Home Πολιτικά - Φωκίδα Επιστολή της π.Βουλευτή κ. Μανδρέκα στον υπουργό Παιδείας για τα Λύκεια : «Να λειτουργήσουν φέτος κατά παρέκκλιση»
Πολιτικά - Φωκίδα - 23 Οκτωβρίου, 2017

Επιστολή της π.Βουλευτή κ. Μανδρέκα στον υπουργό Παιδείας για τα Λύκεια : «Να λειτουργήσουν φέτος κατά παρέκκλιση»

 

Τη λειτουργία κατά παρέκκλιση των κατευθύνσεων που κόβονται λόγω μικρού αριθμού μαθητών στα Λύκεια Γαλαξιδίου, Δεσφίνας και Ευπαλίου ζητεί από τον υπουργό Παιδείας η π.Βουλευτής κ. Ασπασία Μανδρέκα με επιστολή της.


Στο κείμενό της η κ. Μανδρέκα αναφέρει αναλυτικά τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όσο και στους ίδιους τους μαθητές και τις οικογένειές τους αν δεν λειτουργήσουν οι κατευθύνσεις και ζητεί από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας να υποβάλλει πλήρως Αιτιολογημένη Εισήγηση. Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να γίνουν δεκτά τα Αιτήματα των ΓΕΛ Ευπαλίου, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας,  προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος, αφού αποδεχθεί την Εισήγηση αυτή με σχετική Απόφαση του, να την αποστείλει προς έγκριση στον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας.

Η επιστολή της κ. Μανδρέκα απευθύνεται προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κ. Γαβρόγλου, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και τον Διευθυντή της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Φωκίδας και αναφέρει αναλυτικά τα εξής:


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Αποδοχή Αιτημάτων των Γενικών Λυκείων Ευπαλίου, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας Φωκίδας για Κατά Παρέκκλιση λειτουργία Τμημάτων Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής.


Με αφορμή τη μεγάλη αναταραχή και δυσαρέσκεια που έχει προκληθεί, τόσο στη Μαθητική Κοινότητα, όσο και την ευρύτερη Τοπική Κοινωνία της Φωκίδας, η οποία, μάλιστα, σήμερα, εκδηλώθηκε και με στάση εργασίας των Σχολικών Μονάδων του Νομού και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Άμφισσα, που διοργανώθηκε από την ΕΛΜΕ Φωκίδας, αναφέρω τα εξής:

1)Με την υπογραφείσα την 1η-7-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη, 108279/Δ2/1-7-2016, (ΦΕΚ Β’ 2182/2016), ορίσθηκαν οι «Προϋποθέσεις λειτουργίας Τμημάτων Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού και Μαθημάτων Επιλογής στο Γενικό Λύκειο», σύμφωνα με τις οποίες:

Α. όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα Τμήμα απαιτούνται για τη δημιουργία Τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

α) Στις σχολικές Μονάδες των κατηγοριών από Α’ -Γ’ τουλάχιστον έντεκα, (11), μαθητές,

β) Στις σχολικές Μονάδες των κατηγοριών Δ’-Ζ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία Τμημάτων με τουλάχιστον οκτώ, (8), μαθητές/τριες,

γ) Στις σχολικές Μονάδες των κατηγοριών Η’-ΙΒ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία Τμημάτων με τουλάχιστον έξι, (6), μαθητές/τριες ……. κ.λ.π.

2)Με την υπ’ αριθμ. 167785/Δ2/6-10-2017 Υπουργική Απόφαση του σημερινού Υπουργού Παιδείας, κ. Κων. Γραβρόγλου, «Εγκρίθηκε κατά Παρέκκλιση η Λειτουργία Ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού» σε κάποια από τα Γενικά Λύκεια της Ελλάδας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Όμως, με την απόφαση αυτή δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα των Μαθητικών Κοινοτήτων των ΓΕΛ του Ευπαλίου, του Γαλαξιδίου και της Δεσφίνας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3)Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 131457/Δ2/9-8-2016, (ΦΕΚ Β’ 2626/2016), Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, που συμπλήρωσε την αρχική, υπ’ αριθμ. 108279/Δ2/1-7-2016, (ΦΕΚ Β’ 2182/2016), Απόφαση, ορίζεται ότι: «Κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 σε γενικά Λύκεια, στα οποία η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο δεν είναι δυνατή, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία Τμήματος ομάδας Προσανατολισμού μόνο για τη Γ’ Τάξη Ημερήσιου και τη Δ’ Τάξη Εσπερινού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών, μετά από πλήρως αιτιολογημένη Εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιαςΕκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά Ειδικότητες Εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων».

4)Επειδή, στην  περίπτωση των ΓΕΛ Ευπαλίου, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας πληρούνται απολύτως οι ανωτέρω προϋποθέσεις που τίθενται από την υπ’ αριθμ. 131457/Δ2/9-8-2016, (ΦΕΚ Β’ 2626/2016), Υπουργική Απόφαση, για την Κατά Παρέκκλιση Λειτουργία,

Παρακαλούμε τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας να υποβάλλει πλήρως Αιτιολογημένη Εισήγηση, με σκοπό να γίνουν δεκτά τα Αιτήματα των ΓΕΛ Ευπαλίου, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας,  προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος, αφού αποδεχθεί την Εισήγηση αυτή με σχετική Απόφαση του, να την αποστείλει προς έγκριση στον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας.

Σε αντίθετη περίπτωση, είναι αυτονόητο, ότι θα δημιουργηθούν ανέλεγκτοι κίνδυνοι αλλά και τεράστιο πρόβλημα στους μαθητές και τις οικογένειές τους, οι οποίοι θα αναγκαστούν, και αφού ήδη έχει αρχίσει, εδώ και 2 μήνες, η σχολική χρονιά, να μετακινούνται σε άλλα Λύκεια που απέχουν μεγάλες αποστάσεις, γεγονός που θα επιφέρει σε αυτούς περαιτέρω κόπο, άγχος και έξοδα αλλά θα απαιτήσει και περισσότερο χρόνο από το ήδη βεβαρυμμένο ημερήσιο πρόγραμμά τους.  Να ληφθεί, δε, υπόψη, ότι τα συγκεκριμένα Λύκεια είναι περιφερειακά και, εκ των πραγματικών συνθηκών, λειτουργούν συνολικά με ολιγάριθμους μαθητές, οι περιοχές, δε, της Φωκίδας που βρίσκονται τα συγκεκριμένα σχολεία, είναι ορεινές και ημιορεινές και με κακό οδικό δίκτυο που επιβαρύνεται και με χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τέλος, να ληφθεί υπόψη, ότι στα Λύκεια αυτά υπηρετούν ήδη Εκπαιδευτικοί με σχετικές Ειδικότητες που μπορούν και επιθυμούν να καλύψουν το πρόγραμμα των μαθημάτων με τα αιτούμενα γνωστικά αντικείμενα.

Θεωρώντας ότι θα στέρξετε στα συγκεκριμένα αιτήματα με θετικό τρόπο, δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου και αφού τα αιτήματα αυτά είναι εύλογα, δίκαια και προς το συμφέρον των μαθητών, σάς Ζητούμε, για ακόμη μία φορά, να τα Αποδεχθείτε, και να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες.

Άμφισσα 23 Οκτωβρίου 2017,

Με τιμή,

Ασπασία Μανδρέκα, Βουλευτής Φωκίδας 2012-2014.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Απάντηση Ι. Μπούγα, σε Επίκαιρη Ερώτηση της “ΝΙΚΗ” για τηΣχολή Δικαστικών Λειτουργών

Στον προγραμματισμό πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κα…