Home Δήμος Δωρίδας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο .. ένα χρήσιμο εργαλείο
Δήμος Δωρίδας - 10 Μαΐου, 2019

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο .. ένα χρήσιμο εργαλείο

 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος , ιδρύθηκε με  Προεδρικό Διάταγμα τον Οκτώβριο του 2016, ύστερα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το έτος 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του, παραχωρήθηκαν οι υπάλληλοι για την λειτουργία του, καταρτίστηκε ο πρώτος Προϋπολογισμός, το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα και συντάχθηκε πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής χερσαίων ζωνών, από το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας.
Από τον Ιούλιο 2018 ξεκίνησαν οι πρώτες εισπράξεις τελών ελλιμενισμού που διπλασίασαν τον προϋπολογισμό του.
Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες παρεμβάσεις στην υλικοτεχνική υποδομή των εγκαταστάσεών του όπως: 
Αγορά εξοπλισμού για την λειτουργία των γραφείων του με το απαραίτητο Λογισμικό.
Εγκατάσταση Free Wi-Fi σε όλη την περιοχή του Αγίου Νικολάου, έδρα του Λιμενικού Ταμείου.
Καθαρισμό του πυθμένα  στον λιμένα Τριζονίων από βαριά αντικείμενα και  υπολείμματα κουφαριών πλοιαρίων.
Επίσης
Συντάχθηκαν οι απαραίτητες μελέτες και είναι έτοιμες προς υλοποίηση, για την αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση πίλαρ στον λιμένα Τριζονίων,
Βρίσκονται σε τελικό  στάδιο οι Τοπογραφικές μελέτες και οι μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για τον καθορισμό της χερσαίας ζώνης του λιμένα Τριζονίων, που θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Ακολουθούν ανάλογες μελέτες καθορισμού, για όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δήμου.
Υποβλήθηκε πρόταση 124.000 ευρώ για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, των έργων ανανέωσης του ηλεκτροφωτισμού όλων των υφιστάμενων χερσαίων ζωνών.
Προετοιμάζονται μελέτες για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορούν σε έργα υποδομών όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και χερσαίων ζωνών των λιμένων.
Συστάθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, φυλάκιο στο νησί Τριζόνια, για την ενίσχυση της ασφάλειας των ελλιμενιζόμενων πλοίων.
Απώτερος σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι, η αναβάθμιση και  αξιοποίηση των 9 αλιευτικών καταφυγίων και του λιμένα Τριζονίων,  που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Δωρίδος και συγκεκριμένα στις Κοινότητες Πανόρμου, Ερατεινής, Αγ. Σπυρίδωνα Καλλιθέας, Τριζονίων, Χανίων, Μαραθιά, Γλυφάδας, Μοναστηρακίου και Χιλιαδούς, τα οποία ελλείψει φορέα διαχείρισης οδηγούνταν σε διαχρονική απαξίωση.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και περιφερειακή οικονομία και κοινωνία, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
Εμπλουτισμό του τοπικού και περιφερειακού τουριστικού προϊόντος,
Αναβάθμιση του τουριστικού προφίλ της περιοχής,
Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μόνιμης και εποχικής απασχόλησης (θερινή σεζόν), σε τομείς δραστηριότητας: τουρισμού, τουριστικών καταλυμάτων, χώρων εστίασης – ψυχαγωγίας, εφοδιαστικών επιχειρήσεων,
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας, 
Ενίσχυση του εισοδήματος των κλάδων δραστηριότητας που συνδέονται με τον τουρισμό, εστίαση – ψυχαγωγία, εφοδιασμό σκαφών,
Ανάπτυξη εναλλακτικών τοπικών δράσεων τουρισμού – πολιτισμού, στις εγκαταστάσεις των καταφυγίων, ενδεικτικά φεστιβάλ, παραδοσιακές γιορτές, κ.α.
Τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, δικαίωσαν την πολιτική βούληση  της Δημοτικής Αρχής για την ίδρυση του. 
Ο Δήμος, μαζί με την τοπική κοινωνία και τους φορείς (επαγγελματικούς, πολιτιστικούς, κλπ), εγγυώνται την βιωσιμότητα και την προοπτική του.  
 
Σύγχρονος 
Οδοφωτισμός με οφέλη για Όλους  
 
Ο Δήμος Δωρίδος ως συμμετέχων στην Πρωτοβουλία του Συμφώνου των Ευρωπαίων Δημάρχων, που έχει ως στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων από Δήμους και πολίτες της Ευρώπης, για την  εξοικονόμηση ενέργειας  και την μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), εκπόνησε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου μας, συμβάλλοντας στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης  του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής, αγώνα που κάνουν οι χώρες και η αυτοδιοίκηση.
Στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων έχει ενταχθεί και η αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων  οδοφωτισμού, στο σύνολο σχεδόν του Δήμου. Σχετική μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία με σκοπό την αλλαγή των παλαιών φωτιστικών, με σώματα νέας τεχνολογίας LED, μεγαλύτερης απόδοσης, χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας και πολύ χαμηλότερου κόστους . 
Η ανάγκη για περισσότερο φως γίνεται ολοένα και εντονότερη και ο εξωτερικός φωτισμός θα συνεχίσει αναπόφευκτα να κάνει τη ζωή πιο ευχάριστη, τις πόλεις και τις κοινότητες πιο όμορφες και ασφαλείς, τη νυκτερινή οδήγηση πιο ασφαλή.
Ο σωστός οδοφωτισμός μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 63%. Διόλου αμελητέα ποσότητα, όταν γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση κατανάλωσης της ενέργειας. 
Το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες, παλιάς τεχνολογίας με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τους σύγχρονους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη και εδραίωση στην αγορά νέων τεχνολογιών φωτισμού, επιτρέπει την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα, με στόχο την επίτευξη την εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα του οδοφωτισμού.
Στο πλαίσιο της μελέτης καταγράφηκαν τα φωτιστικά σώματα των δρόμων, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων, οι πίνακες διανομής (pillars) που τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις οδοφωτισμού και όλα αυτά αποτυπώθηκαν σε ψηφιακό χάρτη.
Τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED εκπέμπουν φωτισμό χρώματος ημέρας. Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές λύσεις φωτισμού, επιτυγχάνοντας έτσι τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα των φωτιστικών τύπου LED είναι τα παρακάτω: 
Διάρκεια ζωής, έχουν δέκα φορές μεγαλύτερο χρόνο ζωής από τους λαμπτήρες οικονομίας και πολύ μεγαλύτερο χρόνο από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. Δεν χρειάζονται συχνή αντικατάσταση και έτσι μειώνεται ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων.
Ανθεκτικότητα, δεν έχουν γυάλινο περίβλημα και αποτελούνται κυρίως από αλουμίνιο και πολυκαρβουνικό υλικό, είναι ανθεκτικά και δεν σπάνε όπως οι κλασσικοί λαμπτήρες.
Θερμοκρασία, δεν εκπέμπουν θερμότητα κατά την διάρκεια λειτουργίας τους, αποτρέποντας την αύξηση της θερμοκρασίας στους χώρους που είναι εγκατεστημένοι.
Φιλικοί προς το περιβάλλον, δεν περιέχουν ουσίες όπως γυαλί, ίνες υδραργύρου, μόλυβδο και άλλα τοξικά υλικά. 
Αποδοτικότητα, καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα και  συμβάλλουν στην οικονομία με την εξαιρετικά υψηλή διάρκεια ζωής τους.
Έξυπνα φωτιστικά, είναι από την κατασκευή του έξυπνα, διότι  υπάρχει δυνατότητα έλεγχου και διαχείρισης τους, εφόσον συνδεθούν με κεντρικό σύστημα διαχείρισης φωτισμού. 
Μείωση ατυχημάτων, κατά την διάρκεια της νύχτας, λόγω καλύτερης απόδοσης του φωτισμού. Έχει αποδειχθεί ότι τα παλαιού τύπου φωτιστικά με τον υπερβολικά θερμό (κίτρινο) φωτισμό, προκαλούν το φαινόμενο της υπνηλίας στους οδηγούς. Το φως ημέρας που παρέχουν τα φωτιστικά LED, προκαλεί εγρήγορση στο μάτι του οδηγού, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αντίληψής του.
Μείωση εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), η λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, καθώς ελάττωση των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει λιγότερες ώρες λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, που επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον με εκπομπές CO2 και άλλων αέριων ρύπων. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, θα αντικατασταθούν 7.840 φωτιστικά σώματα διαφόρων τύπων. 
  Σημερινή ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1.700.000 κιλοβατώρες (kwh). 
  Με τα νέα φωτιστικά σώματα δεν θα ξεπεράσει τις 630.000 κιλοβατώρες (kwh). 
Η ετήσια δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα είναι σήμερα 255.000 ευρώ συν 45.000 ευρώ κόστος συντήρησης παλαιών φωτιστικών. Δηλαδή συνολικό ετήσιο κόστος 300.000 ευρώ.  
Το κόστος μετά την τοποθέτηση των νέων φωτιστικών σωμάτων θα περιοριστεί κάτω από 95.000 ευρώ. Δηλαδή τελικό όφελος για το Δήμο πάνω από 63%. 
Το όφελος των Δημοτών συνίσταται στο γεγονός ότι θα έχει βραχυπρόθεσμα, καλύτερες υπηρεσίες φωτισμού των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων, ποιοτικά αναβαθμισμένο φωτιστικό αποτέλεσμα, χωρίς αύξηση των τελών φωτισμού και μεσομακροπρόθεσμα σταθερή και πιθανά μείωση των τελών φωτισμού.
Σημειώνουμε ότι η κατασκευή ενός τόσο σημαντικού έργου γίνεται με τις δικές μας δυνάμεις, δηλαδή του Δήμου, χωρίς την εκχώρηση σε ιδιώτες κατασκευαστές (η πιο συνηθισμένη μέθοδος για πολλούς Δήμους), οι οποίοι δεσμεύουν για πολλά χρόνια τα δημοτικά τέλη, αποφασίζουν και παρεμβαίνουν σε αυξήσεις τελών, αν δεν βγάζουν τα συμφωνημένα κέρδη τους και σίγουρα το καθαρό κέρδος τους το μετακυλύουν στους Δημότες.
Ο Δήμος Δωρίδος εκτελεί το έργο μόνος του, χάρις στον καλό σχεδιασμό, την καλή οικονομική του κατάσταση και την πιστοποιημένη δυνατότητα του για τέτοιες δράσεις, που τελικά ελαφρύνουν οικονομικά τους Δημότες από τα δημοτικά τέλη. 
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Συνάντηση δικτύωσης ΣΒΘΣΕ με τον Πρέσβη του Βιετνάμ στην Ελλάδα

Μία πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στ…