ότι, όσο αποτελεσματική αποδείχτηκε στον πόλεμο κατά του ιού, τόσο αποδοτική μπορεί να φανεί και στην ανάταξη της οικονομίας της. Και αυτό ακριβώς υπηρετεί η αναπτυξιακή διάσταση του εν λόγω νομοσχεδίου. 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΓΑΣ
Βουλευτής Φωκίδας
Αν. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…