Home Πολιτισμός ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
Πολιτισμός - 14 Νοεμβρίου, 2013

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

 Η Ένωσή μας ως νόμιμο συνδικαλιστικό σωματείο, είναι υποχρεωμένη, να προασπίζει τα δικαιώματα των αστυνομικών-μελών της και να καταγγέλλει σε κάθε αρμόδια αρχή τις καταστρατηγήσεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις παρατυπίες της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με το Ν. 1264/1982 και το Καταστατικό της.

Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι, την 22-10-2013, ημέρα Τρίτη και μεσημεριανές ώρες αυτής, με την υπ΄ αριθ΄ 3018/6/93-ιγ΄ από 22-10-2013 Διαταγή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, διατάχθηκαν οι συνάδελφοί μας- μέλη μας, να συγκροτήσουν την διμοιρία υποστηρίξεως (Δ.Υ.) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας, προκειμένου όπως μεταβούν απογευματινές ώρες της ιδίας ημέρας στην Χαλκίδα, προκειμένου εκτελέσουν υπηρεσία στον εκεί τόπο, με το πρόσχημα των σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Κατόπιν της ανωτέρω διαταγής, όντως συγκροτήθηκε η διμοιρία υποστήριξης της Α.Δ..Φωκίδας, η οποία αναχώρησε την 16.00 της 22-10-2013, με υπηρεσιακά οχήματα από την Άμφισσα και μετέβη στη Χαλκίδα, για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τα διατασσόμενα.
 
Προκειμένου καταστεί εφικτή η συγκρότηση της Δ.Υ. με ικανό αριθμό αστυνομικών όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω Διαταγή, διατέθηκαν σε υπηρεσία συνάδελφοι, οι οποίοι είτε την 22-10-2013 βρισκόταν σε ημερησία ανάπαυση, είτε είχαν διατεθεί σε υπηρεσία κατά το ωράριο 22.00-06.00 της 21/10/2013 προς 22/10/2013, είτε είχαν λάβει γνώση από την 14.00 της 21/10/2013 ότι την 22/10/2013 θα εκτελέσουν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, πλην της Δ.Υ., είτε εργάζονταν ήδη και πρωινές ώρες της 22/10/2013.
Το Π.Δ. 394/2001 ΄΄ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ΄΄ στην παράγραφο 7 του άρθρου 1, αναφέρει σαφέστατα ότι η ανακοίνωση της υπηρεσίας της επόμενης ημέρας, γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την 14.00 της προηγούμενης και η μεταβολή της δεν επιτρέπεται. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ως άνω Π.Δ. αναφέρεται ότι η ημερησία ανάπαυση αρχίζει από την 06.00 ώρα της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας του αστυνομικού προσωπικού και διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και ότι η ημερησία ανάπαυση δεν ανακαλείται. Επίσης στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ιδίου Π.Δ. αναφέρεται ότι, το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης βάσης, δεν διατίθεται σε υπηρεσία τις επόμενες δεκαέξι (16) ώρες και η διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε υπηρεσία δύο αλλαγών στο ίδιο ημερολογιακό 24ώρο δεν επιτρέπεται.
 
Επιπροσθέτως, με το υπ΄ 6013/22/2556-α΄ από 22-02-2010 έγγραφο του ΑΕΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/Δ-ΝΣΗ ΑΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΤΜ. 1ο και την από 8-10-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. Μπουκουβάλα Χαράλαμπου, τα οποία και σας επισυνάπτουμε, η τακτική της διάθεσης του αστυνομικού προσωπικού σε δύο συνεχόμενες νυχτερινές αλλαγές, κρίνεται ανεπίτρεπτη και αποτελεί παραβίαση Νόμου και Διαταγής.
 
Τα καθήκοντα που καλείται να εκτελέσει ο αστυνομικός είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και αυτό προϋποθέτει καλή φυσική κατάσταση, διαύγεια πνεύματος και νηφαλιότητα και αυξημένη υπηρεσιακή ετοιμότητα, έτσι ώστε να ασκεί αυτά με τον καλύτερο, ακίνδυνο και αποδοτικότερο τρόπο, προς όφελος πάντα του κοινωνικού συνόλου. Δυστυχώς όμως, όταν λαμβάνουν χώρα όλες οι προαναφερθείσες παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων του, το μόνο σίγουρο είναι πως αυτός ο αστυνομικός ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τόσους κινδύνους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, οι οποίοι αυξάνονται κατακόρυφα κατά την εκτέλεση νυχτερινής βάρδιας, όχι μόνο αποδοτικός δεν θα είναι, όχι μόνο νηφάλιος δεν θα είναι, αλλά καταπονημένος σωματικά και μη έχοντας την ανάλογη ψυχική ηρεμία, σίγουρα θα διατρέχει και τεράστιο κίνδυνο για την ίδια του τη ζωή.
 
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην Δ.Υ. της Α.Δ. Φωκίδας, ήταν απλά η φύλαξη του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κατά το ωράριο 18.00-02.00 της 22/10/2013-23/10/2013 και η ολονύκτια επιστροφή στην Άμφισσα, με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, μαζί με τον συνυπολογιζόμενο χρόνο μετάβασης από την Άμφισσα στην Χαλκίδα και αντιστρόφως, να ξεπερνά τις δεκατρείς (13) ώρες. Σημειωτέον ότι , κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της Δ.Υ. της Α.Δ. Φωκίδας, δεν συνέβη το παραμικρό, ούτε υπήρχε κάποια συγκέντρωση ή πορεία ατόμων στο σημείο της, παρά μόνο ένα άδειο κτίριο με μόνο πολίτη τον θυρωρό του κτιρίου. Εύλογη λοιπόν η απορία των συναδέλφων μας που φυλούσαν ένα άδειο κτίριο για το ποιες ήταν αυτές οι επείγουσες και σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες που είχαν ως αποτέλεσμα αυτή τη μετακίνηση.
 
Για όλα τα ανωτέρω και επειδή, όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε, πιθανότατα προκύπτουν διάφορα πειθαρχικά και όχι μόνο παραπτώματα, αφού οι παρατυπίες είναι αρκετές και σοβαρές, που απείλησαν ακόμα και τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας, με την υπερκόπωση και την υπερεργασία από τη μία και από την άλλη με τη μη τήρηση των εργασιακών συνθηκών, παρακαλούμε ως Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας όπως μας απαντήσετε εγγράφως, ως προς το αποτέλεσμα της καταγγελίας μας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 120/2008, διότι έχουμε, ως συνδικαλιστική οργάνωση, έννομο συμφέρον.
 
Στους κυρίους Εισαγγελείς Εφετών Λαμίας και Πρωτοδικών Άμφισσας που υποβάλλεται η παρούσα, παρακαλούνται όπως προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να εξετάσουν εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για την προαναφερθείσα καταστρατήγηση των προεδρικών διαταγμάτων και σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 306 του ποινικού κώδικα.
 
Στον κ.Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που υποβάλλεται η παρούσα, πέρα από την γνωστοποίηση της προαναφερθείσας καταστρατήγησης του ωραρίου των συναδέλφων μας, θα θέλαμε επίσης να ζητήσουμε, όπως με προσωπική του παρέμβαση, να ελεγχθεί η προκληθείσα δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου από την ανωτέρω μετακίνηση(καύσιμα, φθορά οχήματος, εκτός έδρας αποζημιώσεις), ποιο το κόστος αυτής και ποιοι λόγοι την επέβαλλαν, όταν στην εποχή μας, μετά κόπων και πολλών βασάνων εξασφαλίζονται τα απαραίτητα κονδύλια για την πληρωμή των δεδουλευμένων πενθημέρων και νυχτερινών.
 
Προτείνουμε δε, ως αδιάψευστους μάρτυρες της ανωτέρω καταγγελίας μας, όλους τους αστυνομικούς που συγκρότησαν την Δ.Υ. την 22/10/2013, τα στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
 
Στην ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούμε όπως λάβει γνώση και προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τα όποια μέλη της καταστρατηγούν κατά το δοκούν τα εργασιακά δικαιώματά μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…