Home Π.Ε. Φωκίδας «Δεν μας κλείνει ραντεβού η ΕΥΔΑΠ», τονίζει για το έργο του ελαιώνα ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Κατσαγούνος : Άρδευση χωρίς νερό!
Π.Ε. Φωκίδας - 28 Ιουνίου, 2018

«Δεν μας κλείνει ραντεβού η ΕΥΔΑΠ», τονίζει για το έργο του ελαιώνα ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Κατσαγούνος : Άρδευση χωρίς νερό!

 Αυτό που μετά μανίας κάποιοι διέψευδαν, όταν η Ώρα της Φωκίδας το έγραψε σε πρωτοσέλιδο άρθρο της, αποδεικνύεται πλέον και στην πράξη με την άρνηση της ΕΥΔΑΠ Παγίων να συναντηθεί με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας για να υποδειχθούν και να συμφωνηθούν τα στοιχεία υδροληψίας για το έργο της άρδευσης του ελαιώνα.

 
«Ζητάμε συνάντηση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου να μας κλείσει συνάντηση με την ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να μας υποδειχθούν τα σημεία υδροληψίας», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βαγγέλης Κατσαγούνος και εξήγησε ότι βρίσκονται σε αναμονή το τελευταίο δεκάμηνο περίπου με τη συνάντηση να μην κανονίζεται ποτέ. 
Παράλληλα προς το παρόν έχουν σταματήσει οι εργασίες του έργου, ενώ η πρόβλεψη για ολοκλήρωση έως τέλος του 2019 μάλλον δεν επαληθεύεται. Σύμφωνα πάντως με τον κ. Κατσαγούνο, οι εργασίες έχουν παύσει με παράκληση αγροτών του Χρισσού, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη συλλογή του ελαιοκάρπου, αν και αυτή έχει ολοκληρωθεί προ πολλού. 
Για το έργο αυτό δεν υπάρχει κανενός είδους εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων για την άρδευση, ενώ είναι καθαρά στην κρίση της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ, αν θα διαθέσει νερό και σε ποια τιμή, όπως είχε επιβεβαιωθεί επίσημα στο παρελθόν  από απάντηση με Αρ. Πρωτ. 735/13-5-2014 του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανασίου Τσαυταρή σε κοινοβουλευτική ερώτηση του σημερινού υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου. 
 
Ο τότε  βουλευτής Ευβοίας και σημερινός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου είχε καταθέσει μια ερώτηση που ρωτούσε τα αυτονόητα. Ανέφερε τα στοιχεία του έργου, όπως και την περιοχή του Ελαιώνα Άμφισσας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «παραδοσιακός» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Δελφικού Τοπίου. Τόνιζε δε ότι κατασκευάζεται το έργο «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Νομού Φωκίδας», προϋπολογισμού 37.205.000 ευρώ, με ποσό εργολαβικής σύμβασης 20.354,446,47 ευρώ. Με το έργο αυτό προβλέπεται η άρδευση της πεδινής κοιλάδας μεταξύ Άμφισσας, Χρισσού, Δελφών, Ιτέας και Σερνικακίου, συνολικής έκτασης 34.810 στρεμμάτων, με συνολικό μήκος αγωγών 167.000 μέτρα» σημείωνε ο κ. Αποστόλου στην ερώτησή του.
 
Εξηγούσε δε, ότι «το αρδευτικό δίκτυο έχει χωρισθεί σε τρεις ζώνες, με βάση την στάθμη της πιεζομετρικής γραμμής, με δύο σημεία υδροληψίας (το ένα στην Άμφισσα και το  άλλο στο Χρισσό) από τον αγωγό μεταφοράς του νερού προς Αθήνα της ΕΥΔΑΠ. Ο φορέας υλοποίησης του έργου, με την εκτίμηση ότι έως τα τέλη του 2014 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο άρδευσης του Ελαιώνα Άμφισσας, θεωρεί ότι η μόνη πηγή υδάτινων πόρων που έχει προβλεφθεί είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», όπως σημείωνε.
 
Τα ερωτήματα που έθετε δε, είναι όλη η ουσία του έργου. Υπενθυμίζουμε τι ανέφερε:
 
1. Έχει αναλάβει επίσημα η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. την υποχρέωση υδροδότησης της άρδευσης της περιοχής; Αν ναι με ποιον τρόπο και ποιους όρους;
 
2. Πόσες φορές την τελευταία 20ετία ο Ελαιώνας Άμφισσας έχει υδροδοτηθεί από τον ταμιευτήρα Μόρνου;
 
3. Δεδομένου ότι ο ταμιευτήρας Μόρνου προορίζεται για υδροδότηση πόλεων, σε περίπτωση που η στάθμη στη λίμνη σηματοδοτεί έλλειψη πόσιμου νερού, έχει προβλεφθεί εναλλακτικός τρόπος κάλυψης των αρδευτικών αναγκών του Ελαιώνα Άμφισσας;
 
4. Πώς θα εξασφαλιστεί η με χαμηλό κόστος διάθεση νερού προς τους καλλιεργητές και η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου σε περίπτωση που ιδιωτικοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ;
 
Στην απάντησή του ο τότε Υπουργός παραδεχόταν ότι «σύμφωνα με την απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 570/17-5-2006 και τη σύμβαση μεταξύ των ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων) Άμφισσας και Χρισσού με την εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, η δεύτερη έχει αναλάβει την υποχρέωση παροχής 12 εκ κυβικών μέτρων για την άρδευση της περιοχής. Προϋπόθεση είναι ότι τα αποθέματα των Ταμιευτήρων Μόρνου και Ευήνου βρίσκονται σε σημείο που απαιτείται άντληση από τον ταμιευτήρα της Υλίκης ή και χρήση των γεωτρήσεων», τόνιζε τότε ο υπουργός και φυσικά συμπλήρωνε ότι «το σχετικό κόστος ανά κυβικό μέτρο θα μετακυλύει στους ΤΟΕΒ. Σε περίπτωση που η ΕΥΔΑΠ ΑΕ κρίνει ότι η επάρκεια των αποθεμάτων δεν είναι ασφαλής θα διακόπτει την παροχή άρδευσης, δίχως καμιά υποχρέωση προς τους ΤΟΕΒ». 
 
Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που ερχόταν επίσημα στη δημοσιότητα με εκείνη την απάντηση ήταν η αναφορά ότι «σε περίπτωση που η στάθμη στη λίμνη σηματοδοτεί έλλειψη πόσιμου νερού δεν έχει γίνει πρόβλεψη εναλλακτικού τρόπου κάλυψης των αρδευτικών αναγκών». 
 
Επιπλέον «ο καθορισμός του κόστους παροχής νερού θα γίνεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 της σύμβασης με τους ΤΟΕΒ». Φυσικά αν η ΕΥΔΑΠ αξιοποιηθεί, κοινώς πουληθεί, ο ιδιώτης θα μπορεί να χρεώνει ό,τι θέλει. 
 
Το έργο δεν έχει «κεφαλή», δεν έχει δηλαδή εξασφαλισμένους τους απαιτούμενους υδάτινους πόρους για να λειτουργήσει και η ΕΥΔΑΠ δείχνει να αδιαφορεί πλήρως για τα 27 εκ ευρώπου κοστίζει μέχρι τώρα το έργο. Άλλωστε ο ίδιος ο σημερινός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου κατά την εδώ επίσκεψή του είχε παραδεχτεί δημόσια ότι απαιτείται και άλλο συμπληρωματικό έργο, για να είναι εξασφαλισμένη η άρδευση του ελαιώνα. Το έργο στο οποίο είχε αναφερθεί ο κ. Αποστόλου δεν είναι άλλο από την άνλτηση των καρστικών νερών.
 
Εξάλλου, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Γεωλογίας – Υδρολογίας)  έχει πραγματοποιήσει έρευνα στην περιοχή και συγκεκριμένα έχει εκπονήσει την Υδρογεωλογική μελέτη Καρστικών Συστημάτων Νοτιοανατολικής Φωκίδας. Το ίδιο το υπουργείο παραδέχεται ότι  από τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτει ότι, στην περιοχή ενδιαφέροντος μπορούν να κατασκευαστούν 15-20 γεωτρήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις, με τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί αρχικά ποσότητα 5.000.000 κυβικών αρδευτικού νερού ετησίως, το οποίο μπορεί να διπλασιαστεί με ελεγχόμενη εντατικοποίηση. Αυτή η ποσότητα νερού θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτικό τρόπο κάλυψης των αρδευτικών αναγκών του Ελαιώνα ης Άμφισσας, σε κάποιες περιόδους υψηλής ζήτησης νερού. 
Μάλιστα, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι «στα πλαίσια της μελέτης έγινε και ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων, αρκετές από τις οποίες απέδωσαν ικανοποιητικές ποσότητες νερού. Έχουν τη δυνατότητα απόληψης περίπου 1.000.000 κυβικών νερού συνολικά ανά έτος»!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Αστάθεια φέρνουν οι αυξήσεις στην ενέργεια και το τέλος ταφής στο δήμο Δελφών και τη ΔΕΥΑ

Αστάθεια φέρνουν οι αυξήσεις στην ενέργεια και το τέλος ταφής στο δήμο Δελφών και τη ΔΕΥΑ …