Home Κοινωνικοί φορείς Απάντηση τοπικής διοίκησης Imerys Bauxites Greece στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ
Κοινωνικοί φορείς - 29 Απριλίου, 2020

Απάντηση τοπικής διοίκησης Imerys Bauxites Greece στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ

 

 
Προς: Σωματείο  «ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ»
Κοινοποίηση: 
Υπ. Εργασίας (Γεν. Γραμ. Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων)
ΣΕΠΕ Φωκίδας
Εργατικό Κέντρο Φωκίδας
Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος
Δήμαρχος και Δημ. Συμβούλιο Δελφών
 
Θέμα: Επιστολή σχετικά με την από 22/04/2020 επιστολή και την από 26/04/2020 ανακοίνωσή σας
 
Συνημμένα: 
1.Επιστολές από Εργοταξιακό (12-22/04/2020) 
2.Ανακοίνωση από Εργοταξιακό (26/04/2020)
3. Απάντηση από Εταιρεία (14/04/2020)
 
Αξιότιμοι κύριοι,
 
Πρόσφατα, έχετε προβεί σε αρκετές ανακοινώσεις και επιστολές, στις οποίες έχετε κάνει επιθέσεις εναντίον της εταιρείας μας, Imerys Bauxites Greece (πρώην ΕΛΜΙΝ ΑΕ).
Αναφέρετε ότι 
-δε σεβόμαστε την προσωπική – οικογενειακή ζωή των εργαζομένων, τα εργασιακά τους δικαιώματα και την ασφάλειά τους
-αποκρύπτουμε εργατικά ατυχήματα
-κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων και δε σεβόμαστε τους εκπροσώπους των σωματείων
-ο μόνος στόχος μας είναι η αύξηση των κερδών των μετόχων, αδιαφορώντας για τους εργαζομένους
-υπονομεύουμε το μέλλον των εργαζομένων της εταιρείας 
και χρησιμοποιείτε τα παραπάνω επιχειρήματα ζητώντας να σταματήσουμε την 6ήμερη λειτουργία (που υλοποιείται με 5ήμερη εργασία των εργαζομένων).
 
Οι επιθέσεις αυτές ενάντια στην εταιρεία είναι απολύτως αβάσιμες και συκοφαντικές. 
Η εταιρεία ακολουθεί απόλυτα τη νομοθεσία σε όλους τους τομείς, ειδικά στα εργασιακά θέματα και στα θέματα ασφαλείας, για τα οποία επιθεωρούμαστε από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 
 
Μέχρι σήμερα, η Imerys Bauxites Greece επέλεξε να επενδύσει σε ιδίους πόρους (ανθρώπινους και μηχανολογικούς) έναντι εργολάβων, για τη βασική λειτουργία της, που είναι η εξόρυξη βωξίτη. Ειδικότερα:
-βελτιώσαμε τις εργασιακές συνθήκες για τους εργαζομένους, δημιουργώντας ένα δίκαιο σύστημα αμοιβών και παροχών βάσει των ειδικοτήτων-ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου σχήματος bonus βάσει εταιρικών στόχων
-διευρύναμε την παροχή του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος σε όλους τους εργαζομένους
-εισάγαμε ένα δίκαιο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης με διαφανή κριτήρια (υγεία & ασφάλεια, σεβασμός κανόνων και οδηγιών, επαγγελματική συμπεριφορά, επαγγελματικές δεξιότητες – ικανότητες), το οποίο συνδέεται με τις ετήσιες αυξήσεις μισθών
– προβήκαμε σε 40 νέες προσλήψεις τη διετία 2018-2019, κυρίως στην Υπόγεια Εκμετάλλευση και στο Συνεργείο
– πραγματοποιούμε τακτικές συναντήσεις ενημέρωσης, κάθε τρίμηνο με όλο το προσωπικό και κάθε μήνα με το Επιχειρησιακό Σωματείο «Εργοταξιακό»,
– επενδύσαμε 25 εκατομμύρια ευρώ τη διετία 2018-2019 και έχουν προϋπολογιστεί ακόμα 21 εκατομμύρια ευρώ το 2020 σε βελτιώσεις στις συνθήκες ασφάλειας, νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, ανάπτυξη υποδομών για την προσέγγιση κοιτασμάτων που αντικαθιστούν τα ήδη εξοφλημένα κοιτάσματα (στείρα μέτρα) και έρευνα για νέα κοιτάσματα βωξίτη, ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον της παραγωγής και η βιωσιμότητα της εταιρείας. Αυτή η σημαντική προσπάθεια γίνεται – και έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία – με δεδομένα τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία.
 
Η εταιρεία όχι μόνο δεν αποκρύπτει τα περιστατικά που αφορούν στην ασφάλεια και στα ατυχήματα, αλλά έχει χρειαστεί να προβεί ακόμα και σε καταγγελία συμβάσεως εργασίας προσωπικού που αποδείχθηκε ότι απέκρυψε σχετικό περιστατικό. Η εταιρεία καταγράφει  όλες τις συμπεριφορές και συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα, ώστε να αναλύονται και να αποφεύγονται ατύχηματα στο μέλλον. Η πολιτική μας είναι να διακομίζουμε στο νοσοκομείο και τα πιο ελαφρά περιστατικά, ακόμα και για προληπτικούς λόγους. Συνεπώς, η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά σε προληπτικές εξετάσεις και δε χρειάζεται νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια.
 
Μέχρι και το 2017 υπήρχαν 8-10 ατυχήματα το χρόνο με ανάγκη για απουσία, το 2018 μειώθηκαν σε 3 το χρόνο, ενώ το 2019 είχαμε μόνο 1, χάρη στη βελτίωση των συνθηκών, των διαδικασιών και των συμπεριφορών ασφαλείας. 
 
Η ασφάλεια των εργαζομένων είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την Imerys.
 
Αναφορικά με την 6ημερη λειτουργία, αυτή επιβάλλεται λόγω των συνθηκών. Η κατάσταση των αποθεμάτων βωξίτη έχει αλλάξει προς το χειρότερο και θα μας ανάγκαζε σε σφοδρή πτώση της παραγωγικής μας δυνατότητας, κατά περισσότερο από 40%, συγκριτικά με το 2017. Η έναρξη της 6ήμερης λειτουργίας με 5ήμερη εργασία τον Ιούλιο του 2019 και η συνέχισή της ήταν μία απολύτως απαραίτητη λύση που ελήφθη από τη διοίκηση και συζητήθηκε με το επιχειρησιακό σωματείο. Είναι μία λύση που δε μπορούμε να αποφύγουμε, παρά την αναστάτωση που κατανοούμε ότι προκαλεί. Με αυτή την αλλαγή και με την πρόσληψη 15 χειριστών καταφέραμε να αυξήσουμε την παραγωγή κατά 13% σε σχέση με την 5ήμερη λειτουργία, περιορίζοντας τη συνολική πτώση παραγωγής. Ήταν ο μόνος τρόπος να αυξηθεί η παραγωγή, δεδομένων των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων αποθεμάτων μας, χωρίς να προστεθούν εργολάβοι.
 
Η πτώση αυτή έχει φέρει σε δεινή οικονομική θέση την εταιρεία και βάζει σε κίνδυνο το μέλλον της. Δυστυχώς, χωρίς την 6ήμερη λειτουργία, το 2020 δε θα πετύχουμε την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής της ποσότητας που απαιτείται – είτε βάσει συμβολαίου ή βάσει νομικής απαίτησης – για την εξυπηρέτηση των πελατών μας. 
 
Όπως έχετε επίσης ενημερωθεί, η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει και κατανοεί τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων για την εργασία του Σαββάτου και θα προσαρμόσει εκ νέου το πρόγραμμα εργασίας, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
 
Ενώ όλα τα παραπάνω είναι ήδη γνωστά λεπτομερώς στους εκπροσώπους του σωματείου σας από προηγούμενες συναντήσεις μας και γνωρίζετε την πραγματικότητα από τα στοιχεία που σας έχουμε παρουσιάσει, επιλέγετε να προκαλείτε κατ’επανάληψη το κοινό αίσθημα με ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες, για να προσελκύσετε υποστηρικτές, προφασιζόμενοι ότι προστατεύετε το συμφέρον των εργαζομένων, απαιτώντας να σταματήσει η 6ήμερη λειτουργία.
 
Στην πραγματικότητα, εσείς βάζετε σε κίνδυνο το μέλλον της εταιρείας και κατά συνέπεια των θέσεων εργασίας. 
 
Σας καλούμε λοιπόν να αντιμετωπίσετε υπεύθυνα και με νηφαλιότητα το θέμα της 6ήμερης λειτουργίας και να μη δίνετε μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα του Σαββάτου από την επιβίωση της εταιρείας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. 
 
Με εκτίμηση,
 
Charles Poignon 
Operations Director, Bauxite 
 
Νίκος Καστανάς
Operations HR Manager, Greece

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…