Home Δήμος Δελφών Δημος Δελφών: “Η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. αντιμετωπίζει δίκαια και ισότιμα όλες τις Κοινότητες” 

Δημος Δελφών: “Η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. αντιμετωπίζει δίκαια και ισότιμα όλες τις Κοινότητες” 

Η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. αντιμετωπίζει δίκαια και ισότιμα όλες τις Κοινότητες 

 

Η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. έχει ληφθεί με ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθώς και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, κατόπιν μελέτης που έγινε για το σύνολο του Δήμου, βάσει του τρόπου υδροληψίας της κάθε περιοχής. Η εξέταση αιτημάτων Κοινοτήτων για αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης δεν δύνανται να εξετάζεται αποσπασματικά, καθώς τούτο θα επηρεάσει άμεσα και τις υπόλοιπες Κοινότητες που υδρεύονται με το ίδιο καθεστώς, ενώ επίσης, επειδή οι υπηρεσίες ύδρευσης είναι ανταποδοτικές οποιαδήποτε μείωση του τιμολογίου σε κάποια από τις κατηγορίες τιμολόγησης θα οδηγούσε αυτομάτως σε αύξηση του τιμολογίου κάποιας άλλης.

Η εν λόγω συνθήκη αναλύθηκε διεξοδικά κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, κατά τη συζήτηση του αιτήματος που κατέθεσαν κάτοικοι της Κοινότητας Ελαιώνα Άμφισσας, ζητώντας τη μείωση τιμολόγησης του νερού που καταναλώνεται, με το επιχείρημα ότι προέρχεται από δικές της πηγές με φυσική ροή όλο το χρόνο (χωρίς έξοδα αντλιοστασίου ή διυλιστηρίου). 

Κάνοντας σύντομη αναδρομή στις ενέργειες που έχουν γίνει από την παρούσα Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. ο πρόεδρός της κ. Σωτήρης Σωτηρόπουλος ανέφερε αρχικά ότι ο καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής ήταν υποχρέωση της Δημοτικής Επιχείρησης από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, δηλαδή το 2018, επί της θητείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Αυτό, όπως σημείωσε, ουδέποτε έγινε, με συνέπεια να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα της παρούσας θητείας με την ανάληψη των καθηκόντων της, ακολουθώντας τα όσα ορίζει ο νόμος, καθώς θα πρέπει να τονιστεί πως η μη ψήφισή της αποτελεί παράβαση καθήκοντος.  Έτσι, ανατέθηκε σε έμπειρο εξωτερικό συνεργάτη η σύνταξη των ανάλογων μελετών και στη συνέχεια εισήχθη προς ψήφιση λαμβάνοντας ομόφωνες αποφάσεις, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. όσο και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, δείγμα της άρτιας και όσο το δυνατόν δικαιότερης τιμολόγησης βάσει των χαρακτηριστικών της κάθε Κοινότητας, η οποία και ισχύει από την 1/1/2021.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προϋφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική όριζε πως για την Κοινότητα Ελαιώνα ίσχυε πάγιο τέλος 22,26 € (18,63 € τέλος ύδρευσης και 3,63 € τέλος αποχέτευσης) το έτος ανά σύνδεση για δωρεάν κατανάλωση έως 40m3/μήνα, δηλαδή, οι καταναλωτές είχαν μηδενική χρέωση κατανάλωσης έως 480m3/έτος. Όπως αναφέρεται όμως μεταξύ άλλων στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 «Γενικοί Κανόνες Τιμολόγησης» της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1751/22.05.2017) «… η προϋφιστάμενη κατάσταση της δωρεάν κατανάλωσης με χρέωση παγίου, αντίκειται στην υφιστάμενη νομοθεσία». 

Ως προς το τιμολόγιο, και βάσει της μελέτης που εκπονήθηκε, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ελήφθη υπόψη και κατηγοριοποιήθηκε η τιμολόγηση του νερού, με βάση το τρόπο υδροληψίας και το κόστος που προκύπτει αυτό.

Ειδικότερα:

Μία κατηγορία αφορά στην τιμολόγηση ΔΚ και ΤΚ που υδρεύονται από πηγές βαρυτικά χωρίς αντλιοστάσια ή διυλιστήρια

Μια δεύτερη κατηγορία αφορά την τιμολόγηση ΔΚ και ΤΚ που υδρεύονται από πηγές και γεωτρήσεις με χρήση αντλιοστασίων 

Μια τρίτη κατηγορία που αφορά την τιμολόγηση ΔΚ και ΤΚ που υδρεύονται μετά από επεξεργασία διύλισης, με δύο επιμέρους υποκατηγορίες: α) περιοχές που υδρεύονται από διυλισμένο νερό με χρήση αντλιοστασίων και β) περιοχές που υδρεύονται από διυλισμένο νερό χωρίς χρήση αντλιοστασίων.

Σύμφωνα λοιπόν με την νέα τιμολογιακή πολιτική ο οικισμός του Ελαιώνα εντάσσεται στην 1η κατηγορία τιμολόγησης, που αφορά στην τιμολόγηση ΔΚ και ΤΚ που υδρεύονται από πηγές βαρυτικά, χωρίς αντλιοστάσια ή διυλιστήρια. 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόφαση τιμολόγησης έχει ληφθεί ώστε να αποθαρρύνεται η υπερβολική κατανάλωση, με συνέπεια οι τελευταίες κλίμακες να είναι υψηλές για να υπάρχει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, όπως προβλέπει και το εδάφιο 5.4 της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1751/22.05.2017). 

Με βάση τα ανωτέρω είναι πασιφανές ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι παράγοντες και οι ειδικές παράμετροι κάθε περιοχής κατά την κατάρτιση της τιμολογιακής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα πρέπει πάντα να υπολογίζεται πως δεδομένου ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης είναι ανταποδοτικές, οποιαδήποτε μείωση του τιμολογίου σε κάποια από τις κατηγορίες τιμολόγησης θα οδηγούσε αυτόματα σε αύξηση του τιμολογίου κάποιας άλλης κατηγορίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…