Home Δήμος Δελφών Εισήγηση της Παράταξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» του Αποστόλη Καραχάλιου για τον Προϋπολογισμό 2013 του Δήμου Δελφών
Δήμος Δελφών - 12 Μαρτίου, 2013

Εισήγηση της Παράταξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» του Αποστόλη Καραχάλιου για τον Προϋπολογισμό 2013 του Δήμου Δελφών

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Μαρτίου 2013 με θέμα την ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Δελφών οι θέσεις της παράταξης ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ περιέχονται στην παρακάτω εισήγηση που αναπτύχθηκε κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος:
Ο προϋπολογισμός του έτους 2013 που μας φέρνει σήμερα προς ψήφιση η Δημοτική αρχή του Δήμου Δελφών παρουσιάζει σαφέστατες αδυναμίες ως προς τον τρόπο εκτέλεσής του και συνεπώς θα οδηγήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα στην μη δυνατότητα υλοποίησής του, με οτι αυτό συνεπάγεται για την πορεία του Δήμου Δελφών. Είναι στην ουσία ένας κατ’ επίφαση ισοσκελισμένος προϋπολογισμός ο οποίος δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποτελέσει βασικό εργαλείο προγραμματισμού αλλά και εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης του Δήμου.
Η μεγάλη απόκλιση των προταθέντων εσόδων και εξόδων, σε σύγκριση με τα βεβαιωθέντα και ενταλθέντα, της τάξης του 50% περίπου, αυτό ακριβώς καταδεικνύει. Άλλωστε η υστέρηση αυτή ήταν φανερή και μέσω της υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων υλοποίησης του προϋπολογισμού, κάτι το οποίο είχαμε επισημάνει και καταδείξει στις παρελθούσες συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής. Απο την άλλη πλευρά οι συνεχείς αναμορφώσεις των προϋπολογισμών την τελευταία διετία, φανερώνουν την ουσιαστική αδυναμία εκτέλεσης των πρϋπολογισμών. Το ίδιο θα συμβεί και με τον προϋπολογισμό του 2013.
Ας γίνουμε όμως περισσότερο συγκεκριμένοι. Τι στην αλήθεια σηματοδοτεί ο προϋπολογισμός του 2013;
Το πρώτο σημείο αφορά την απουσία ουσιαστικού επενδυτικού προγράμματος. Ο κωδικός 13 «επιχορηγήσεις για επενδύσεις» εμφανίζει κονδύλια ύψους 17.270.000 εκ. Ευρώ ενώ στην πραγματικότητα ο βαθμός απορρόφησης των κονδυλίων είναι πολύ μικρός και μέχρι τέλους του 2012 είχε αγγίξει μόλις τα 3.600.000 εκ. Ευρώ. Δηλαδή υστέρηση της τάξης του 80 %. Και επειδή ο κάθε καλοπροαίρετος μπορεί να μας πει οτι κάτι τέτοιο δικαιολογείται μιάς και ο βαθμός απορροφητικότητας των κονδυλίων αντικατροπτίζει την εγγενή αδυναμία του γραφειοκρατικού μηχανισμού να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβή στην εκτέλεση των έργων, θέλουμε να του υπενθυμίσουμε οτι κατ’ αναλογία το ίδιο πράγμα είχε συμβεί και κατά τον περυσινό προϋπολογισμό. Δηλαδή ενώ οι προταθέντες επενδύσεις στον προϋπολογισμό του 2012 έφταναν τα 14.051.011 εκ. Ευρώ, τα βεβαιωθέντα κονδύλια του 2011 είχαν αγγίξει μόλις τα 3.084.265 εκ, ευρώ. Στην ουσία λοιπόν διατρέχουμε τον μεγάλο κίνδυνο της απένταξης έργων εάν εξακολουθήσουμε να κινούμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, με οτι αυτό συνεπάγεται για τις υποδομές αλλά και την τοπική οικονομία αυτού του τόπου.
Συνεπώς και εάν λάβουμε υπόψη την οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα, απο πουθενά δεν συμπερένεται ότι ο φιλόδοξος αυτός στόχος θα πραγματοποιηθεί. Η απουσία επίσης, απο μέρους της δημοτικής αρχής, σχεδίου ιεράρχησης των επενδυτικών παρεμβάσεων (κάτι το οποίο καταδεικνύουν οι απεντάξεις έργων μέσα απο τις αναμορφώσεις), ο μη ορθολογικός τρόπος κατανομής των όποιων κονδυλίων και η απουσία πολιτικής βούλησης με σαφέστατο διεκδικητικό χαρακτήρα, οδηγεί το πρόγραμμα επενδύσεων να καθίσταται ουσιαστικά ανύπαρκτο.
Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τις ανείσπρακτες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και οι οποίες αγγίζουν το ποσό των 3.000.000 εκ. Ευρώ, (κωδικός 32 εσόδων), με αποτέλεσμα χρήματα τα οποία μπορούσαν να εισρεύσουν στα ταμεία να μην αποδίδονται. Ήδη η ομάδα δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των 2.528.745 εκ. Ευρώ, δηλαδή προβλέπεται οτι το 83% των οφειλών δεν θα εισπραχθεί!
Αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο στην παροχή υπηρεσιών απο το Δήμο αλλά και καλλιεργεί το αίσθημα της ανισομερούς καταβολής των υποχρεώσεων των πολιτών. Θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για είσπραξη των οφειλών απο μεγαλοοφειλέτες και ταυτόχρονα ζητούμε ως παράταξη να μας δωθεί η λίστα με τους οφειλέτες άνω των 1.000 ευρώ.
(Αριθμός αιτήσεως 6388/5-3-2013 που υποβλήθηκε προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου από τα μέλη της δημοτικής παράταξης που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή ήτοι: Λουκά Αναγνωστόπουλο, Ευθύμιο Βλαχοδημητρίου και Γεώργιο Δρακάκη).
Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι το τι θα γίνει με την απόδοση του Φ.Π.Α. προς το κράτος απο τις ανείσπρακτες οφειλές, μιάς και με βάση τις τιμολογηθέντες υποχρεώσεις (ύδρευση, αποχέτευση κτλ.) είμαστε υποχρεωμένοι να αποδώσουμε το αναλογούν ποσό στα κρατικά ταμεία, με οτι αυτό συνεπάγεται, όπως κίνδυνος δημιουργίας χρεών του δήμου προς το κράτος, μη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.
Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού, είναι οι μεγάλες οφειλές προς τρίτους, δηλαδή στην ουσία προμηθευτές του Δήμου με προϊόντα και υπηρεσίες. Το ποσό έχει ήδη φτάσει τα 3.270.000 εκ. Ευρώ. (Ομάδα λογαριασμών 8). Συνέπεια αυτής της αδυναμίας είναι η άρνηση πολλών προμηθευτών να συνεχίσουν τις δοσοληψίες με το Δήμο, ενώ απο την άλλη πλευρά εγκυμονεί ο κίνδυνος των κατασχέσεων των περιουσιακών στοιχείων απο αυτούς οι οποίοι καταφεύγουν στην δικαιοσύνη. Επίσης ο Δήμος μας είναι αναγκασμένος να ξοδεύει υπέρογκα ποσά για παραστάσεις δικηγόρων προκειμένου να παρακολουθήσουν τις υποθέσεις στα δικαστήρια.
Η πρόσφατη δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών για καταβολή ποσού περίπου 2.180.000 εκ. Ευρώ για αποπληρωμή των προμηθευτών, είναι μιά προσωρινή ανάσα στα οικονομικά βάρη, αλλά από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα, εάν δεν υιοθετηθεί απο μέρους της δημοτικής αρχής μια βιώσιμη ρεαλιστική οικονομική πολιτική που να μην δημιουργεί υπέρμετρες οφειλές και πρόσθετα βάρη, ενώ παράλληλα να εστιάζει την προσοχή της στο νοικοκύρεμα των οικονομικών του δήμου μας. Διαφορετικά οι απαιτήσεις τρίτων έναντι του δήμου μας θα εκτοξευθούν και πάλι σε δισθεώρητα επίπεδα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το τελευταίο σημείο αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου απο δάνεια που εξυπηρετούνται και τα οποία προέρχονται απο τους παλαιούς Δήμους, παρά το γεγονός της ένταξης των οφειλών στο νέο καθεστώς διευκολύνσεων των δανείων, με συνέπεια την καταβολή για μία τριετία μόνο των τόκων. (Το συνολικό ποσό για το έτος 2013 φτάνει τα 320.000 χιλ. Ευρώ περίπου, κυρίως τόκοι). Στην πραγματικότητα μεταφέρονται οι υποχρεώσεις προς το απώτερο μέλλον, χωρίς αυτό όμως να αλλάζει και την ουσία της υπόθεσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να καταβληθεί προσπάθεια μείωσης των οφειλών με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα περιορισμού των εξόδων και ταυτόχρονη εξεύρεση νέων πόρων-εσόδων. Επίσης να διεκδικηθεί ένα τμήμα του ποσού να διαγραφεί («κούρεμα οφειλών») σε συνεργασία με το συνδικάλιστικό όργανο των δήμων, την Κ.Ε.Δ.Ε . Το να συνεχίζουμε και στο μέλλον με υψηλές υποχρεώσεις απο δάνεια είναι βέβαιο οτι συσσωρεύει προβλήματα και οδηγεί σε δύσκολες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις, που ουσιαστικά υποθηκεύουν τα περιουσικά μας στοιχεία αλλά και την ίδια την πορεία του δήμου μας. Οι απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ έναντι του δήμου μας, είναι χαρακτηριστικό παραδειγμα.
Στο σχέδιο της αιτιολογικής έκθεσης της οικονομικής επιτροπής για τον προϋπολογισμό διαβάζουμε οτι « η χώρα βρίσκεται σε πρωτόγνωρες συνθήκες ζοφερής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Αυτές όμως οι πρωτόγνωρες συνθήκες επιβάλλουν στην ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει τη δική της καθαρή απάντηση για έξοδο απο την κρίση». Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό; Οι συντάξαντες την έκθεση αποφεύγουν να μας το πούν αλλά αρέσκονται ουσιαστικά στο να μας παραθέτουν τα φθίνοντα οικονομικά μεγέθη της κρατικής επιχορήγησης.
Με ευχολόγια όμως δεν αλλάζει τίποτα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει και πρέπει να έχει διεκδικητικό χαρακτήρα και πρόσωπο, με παράλληλη ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
Η διεκδίκηση σημαίνει απαίτηση αλλά και σύγκρουση. Σκληρό αγώνα αντιπαράθεσης.
Οι αναπτυξικές πρωτοβουλίες σημαίνουν όραμα και στόχευση.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες άσκησης διαφορετικής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, με ευνοϊκά αποτελέσματα για την πορεία του Δήμου Δελφών και τις υπηρεσίες που αυτός οφείλει να προσφέρει στους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής μας.
Συνεπώς καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…