Home Δήμος Δελφών Η εισήγηση της Κ. Καλυβιώτη για τα κίνητρα στους ιατρούς
Δήμος Δελφών - 31 Οκτωβρίου, 2020

Η εισήγηση της Κ. Καλυβιώτη για τα κίνητρα στους ιατρούς

Άμφισσα 22-10-2020

Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,

προφανώς γνωρίζετε την κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας αναφορικά με την λειτουργία της Παθολογικής κλινικής και όχι μόνο.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του νέου Διοικητή κ. Χαρίλαου Γεωργίου και την ενεργό παρέμβαση του Βουλευτή μας κ. Ιωάννη Μπούγα για την έκδοση προκηρύξεων προς στελέχωση της Παθολογικής κλινικής αλλά και των λοιπών κλινικών με μόνιμο προσωπικό-ιατρούς τις περισσότερες φορές αυτές λήγουν χωρίς κανείς ιατρός να εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός του ότι οι διατιθέμενοι ιατροί λόγω των χαμηλών απολαβών που προβλέπονται δύσκολα αφήνουν τον τόπο της μόνιμης κατοικίας των και αποφασίζουν την μετάβασή τους για μόνιμη η προσωρινή εγκατάσταση σε άλλη πόλη. 

Κατά συνέπεια ο Δήμος μας ως ελάχιστη προσφορά προς τους Δημότες του και όχι μόνον, προς επίλυση του ανωτέρω ζητήματος προτείνω, να θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για τους νεοπροσλαμβανόμενους ιατρούς είτε αυτοί είναι ειδικευόμενοι, είτε επικουρικοί, είτε μόνιμοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν.4735/2020 – ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 (Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση του άρθρου 32του ν. 4483/2017) η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Οι ορεινοί Δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι ΟΤΑ β΄ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.».

Πρόταση : ο Δήμος Δελφών να θεσπίσει την παροχή επιδόματος στέγασης με το ποσό των 250 € μηνιαίως και επίδομα σίτισης με το ποσό των 150 € μηνιαίως για 5 (πέντε) χρόνια από την ημερομηνία πρόσληψης του μονίμου ιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας,  με την προϋπόθεση ότι οι ιατροί θα υπογράψουν συμφωνητικό παραμονής τους στη θέση τους για τουλάχιστον μία 8ετία, άλλως σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης τους για οιονδήποτε λόγο, υποχρεούνται στην επιστροφή των ανωτέρω χρημάτων στο ακέραιο χωρίς προσαυξήσεις.

Το αυτό προτείνω να ισχύσει για όλο το διάστημα παραμονής-θητείας τους  και για τους ειδικευόμενους και επικουρικούς ιατρούς.

Οι προσληφθέντες ιατροί θα πρέπει να έχουν την μόνιμη κατοικία τους – πριν την πρόσληψη τους – εκτός Δήμου Δελφών και το επίδομα σίτισης θα καταβάλλεται μηνιαίως με την προσκόμιση αποδείξεων από καταστήματα ειδών διατροφής που βρίσκονται στο Δήμο Δελφών.

Ο ακριβής αριθμός των  μόνιμων, επικουρικών και ειδικευόμενων ιατρών που, μετά από έκδοση των αντίστοιχων προκηρύξεων αναμένεται να προσληφθούν και θα επιδοτηθούν, θα καθοριστεί –άμεσα- σε συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία του Δ.Δελφών, και θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2021.

 

Η Εντεταλμένη Δημοτικός Σύμβουλος

Αικατερίνη – Ευγενία Καλυβιώτη-Ιατρός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Αστάθεια φέρνουν οι αυξήσεις στην ενέργεια και το τέλος ταφής στο δήμο Δελφών και τη ΔΕΥΑ

Αστάθεια φέρνουν οι αυξήσεις στην ενέργεια και το τέλος ταφής στο δήμο Δελφών και τη ΔΕΥΑ …