Home Πολιτικά - Φωκίδα ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
Πολιτικά - Φωκίδα - 28 Νοεμβρίου, 2014

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

 Στην ενδεκαμελή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, της οποίας προϊσταται ο Πρωθυπουργός, τοποθετήθηκε η Βουλευτής Φωκίδας, Ασπασία Μανδρέκα.

Υπό το θεσμικό και πολιτικό καθεστώς του Συντάγματος του 1975, η Χώρα μας και ο Λαός της έχουν βιώσει την μακροβιότερη και σταθερότερη δημοκρατική διακυβέρνηση στην συνταγματική ιστορία τους. Τούτο και μόνο αναδεικνύει αφενός την κανονιστική αξία του Συντάγματος του 1975 και την ανάγκη υπεράσπισης στο μέλλον των βασικών χαρακτηριστικών του, για την περαιτέρω εμπέδωση της Δημοκρατίας μας. Και, αφετέρου, την κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθούν οι διαδικασίες αναθεώρησής του, ώστε να μην αλλοιώνεται η θεσμική και πολιτική φυσιογνωμία του, αλλά, όλως αντιθέτως, να προσαρμόζεται καταλλήλως στις αενάως μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Αυτή ακριβώς την υπεύθυνη λογική φιλοδοξεί να υπηρετήσει και η επεξεργαζόμενη από την Επιτροπή πρόταση Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία είναι προϊον και απόσταγμα ενός μακροχρόνιου διαλόγου τόσο με την πολιτική κοινωνία όσο και με την κοινωνία των πολιτών.
Η πρόταση της Επιτροπής συνιστά την αφετηρία της τέταρτης αναθεώρησης του Συντάγματος και θα ολοκληρωθεί με χρονικό ορίζοντα το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου της Βουλής, κατά πλήρη σεβασμό των διατάξεων του άρθρου 110 του Συντάγματος, όπως, άλλωστε, συνέβη και με τις τρεις προηγούμενες αναθεωρήσεις. Εκείνο, όμως, που την διαφοροποιεί, κατά κύριο λόγο, από αυτές, είναι το γεγονός ότι συντελείται στο τέλος της βαθειάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας μετά το 2009 και η οποία είχε, δυστυχώς, αρνητική επιρροή και στους θεσμούς που οργάνωσε το Σύνταγμά μας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή ήδη εργάζεται τάχιστα πάνω στους εξής άξονες για την αναθεώρηση των αντίστοιχων διατάξεων.

Α. Θεσμοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων για την προστασία της Εθνικής μας ταυτότητας και της Ελληνικής γλώσσας.
Β. Περαιτέρω θωράκιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και, ιδίως, εκείνα που αφορούν:
1. Τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών ΜΜΕ.
2. Την παιδεία, ώστε η Χώρα μας να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή μας.
3. Την ιδιοκτησία, προεχόντως δε την ακίνητη.
4. Το περιβάλλον, ώστε να τονωθούν η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής.

Γ. Δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία των Πολιτικών Κομμάτων και εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα εχέγγυα – αλλά και επιφόρτισή τους με τις ανάλογες υποχρεώσεις – ώστε να συμβάλλουν πραγματικά στην υπεράσπιση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Με παράλληλη ενίσχυση των οικονομικών τους και των οικονομικών των προσώπων που μετέχουν στο δημόσιο βίο, μελών τους ή μη.
Δ. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το θεσμό του δημοψηφίσματος.
Ε. Εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας της Εκτελεστικής Εξουσίας κι ενίσχυση των αντίστοιχων θεσμικών αντιβάρων, κυρίως μέσα από:
1. Την αποκατάσταση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με παράλληλη αλλαγή του καθεστώτος εκλογής του ώστε να διαθέτει την αναγκαία προς τούτο δημοκρατική νομιμοποίηση.
2. Την κατάλληλη πρόβλεψη της οργάνωσης και λειτουργίας της Κυβέρνησης και οριοθέτηση των σχέσεων της με τη Νομοθετική εξουσία και τους Βουλευτές. Καθώς και μέσα από τον περιορισμό της διάρκειας των θητειών των κορυφαίων οργάνων της.
3. Την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών προς τη κατεύθυνση της διευκόλυνσης εκπλήρωσης της αποστολής τους.
ΣΤ. Ενίσχυση της Νομοθετικής Εξουσίας κατά την άσκηση του νομοθετικού της έργου και του κοινοβουλευτικού της έργου, κυρίως μέσα από:
Την περαιτέρω εμπέδωση της σταθερότητας του εκλογικού συστήματος και τη θέσπιση ρυθμίσεων που διευκολύνουν την εξάντληση της συνταγματικώς προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.
Τη λεγόμενη μείωση του αριθμού των βουλευτών και τον περιορισμό του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος που τους διέπει, στα όρια όπου τούτο είναι απολύτως απαραίτητο για την επιτέλεση των συνταγματικώς προσδιορισμένων καθηκόντων τους.
Την υιοθέτηση ρυθμίσεων που καθιστούν ουσιαστική τόσο την άσκηση του νομοθετικού και του κοινοβουλευτικού έργου των Βουλευτών όσο και την απρόσκοπτη επικοινωνία της Βουλής με την κοινωνία των πολιτών.
Ζ. Παγίωση της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, κυρίως μέσα από:
1. Την εκ βάθρων αλλαγή του καθεστώτος της ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
2. Την απεξάρτηση του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της από την επιρροή της Εκτελεστικής Εξουσίας.
3. τη θεσμοθέτηση Συνταγματικού Δικαστηρίου με αμιγώς δικαστική σύνθεση.
4. τη σαφή οριοθέτηση της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η. Αναμόρφωση των διατάξεων του Συντάγματος που αφορούν την οικονομία και τον κρατικό παρεμβατισμό:
1. Να ενισχυθεί, πάντοτε μέσα στα όρια της Συνταγματική νομιμότητας, η ιδιωτική πρωτοβουλία και να αποκτήσει η κρατική παρέμβαση πραγματική αναπτυξιακή νοοτροπία.
2. Να επιλύονται, το ταχύτερο δυνατό, οι σχετικές διαφορές από τη Δικαιοσύνη προς διευκόλυνση των εκάστοτε νομίμως εκδηλούμενων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Ειδικότερα, στη Βουλευτή Φωκίδας έχει ανατεθεί η μελέτη και οι προτάσεις σχετικά με το κεφαλαιώδους σημασίας θέμα υπό το στοιχείο Ε. που αφορά, όπως προαναφέρθηκε, στην λειτουργία της Εκτελεστικής Εξουσίας, στο ρόλο και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη θητεία του Πρωθυπουργού, στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, κ.λ.π.
Στην Επιτροπή για την Αναθέωρηση του Συντάγματος συμμετέχουν οι νομικοί: Προκόπης Παυλόπουλος, Καθηγητής, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Αναστάσιος Νεράντζης, Ασπασία Μανδρέκα, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Σπυρίδων Ταλιαδούρος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Φωτεινή Αραμπατζή,  
 

Αθήνα 28/11/2014
Ασπασία Μανδρέκα,
Βουλευτής Φωκίδας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…