Home Δήμος Δελφών Απολογισμός της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Στρατηγικής και Πολιτιστικού Σχεδιασμού του Δήμου Δελφών
Δήμος Δελφών - 29 Μαρτίου, 2013

Απολογισμός της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Στρατηγικής και Πολιτιστικού Σχεδιασμού του Δήμου Δελφών

Τον απολογισμό των ετών 2011-2012, τις δράσεις και τις προτάσεις της παρουσίασε η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Στρατηγικής και Πολιτιστικού Σχεδιασμού του Δήμου Δελφών.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Στρατηγικής & Πολιτιστικού Σχεδιασμού ΕΣΠΣ συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 70 Ν.3852/2010 και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28 Μαρτίου 2011 και αποτελείται από 7 μέλη. Το Έργο της Επιτροπής ΕΣΠΣ είναι ο σχεδιασμός και η στρατηγική σε θέματα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά του Δήμου Δελφών τα οποία εισηγείται στο ΔΣ προς υλοποίηση από τις υπηρεσίες του Δήμου ή και από την Επιτροπή.

Δράσεις Επιτροπής 2011- 2012

– Καταγραφή επιστημόνων Δήμου Δελφών 1o εξάμηνο 2011
– Πρόταση λειτουργίας professional summer school στους Δελφούς με μεταφορά πιστωτικών μονάδων από το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο που έχει έδρα τη Σλοβενία. 2011
– Διερεύνηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (καλοκαίρι 2011) στο δήμο με οργάνωση από τον μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο (πολιτιστικός- οικονομικός σχεδιασμός εκδηλώσεων). 2010-11
– Διερεύνηση περίπτωσης χρηματοδότησης σεμιναρίων δια βίου μάθησης στο δήμο, 2011, 2012
– Συνάντηση με τοπικούς φορείς δια βίου μάθησης στο ΚΠΕ Άμφισσας (3 Ιουνίου 2011) και πρότασης άμεσης ίδρυσης τμήματος στον Οργανισμό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού αναγκαίου για την απορρόφηση χρηματοδοτήσεων από την ΓΓΔΒΜ Υπ. Παιδείας.
– Συνάντηση στους Δελφούς (4 Ιουνίου 2011) με αντιπροσωπεία του Δήμου Βέροιας (brain storming- ειδικές εργασίες στους Δελφούς). Αφορούσε μεταφορά τεχνογνωσίας για μια smart city. Συνεργασία με τον Καθ Γ.Αντωνίου Διευθυντή του Μεταπτυχικού Προγράμματος Σπουδών ΑΠΘ (έδρα η Βέροια) σε ότι αφορά κατασκευή WEB3 σημασιολογικού περιεχομένου και σύνδεση με κινητά στον επισκέπτη των Δελφών. Ανάγκη διαχείρισης πολιτιστικής ανάπτυξης και οφέλη από τη δημιουργία ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Κατάθεση προτάσεων στον Δήμαρχο.
– Πρόταση Σχεδιασμός για άμεση θεσμοθέτηση ΝΠΔΔ/Κοινωφελούς Εταιρείας/ Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης (π.χ Κοινωφελής Επιχείρηση/Εταιρεία Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δελφών- ΔΕΠΑΔ) που θα εμπεριέχει όλα τα μουσεία, κληροδοτήματα, βιβλιοθήκες, ωδεία, φιλαρμονικές καθιέρωση μερικών πυλώνων εκδηλώσεων με τοπικό χαρακτήρα, με ιστότοπους σε 2 γλώσσες, εκδόσεις. 2) καταγραφή όλων αυτών των διάσπαρτων μονάδων στο Δήμο και αναγκαίες μετακινήσεις υπηρεσιών τέτοιων φορέων (αν υπάρχουν) σε δημόσιους χώρους, ώστε να σταματήσει η ενοικίαση που τελεί σε βάρος του προϋπολογισμού, 3) άμεση οργανωτική διάρθρωση αυτής της Εταιρείας (σε συνεργασία με την αντίστοιχη της Βέροιας), 4) στελέχωση με εξειδικευμένο γραμματειακό προσωπικό και ειδικούς επιστήμονες με τεχνογνωσία που μπορεί να προέλθουν από μετατάξεις, 5) στρατηγικός σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια, 2011

– Πρόταση για Μονάδα υποστήριξης του Δήμου στις Νέες Τεχνολογίες και υποδομές με νέας γενιάς συστήματα, που θα αφορά όλη την Περιφέρεια του Δήμου σε ενιαία βάση, δικτύωση των κοινοτήτων, έναρξη ένταξης των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, τουριστικών, καλλονών του Δήμου σε σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας με δίκτυο WIFI και ανάλογη τεχνική υποστήριξη, 2011, 2012.
– Πρόταση για δημιουργία Δικτύου πολιτιστικών ιερών τόπων στην Ελλάδα ξεκινώντας από το δίδυμο Δελφοί-Βεργίνα (Δήμοι Δελφών – Βέροιας) και συνδέοντας την Ολυμπία, Κνωσό, Δωδώνη, Ελευσίνα, Μυκήνες κ.α. Αυτό το Αμφικτιονικό Δίκτυο Ομφαλών Εξέλιξης θα συμβολίζει ο Δελφικός Ομφαλός με τους περιφερόμενους τεμνόμενους δεσμούς του. Σκοπός: α) σύσφιξη σχέσεων σε όλα τα επίπεδα που αφορούν τον πολίτη των αντίστοιχων περιοχών, β) ενίσχυση της επισκεψιμότητας, γ) ενίσχυση της κοινωνίας της πληροφορίας, δ) ολιστική ανάδειξη των Ομφαλών εξέλιξης στην Ελλάδα, ε) συνεργασία των κέντρων του Δικτύου σε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, τουριστικό, επίπεδο, εκπαιδευτικές εκδρομές, κοινή ιστοσελίδα, κοινές Προτάσεις σε χρηματοδοτούμενα Προγράμματα, 2011.
– Πρώτη πνευματική συνάντηση ‘Ο Δελφικός Δεσμός 1’ στις 26 – 8 – 2011 στην Άμφισσα.
– Διερεύνηση ίδρυσης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στους Δελφούς με το ΔΟΑΤΑΠ και Υπουργείο Παιδείας, 2011, 2012.
– Διερεύνηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε Αγροτικό Τουρισμό, 2012.
– Συνάντηση με το ΓΓΔΒΜ κ. Μπάκα για την επιχορήγηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο δήμο Δελφών και την ίδρυση Ανοικτού – Λαϊκού Πανεπιστήμιου, 2012.
– Ανάπτυξη συνεργασίας σε επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα μεταξύ δήμου Δελφών και Λισσαβώνας, 2012.
– Προτάσεις (6-3-2012) που αφορούν ττην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Αγίας Ευθυμίας. Επανερχόμαστε προς το ΔΣ.
– Οργάνωση- Συντονισμός Εορτασμού Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (16 και 17 Μαΐου 2012)
– Προτάσεις για προβολή των περιοχών του Δήμου που μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά.
– Σχεδιασμός Ιδρυσης Δελφικού Ινστιτούτου Προχωρημένων Σπουδών κατά το πρότυπο του Κέντρου Μεσσηνιακών Σπουδών. Διερεύνηση υλοποίησης. Πρόσκληση για Επίσκεψη Δημάρχου και Προέδρου Επιτροπής στην Αρχαία Μεσσήνη για ενημέρωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας, του εκεί αρχαιολογικού χώρου και της Σύστασης Κέντρου Μελετών κατά το πρότυπο του Κέντρου Μεσσηνιακών Μελετών.

«Δελφικοί Διάλογοι»

Περιήγηση Διαλέξεων Εκλαϊκευτικού Περιεχομένου στις Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Δελφών- Συζήτηση με τους Πολίτες
Κύκλος Α’ « Ευρώ ή Δραχμή;»
Κύκλος Β’ « Ίδρυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Δήμο Δελφών: Δυνατότητες, Προοπτικές»
Κύκλος Γ’ «Χορηγία & Εναλλακτικός Τουρισμός»
Κύκλος Δ’ «Προγράμματα Επιμόρφωσης»
Τόπος: Γαλαξίδι – Γραβιά – Σουβάλα – Αγια Ευθυμία – Αμφισσα – Ιτέα –Δελφοί – Αθ. Διάκος
(Οι τίτλοι να κανονίζονται με τοπικές αρχές).

Θέμα: Πρόταση-Σχεδιασμός & Δράσεις Πολιτιστικές στην Αγία Ευθυμία

Είχαμε επανειλημμένες συνομιλίες και γραπτή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος Αγ Ευθυμίας , για την συμβολή μας στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Αγίας Ευθυμίας. Παρακάτω κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις όπου η Επιτροπή μας προτείνει να συμβάλλει στην  υλοποίηση τους με τη συνεργασία φορέων του Δήμου και κυρίως την τοπική κοινότητα Αγ Ευθυμίας. Προς τούτο προτείνουμε ως Επιτροπή όπως ξεκινήσει:
1) μια καταγραφή όλων των αρχαιοτήτων (κινητών και ακινήτων) στην περιοχή σας από την Ι ΕΚΠΑ Δελφών (με ευρήματα και από τη Γαλλική Σχολή Αρχαιολογίας) κατ αρχην ως φωτογραφική Εκθεση στα Σκαρίμπεια ώστε να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία. Είχα μιλήσει επι αυτού με την Κα Ψαλτη η οποία ήταν θετική. Χρειάζεται να γίνει αίτημα στην Ι’ ΕΚΠΑ γι αυτό αφού υπάρχει κατ αρχή θετικό πνεύμα. Ισως εθελοντικά Μαθητές- Φοιτητές να προσφέρουν σ αυτή τη φωτογράφηση.
2) Να ενταχθεί το θέμα «Εντοπισμός, μελέτη & ανάδειξη αρχαίας Μυωνίας» στο ΕΣΠΑ για τον Δήμο μας. Αυτό θα περιλαμβάνει επιλεγμένες περιοχές όπου θα διεξαχθούν γεωφυσικές διασκοπήσεις που η επιτροπή ΕΣΠΣ θα συντονίσει (με τα Εργαστήρια Αρχαιομετρίας Παν Αιγαίου και Εργαστήριο Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης), επιλογή στόχων προς ανασκαφή σε συνεργασία και επίβλεψη Ι ΕΚΠΑ, μελέτη του υλικού και ψηφιακή παρουσίαση του. Ώστε να εμπλουτιστεί η βιβλιογραφία και τεκμηριωθεί η αρχαία Μυωνία. Εδώ μπορεί και ιδιώτης Χορηγός να προσφέρει χορηγία για την έναρξη του Προγράμματος που προαναφέραμε. Φυσικά οι αρχαιότητες ανήκουν στην διοικητική υπηρεσία της Ι’ ΕΚΠΑ Δελφών, αλλά λόγω της ειδικότητας μου προ πολλού καιρού είχα ασχοληθεί με την αρχαιογεωφυσική διασκόπηση για τον εντοπισμό θαμμένων μνημείων στην Αγ Ευθυμία και έχουμε μια πρώτη αντίληψη του έργου.
3) Στα Σκαρίμπεια να ενταχθούν δράσεις αρχαίας Μυωνίας (με την φωτογραφική Εκθεση το επόμενο καλοκαίρι). Ειτε με μετονομασία της εκδήλωσης σε Μυωνικά Σκαριμπεια ειτε ως ανεξάρτητη δράση Μυωνικά, εντός των Σκαριμπείων, ή στην πορεία ανεξάρτητη ξεχωριστή εκδήλωση με τα αντικείμενα και τα νεότερα επι των Ερευνών πεδίου.
4) Στα επόμενα Σκαρίμπεια 2013 να ενταχθούν δράσεις Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης ή Λογοτεχνήματος όπου η επιλογή θα γίνει επι τόπου στην Αγ Ευθυμία από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Αρκεί να εξασφαλιστεί α) φτηνή διαμονή και φαγητό, β) κάποια εκδρομή – ξενάγηση.

Επιχειρηματική Δράση στο ευρύτερο Δελφικό Τοπίο -  Δελφοί Εμπρός
 «Οι Δελφοί Των 4 Εποχών»

Επανερχόμαστε στην Πρόταση μας και ευελπιστούμε όπως αποτελέσει έναυσμα και χρήσιμο οδηγό στην υλοποίηση έργων στο ΔΔ. Η Επιτροπή ΕΣΠΣ άλλωστε αποσκοπεί στον στρατηγικό σχεδιασμό δράσεων που αφορούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και προς αυτό το στόχο ενεργούμε.
Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα rebranding των Δελφών. Για μια επαγγελματική προσέγγιση του όλου ζητήματος προτείνουμε την πρόσκληση του Κου Οικονομιδη γνωστού στην πολιτιστική προώθηση επώνυμων πόλεων (http://www.youtube.com/watch?v=Chhn5oEmITs) να μας μιλήσει σαν ένα brain storming στο ΔΣ. Είναι πανθομολογούμενη και αποδεικτικά οφθαλμοφανής η εγκατάλειψη αναπτυξιακών έργων στο Δελφικό Τοπίο (Δελφοί, Δελφικό Τοπίο, όμορες περιοχές). Οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτή την ερήμωση αρκετοί. Δεν θα κεραυνώσουμε τις αδυναμίες του παρελθόντος, χωρίς αυτό να διαγράφεται. Έχουμε μνήμη, αλλά προχωράμε Εμπρός. Στη σημερινή δεινή θέση της Χώρας μας, όπου οι μισθοί μειώνονται και καταλήγουν με μαθηματική βεβαιότητα στο ύψος του 400-1200 Ε/μήνα, όπου οι επενδύσεις κυρίως ιδιωτών επενδυτών του εξωτερικού θα αρχίσουν τους επόμενους μήνες, είναι καθήκον μας να διαχειριστούμε την κρίση, ξεκινώντας από τον τόπο μας, καθορίζοντας άξονες προτεραιοτήτων και μελετών με ώριμη βάση για την δημιουργία άμεσων υποδομών, απασχόληση προσωπικού, επισκεψιμότητα καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, εξωστρέφεια με ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες. Προτείνουμε ανάληψη πρωτοβουλίας, από το Δήμο και από εμάς τους αιρετούς Συμβούλους ξεχωριστά, αναπτυξιακής δραστηριότητας στο ευρύτερο Δελφικό Τοπίο με συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις και επ’ αυτού καταθέτουμε πρότασή μας, όπως έχει δυνητικά εκφρασθεί σε διάφορα σημεία στον Κανονισμό της Επιτροπής ΕΣΠΣ από τον Φεβρουάριο 2011. Στο σκεπτικό μας, γνώμονας είναι το κοινό όφελος, παρά η μονομερής/ προσωπική ανάπτυξη. Ο τουρισμός (εναλλακτικός), ο ορυκτός πλούτος, οι φυσικές καλλονές, οι αρχαιότητες, η ιδιαιτερότητα της κάθε κωμοπόλεως, του κάθε χωριού, η πανέμορφη συνέχεια του ορεινού όγκου του Παρνασσού με την θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ο συνεδριακός τουρισμός, οι δυναμικές εορταστικές εκδηλώσεις, ο πολιτιστικός τουρισμός καθόλη τη διάρκεια των 4 εποχών του έτους, άξονες ενέργειας, πολιτισμού και εκπαίδευσης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό μας μέλημα. Η πραγμάτωση αυτών προαπαιτεί την κατασκευή υποδομών, την αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών, την πρόσκληση ιδιωτών επενδυτών, ένταξη σε ΕΣΠΑ, 7ο ΠΣ κ.α.
Προτείνουμε, επίσης, εφόσον ψηφιστεί από το ΔΣ η Πρότασή μας, την ανάρτηση αυτών των προοπτικών στο διαδίκτυο, και την καλύτερη διάχυσή τους, ώστε δυνητικοί Χορηγοί, Επενδυτές, Συμβουλευτικά Γραφεία, να προτείνουν κάποιες Μελέτες, με Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και Προγραμματισμό για την υλοποίηση κάποιων Δράσεων από αυτές, και παράλληλα ανάληψη πρωτοβουλίας από το Δήμαρχο να επικοινωνήσει με δυνητικούς Χορηγούς, Επενδυτές, και Γραφεία Σύνταξης Προγραμμάτων. Συγκεκριμένες δράσεις με Ιδιώτες Επενδυτές ή με σύμπραξη ή ένταξη στο ΕΣΠΑ αποτελούν τα παρακάτω κατά Ενότητες.

Πολιτισμός, Πολιτιστικός, Τουρισμός

– Ιδρυση Συνεδριακού Κέντρου τουλάχιστον 1000 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένου  τις Νέες Τεχνολογίες. Τόπος: δυτική πλευρά των Δελφών ή στο ΒΑ οροπέδιο Δεσφίνας κατεύθυνση Δελφών. Συνοδό έργο: αποπεράτωση οδικού τμήματος Δελφών – Δεσφίνας με τα υποχρεωτικά περιβαλλοντικά κριτήρια, καθώς και ανάδειξη τμήματος ελαιώνα και παραδοσιακών Νερόμυλων και Εξωκλήσια (Άγιος Στέφανος, Παναγιά, Αγ. Γεώργιος)
– Καθιέρωση Δελφικών Εορτών (στο πρότυπο των Δελφικών Εορτών Άγγελου & Εύας Σικελιανού και με σύγχρονα στοιχεία) με επίκεντρο το καλοκαίρι, αλλά συγκεκριμένες (εναλλακτικός τουρισμός) να πραγματοποιούνται και στις άλλες 3 εποχές (εορτές ιστορικής μνήμης, περιπατητικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, ξενάγηση Δελφικού Τοπίου. Συνεργασία με Επιτροπή Τουρισμού.
– Σχεδιασμός-προγραμματισμός ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων του Δελφικού Τοπίου κατασκευή οδών, τουριστικά περίπτερα, μονοπάτια, αξιοποίηση κλιματολογικών στοιχείων ευεξίας με ανάλογες δράσεις υποδομών σε διάφορα σημεία (ολοκλήρωση περιφερειακού δρόμου Δελφών, δρόμου Δελφών-Δεσφίνας, πρόσβαση στον Παρνασσό μέσω Κροκίου, Παρνασσός Καλάνια- οροπέδιο Δεσφίνας- Παραλία Δεσφίνας εως Κίρρα- Ιτέα- Χρισσό- Γαλαξίδι- Αγια Ευθυμία και μεταξύ χωριά.
– Ψηφιακή Καταγραφή (από Πιλοτική Τοπογραφική αναγνώριση & Δοκιμαστικές Ανασκαφικές Τομές και επιλογή συστηματικών ανασκαφών, Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και Αρχείων/Εντύπων Μεγίστης Ιστορικής/Παραδοσιακής Σημασίας, με ίδρυση τοπικών Μουσειακών & Λαογραφικών Συλλογών, ψηφιακή ενοποίηση όλων αυτών μέσω Κατασκευής Έξυπνης Ιστοσελίδας με την εξελιγμένη γενιά του WEB (Delphi Culture Smart Web Site) (Σύνδεση με τις Πολιτιστικές Διαδρομές διαδρομής του Δήμου μας σε αυτές τις Κωμοπόλεις, σε συνδυασμό με τις φυσικές καλλονές κάθε Κωμόπολης). ΤΟΠΟΙ: Ανάδειξη αρχαίας Μυωνίας Αγ Ευθυμία, αρχαίας Κρίσσας, Εχεδάμειας Δεσφίνας, αρχαίας Κίρρας, Λιβάδι οροπέδιο Παρνασσού σπήλαιο Κωρύκειο Άνδρον και αρχαιότητες στο Λιβάδι = αρχαιότερη πόλις Δελφών ΤΡΟΠΟΙ: με Νέες Τεχνολογίες και Θετικές Επιστήμες, ακτινογράφηση υπεδάφους με χρήση γεωφυσικών μεθόδων, τεκμηρίωση, ανασκαφή από εφορεία Αρχ/των, ανάδειξη χώρων, μελέτη- συντήρηση υλικών και μνημείων, ενσωμάτωση στην Ιστοσελίδα του Δήμου και στις πολιτιστικές διαδρομές του Δήμου για τους επισκέπτες.
– Πολιτιστικές Διαδρομές, Ξενάγηση με τραινάκι, λεωφορείο (μετά εισιτηρίου) ή πεζοπορίας από μονοπάτια διαφόρων διαδρομών στο Δήμο Δελφών. Ένταξη αυτών σε Πρόγραμμα ανάδειξης αυτών, ψηφιακού υλικού, προσβασιμότητας (ενδεικτικά π.χ. Δελφοί- Δεσφίνα – Κίρρα -Κρίσα- Δελφοί/ Δελφοί – Μονή Προφ. Ηλία – Κάστρο Άμφισσας, Χάρμαινα, Βυζαντινοί Ναοί, Αγιογράφηση Ι. Μητρόπολης/ Δελφοί- Άμφισσα – Αγ. Ευθυμία – Γαλαξίδι- Ιτέα-Κίρρα-Δελφοί, κ.α.)
– Πρόγραμμα ανάδειξης, Διαφήμισης Λαογραφικών Στοιχείων (χορευτικά με τοπικές ενδυμασίες, τοπικά εδέσματα, τοπικά προϊόντα (οίνος, λάδι, ελιές….) σε μόνιμη βάση και σύνδεσή τους με το (2). Διερεύνηση καλλιέργειας εναλλακτικών αγροτικών προϊόντων και προώθηση, τυποποίηση με περίπτερα ανα το Δήμο όπου διέρχονται Πολιτιστικές Διαδρομές.
– Αναπτυξιακά έργα (βιοτεχνίες, ξενοδ/κα συγκροτήματα (village centers), ελαφρές βιομηχανίες) με επενδυτές (δημόσιο, ιδιώτες, σύμπραξη) στο τρίγωνο Δελφοί- Δεσφίνα – Γαλαξίδι (Δελφικό Τοπίο) σε αρμονία και αυστηρή τήρηση κανόνων περιβαλλοντικής δεοντολογίας (προστασία, αισθητική, ασφάλεια). Προυπόθεση: ολοκληρωμένα ανάλογα Οδικά Δίκτυα
– Μελέτη Ανάδειξης-Ανόρθωσης της σημαντικότητας του Δελφικού Ιερού, Δελφικού Τοπίου αλλά και άλλων Ιερών Κέντρων Βυζαντινών Μνημείων, στο Δήμο μας (νεότερα στοιχεία για τους Δελφούς, Κρίσσα, Δεσφίνα, Αγ. Ευθυμία, Άμφισσα, Στοιχεία Ιστορικής αξίας, αρχαιολογικής ιδιαιτερότητας). Τρόποι: Ανάδειξή τους τουριστικά μέσω διαφήμισης νεότερων ανακαλύψεων, που αφορούν το Δελφικό Ιερό και ανάλογη προώθηση τους στο εξωτερικό και εσωτερικό για την αύξηση της επισκεψιμότητας. Συνοδά Έργα: Επιμορφωτικά Σεμινάρια στους Ξεναγούς επι των νεοτέρων στοιχείων.(συνεργασία μας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ι’ ΕΚΠΑ Δελφών και αρχαιολόγους της Εφορείας, καθώς και με Γαλλική Αρχ/κη Σχολή και πρώην Εφόρους Αρχ/των Δελφών αλλά και τη Δημοτική Ενότητα Δελφών)
– Καθιέρωση Ετήσιου Φόρουμ στους Δελφούς με τίτλο ΔΕΛΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ (Delphi Dialogues) με συμμετοχή ευαισθητοποιημένων προσωπικοτήτων με επιρροή στα παγκόσμια τεκτενόμενα επί θεμάτων σύγχρονου προβληματισμού και πρακτικών συμπερασμάτων προς υλοποίηση από το Δήμο Δελφών, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Κυβέρνηση.
– Βράβευση προσωπικοτήτων οι οποίες έχουν συμβάλλει έμπρακτα στο Δήμο Δελφών ή καθίστανται Μεγάλοι Χορηγοί συγκεκριμένων Έργων Υποδομής με προδιαγραφές. Καθιέρωση Βραβείων επώνυμων αρχαίων υπαρκτών η μυθικών (μυθιστορικών) προσώπων.
– Εισαγωγή Έξυπνης Κάρτας (διαφόρων τιμών σε Ευρω) όπου οι επισκέπτες θα προμηθεύονται και θα επισκέπτονται δωρεάν συγκεκριμένα μέρη. Συνεργασία με Υπ. Πολιτισμού (ΤΑΠΑ).

Εκπαιδευτικά

– Δημιουργία Διεθνούς Μεταπτυχιακού Κέντρου και Ινστιτούτου με Μεγάλους Χορηγούς που θα το επιχορηγούν και με καθιέρωση Επώνυμων Εδρών προς τιμή στο όνομα τους. Προτείνεται η θέση μεταξύ Χρισσού – Δελφών όπου είχε δεσμευθεί ως χώρος ανέγερσης κτηρίων παιδείας και πολιτισμού, εκτιμ. προυπολ.
1.5 εκ. Ευρω (από την υπουργό Μ.Μερκούρη). Εφόσον εγκριθεί από το ΔΣ προβαίνουμε στην κατάθεση της δομής του καθώς και οικονομοτεχνική μελέτη με βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα. Μετά αίτησή μας προς το Υπουργείο Παιδείας για υλοποίηση.
– Δημιουργία Δελφικού Ινστιτούτου Προχωρημένων Σπουδών (Delphic Institute of Advanced Studies, DIAS). Με χορηγούς.
– Κατασκευή Ψηφιακού Μουσείου μετά Θόλου, στα πλαίσια και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης με έργα από την Ιστορία, Αρχαιολογία και Μυθολογία του Τόπου μας με την ονομασία ΔΕΛΦΙΚΟΣ

Κόσμος (DELPHIC WORLD)

– Αναζήτηση Μεγάλων Χορηγών για τη δημιουργία Δελφικής Βιβλιοθήκης Παγκόσμιας Γνώσης. Η οικουμενικότητα του Δελφικού Ιερού πρέπει να συνεχίσει να φωτίζει τους λαούς. Κατασκευή Ψηφιακής Βιβλιοθήκης σε στοχευμένα γνωστικά επιστημονικά πεδία, που θα αποτελέσει Κέντρο επίσκεψης (& παραμονής) σπουδαστών και διανοουμένων. Έμφαση στην Κλασσική Παιδεία (& Ελευθέριες Τέχνες) με χρήση υψηλής τεχνολογίας. Σύνδεση με τις Μεγάλες Βιβλιοθήκες του Κόσμου. Επικοινωνία με δυνητικούς Χορηγούς και παράθεση αιτήματος συνοδευόμενη από την απόφαση του ΔΣ.
– Ψηφιακή Καταγραφή ΟΛΩΝ των Αρχείων Μεγίστης Ιστορικής Σημασίας και άλλων Πολιτιστικών Αγαθών, προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο, παραγωγή. Ένταξη μας σε ΕΣΠΑ ψηφιακή σύγκλιση η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Αναπτυξιακά Έργα

– Eργαστηριακά Κέντρα Ανάπτυξης Λογισμικών (Delphi Sofware Valley) από διάφορες βιώσιμες ή παγκοσμίου κύρους Εταιρίες (Microsoft, apple, κ.α). Πιθανές περιοχές: Οροπέδιο Δεσφίνας, Παρνασσός, Κρισσαικος κάμπος, κ.α. Πρόσκληση ενδιαφέροντος με προϋπόθεση εκ μέρους μας την προσβασιμότητα, τις τηλεπικοινωνίες και απασχόληση ντόπιων ανέργων. Εφόσον εγκριθεί προβαίνουμε σε επικοινωνία με τον Καθ. Νεγρεπόντε και Εταιρίες, γνωστοποιώντας την απόφαση του ΔΔ, καθώς και την μελέτη που αφορά δημόσιους χώρους, πρόσβαση, πλεονεκτήματα.
– Καταγραφή & Ανάπτυξη αρχαίων/ παλαιών Μονοπατιών (μονοπάτια με κατά τόπους υπόστεγα για τις Πολιτιστικές Διαδρομές πεζοπορία). Συνεργασία με Επιτροπή Τουρισμού.
– Καταγραφή & Ανάδειξη Ζωνών Ευεξίας (μικρές μονάδες διαμονής και διατροφής με μεγάλη επιφάνεια ανεξάρτητες ενεργειακά). Συνεργασία με Επιτροπή Τουρισμού.
– Κέντρα Αθλητισμού με διεθνείς προδιαγραφές (αθλητικά κέντρα για διεθνείς συμμετοχές/ προπονήσεις κυρίως στίβου και άλλων αθλημάτων). Καθορίζουμε δημόσιους χώρους, προσβασιμότητα και προβαίνουμε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος. Συνεργασία με Επιτροπη Αθλητισμού.
– Επέκταση Δωρεάν Ευρυζωνικότητας (Wi-Fi) σε όλο το Δήμο Δελφών. Ένταξή μας σε Ψηφιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ η Ευρωπαικά

Ενεργεία

– Ανάπτυξη Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (Αιολική, Ηλιακή ενέργεια) που να εξυπηρετεί καταρχήν δημόσιους φορείς (σχολεία, υπηρεσίες) και οικονομικά ευπαθείς οικογένειες. Να ανεξαρτητοποιεί τον Δήμο μας στην παροχή ενέργειας, από την όποια ΔΕΗ και κατά συνέπεια να μειώνονται τα Δημοτικά τέλη. Αναζήτηση δημόσιων υπαίθριων εκτάσεων πλησίον διέλευσης ηλεκτρικών αγωγών. Έγκριση μελέτης. Ένταξη σε ΕΣΠΑ.
– Ενδελεχείς Γεωλογικές- Γεωφυσικές Μελέτες με δειγματοληψία από γεωτρήσεις για το υπόβαθρο της περιοχής μας. Εκμετάλλευση πιθανών πηγών (υδάτινες, ορυκτοί πόροι). Πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Άμεσες Δράσεις

– Άμεση επαφή με την Σ.Α.Ε και ΑΧΕΠΑ, και Λάτρεις των Δελφών σε όλη την Οικουμένη. Η Νέα Τάξη με την Παγκοσμιοποίηση να μην αναλώσει τον Ιερό Τόπο μας αλλά οι Μεγάλοι Χορηγοί να προέρχονται από Έλληνες και όσους της «Ημετέρας Παιδείας Μετέχουν…».
– Υποβολή Πρότασης μας δημιουργίας Βιώσιμης Πανεπιστημιακής Μονάδας, Αναβάθμιση ΤΕΙ Εμπορίας & Διαφήμισης, Ίδρυση Θερινών Σχολείων σε συνεργασία με ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού.
– Όπως αναφέρουμε οι Χρηματοδοτήσεις μπορεί να επιτευχθούν μέσω Ένταξης σε ανάλογα προγράμματα ΕΣΠΑ, 7ο ΠΣ, πρόσκληση σε Ιδιώτες Επενδυτές, Μεγάλοι Χορηγοί, και από ανταποδοτικά έσοδα ορισμένων Δράσεων τα οποία να τροφοδοτούν μόνιμες πολιτιστικές δράσεις.
Για την υλοποίηση αυτών προτείνουμε: α) τις απόψεις-αποφάσεις του ΔΣ επι όλων αυτών των δράσεων, β) τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου με αποκλειστική απασχόληση την αξιοποίηση όλων των Ευρωπαικών Προγραμμάτων που προκηρύσσονται, γ) Σ’ αυτή τη Δελφική Προσπάθεια – Όραμα, τις αποφάσεις του ΔΣ για την ορθότερη αξιοποίηση των Απανταχού Επιστημόνων του Δήμου Δελφών.
Από την πλευρά μας η Επιτροπή θα σταθεί αρωγός συμβουλευτικός για την διευκόλυνση υλοποίησης. Το σύνθημά μας: ΔΕΛΦΟΙ ΕΜΠΡΟΣ (DELPHI AHEAD)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Στρατηγικής & Πολιτιστικού Σχεδιασμού
Πρόεδρος: Καθ Ιωάννης Λυριτζής
Μέλη: Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Κώστας Δημητρέλης, Γιούλα Λύτρα,
Γεώργιος Μαστροκωστόπουλος, Νίκος Παπούλιας, Βαλεντίνα Ζώτου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…