Home Δήμος Δελφών Η αρχή του τέλους για ν’ ανοίξει η πλατεία Ηρώων στην Ιτέα
Δήμος Δελφών - 25 Οκτωβρίου, 2014

Η αρχή του τέλους για ν’ ανοίξει η πλατεία Ηρώων στην Ιτέα

 Επί Δημαρχίας Παπαλάιου είχε χυθεί πολύ μελάνι για το κυκλοφοριακό της Ιτέας και το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η πλατεία Ηρώων στην επίλυση του προβλήματος.

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και παρελήφθη από την Οικονομική Επιτροπή για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου ν’ ανοίξει η πλατεία για διευκολύνεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Η μελέτη στοίχισε 5.203 ευρώ και συντάχθηκε από τον κ. Εμμανουήλ Ζουριδάκη. Πλέον θα αναζητηθεί πρόγραμμα για τη χρηματοδότησή της, αν η νέα Δημοτική Αρχή αποδεχτεί τους σχεδιασμούς των προηγούμενων και θελήσει να προχωρήσει.
Αναλυτικά στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σημειώνονται: 
Με την μελέτη προβλέπεται περιορισμένης κλίμακας παρέμβαση, στο τμήμα της πλατείας που σήμερα είναι πλακοστρωμένο και βρίσκεται στην συνέχεια της οδού Ηρώων. 
Η βασική της ιδέα είναι αφενός η διαπλάτυνση της πλακοστρωμένης επιφάνειας γύρω από το Ηρώο με συνολική αναβάθμιση του χώρου και αφετέρου η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την παροχέτευση, όταν υπάρχει ανάγκη, του κυκλοφοριακού φόρτου των τουριστικών λεωφορείων. 
Τα σκαλοπάτια που βρίσκονται στην νότια πλευρά της πλακοστρωμένης επιφάνειας καταργούνται. Διαμορφώνονται νέες πλακοστρωμένες ή επιστρωμένες με κυβόλιθους επιφάνειες με ενιαία κλίση 1,2% μεταξύ Άστιγγος και Τρίγκα. 
Τμήμα των επιφανειών αυτών σχηματίζουν δύο διαδρόμους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κυκλοφορία αυτοκινήτων με μειωμένη ταχύτητα. 
Συνολικά διατηρούνται τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες πλατείας. 
Η κυκλοφορία ή όχι οχημάτων μπορεί να καθορίζεται ανάλογα με τον προβλεπόμενο φόρτο ανά εποχή και ώρα. Τον υπόλοιπο χρόνο η πλατεία είναι πλήρως απαλλαγμένη από κυκλοφορία οχημάτων και χρησιμοποιείται μόνο από πεζούς. 
Η περιγραφόμενη πρόταση αναφέρεται –ως οφείλει- στην περίπτωση έγκρισης της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως και προβλέπει και υψομετρικό διαχωρισμό των διαδρόμων κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Η παράδοση της μελέτης σε ένα στάδιο συμπαρασύρει και τις προβλεπόμενες λεπτομέρειες. 
H παρέμβαση έχει έκταση 1.335,00μ2 
 
Περιγραφή προτεινόμενης λύσης
 
 
Με δεδομένο το αμετάθετο της θέσης του Ηρώου διαμορφώνονται εκατέρωθέν του δύο επιστρωμένοι με κυβόλιθους διάδρομοι με δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων –μονής κατεύθυνσης- πλάτους 3.50μ. Η προβλεπόμενη ταχύτητα κυκλοφορίας είναι 30km/h. Η διάστρωση του διαδρόμου με κυβόλιθους κάθετα στην κίνηση, το πλάτος του και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του συμβάλλουν στην διατήρηση χαμηλών ταχυτήτων ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι αστυνόμευσης. 
Τις περιόδους που δεν προβλέπεται η κυκλοφορία οχημάτων, η απαγόρευση υλοποιείται με αποσπώμενα ή καταβυθιζόμενα κολωνάκια που τοποθετούνται στις εισόδους.
Η σύνδεση των διαμορφώσεων της παρούσας πρότασης με τις οδούς Τρίγκα και 
Άστιγγος παίρνει υπ όψιν της πιθανές μελλοντικές διαμορφώσεις (διαμόρφωση πεζοδρομίων με διαβάσεις ΑμΕΑ, οριοθέτηση επιτρεπόμενης στάθμευσης, υπαγωγή τμήματος της οδού Τρίγκα σε ήπιας κυκλοφορίας κλπ).
Στην περιοχή του Ηρώου δημιουργείται ορθογωνική διαπλάτυνση για την αύξηση της χωρητικότητας ατόμων σε περιπτώσεις κατάθεσης στεφάνων. Η τοποθέτησή της υπό γωνία σε σχέση με τον άξονα της οδού Ηρώων διατηρεί την ελεύθερη διαμόρφωση που έχει συνολικά σήμερα η πλατεία. Το υφιστάμενο Ηρώο διατηρείται ως έχει συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμών του. Η στάθμη των νέων πλακοστρώσεων παραμένει όπου και η σημερινή. 
Ο υπόλοιπος χώρος της πλατείας διαστρώνεται με μαρμαρόπλακες ή πέτρα σε βυζαντινό μοτίβο. Περιλαμβάνει καθιστικούς πάγκους παρόμοιους με τους υφιστάμενους, φύτευση με υψηλό πράσινο, νέο συμπληρωματικό του υφιστάμενου κάναβο φωτιστικών σωμάτων, καλάθια απορριμμάτων κλπ.  Ο διαχωρισμός μεταξύ της διαστρωμένης με πέτρα περιοχής και των διαστρωμένων με κυβόλιθους διαδρόμων, πέραν της υψομετρικής διαφοράς και τον χρωματικό διαχωρισμό από κράσπεδο και ρείθρο, εντείνεται από την διάταξη δέντρων, φωτιστικών και καθιστικών. 
Επιπρόσθετα τοποθετούνται μεταλλικά κολωνάκια. Ο οπτικός διαχωρισμός χρήσεων που προκύπτει είναι ιδιαίτερα έντονος καθιστώντας σαφέστατη την ζώνη κυκλοφορίας οχημάτων.
Το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η δημιουργία ενός έντονου άξονα που συνδέει τα δύο άκρα της οδού Ηρώων, οδηγεί τον πεζό να διατρέξει την πλατεία και αναδεικνύει το Ηρώο.
Εάν η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως δεν εγκριθεί αλλά και εάν εγκριθεί μεν αλλά, η παροχέτευση των τουριστικών λεοφωρείων είναι περιστασιακή, είναι προτιμότερο να μην υπάρχει υψομετρικός διαχωρισμός των διαδρόμων κυβολίθων. Στην περίπτωση αυτή η πλακόστρωση παραμένει στο +0,15 και οι διάδρομοι κυβολίθων υψώνονται στο +0,13. Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων από τις οδούς Τρίγκα και Αστιγγος θα γίνεται με ράμπα κλίσης 6-8%. Ο απαιτούμενος για την ράμπα χώρος (≈1.80μ) προκύπτει λόγω της οπισθοχώρησης των διαβάσεων πεζών.
Υψομετρικός διαχωρισμός θα παραμείνει στα άκρα της διαμόρφωσης με την φυτεύσιμη γη δημιουργώντας ζώνη προστασίας 70εκ.
Το μοτίβο εγκιβωτισμού της βυζαντινής πλακόστρωσης του κεντρικού πυρήνα συνεχίζεται και στους διαστρωμένους με κυβόλιθο διαδρόμους. Εδώ χρησιμοποιούνται κυβόλιθοι άλλης διάστασης και με έντονη χρωματική διαφοροποίηση. Επιπρόσθετα στα σημεία προσέγγισης στο Ηρώο διαμορφώνεται λοξή λωρίδα με κυβόλιθους. Οι διατάξειςαυτές αποσκοπούν πέραν της αισθητικής ομογενοποίησης και στην ένταση της προσοχής των οδηγών και την μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας.
Για την προστασία των πεζών στα σημεία διάβασης της ζώνης κυκλοφορίας οχημάτων, η διάβαση μετατίθεται προς το εσωτερικό της πλατείας κατά 3,00μ. Για να παρεκκλίνουν οι πεζοί της ευθύγραμμης πορείας και να οδηγηθούν προς τις διαβάσεις διαμορφώνονται «εμπόδια» μη βατής επιφάνειας πεζοδρομίου. Αυτή δημιουργείται με την αντικατάσταση της λείας επικάλυψης του πεζοδρομίου από ογκώδη βότσαλα, λωρίδες πέτρας ή όγκους πέτρας. 
Η ανυπαρξία δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή μελέτης καθιστά υποχρεωτική (με βάση και προηγούμενες εμπειρίες) την διατήρηση των πεζοδρομίων στο σημερινό επίπεδο (+0,15). Ο υποβιβασμός των προβλεπόμενων διαδρόμων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, στο επίπεδο του οδοστρώματος της οδού Ηρώων, προφανώς θα διευκολύνει την παροχέτευση των ομβρίων που σήμερα εμποδίζονται λόγω της συνολικής υπερύψωσης της πλατείας. 
 Στην περίπτωση μόνο οριζόντιου διαχωρισμού μεταξύ διαδρόμων κυκλοφορίας οχημάτων και ζώνης πεζών, η παροχέτευση των ομβρίων από το βόρειο στο νότιο τμήμα της οδού Ηρώων θα γίνεται όπως σήμερα.
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…