Home Δήμος Δωρίδας Ασφαλτόστρωση δρόμου από θέση Λαγέρι προς Ελαιώνα Ερατεινής
Δήμος Δωρίδας - 28 Μαρτίου, 2014

Ασφαλτόστρωση δρόμου από θέση Λαγέρι προς Ελαιώνα Ερατεινής

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο Δήμος Δωρίδας για τη δημοπράτηση του έργου της διαμόρφωσης του δρόμου από τη θέση Λαγέρι προς τον Ελαιώνα Ερατεινής.
Συγκεκριμένα το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση τμήματος υφιστάμενου δρόμου από θέση «Λαγέρι» προς Ελαιώνα Ερατεινής.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δρόμος υφίσταται ως χωματόδρομος με μέσο πλάτος 4,00-4,50μ για τα πρώτα 100μ, και 4,50-5,00μ για το υπόλοιπο μήκος, με αρκετά καλή βατότητα και καλά γεωμετρικά στοιχεία, ενώ δεν έχουν κατασκευασθεί μέχρι σήμερα τεχνικά έργα για την απορροή των ομβρίων υδάτων του δρόμου αλλά και των μικρών χανδάκων που συναντιούνται στην διαδρομή του. Με την συγκεκριμένη εργολαβία προβλέπεται η ασφαλτόστρωση του πρώτου τμήματος του δρόμου μήκους 850,00μ (αρχή θεωρείται η συμβολή του δρόμου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο από Τολοφώνα προς Παραλία). Με την ασφαλτόστρωσή του ο δρόμος θα αποκτήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους από 2,00 έως 2,40μ έκαστη
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις  108.000 ευρώ ενώ η Πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη.
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου θα διεξαχθεί την Τρίτη 22 Απριλίου 2014 στις 10:00  (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, στο Δημοτικό Κατάστημα Λιδωρικίου, με ανοικτή Δημοπρασία και με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης.
Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δια-κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π. καθώς το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) από τα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, μέχρι τις 17 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη . (Κόστος αναπαραγωγής τευχών 10 ευρώ) .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η  τάξη του Μ.Ε.ΕΠ  εντός ή εκτός Νομού για έργα κατηγορίας οδοποιίας.  
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1718 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Δωρίδος. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30  ημερών, μετά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες . Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προ-βλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90 (ενενήντα ) ημερολογιακές ημέρες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη διακήρυξη που θα τη βρουν με ΑΔΑ:  ΒΙΞΡΩ9Ζ-6ΣΙ και από το Δήμο Δωρίδος, αρμόδιος υπάλληλος Τραχανάς Κων/νος  (τηλέφωνο 2266350114, FAX επικοινωνίας 2266022930), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…