Home Δήμος Δελφών Θα προσφύγει στο ΣτΕ για την έγκριση λατομείου στο Πολύδροσο
Δήμος Δελφών - 7 Φεβρουαρίου, 2013

Θα προσφύγει στο ΣτΕ για την έγκριση λατομείου στο Πολύδροσο

Στο ΣτΕ παραπέμπεται το θέμα για το Λατομείο Πολυδρόσου, καθώς μετά την από 24/1/2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς – Θεσσαλίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του δήμου Δελφών, της κοινότητας Πολυδρόσου και των Συλλόγων που είχε κατατεθεί στις 1/12/12, κατά της εγκριτικής απόφασης θα προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο για την αναστολή της εκτέλεσής της.
Επιπλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 18:30, μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι προτάσεις του δήμου για τις χρήσεις γης εντός Β Ζώνης, όπως και η καθυστέρηση στην διαδικασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.
Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
1.         Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το σχέδιο «Αθηνά» ως προς το Τ.Ε.Ι. της Άμφισσας, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
2.         Διατύπωση γνώμης προς το Κ.Α.Σ., όσον αφορά στις χρήσεις γης εντός της Β΄ Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
3.         Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
4.         Μεταβίβαση ακινήτου της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης «Τουριστική Επιχείρηση Κοινότητας Μαυρολιθαρίου» στο Δήμο Δελφών, (Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Νικολέτος, Εκκαθαριστής της Δ.Ε.)
5.         Έγκριση Κανονισμού Φιλαρμονικών Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
6.         Χορήγηση βραβείων Κληροδοτήματος Παπαβιέρου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών)
7.         Τροποποίηση συστατικής πράξης του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ¨Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων «Ο Ευστάθιος Ι. Μαναίος», (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών)
8.         Επί αιτήσεων δημοτών της Δ.Ε. Άμφισσας που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
9.         Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Γαλαξιδίου με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
10.       Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κυλικείου δημοτικού σταδίου Άμφισσας) με απ’ ευθείας συμφωνία, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
11.       Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για το λιμάνι του Γαλαξιδίου της IM CONSTRUCTIONS ΕΠΕ, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
12.       Χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Καστριώτισσας» , (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
13.       Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου ¨Χρ. Καμπεράκης¨», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
14.       Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ασφαλτόστρωσης στο προαύλιο του Γυμνασίου», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
15.       Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης περιφερειακού δρόμου Δροσοχωρίου», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
16.       Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων» , (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
17.       Έγκριση – Παραλαβή Μελέτης και λήψη απόφασης για διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Διυλιστηρίων Νερού», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
18.       Εκλογή δημοτικών συμβούλων ως μελών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)
19.       Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η. Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
20.       Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 70 Ν.3852/2010 για το Λαογραφικό Μουσείο Γαλαξιδίου, (Εισηγήτρια: κ. Μάρω Τασιού – Γουργουρή, Αντιδήμαρχος)
21.       Απολογισμός 2011-2012 Επιτροπής Ε.Σ.Π.Σ. και προτάσεις, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λυριτζής, Πρόεδρος της Επιτροπής)
22.       Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 70 Ν.3852/2010 για τη Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς», (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
23.       Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Νικολάου Χρ. Σέββα, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
24.       Αντικατάσταση μελών της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής, (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Μαρούτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής)
25.       Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κτηρίου της Δ.Κ. Άμφισσας στον Κοι.Σ.Π.Ε. «Γιάννης Βολίκας» κατ’ άρθρο 192 παρ. 3 Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
26.       Έγκριση κατανομής τέταρτης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2012, (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα – Πονήρη, Πρόεδρος της Επιτροπής)
27.       Έγκριση της υπ’ αριθμ. καταθ. ΑΚ4131/9-11-2012 αιτήσεως ακυρώσεως για την υπόθεση της κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Κοκκινάρι – Τυχιούνι – Πρ. Ηλίας», έγκριση συντάξεως και καταθέσεως δικογράφου προσθέτων λόγων και αιτήσεως αναστολής για την ως άνω υπόθεση και καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
28.       Έγκριση ειδικής διοικητικής προσφυγής, συντάξεως και καταθέσεως αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής και καθορισμού αμοιβής δικηγόρου στην υπόθεση Λατομείου Πολυδρόσου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
29.       Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Καστελλίων, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
30.       Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαλαξιδίου, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
31.       Έγκριση παραχώρησης Γραφείου στο Ίδρυμα Αλεξάνδρου Δημ. Παύλου στο Χρισσό Φωκίδας για τη στέγαση της έδρας του εν λόγω Ιδρύματος, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
32.       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην «Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό–Αειφορία-Πολιτισμό» και έγκριση καταστατικού του Δικτύου, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…