Home Δήμος Δελφών ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ :Τα Άπα(ν)τα του κ. Φουσέκη ( I )
Δήμος Δελφών - 9 Φεβρουαρίου, 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ :Τα Άπα(ν)τα του κ. Φουσέκη ( I )

         

Επί τέλους ! 
Ο κ. Φουσέκης κυκλοφόρησε το…πολυαναμενόμενο βιβλίο – απολογισμό του για το “έργο” του ως Νομάρχης Φωκίδας. Βέβαια, ο ίδιος,   προλογίζοντας λέει ότι δεν είναι ένας απλός   απολογισμός, αλλά κάτι περισσότερο…… Εμείς, δεν θα επιλέξουμε τα περισσότερα, αλλά θα σταθούμε στα   λιγότερα.   Όμως, με τα τόσα που   γράφονται   σε τριακόσιες περίπου σελίδες, για να διατυπώσει κανείς τη γνώμη του δεν   φθάνει    μία σύντομη αναφορά. Αλλά δεν χρειάζονται και πολυσέλιδα κείμενα. Για πληρέστερη ενημέρωση είναι προτιμότερο   η σχετική επεξεργασία να γίνει σε ενότητες. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν   να δούμε το έργο και τις ημέρες του κ. Φουσέκη στη Νομαρχία με αντικειμενικότητα, αλλά, από την οπτική γωνία του απλού πολίτη που θέλει   να δει   τι…. κρύβεται, αν κρύβεται , και κάτω   από   το   χαλί……   Στη προσπάθεια αυτή, ο κ. Φουσέκης, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ, ώστε να δοθεί , όσο το δυνατό , η πραγματική εικόνα   της δραστηριότητός του, εάν το επιθυμεί φυσικά,   επειδή , πολλά από τα κρίσιμα ζητήματα δεν τα έχει δημοσιεύσει στο βιβλίο του, προφανώς, γιατί δεν θα ήθελε να γνωστοποιηθούν. Τα αδημοσίευτα αυτά στοιχεία, ίσως, είναι εκείνα που θα κρίνουν τα πεπραγμένα του. Πιθανότατα να είναι εκείνα που θα γείρουν τη ζυγαριά προς τη μία ή την άλλη πλευρά, ώστε να δούμε ποιό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εάν, οι επιλογές του , οι ενέργειές του ή   οι παραλείψεις του , είναι και κατά πόσον,   υπέρ της Φωκίδας και   των κατοίκων της, ή, εξυπηρετήθηκαν πολιτικές ή   άλλες σκοπιμότητες   και   ποίες. Το έργο το οποίο θέλει να παρουσιάσει ο κ. Φουσέκης, είναι πλήρες; Υπήρχαν   άλλα   τοπικά   ζητήματα   που   δεν τα άγγιξε καθόλου    και τα άφησε στη μοίρα τους;              Μήπως κάποιος άλλος   στη   θέση του   Νομάρχη, ή , και του Δημάρχου, θα   μπορούσε να κάνει    περισσότερα; Μήπως ένας άλλος, Νομάρχης ή Δήμαρχος, θα μπορούσε να τα κάνει καλύτερα, οικονομικότερα, χωρίς   περιττές   σπατάλες,    χωρίς   να   διαθέσει   σημαντικά   ποσά, ( αποκλειστικά και μόνο για τη    προσωπική του προβολή, κατά τη δική μας άποψη ), με περισσότερο σεβασμό στο δημόσιο χρήμα; Είναι δε   γνωστό σε όλους, ότι διοίκησε τη Νομαρχία, όπως και σήμερα το Δήμο χωρίς αντίλογο από τη συμπολίτευση , αλλά   και   χωρίς   αντιπολίτευση, ως να είναι ο απόλυτος άρχων . Κατά ένα περίεργο τρόπο δεν αντιδράει κανείς, δεν του ασκείται κριτική από κανέναν, ούτε    δημόσιος έλεγχος και   γι’ αυτό φαίνεται   ότι   ενεργεί χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα, έχοντας εγκαθιδρύσει ένα προσωποπαγές σύστημα,   προσωπικής   εξουσίας, το οποίο χρήζει   ιδιαίτερης ανάλυσης, η οποία θα γίνει  σε επόμενο δημοσίευμα .                        Τι έκανε λοιπόν   ο κ. Φουσέκης , που τόσα   πολλά περιγράφει; Άς απαντήσει δημόσια , ο λαλίστατος και.…..πολυγραφότατος κ. Φουσέκης, στις πρώτες από τις ερωτήσεις   που   θα   κληθεί να απαντήσει: Πόσο κόστισαν συνολικά οι πάσης φύσεως εκδόσεις έντυπου υλικού που έκανε; για ποίο σκοπό έγιναν και   ποία ωφέλεια προέκυψε από αυτές   όλο αυτό το διάστημα; Πόσα και ποιά ταξίδια πραγματοποίησε στο εξωτερικό, πόσο κόστισαν, με τι αντικείμενο , τι υλοποιήθηκε στη Φωκίδα που   χωρίς τα   ταξίδια   αυτά   δεν θα   είχε γίνει και ποίο το όφελος   που προέκυψε για το τόπο μας; Γιατί πετάξατε στα…. αζήτητα το δρόμο από Άμφισσα προς Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού   από   τη περιοχή    Αργοστίλιας    ( Δροσοχώρι ); Πόσες μελέτες συνολικά συντάχθηκαν ( κυρίως για   έργα ) , πόσο κόστισαν συνολικά και πόσες από αυτές παραμένουν στις αποθήκες της π. Νομαρχίας αναξιοποίητες; Οι μελέτες , γίνονται   για να υλοποιούνται και να   κατασκευάζονται έργα και δεν πρέπει να γίνονται όταν είναι αβέβαιη η χρηματοδότησή τους, γιατί τότε δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά, όσο αφορά τη σκοπιμότητά τους και άσχημες εντυπώσεις στο κόσμο , που υποπτεύεται χίλια δυό, ιδιαίτερα, όταν τα ποσά που διατίθενται για τις μελέτες αυτές είναι πολύ μεγάλα και οι μελέτες δεν υλοποιούνται. Πολλές φορές , έχει γίνει δημόσια αναφορά, με αρνητικά σχόλια ( όλοι γνωρίζουν ότι οι μελέτες   για να συνταχθούν έχουν πολύ μικρό κόστος, ενώ, η αμοιβή των μελετητών είναι πολύ μεγάλη ).   Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους και αυτό το γεγονός   ερμηνεύεται   ποικιλοτρόπως και   μάλιστα   όταν   δεν   υπάρχει αρκετή αιτιολόγηση και δεν αξιοποιούνται οι μελέτες. Συντάχθηκαν μελέτες για τη περιβαλλοντική αποκατάσταση επιφανειακών εξορύξεων βωξίτη; Ποία χρονική περίοδο   εγκαταλείφθηκαν τα ορύγματα αυτά, σε σχέση με το χρόνο που τα έργα των   αποκαταστάσεων    αυτών αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο; Ποία αρχή βεβαιώνει το χρόνο περαίωσης των εξορυκτικών εργασιών από τις μεταλλευτικές εταιρείες;   Σε πόσα έργα της Νομαρχίας τροποποιήθηκε η μελέτη κατασκευής μετά τη δημοπρασία και την υπογραφή της σύμβασης;   δηλαδή, άλλαξαν τα δεδομένα , ή, οι   προσυμφωνηθέντες και προδιαγεγραμμένοι όροι και     συνθήκες    κατά τη διάρκεια της κατασκευής των; Αυτό επιτρέπεται να γίνεται;   Πόσο νόμιμο είναι; Σε πόσα έργα αυξήσατε το οικονομικό αντικείμενο με   τις λεγόμενες   συμπληρωματικές   Συμβάσεις; Πόσα λεφτά δόθηκαν με κάθε νέα σύμβαση σε συνέχεια της   αρχικής Σύμβασης; Τα επί πλέον αυτά ποσά ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ;   ποίο είναι το ακριβές ποσό; Σε ποίους εργολάβους   δόθηκαν τα επί πλέον   ποσά των πρόσθετων αυτών Συμβάσεων; Στους συγκεκριμένους αυτούς εργολάβους εργάσθηκαν πρόσωπα του συγγενικού περιβάλλοντος στενών συνεργατών του   κ. Φουσέκη; Πόσες απ΄ ευθείας   αναθέσεις έργων ή προμηθειών έγιναν ( τακτική την οποία συνεχίζεται   και   σήμερα στη   Δημαρχία ) και   προς ποίους εργολάβους   και ποίο   το    συνολικό   ποσό; Μπορεί να δημοσιευθεί ο κατάλογος όλων των προσώπων που είχαν προσληφθεί αριστίνδην με διάφορες ιδιότητες στα πλαίσια του προγράμματος   « ΠΑΜΦΩΚΙΣ »;   Ποίο έργο προσέφεραν οι ως άνω προσληφθέντες και   πόσα χρήματα απορροφήθηκαν   από τις πιστώσεις του συγκεκριμένου   προγράμματος για τους μισθούς και λοιπές επιβαρύνσεις; Πόσο πληρώθηκε ο τεχνικός Σύμβουλος του προγράμματος « ΠΑΜΦΩΚΙΣ »; Τα παραπάνω είναι μερικά από τα ερωτήματα που περιμένουν απάντηση. Πριν   όμως κλείσει εδώ τη πρώτη ενότητα , δεν πρέπει να μείνει   απαρατήρητη η οικονομική συνεισφορά - βοήθεια   για την έκδοση   του   βιβλίου   των δύο στενών, τότε και τώρα, συνεργατών του   κ. Φουσέκη , των κ. Γιάννη Τζαβάρα    και Λεωνίδα   Φάκου …… Να υποθέσουμε ότι   δεν έχει την καλή οικονομική κατάσταση   των   Τζαβάρα και   Φάκου   ο κ. Φουσέκης ;….. Βέβαια, δεν είναι οι, ποιος ξέρει, πόσες   εκατοντάδες   τόμοι   του ογκωδέστατου   βιβλίου…… Δεν είναι η   υπερπολυτελής έκδοση …..                Είναι η νοοτροπία ορισμένων της πολιτικής που δεν αλλάζουν, ούτε θα αλλάξουν…..                   ……όταν, η κοινωνία συγκλονίζεται από τη φτώχεια   και την ανεργία……                 ……όταν, δημιουργούν ρίγος οι εικόνες των απλωμένων   χεριών…..                 …….κάνουν ότι   μπορούν για να μη χάσουν την    εξουσία……
 
Άμφισσα
Νίκος Δρόλαπας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…