Home Δήμος Δελφών Επαναλήφθηκε η απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο κ. Φουσέκη, προς την εταιρεία ΙΝΦΩΚ των ιδιοκτητών του Amfissapress
Δήμος Δελφών - 20 Ιανουαρίου, 2014

Επαναλήφθηκε η απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο κ. Φουσέκη, προς την εταιρεία ΙΝΦΩΚ των ιδιοκτητών του Amfissapress

 Χωρίς τ’ αναρριχητικά και μειωμένο κόστος από 20.000 ε στις 16.000 ε τώρα το site  του δήμου: Επαναλήφθηκε η ανάθεση στην εταιρεία ΙΝΦΩΚ

-Η εταιρεία είναι συμφερόντων των κυρίων Α.Παναγιωτόπουλου και Δ.Ψιμούλη.

-Αυτή τη φορά υπογράφει ο δήμαρχος κ. Ν.Φουσέκης, ο οποίος δηλώνει ότι «έπρεπε να γίνει γιατί έχει ολοκληρωθεί από την προηγούμενη φορά μεγάλο μέρος του έργου και θα το διεκδικούσαν δικαστικά».

-Δεν θέλησε να σχολιάσει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θανάσης Παναγιωτόπουλος, τονίζοντας ότι  δεν έχει ανάμειξη.

-Αναμένεται η δήλωση της κ. Λαΐνη.

 

Επαναλήφθηκε η ανάθεση στην εταιρεία ΙΝΦΩΚ, ιδιοκτησίας του κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου και Δημήτρη Ψιμούλη, αμφότερων ιδιοκτητών της τοπικής ιστοσελίδας “Amfissapress”, με υπογραφή του Δημάρχου Νίκου Φουσέκη.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή είχε υποστηρίξει την απόφαση της εν λόγω ανάθεσης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη εταιρεία στο δήμο Δελφών  να κάνει το εν λόγω έργο.

Ωστόσο, την πρώτη φορά που επιχειρήθηκε η ανάθεση αυτή, απεσύρθη αναγκαστικά, μετά από προσφυγή δημοτικών συμβούλων .αφού την είχε υπογράψει η κ. Λαΐνη που ήταν τότε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου και ταυτόχρονα διέθετε συγγενική σχέση με έναν εκ των δύο αναδόχων.

 

Και αυτό αν  και ο κ. Φουσέκης εξ αρχής πίστευε ότι πρέπει το έργο αυτό να γίνει από ντόπιους για να μπορεί να παράσχει την τεχνική υποστήριξη, αλλά και την εκπαίδευση που απαιτείται στα στελέχη του δήμου για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος, από την πλευρά του Δημάρχου, που γίνεται ανάθεση το έργο, παρότι δεν έχει χαρακτήρα κατεπείγοντος.

«Την ανάθεση δεν την πήραμε πίσω για ηθικούς λόγους, αλλά για καθαρά τυπικούς, διότι υπέγραφε, άνθρωπος που δεν θα έπρεπε. Ξέρετε την άποψή μου για το θέμα. Θεωρούμε ότι είναι η μοναδική εταιρεία στη Φωκίδα που θα μπορούσε να κάνει αυτό το έργο, γι’ αυτό το δώσαμε με ανάθεση και τότε και τώρα. Τώρα όμως συντρέχει ακόμη ένας σοβαρός λόγος. Πέρυσι, όταν υπογράψαμε την ανάθεση, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ξεκίνησαν και έκαναν μέρος της δουλειάς που τους ζητήσαμε. Έχουν ολοκληρώσει μεγάλο μέρος του έργου, το οποίο, ούτως ή άλλως θα διεκδικούσαν δικαστικά την εξόφλησή του», τόνισε ο Δήμαρχος.

Απαντώντας στην ερώτησή μας, αν είχε υπογραφεί με την πρώτη ανάθεση συμφωνητικό ανάμεσα στο δήμο και την ΙΝΦΩΚ, απάντησε αρνητικά.

Σχετικά με το τρίτο μέρος της ανάθεσης που αφορούσε την ιστοσελίδα για την αναρρίχηση ο κ. Φουσέκης τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει, διότι αυτός που έχει τα στοιχεία θέλει να κρατήσει τα δικαιώματα. «Για το λόγο αυτό μειώθηκε και το ποσό στις 16.000 ε από 20.000 που ήταν η καθαρή τιμή την προηγούμενη φορά», είπε.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι οι δυο συνιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας, τυγχάνουν στενά συγγενικά πρόσωπα δυο μελών της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα, ο κ. Παπαναγιωτόπουλος είναι εξάδελφος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και ο κ. Ψιμούλης γαμπρός της Αντιδημάρχου Ιτέας.

Ζητήσαμε από τον κ. Παναγιωτόπουλο και την κ. Λαΐνη ένα σχόλιο σχετικά με τη συγκεκριμένη ανάθεση, αλλά και να την άποψή τους για το αν πρέπει να γίνονται αναθέσεις σε επιχειρήσεις που έχουν στενά συγγενικά πρόσωπα μελών των ανθρώπων που ασκούν διοίκηση».

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θανάσης Παναγιωτόπουλος περιορίστηκε να πει ότι «δεν επιθυμώ να σχολιάσω. Δεν έχω καμιά ανάμειξη. Πιστεύω ότι πρέπει γενικότερα να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα», τόνισε.

Η αντιδήμαρχος Ιτέας κ. Γιώτα Λαΐνη δεν πρόλαβε χθες να προβεί σε δήλωση και δεσμεύτηκε ότι θα σχολιάσει εντός των προσεχών ημερών.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ:ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ:ΔΕΛΦΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση:Πλατεία Κεχαγιά-Άμφισσα                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 38897.

Τ.Κ. 33100                                                                  Άμφισσα 31/12/2013

Πληροφορίες:Πασαλιμανιώτης

Τηλ.: 2265350049

Φαξ.: 2265350056

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την

παροχή της εργασίας «Δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας

Δήμου Δελφών».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)

απόφαση Υπουργού Οικονομικών

5. Την αριθ. 85/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της

πίστωσης

6. την από 26/09/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και

Πληροφορικής για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία ενοποιημένης

διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών».

7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ενοποιημένης

διαδικτυακής παρουσίας του Δήμου Δελφών.

8. Την από 27/9/2013 προσφορά της «ΙΝΦΩΚ ΟΕ»,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που εδρεύει στη Άμφισσα Φωκίδος (Δ/νση: Τσίγκα 7), με ΑΦΜ: 800403417, ΔΟΥ:

Άμφισσας.

9. Tον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθμ 46/2013 απόφαση του Δ.Σ.

προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών και αριθμό έγκρισης 608/50907-

27/3/2013 Π.Σ.Ε. χρήσης 2013.

10. Την 153/28-3-2013 ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης.

11. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80 όπως ισχύει.

12. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 15-6162.009, «Δημιουργία νέας ενοποιημένης

 διαδικτυακής παρουσίας του Δ. Δελφών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση

 ποσού #24.600,00# ευρώ.

13.Την με αριθμό 028/10-01-2013 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό

 Αντιδημάρχων και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 Ν.3852/2010),

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Εγκρίνουμε την 28173-26/09/2013 μελέτη της Διεύθυνσης

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής για την παροχή της

εργασίας «Δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας Δήμου

Δελφών» εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15-6162.009 του προϋπολογισμού του

Δήμου Δελφών για το 2013.

2. Αναθέτουμε απευθείας την δημιουργία της ενοποιημένης διαδικτυακής

παρουσίας Δήμου Δελφών, στην «ΙΝΦΩΚ ΟΕ»,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΦΩΚΙΔΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που εδρεύει στη Άμφισσα Φωκίδος (Δ/νση: Τσίγκα

7), με ΑΦΜ: 800403417, ΔΟΥ: Άμφισσας, Τ.Κ. 33-100, έναντι

αμοιβής δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00) χωρίς Φ.Π.Α. συν τρείς

χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (3.680,00) ευρώ Φ.Π.Α. σύνολο δέκα

εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (19.680,00) ευρώ.

 Η παραπάνω ανάθεση αφορά την πρώτη φάση (υλοποίηση του κεντρικού

δικτυακού τόπου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και το τμήμα των

ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των δημοτών, αξίας οκτώ χιλιάδων

ευρώ χωρίς ΦΠΑ), και την δεύτερη φάση (υλοποίηση του τουριστικού

περιεχομένου, αξίας οκτώ χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ) της 28173-

26/09/2013 μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και

Πληροφορικής.

Η τρίτη φάση (υλοποίηση του περιεχομένου αναρριχητικών δράσεων, αξίας

τεσσάρων χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ) δεν θα υλοποιηθεί με την παρούσα.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…