Home Δήμος Δωρίδας Από το 2019 έως και το 2023 «ξηλώθηκε» για τα καλά ο δήμος Δωρίδας – 250.000 ε κόστισαν τα αδέσποτα

Από το 2019 έως και το 2023 «ξηλώθηκε» για τα καλά ο δήμος Δωρίδας – 250.000 ε κόστισαν τα αδέσποτα

Από το 2019 έως και το 2023 «ξηλώθηκε» για τα καλά ο δήμος Δωρίδας

250.000 ε κόστισαν τα αδέσποτα

-Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

-Η κείμενη νομοθεσία (Ν.4830/2021) είναι ιδιαίτερα απαιτητική ως προς τις υποχρεώσεις των Δήμων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα.

 

Σχεδόν 2000 αδέσποτα ζώα συντροφιάς έχει να αντιμετωπίσει ο δήμος Δωρίδας, όπως αποτυπώθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που ανέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, ενώ για την προηγούμενη πενταετία ο δήμος δαπάνησε ποσό περί τις 250.000 ε για περίθαλψη κι διατροφή των ζώων.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έτους 2024. Ο Δήμος Δωρίδος περιλαμβάνει 55 δημοτικές κοινότητες. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 ο πληθυσμός του Δήμου φτάνει στους 13.719 ανθρώπους.

Η κατανομή ανά Δημοτική Ενότητα κυμαίνεται ακολούθως:

ΔΕ Λιδωρικίου: 3.549 άτομα

ΔΕ Ευπαλίου: 5.730 άτομα

ΔΕ Τολοφώνος: 3.240 άτομα

ΔΕ Βαρδουσίων: 1.200 άτομα

Αντίστοιχα ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με βάση την, κατά προσέγγιση, εκτίμηση και εικόνα του τμήματος, σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία και τους εθελοντές, προκύπτει αναλόγως:

ΔΕ Λιδωρικίου: 80 σκύλοι, 200 γάτες

ΔΕ Ευπαλίου: 300 σκύλοι, 400 γάτες

ΔΕ Τολοφώνος: 200 σκύλοι, 500 γάτες

ΔΕ Βαρδουσίων: 30 σκύλοι, 100 γάτες

Η εντατική κτηνοτροφική δραστηριότητα καθώς και το ενεργό κυνηγητικό ενδιαφέρον που αναπτύσσεται στο Δήμο Δωρίδος, επιφέρουν πληθώρα εγκαταλελειμμένων σκυλιών. Σύμφωνα με τα στατιστικά των περισυλλογών του τμήματος, το 80% των αδέσποτων ζώων ανήκουν στις ράτσες των ποιμενικών και των ιχνηλατών.

Το έντονο τουριστικό ενδιαφέρον για το Δήμο Δωρίδος, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, παρουσιάζει μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Αυτό ως αποτέλεσμα παρουσιάζει υψηλή τάση εξαφανίσεων – εγκαταλείψεων δεσποζόμενων σκύλων χωρίς σήμανση, ειδικά στα νότια και παραλιακά τμήματα του Δήμου.

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες είναι οι εξής:

 

Κτηνιατρικές υπηρεσίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων

(α) Ηλεκτρονική σήμανση

(β) Στείρωση

(γ) Παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης (εμβόλια, περιθάλψεις, χειρουργικές πράξεις)

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους με τη σύναψη συμβάσεων με αναδόχους ιδιώτες κτηνιάτρους, αφορούσαν κυρίως σκυλιά, τα δε ποσά που δαπανήθηκαν κατά το διάστημα αυτό έχουν ως εξής:

2019: 29.058,00 €

2020: 34.944,00 €

2021: 23.979,00 €

2022: 33.000,00 €

2023: 35.500,00 €

2024: 34.995,96 € (Α’ εξάμηνο, 3 συμβάσεις)

 

Υπηρεσίες σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Κατά το αναφερόμενο διάστημα ο Δήμος προέβαινε σε προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των

αδέσποτων σκύλων και γατών, η οποία λάμβανε χώρα κυρίως με την συμπαράσταση δημοτών

εθελοντών και των τοπικών φιλοζωικών σωματείων. Επίσης με την τοποθέτηση τροφών από

υπάλληλο του Δήμου σε καθορισμένα σημεία σίτησης.

Παρακάτω αποτυπώνονται οι δαπάνες για αγορά ζωοτροφών ανά έτος από το 2019-2023:

2019: 5.992,00 €

2020: 11.885,00 €

2021: 18.655,37 €

2022: 14.992,90 €

2023: 30.960,00 €

Οι στόχοι

 

Οι κυριότεροι στόχοι που εξυπηρετούνται μέσω του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι η αποτύπωση και καταγραφή της δραστηριότητας του Δήμου (παρεχόμενες υπηρεσίες, στελέχωση, υλικοτεχνική υποδομή και χρηματοοικονομικά στοιχεία).

Ο καθορισμός στρατηγικών στόχων, συγκεκριμένων, μετρήσιμων και ρεαλιστικών, οι οποίοι θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση επιμέρους ενεργειών.

Η κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το οποίο καταδεικνύονται δράσεις, ενέργειες και υπεύθυνοι έργων, καθορίζεται προϋπολογισμός κόστους, ενώ παράλληλα εντοπίζονται και οι πηγές άντλησης των απαιτούμενων πόρων.

Η κατάλληλη κινητοποίηση και δραστηριοποίηση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου,(πολίτες, εθελοντές ,φιλοζωικά σωματεία) ώστε να εμπλακεί γόνιμα και αποτελεσματικά στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των στόχων του.

Η δημιουργία ενός έγκυρου, αξιόπιστου και ευέλικτου συστήματος ελέγχου, (πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ.) το οποίο θα προσφέρει ι έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

 

Τα προβλήματα

 

Η ανταπόκριση του δήμου στις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, από την εφαρμογή του Ν.4039/2012 έως και σήμερα, καθώς η κείμενη νομοθεσία (Ν.4830/2021) είναι ιδιαίτερα απαιτητική ως προς τις υποχρεώσεις των Δήμων.

Επιπλέον, το θέμα αδέσποτων ζώων συντροφιάς έχει καταστεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια μόνο διογκώνεται.

Οι δήμοι έχουν επωμιστεί βάσει νόμου την ευθύνη για την καθολική διαχείρισή του και έχουν τη βούληση να κάνουν το επιτρεπόμενο καλύτερο δυνατόν αναφορικά με την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων – ζώων.

Στην εισήγηση τονίζεται ότι «αναπτύξαμε συνεργασίες και συμπράξεις που προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια.

Ωστόσο σε μεγάλο βαθμό αισθανόμαστε ανήμποροι να υλοποιήσουμε τους απαιτούμενους σχεδιασμούς λόγω έλλειψης των απαραίτητων πόρων (εξειδικευμένο προσωπικό και επαρκές σε αριθμό, έλλειψη υποδομών, σύγχρονου οχήματος περισυλλογής, κτηνιατρικής υποστήριξης, φαρμάκων, υλικών κ.λπ.)

Αυτό που θα επιφέρει το καλό αποτέλεσμα είναι το ανθρώπινο δυναμικό και δη υπάλληλοι που θα εκπαιδευτούν και θα παραμείνουν στο Δήμο για μεγάλα χρονικά διαστήματα κι όχι περιστασιακά, καθώς ακόμα και οι πιο ακριβές δομές χρειάζονται κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να λειτουργήσουν ορθά.

Η έλλειψη δημοτικού καταφυγίου σε συνδυασμό με τον κορεσμό των χώρων προσωρινής και ανάδοχης φιλοξενίας των συνεργαζόμενων σωματείων και εθελοντών, (στις εγκαταστάσεις των οποίων φιλοξενούνται και περιθάλπονται περίπου 150 αδέσποτα σκυλιά, με τη συνδρομή του Δήμου μας), δυσχεραίνει την επιπρόσθετη φιλοξενία νεογέννητων, ασθενών και επικίνδυνων ζώων.

Οι επανεντάξεις των αδέσποτων στο φυσικό περιβάλλον όπως ορίζει η νομοθεσία (ύστερα από τις απαραίτητες ενέργειες), διογκώνουν ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο πρόβλημα, καθώς ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων μοιραία δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες και τις περιουσίες τους, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι του Δήμου να καθίστανται επίδικοι για διάφορες ζημιές που προκαλούν αυτά.

Άλλα προβλήματα είναι:

Η έλλειψη συστηματικών ελέγχων στους κατόχους δεσποζόμενων, διότι έχει αποδειχθεί ότι οι ιδιώτες είναι αυτοί που δημιουργούν διαρκώς νέα αδέσποτα, μην τηρώντας τις υποχρεώσεις τους και ιδιαίτερα εγκαταλείποντας αστείρωτα και χωρίς ηλεκτρονική σήμανση ζώα.

Η διαχείριση του προγράμματος των αδέσποτων ζώων κατά τις αργίες, σαββατοκύριακα και απογευματινές-νυχτερινές ώρες, η οποία μέχρι σήμερα καλύπτεται μερικώς μέσω της συνεργασίας του Δήμου μας με τους φιλόζωους εθελοντές, τα σωματεία αλλά και το υπέρμετρο φιλότιμο των δημοτικών εργαζομένων που επιτυγχάνουν εργασιακές υπερβάσεις.

Απαιτούνται πόροι ανάλογοι των αναγκών και αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να υλοποιήσουμε το έργο μας ορθά και να έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή κι όχι απλά μια τυπική αποσπασματική αντιμετώπιση, κάτι που γίνεται χρόνια κι αποδεικνύει διαχρονικά πως οι δαπάνες του προγράμματος επί της ουσίας «πέφτουν στο κενό».

Η ανασκόπηση των προηγούμενων ετών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον μελλοντικό σχεδιασμό, διότι ο εντοπισμός τα σημείων που σημειώθηκε πρόοδος αλλά και οι δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν, θα αποτελέσουν τη βάση προκειμένου να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανταποκρίνεται κατ’ αρχήν στις επιδιώξεις του Δήμου, των πολιτών αλλά και της Νομοθεσίας.

Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί στις δυνατότητες του Δήμου ως προς την υλοποίηση των δράσεων, την επιπρόσθετη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι που τίθενται είναι οι εξής:

Να εδραιωθεί μέσα από τα συνεχή εκπαιδευτικά μας προγράμματα , από τα προγράμματα ενημέρωσης και από τις δράσεις μας, μία αντίληψη στην τοπική κοινωνία που θα εγγυάται την ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση των ζώων, ούτως ώστε να σταματήσει σταδιακά η δημιουργία νέων αδέσποτων, να εκλείψουν οι εγκαταλείψεις, να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες γεννήσεις των ιδιόκτητων ζώων και κατά συνέπεια οι κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις εγκατάλειψης νεογέννητων.

Οι στειρώσεις όλων των αδέσποτων αλλά και η βοήθεια και χρηματοδότηση κτηνιατρικών πράξεων (όπως ορίζει ο νόμος) σε ζώα ιδιόκτητα που οι κηδεμόνες τους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και γενικότερα στις ομάδες που αναφέρονται στο νόμο.

Κάθε πολίτης να είναι γνώστης του Ν. 4830/2021, των ευθυνών του και των συνεπειών σε περιπτώσεις παράβασης, αλλά και της ορθής ηθικής του στάσης απέναντι στα ζώα.

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Δωρίδος Απόφαση 143 / 25-06-2024 Σελίδα 11 από 12

Η διαχείριση του Δήμου μας να διεξάγεται αποτελεσματικά εξυπηρετώντας τις ανάγκες εξ’ολοκλήρου και όχι αποσπασματικά.

Να γίνει πράξη η καταγραφή όλων –κατά το δυνατόν – των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων της χωρικής επικράτειας του Δήμου μας και με κάθε δυνατό τρόπο να περιοριστεί η δημιουργία νέων αδέσποτων.

Να μειωθεί και να ελεγχθεί άμεσα τόσο ο αριθμός των αδέσποτων, όσο να είναι εφικτό να έχουν όλα περίθαλψη και φιλοξενία μέχρι υιοθεσίας τους.

Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η πρόοδος, η καλλιέργεια της κουλτούρας των δημοτών, ώστε πλέον να λειτουργεί το αίσθημα της ευθύνης απέναντι σε όλους τους συμπολίτες μας συμπεριλαμβανομένων των ζώων σε αυτούς.

Τα ζώα που αναγκαστικά παραμένουν αδέσποτα βραχυπρόθεσμα, να είναι ένας ελέγξιμος αριθμός και να έχουν στοιχειώδη ευζωία με αυτοσχέδια σπιτάκια στις περιοχές που ζουν, τροφή και κτηνιατρική φροντίδα.

Δεν υπάρχουν τόσα επικίνδυνα αδέσποτα, όσοι ανεκπαίδευτοι δημότες.

Οι δημότες οφείλουν να εναρμονιστούν με την ιδέα της συμβίωσης και της συνύπαρξης στον κοινωνικό ιστό με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αποβάλλοντας εσφαλμένες παρελθοντικές συμπεριφορές προκατάληψης, φοβικότητας και κακοποίησης.

Η χρηματική εντολή των 16.774,80 ευρώ του έτους 2023 αποτέλεσε το 1/5 της οικονομικής κάλυψης των δαπανών που απαιτήθηκαν για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Δωρίδος.

Οι τρέχουσες δαπάνες για το οικονομικό έτος 2024 προϋπολογίζονται αυξητικά συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση των όσων αναφέρθηκαν, η αύξηση των χρηματοδοτικών παροχών καθίστανται υποχρεωτικός μονόδρομος προς την προσέγγιση της προόδου του τμήματος, τόσο για τις περιθαλπτικές και κτηνιατρικές απαιτήσεις, όσο και για τις ανάγκες σίτισης».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…