Home Πολιτισμός Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ -« Α Ν Α Ν Ε Ω Τ Ι Κ Η Δ Υ Ν Α Μ Η »
Πολιτισμός - 28 Μαρτίου, 2014

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ -« Α Ν Α Ν Ε Ω Τ Ι Κ Η Δ Υ Ν Α Μ Η »

Ο Δήμος Δελφών αποτελεί έναν προικισμένο από τη Φύση και την Ιστορία τόπο.
Διαθέτουμε ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον με μεγάλη ποικιλομορφία τοπίων, ψηλά βουνά με απέραντα δάση και εκπληκτικές κορυφογραμμές, πολυδαίδαλα, γραφικά και καλά προστατευμένα παράλια, μια μοναδική εναλλαγή μεταξύ μεσογειακών και αλπικών ζωνών σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων.
Μια σειρά πολύ σημαντικών αρχαίων, βυζαντινών και νεώτερων μνημείων, με κορυφαίο τον παγκόσμιας εμβέλειας αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, αλλά και δεκάδες άλλα μνημεία που έχουν ή μπορούν να αποκτήσουν τουριστικό ενδιαφέρον.
Όμορφες πόλεις και οικισμούς, σημαντικά αρχιτεκτονικά και παραδοσιακά βιοτεχνικά σύνολα.
Αξιόλογους φυσικούς πόρους στα βουνά μας, αλλά και στις θάλασσές μας και τον μοναδικό παγκοσμίως Ελαιώνα της Άμφισσας.
Μια πυκνή αλυσίδα από τόπους που διαθέτουν τεράστια συμβολική σημασία και συναισθηματική αξία για όλους τους Έλληνες, λόγω του σπουδαίου ρόλου που διαδραμάτισαν στην Ελληνική Επανάσταση και στην Εθνική Αντίσταση.
Διαθέτει ακόμη η περιοχή μας παρά το μικρό της μέγεθος (και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι) ένα ζηλευτό πολιτιστικό επίπεδο, αλλά και μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, με τη λειτουργία των παραδοσιακών δομών της οικογένειας, της γειτονιάς και του χωριού να εκπληρώνουν το ρόλο τους και να καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες του κεντρικού προνοιακού συστήματος.
Ωστόσο, και παρά τα ανωτέρω αληθινά πλεονεκτήματα και δυνατότητες που διαθέτει η περιοχή μας, είναι μάλλον κοινή η διαπίστωση ότι ακόμη και σήμερα τα προτερήματα αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να αντιλαμβάνεται το ρόλο της σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μάλλον ως υποβαθμισμένο και δευτερεύοντα.

Εμείς οραματιζόμαστε έναν Δήμο Δελφών πρωταγωνιστή των εξελίξεων, γιατί πιστεύουμε ότι το δικαιούται και το αξίζει!

Αυτό που απαιτείται για να υλοποιήσουμε το όραμά μας, είναι ένα μέσο-μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο με στόχο μια περιοχή, η οποία θα διαθέτει πολύ ισχυρά ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα βασίζει την ευημερία των κατοίκων της πάνω σε γερές παραγωγικές βάσεις.

Η συνένωση των οκτώ πρώην Δήμων της Παρνασσίδας στο σημερινό Δήμο Δελφών το 2011 αποτέλεσε ένα δύσκολο στοίχημα και απαίτησε την πρώτη περίοδο μια σειρά επίμοχθων και επώδυνων προσαρμογών. Στο εξής, τον κοινό μας Δήμο Δελφών πρέπει όλοι να τον αντιμετωπίζουμε ως ένα βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα και κατάκτηση για την περιοχή. Αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία που έχουμε για συνολικούς σχεδιασμούς ανάπτυξης, για την εκπόνηση και εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου που σε εύλογο χρόνο θα προσφέρει και θα μοιράσει την ευημερία σε όλους τους δημότες μας.

Τα κεντρικά σημεία αυτού του Στρατηγικού Σχεδιασμού μας για το Δήμο Δελφών είναι τα εξής:

Α.  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής μας αποτελεί (όπως και για ολόκληρη την χώρα) το μέγιστο ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας και αυτό τίθεται ως κεντρικός στόχος μας. Στον τομέα αυτόν ο Δήμος Δελφών θα κληθεί να αναλάβει πρωτοβουλίες που ξεπερνάνε πολλές φορές τις άμεσες αρμοδιότητές του, καθώς πιστεύουμε ότι μόνο ο Δήμος μπορεί να παίξει το συντονιστικό και οργανωτικό ρόλο που απαιτεί μια τέτοια προσπάθεια.

1.ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.

Α. Ελαιώνας της Άμφισσας. Έχουμε ήδη προτείνει την εκπόνηση και εφαρμογή ενός συστήματος ολιστικής διαχείρισης του Ελαιώνα, που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση της «Ελιάς Αμφίσσης» και του ελαιολάδου μας, την ποιοτική τυποποίηση και προώθηση των προϊόντων, την τουριστική ανάδειξη του Ελαιώνα, τη διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία του από φυσικές καταστροφές κ.α. Για τη λειτουργία ενός τέτοιου ολοκληρωμένου συστήματος απαιτείται η συνεργασία του Δήμου μας με αρκετούς εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια, Συνεταιρισμούς, Τ.Ο.Ε.Β., Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ), την οποία θα προτείνουμε επίσημα, θα προετοιμάσουμε και θα διεκδικήσουμε, όπως και θα ζητήσουμε την ενεργή συμμετοχή των καλλιεργητών και ιδίως των νέων αγροτών σ’ έναν μηχανισμό διαρκούς διαβούλευσης και ενημέρωσης.
Β. Ορυκτός Πλούτος. Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου από τις μεταλλευτικές εταιρείες με τη λογική της μεγιστοποίησης της τοπικής ωφέλειας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος και του τοπίου. Οι εταιρείες θα πρέπει να βελτιώσουν το σύστημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ενώ την ίδια ώρα οφείλει η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον έλεγχο της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και στην προσπάθεια για αρμονική συνύπαρξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας με τους υπόλοιπους άξονες ανάπτυξης της περιοχής μας.
Γ. Γεωργία. Σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να παράσχουμε στους αγρότες τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τις μεθόδους τους και να βελτιώσουν τις καλλιέργειές τους. Εκτός από τους Ελαιώνες μας, και οι αξιόλογες πεδινές ή ημιορεινές εκτάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Γραβιάς, Δεσφίνας και Παρνασσού μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω με την ενθάρρυνση νέων συνεταιριστικών σχημάτων και δικτύων ή συνεργειών (clusters), ιδίως αυτών που θα ενώνουν αποτελεσματικά την ποιοτική παραγωγή με την κατανάλωση. Αυτά όλα προϋποθέτουν την συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση και επιμόρφωση ιδίως των νέων γεωργών, την προστατευτική πλαισίωση των αξιόλογων προσπαθειών, αλλά και την αντιγραφειοκρατική προσέγγιση  από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
Δ. Κτηνοτροφία. Οι ίδιες διαπιστώσεις ισχύουν και για την κτηνοτροφία της περιοχής μας. Η ενθάρρυνση, η ενημέρωση και η επιμόρφωση των νέων κτηνοτρόφων αποτελούν βασική προϋπόθεση ανανέωσης του κλάδου, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να οργανωθεί η προσπάθεια για την αναβάθμιση της εικόνας των αξιόλογων προϊόντων της περιοχής, που στο παρελθόν κατείχαν σημαντική φήμη (λ.χ. φέτα Παρνασσού) ή αυτών που έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Κι εδώ πρέπει να ενθαρρυνθούν λογικές συνεργασιών και συνεργειών (clusters), δικτύωσης και καθετοποίησης της παραγωγής (παραγωγή – μεταποίηση – κατανάλωση), λ.χ. με τη δημιουργία σύγχρονων και ολοκληρωμένων κτηνοτροφικών πάρκων.
Ε. Αλιεία – Ιχθυοκαλλιέργεια. Ο Κορινθιακός Κόλπος αποτελεί έναν εν πολλοίς ανεκμετάλλευτο πλούτο για την περιοχή μας. Πέραν της ιχθυοκαλλιέργειας, που όταν δομείται σωστά αποδίδει ιδιαίτερα οφέλη, η αλιεία μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω με την αξιοποίηση σύγχρονων και αειφόρων προσεγγίσεων. Σημαντική προώθηση σ’ αυτό θα έδιδε η θεσμοθέτηση της ενιαίας διαχειριστικής αντιμετώπισης του θαλασσίου αυτού οικοσυστήματος, προσπάθεια στην οποία ο Δήμος Δελφών μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο.
Στ. Δασικός Πλούτος. Μια μάλλον παραγνωρισμένη πλουτοπαραγωγική πηγή για τον τόπο μας αποτελούν τα μεγάλα δάση και οι εκτεταμένες δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις μας. Ο ρόλος του Δήμου στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι διττός: α) Να ξεκαθαρίσει αρκετά υφιστάμενα νομικά κενά που υπάρχουν σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις δυνατότητες διαχείρισης αυτών των εκτάσεων, προς όφελος ασφαλώς της περιοχής μας και β) Να ενθαρρύνει την πιο οργανωμένη διαχείριση του δασικού πλούτου κυρίως μέσα από συνεταιριστικά σχήματα, προοπτική που πέραν των προφανών οικονομικών οφελών για τον τόπο μας, θα είναι και ιδιαιτέρως επωφελής για την υγεία και την προστασία των δασών.


2.ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.


Το Βιοτεχνικό Πάρκο Άμφισσας αποτελεί μια σημαντική επένδυση για τον τόπο, που ακόμη (και λόγω της γενικότερης κατάστασης) δεν έχει παίξει δυστυχώς το ρόλο που μπορεί να παίξει. Ο Δήμος Δελφών πρέπει να αναλάβει τις εξής πρωτοβουλίες: α) Να εγκαινιάσει διαύλους συνεχούς επικοινωνίας με την Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.ΠΕ. (φορέα διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ.) για τις δυνατότητες αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΠΑ., β) Να καθιερώσει ανοιχτές διαδικασίας διαβούλευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο και με τους θεσμικούς του εκπροσώπους (Επιμελητήρια, εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους κλπ) και να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα της διαβούλευσης αυτής, γ) Να απαιτήσει από τις αρμόδιες Αρχές, αλλά και από την Ε.Τ.Β.Α. την καλύτερη προστασία του Βιοτεχνικού Πάρκου από φθορές, κλοπές, παραβιάσεις κλπ, συμβάλλοντας ενδεχομένως και ο ίδιος σ’ αυτό στα πλαίσια των δικών του αρμοδιοτήτων.
Πέραν του ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας, πρέπει να ενθαρρύνουμε την οργάνωση μικρών θυλάκων μεταποίησης (ιδίως τοπικών προϊόντων) στις δημοτικές ενότητες του Δήμου, κοντά στα σημεία παραγωγής και να ενθαρρύνουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχήματος: τοπική παραγωγή – ποιοτική μεταποίηση – πρόσβαση στις αγορές. Η λέξη κλειδί κι εδώ είναι η «δικτύωση» και στον τομέα αυτόν ένας δραστήριος Δήμος έχει να προσφέρει αρκετά
.


3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
.
 

Στο Δήμο Δελφών πρέπει να εξελιχθούν με πιο εντατικούς ρυθμούς οι ολοκληρωμένες προτάσεις που θα δώσουν στον επισκέπτη το σαφές τουριστικό αποτύπωμα του τόπου μας, ο οποίος στο σύνολό του σχεδόν, αποτελώντας μια μοναδική ποικιλόμορφη και ιστορικά ενδιαφέρουσα ενότητα, διαθέτει σημαντικές τουριστικές δυνατότητες. Οι δρόμοι του ΄21, το Φεστιβάλ Δελφών, η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου κ.α. είναι προσπάθειες που σταδιακά μπορούν να αρχίσουν να αποδίδουν καλούς καρπούς, εφόσον όμως εργαστούμε δυναμικά και συστηματικά πάνω σ’ αυτές.
Ωστόσο, μια περιοχή που διεκδικεί θέση στον τουριστικό χάρτη πρέπει να είναι αποφασισμένη να προβεί σε βαθιές αλλαγές, ξεπερνώντας κατεστημένες νοοτροπίες και βολικές ακινησίες. Είναι σαφές ότι η λειτουργία και η εικόνα των πόλεων και των χωριών μας πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά με γνώμονα τη λογική του επισκέπτη και όχι του ντόπιου κι αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη δέσμευση ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους.

Πρέπει ακόμη να αποτελέσει ένα ξεκάθαρο στόχο η σταδιακή μετατροπή του Δήμου Δελφών σε προορισμό κρουαζιέρας μέσω της αξιοποίησης του λιμανιού της Ιτέας, ένας στόχος ο οποίος πρέπει να εξυπηρετηθεί από συγκεκριμένο σχεδιασμό του Δήμου, που θα ξεκινήσει με την έναρξη της θητείας της νέας δημοτικής αρχής.
Την ίδια στρατηγική ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού οφείλουμε να ακολουθήσουμε και στην περιοχή του Γαλαξιδίου, βασιζόμενοι στην μακραίωνη ναυτική παράδοσή του, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται για τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής και στη βελτίωση της εικόνας του Γαλαξιδίου ως «πολιτιστικού πόλου».
Τέλος είναι προφανής η σημασία των ορεινών περιοχών, ιδίως των δημοτικών ενοτήτων Παρνασσού, Καλλιέων και Γραβιάς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων βουνού και μάλιστα σε δωδεκάμηνη διάρκεια, με βάση τις εναλλακτικές αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αφού προηγηθεί άμεσα η εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού στο Δήμο μας.

4.ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.


Η επιχειρούμενη σταδιακή μετάλλαξη του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας από τις υπηρεσίες προς την παραγωγή και τη μεταποίηση, αλλά και η οικονομική αφαίμαξη του μέσου πολίτη λόγω της κρίσης, είναι προφανές ότι πλήττουν και θα πλήξουν περαιτέρω τον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορεί να προσφέρει ένας Δήμος που σχεδιάζει στρατηγικά, είναι καλύτερες συνθήκες για την υγιή και απρόσκοπτη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επαγγελματιών.
Αυτό πρακτικά σημαίνει: α) Ενθάρρυνση των επαγγελματιών για διασύνδεση με τους υπόλοιπους τομείς της τοπικής οικονομίας (τοπικά προϊόντα – μεταποίηση – τουρισμός), β) Εισαγωγή και εφαρμογή ρυθμιστικών κανονισμών που θα εξασφαλίζουν ίση αντιμετώπιση όλων των επαγγελματιών στις σχέσεις τους με το Δήμο και γ) Βελτίωση της λειτουργίας των εμπορικών σημείων των πόλεων με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και με αναβάθμιση του κοινοχρήστου χώρου ώστε αυτός να είναι πιο θελκτικός για τον πολίτη (επισκέπτη, καταναλωτή κλπ).


Β.  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

 Ο Δήμος οφείλει να αναβαθμίζει συνεχώς το σύστημα διοίκησης και λειτουργίας του, με κύριο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη, αλλά και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών. Κύριοι άξονες για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι την ερχόμενη περίοδο πρέπει να είναι οι εξής:
1.Αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης με αναβάθμιση του ρόλου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και μεταφορά αρμοδιοτήτων σ’ αυτές.
2.Τακτική και παραγωγική λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου, με διεύρυνση του ρόλου της Εκτελεστικής Επιτροπής και εντατικοποίηση της λειτουργίας τη
3.Πλήρης κινητοποίηση του μηχανισμού του Δήμου με εντατική εργασία απ’ όλους (αιρετούς και υπαλλήλους) χωρίς καμία εξαίρεση.
4.      Εφαρμογή συστημάτων ελέγχου στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το δημότη. Συνεχής αξιολόγηση του προσωπικού με δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα.
5.      Θεσμική αναβάθμιση των λειτουργιών του Δήμου με την εισαγωγή λειτουργικών κανονισμών σ’ όλα τα απαραίτητα αντικείμενα και με το σχολαστικό έλεγχο τήρησής τους.
6. Εκπόνηση ουσιαστικού και εφαρμόσιμου επιχειρησιακού σχεδιασμού σε βάθος πενταετίας και αντίστοιχων ετησίων προγραμμάτων δράσης.

Γ.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ.

          
  Η καθημερινότητα των συμπολιτών μας αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για μια ουσιαστικά πετυχημένη δημοτική αρχή. Η βελτίωση των όρων της καθημερινότητας τις περισσότερες φορές δεν είναι θέμα χρημάτων, αλλά πολιτικής πρακτικής. Σε μια τέτοια προσπάθεια απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ισονομία και η σχολαστική τήρηση του κανονιστικού πλαισίου. Προτείνουμε τα εξής:
1.      Απόλυτη έμφαση στην προστασία του κοινοχρήστου χώρου προς όφελος του πολίτη. «Πόλεμος» απέναντι σε κάθε μορφής αυθαιρεσία και ασυδοσία.
2.      Λήψη πρωτοβουλιών του Δήμου με στόχο την εφαρμογή των νόμων, τόσο στο πεδίο των δικαιωμάτων όσο και σ’ αυτό των υποχρεώσεων των πολιτών, σε στενή συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές (αστυνομικές, δικαστικές, περιφερειακές κλπ) σε όλα τα επίπεδα και χωρίς εξαιρέσεις για κανέναν πολίτη και για καμιά πληθυσμιακή ομάδα.
3.      Δημιουργία συστήματος άμεσης αναφοράς (ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής με πενταψήφιο αριθμό) και επίλυσης προβλημάτων καθημερινότητας των δημοτών (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα κλπ).
4.      Θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για την ίση αντιμετώπιση των δημοτών και των συλλογικών φορέων στη διάθεση των χώρων του Δήμου (αθλητικών, πολιτιστικών, συνεδριακών κλπ) και αυστηρή τήρηση του πλαισίου αυτού.


Δ.  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

Ο Πολιτισμός αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, αλλά και της περιοχής μας ειδικότερα. Την έννοια του Πολιτισμού δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε διαχειριστικά και διεκπεραιωτικά, αλλά αντίθετα να εμβαθύνουμε σ’ αυτήν ως την πιο χαρακτηριστική αντανάκλαση της κοινωνικής μας υπόστασης, αλλά και της Ιστορίας μας.
Υπ’ αυτήν την έννοια ο ρόλος του Δήμου στα πολιτιστικά δεν είναι να «δημιουργεί πολιτισμό», αλλά να οργανώνει και να ενθαρρύνει τα δραστήρια κύτταρα της τοπικής κοινωνίας, ώστε αυτά να αναδείξουν τα καλύτερα στοιχεία που διαθέτουν, να διασυνδέει τις προσπάθειες αυτές με τις εκπαιδευτικές δομές της περιοχής και να προβάλλει το καλό πολιτιστικό προϊόν ως μια κεντρική εικόνα του Δήμου στον έξω κόσμο (επισκέπτες, διαδίκτυο κλπ).
Στον τομέα αυτό διαπιστώνεται πολλές φορές υπερσυγκέντρωση προτάσεων και προσφορών και γι’ αυτό πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει η λογική της αντικειμενικής επιλογής των καλύτερων από τις προτάσεις, που θα αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε περιοχής με όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανομή της πολιτιστικής ενέργειας ανάμεσα στις δημοτικές ενότητες.
Είναι συνεπώς απαραίτητος ο έγκαιρος προγραμματισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων (καθώς και των αθλητικών, επετειακών κλπ) του Δήμου, η κατανομή των δράσεων του Δήμου ανά δημοτική ενότητα με βάση συγκεκριμένους και γνωστούς κανόνες και η οργάνωση των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό χωρίς προχειρότητες και με άμεση εμπλοκή της ενεργής κοινωνίας.

Ε.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ.

Η νέα προγραμματική περίοδος (νέο Ε.Σ.Π.Α.) θα δίνει ειδική προτεραιότητα και θα στρέψει αρκετούς πόρους στην αντιμετώπιση των πολύ οξυμμένων κοινωνικών προβλημάτων (ανεργία, περιθωριοποίηση ευάλωτων ομάδων, αδυναμία πρόσβασης στις υποδομές υγείας, υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης κλπ). Πρέπει άμεσα ο Δήμος μας να προετοιμαστεί, λαμβάνοντας μέρος στον ευρύτερο διάλογο που πραγματοποιείται αυτόν τον καιρό, ώστε να μπορέσει να προωθήσει σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των τοπικών συμφώνων για την εργασία και την κοινωνική ενσωμάτωση κλπ.
Η λογική της προσπάθειας αυτής δεν πρέπει να είναι απλώς και μόνο η απορρόφηση πόρων, αλλά πρωτίστως η οργάνωση ενός στοχευμένου και ολοκληρωμένου συστήματος τόσο για την άμεση ανακούφιση των πιο αδύναμων ομάδων πληθυσμού, όσο και κυρίως για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών προκειμένου να αρθούν τα αίτια που οδηγούν στα κοινωνικά αυτά προβλήματα. Η λογική αυτή σαφώς απαιτεί πολύ δουλειά, έμπειρα στελέχη και κατάλληλες συνεργασίες.

Στ.  Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ.

Κανείς δεν διαθέτει αποκλειστικά την απόλυτη αλήθεια. Οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης πρέπει να προέρχονται από τη λεγόμενη «κοινωνία των πολιτών» και να εμπιστεύονται τη φωνή της κοινωνίας.
Η διαβούλευση με τους δημότες και τους κοινωνικούς φορείς πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική. Μόνο καλά πράγματα έχουμε να πάρουμε, αν δώσουμε το λόγο στον πολίτη, ακόμη κι αν αυτό μερικές φορές δώσει βήμα σε ακρότητες, γραφικότητες ή υστεροβουλίες.
Οι θεσμοί της διαβούλευσης πρέπει να λειτουργούν άψογα και συστηματικά, αλλά και πέραν των θεσμοθετημένων σχημάτων, ο Δήμος μπορεί να εγκαινιάσει και σε διάφορες θεματικές ενότητες μια τακτική, ανοιχτή και καλά δομημένη επικοινωνία με τους δημότες και τους φορείς, σ’ ένα πνεύμα διαφάνειας και αμοιβαίου σεβασμού

Ζ.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

           
Σε μια λογική, σαν αυτή που αναπτύξαμε παραπάνω, της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής μας, όλα τα έργα που προετοιμάζονται και πραγματοποιούνται πρέπει να εντάσσονται σ’ αυτόν τον κεντρικό σχεδιασμό.
            Οι πόροι που θα διοχετεύονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία στην επόμενη προγραμματική περίοδο δε θα έχουν κεντρικό στόχο τα έργα υποδομών, αλλά αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται με τη μόχλευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την περιβαλλοντική διάσταση, την κοινωνική προστασία, την συσχέτιση των προτάσεων με τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και την ένταξή τους σ’ ένα ευρύτερο σαφώς διατυπωμένο σχεδιασμό. Είναι σε κάθε περίπτωση ξεκάθαρο ότι το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου πρέπει να προετοιμαστεί και να ενημερωθεί καλά, προκειμένου η ουσιαστική έναρξη του νέου Ε.Σ.Π.Α. (ή Σ.Ε.Σ.) να βρει το Δήμο μας εντελώς έτοιμο
με ολοκληρωμένες και καλά στοχευμένες προτάσεις, με κατάλληλες συνεργασίες στην τοπική κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο.
            Βασικές προϋποθέσεις κι εδώ είναι: α) Η εντατική εργασία αιρετών και υπαλλήλων, β) Η συστηματική επικοινωνία με τις διαχειριστικές αρχές και η δημιουργία ενός συστήματος τακτικής παρακολούθησης των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων πριν ακόμη αυτά ανακοινωθούν, γ) Η έγκαιρη και ειλικρινής διαβούλευση με την κοινωνία και ιδίως τις παραγωγικές δυνάμεις.

Η.  ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.


 Ο τόπος μας, παρά την καίρια γεωγραφική του θέση και μολονότι έχει προσφέρει τα μέγιστα στους εθνικούς αγώνες, έχει αδικηθεί και παραμεληθεί από το ελληνικό κράτος.
Η αδέσμευτη τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να διεκδικήσει τα δίκαιά μας σε όλα τα μέτωπα και να κινητοποιήσει το την κοινωνία, προκειμένου να κατακτήσει αυτά που μας οφείλονται.
Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος που προσφέρει περισσότερο από το σαράντα τοις εκατό (40%) του υδατικού δυναμικού της Ε.ΥΔ.Α.Π., από το οποίο υδρεύεται η μισή Ελλάδα, όχι μόνο να μην κερδίζει μια ελάχιστη ανταπόδοση, αλλά αντίθετα να χρεώνεται από πάνω για την προσφορά του αυτή.
Δεν είναι δυνατόν, όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα κατασκευάστηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, στην περιοχή μας να μην προχωρά κανένας από τους βασικούς εθνικούς οδικούς άξονες και έτοιμα προς δημοπράτηση έργα να μένουν κλειδωμένα στο συρτάρι.
Δε μπορεί να αφαιμάσσεται το Νοσοκομείο μας και το Κέντρο Υγείας Ιτέας από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η γεωγραφική και μορφολογική μας ιδιαιτερότητα, η τουριστική εικόνα των Δελφών, αλλά και η ύπαρξη δυο σωφρονιστικών καταστημάτων σε κοντινή απόσταση.
Δεν είναι δυνατόν να υπονομεύεται, αντί να αναβαθμίζεται το πρόγραμμα του παραδοσιακού Ελαιώνα, τη στιγμή που αυτό αποτελεί στην ουσία ένα ελάχιστο αντάλλαγμα για το πλέγμα δεσμεύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί η περιοχή του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου.
            Δε μπορεί να χρεώνονται οι δημότες μας την εγκατάσταση φυσικού αερίου στις οικοδομές τους, όταν το εθνικό δίκτυο όχι μόνο δεν έχει προσεγγίσει την περιοχή μας, αλλά ακόμη και ο εξαγγελθείς σχεδιασμός για τη Στερεά Ελλάδα μας αγνοεί επιδεικτικά.
Το διεκδικητικό μας πλαίσιο πρέπει να είναι ισχυρό, άψογα οργανωμένο και καλά τεκμηριωμένο, αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να στηρίζεται στη δυναμική του κόσμου μας, ο οποίος περιμένει από εμάς σημαντικές πρωτοβουλίες και ενασχόληση με τα μεγάλα θέματα, που καθορίζουν το μέλλον μας. Όταν οι πολίτες του Δήμου μας πιστέψουν στην ειλικρινή διάθεσή μας να διεκδικήσουμε τα δίκια του τόπου μας, αλλά και στην ικανότητά μας να τα προωθήσουμε, τότε θα σταθούν στο πλευρό μας ως ένα σώμα, χωρίς κομματικές ή τοπικιστικές παρωπίδες, χωρίς μικρότητες και διχασμούς, αλλά με πίστη και δύναμη για να απαιτήσουμε ένα καλύτερο αύριο, που ο τόπος μας δικαιούται.

Θ. ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ.

Οι βασικές προγραμματικές θέσεις του Συνδυασμού μας αποτελούν προϊόν συλλογικής εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και το απαύγασμα της προσωπικής μου δουλειάς χρόνων και κατατεθειμένης αγωνίας για τον τόπο μου μέσα από διάφορα σχήματα συλλογικών φορέων και ενώσεων πολιτών, καθώς και απόσταγμα της εμπειρίας που αποκόμισα στα χρόνια που ασχολήθηκα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχοντας την τιμή να είμαι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών την τελευταία τριετία.
Η ενασχόλησή μου τα χρόνια αυτά με την Αυτοδιοίκηση μου απέδειξε ότι (χωρίς καθόλου να απαξιώνω τις μέχρι σήμερα προσπάθειες) υπάρχουν ακόμη τεράστιες δυνατότητες που έχουν μείνει αναξιοποίητες κι επιπλέον είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται δραστική βελτίωση στο μοντέλο λειτουργίας προκειμένου να συγκροτηθεί ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός Δήμος.
Είναι ακόμη σαφές ότι έφτασε πλέον η ώρα να προχωρήσει ο Δήμος Δελφών στο μέλλον χωρίς κυριαρχικές προσωπικές αντιλήψεις και χωρίς δεσμεύσεις του παρελθόντος και αυτός ήταν ο βασικός λόγος της ίδρυσης της «Ανανεωτικής Δύναμης» από ανθρώπους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, μια επιλογή ρηξικέλευθη και ριζοσπαστική, μια επιλογή ρήξης με τις μικρο-ισορροπίες που κρατούν καθηλωμένο εδώ και χρόνια τον τόπο μας.
            Η πρόταση μου για το Δήμο Δελφών είναι ενωτική. Πιστεύω βαθιά και ειλικρινά στην αξιοποίηση όλων των αξιόλογων δυνάμεων της κοινωνίας μας. Πιστεύω στην ομαδική εργασία. Πιστεύω πάνω απ’ όλα στις δυνατότητες του τόπου μας και του Δήμου μας.
            Πιστεύω ακόμη στην ανάγκη να αγωνιστούμε για την αναβάθμιση της παρουσίας του Δήμου μας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με όχημα και κύριο επιχείρημα το όνομα των Δελφών, ένα παγκόσμιο σύμβολο, αλλά ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη και μια πηγή απεριορίστων δυνατοτήτων για το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή Δελφών.
Είμαι βέβαιος ότι, πλαισιωμένος από άξιους ανθρώπους της τοπικής μας κοινωνίας, έχω τη δυνατότητα ως Δήμαρχος Δελφών, να πετύχω τους στόχους που αναλυτικά εκθέτουμε στις βασικές μας προγραμματικές θέσεις και που όλοι μαζί συγκροτούν ένα συνεκτικό όραμα για ένα Δήμο Δελφών αποτελεσματικό στη λειτουργία του, καθημερινά στο πλευρό του πολίτη, συντονιστή και εμψυχωτή των καλών προσπαθειών στην περιοχή μας και σχεδιαστή ενός νέου παραγωγικού αναπτυξιακού μοντέλου για τον τόπο μας.


Άμφισσα, Μάρτιος 2014
Γ Ι Α  Τ Η Ν  «Α Ν Α Ν Ε Ω Τ Ι Κ Η   Δ Υ Ν Α Μ Η»
Αθ. Η. Παναγιωτόπουλος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…